TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Den kulan visste var den tog

- Jan Andersson (s) och de tio punkterna

Ett nytt nyhetsbrev har inlupit från EU-parlamentarikern Jan Andersson (s) (”moment 22”).  På förekommen anledning kan man säga.  Andersson beskyllde i ett famöst, för att inte säga pompöst inlägg på DN-debatt partiet för att ha förlorat valet p g a vänstervridning och samarbete med kommunister.  Det är en händelse som ser ut som en tanke att krigsförklaringen mot Göran Persson och Marita Ulvskog publicerades den 4 oktober, på årsdagen för det svenska kapitalets ”uppror” mot ökat löntagarinflytande i näringslivet.

 

Av Anderssons nya litania framgår att han känner sig betuttad över de starka reaktioner hans

rallarsvingar har åstadkommit i s-leden.  För att rättfärdiga sitt övertramp använder han den inte ovanliga metoden att bara lyfta fram enstaka ryggdunkare. 

 

Men skam den som ger sig.  I ett tappert försök att snabbt skyla över sin vänster/kommunist-

skräck redovisar Andersson ett tiopunktsprogram – varav stora delar varit i andra högersocialdemokraters säckar innan det kom i Anderssons påse.  Men även om programmet har omisskännliga likheter med gamla Mor Gretas karamellblandning (sött, starkt och menlöst), så förtjänar det en seriös analys. (Spänn fast säkerhetsbältena).

 

 1. Jan A: ”Vi måste få en ny ledning, där makten inte centraliseras på det sätt som varit under Göran Perssons tid.  Fler personer förutom partiledaren ska kunna företräda partiet.”  Instämmer delvis, även om det är att ”skjuta på sittande fågel”, eftersom GP tagit de fulla konsekvenserna av valnederlaget och redan avgått.  Sen borde en person i Jan Anderssons position känna till att partiet gjorde mycket tappra försök att lansera andra personer i valrörelsen.   Jan Eliasson är ett exempel.  Mona Sahlin, som upprepade gånger utmanade Fredrik Reinfeldt på debatt, är ett annat.  Media negligerade helt detta upplägg.  Allt ljus på Persson – menade en samlad mediakår.
 2. Jan A:”Arbetslinjen måste med kraft hävdas.  Skatten på arbete måste därför sänkas.  Jag är inte emot att använda höjt förvärvsavdrag som metod.  Skattesänkningar måste finansieras med högre miljöskatter." Maken till kullerbytta får man nog leta efter. Först skyller Andersson valnederlaget på samarbete med "tillväxtfientliga" miljöpartiet.  Sen sväljer han deras käpphäst - grön skatteväxling - med hull och hår.  När utrymme finns och nödvändig upprustning av äldrevård, skola och sjukvård genomförts, så kan skattesänkningar givetvis diskuteras. Frågan är bara var tyngdpunkten i skattesänkningarna ska ligga.  Är det slopade värn-och förmögenhetsskatter som Andersson har i åtanke?  Om skattesänkningarna ska komma låg- och medelinkomsttagare till del i första hand, så är det närmast en självklarhet att detta måste åstadkommas genom någon form av förvärvs/grundavdrag, eftersom ca. 85% av inkomsttagarna bara betalar kommunalskatt.
 3. Jan A: ”Fler arbeten kan skapas i den lokala tjänstesektorn.”  Det kan de säkert. Frågan är bara hur.  Att införa skattesubventioner på jakt på dammtussar ger, att döma av erfarenheterna från Danmark och Finland inte många nya jobb.  Ytterst måste tjänstesektorn klara sig på samma villkor som varusektorn.  Det kan inte vara rimligt att via inkomstskattesystemet subventionera människors konsumtion
 4. Jan A: ”Vi bör höja taken i arbetslöshetsförsäkringen, så att de omfattar alla.”   God dag yxskaft!  Detta var ju en av partiets profilfrågor i valrörelsen.  Ett reformförslag som Reinfeldt bemötte med det föraktfulla talet att detta bara gynnade höginkomsttagare.  Intressant att notera är att Jan Andersson på åtminstone en punkt inte hyllar det "nya arbetarpartiets" (m) politik.  
 5. Jan A: ”Vi bör vidta åtgärder för att betydligt färre elever ska lämna skolan utan fullständiga betyg.”  Instämmer och här har väl ändå lärarna ett stort ansvar.  Frågan är därför om inte magister Andersson lämnade det bästa bidraget till skolupprustningen genom att återvända till sin gamla tjänst som lärare.
 6. Jan A.: ”Jämställdheten bör få en framträdande plats.  Steg mot en delad föräldraförsäkring tas.”  Instämmer. 
 7. Jan A: ”Integrationspolitiken måste förbättras.”  Instämmer.  Ytterligare en självklarhet och en fråga där partiet står väl samlat.
 8. Jan A: ”En miljömässigt hållbar politik bör utformas.”  Instämmer.  Men nog måste väl Jan Andersson ha läst valmanifestet och kunnat avlyssna inte minst Göran Perssons starka engagemang i bl a projektet "Det gröna folkhemmet."  I så frall borde han också ha upptäckt hur naken b-alliansen står på miljöområdet.
 9. Jan A.: ”Vi måste äntligen utforma en bostadspolitik värd namnet.”  Ok. Men lämna då luddigheten och kom med konkreta förslag.
 10. Jan A.:”EU-politiken måste bli offensiv och inriktas på sakpolitik…. EU:s roll i världen bör stärkas.”Ja, och den absolut viktigate förutsättningen för att detta ska kunna bli verklighet är att EU-politiken görs begriplig för vanliga människor. I det nödvändiga förankringsarbetet har inte minst våra EU-politiker (Jan Andersson är ju bevars en av dem) ett stort ansvar.  Som ett led i förstärkandet av EU:s roll i världen måste unionen då också hävda en större självständighet gentemot USA.  Det största hindret i sammanhanget, Bushkramaren Tony Blair, undanröjs ju dess bättre i och med dennes snart förestående avgång.

Visst ska vi koncentrera oss på att återvinna väljarnas förtroende för vår politik.  Men då måste vi också våga ta tag i utanförskapet och de vidgade klassklyftorna i samhället.  Detta grundläggande problem lyser helt med sin frånvaro i Jan Anderssons tiopunktsprogram.

 

Bengt Silfverstrand

     

 

 

 2006-10-10, 13:32  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
 • ej undertecknade med förnamn och efternamn
 • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
 • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
 • innebär brott mot tystnadsplikten
 • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
 • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
 • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM