TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Tänk att få (val)valsa med Andersson!

Jag har en – enligt uppgift outslitlig – mekanisk klaff inopererad i hjärtat.  Den har tickat regelbundet som ett urverk.  Ända tills jag fick ögonen på EU-parlamentarikern Jan Anderssons drapa på DN-debatt idag.  Då började den plötsligt leva rövare och fall ur rytmen.

 

Och jag förstår klaffen.  Ty maken till gesällprov i opportunism får man nog leta efter.  Gråterskor är beställda och syndabockar utsedda.  Med sin vänstervridning skrämde Göran Persson och Marita Ulvskog över socialdemokratiska väljare till moderaterna.  Allt enligt Jan Andersson, som även vädrar kommunistspöket i sin kritik av vänsterpartiet och därmed närmast kommer att framstå som en svensk light-variant av 50-talets amerikanske kommunistjägare McArthy.

 

I sin iver att demonisera Göran Persson drar sig Andersson inte ens för det slitna epitetet – HSB – Han som bestämmer.  De som inte tycker som Persson har sidsteppats och motarbetats, hävdar Andersson, vilket osökt kommer en att undra vilken politisk befordran Andersson själv anser sig ha gått miste om.

 

Borgerliga förslag om minskad skatt på arbete och ”stimulanser för nya jobb i tjänstesektorn” (läs: subventionerad jakt på dammtussar i hemmen) framställs som höga föredömen.  När Andersson förnekar att moderaterna har en dold agenda så framstår han som mer än  lovligt naiv.  Har han verkligen inte upptäckt att valsegern till mycket stor del förklaras av att Reinfeldt gjorde ett stort nummer av att framträda som kollektivavtalens och välfärdstatens vän.  Och hur han upprördes över Göran Perssons påstående om förestående utförsäljningar av statliga företag.  För att nästan omedelbart efter valet avisera just utförsäljningar av ”guldäggen” Telia Sonera, Vin & Sprit, Nordea m fl.

 

Sen drar Andersson sin slitna skiva om EU-medlemskapets allena saliggörande.  Visst ska vi vara kvar i den Europeiska gemenskapen.  Men om vi någonsin ska lyckas med att folkligt förankra detta projekt, så måste EU-apparaten avbyråkratiseras och demokratiseras.  Och våra EU-parlamentariker på ett begripligt sätt för svenska folket förklara den sociala dimension som enligt Andersson projektet besitter.

 

Den svenska socialdemokratins maktinnehav är unikt i sin räckvidd i ett europeiskt och demokratiskt perspektiv.  Ett långt maktinnehav bär i sig fröet till slentrian, maktfullkomlighet och ökar risken för kommande valnederlag.  Vi har förvisso förlorat ett val. Men skillnaden mellan regeringsalternativen är två procent och sju mandat.  Detta ska självfallet tas på allvar och nödvändig självprövning komma till stånd.  Dock måste sinnet f ör proportioner behållas förenklade analyser undvikas.

 

Om Andersson i stället för att i opportunistiska ordalag från sitt elfenbenstorn i Bryssel hänge sig åt schabloner som att skylla på vänstervridning, andra stolligheter att förtiga, ägnade en stilla stund åt egen självprövning och självkritik så kunde vi kanske kombinera en sansad intern eftervalsdebatt med nödvändiga motattacker mot det systemskifte som uppenbarligen en borgerlig regering, ivrigt påhejad av näringslivet, ändå tycks eftersträva.

 2006-10-04, 11:35  Permalink


Rent ut sagt mycket märklig valanalys får jag säga när han anser att Marita Ulvskog skrämde iväg människor med vänsterpolitik. Jag vill minnas att vi av högerpartierna utmålades för at driva högerpolitik när vi pläderade för höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen. (sic!) (Att det sedan utmålas som högerpolitik säger väl mer än dem än oss)


Bengt Silfverstrand: En alldeles riktig iakttagelse, Martin. Mycket kan nog sägas om Perssons och Ulvskogs valstrategi, men defintivt inte att den är vänstervriden. Tråkigt att Jan A. måste tjuta med vargarna.
Den kritik jag kan framföra är att vi faktiskt talade för lite om jobben och de förslag som vi hade för att skapa fler arbeten, och de fanns! Bland annat kan nämnas att det s k anställningsstöd på upp till 350 kr/dag för de arbetsgivare som anställer ungdomar ska utgå efter 300 dagars arbetslöshet och inte som idag vid 600 dagar. Vi har avskaffat arvs och gåvoskatten för att underlätta generationsskiften i familjeägda företag, sänkt arbetsgivaravgift för soloföretag fram till 2007, skatten för fåmansbolagen sänks med en miljard kronor, 900 miljoner kronor satsas på forskning i småföretagen under de närmaste åren och två miljarder kronor satsas på riskkapital genom bildandet av Innovationsbron AB.

Jag tycker vi kunde ha talat mer om de borgerligas tilltänkta utförsälningar av statliga bolag också.


Bengt Silfverstrand: Jag delar din uppfattning om vår alltför passiva jobbfokusering i valrörelsen. Förslagen fanns där men vi drev dem inte tillräckligt offensivt. Vad beträffar utförsäljningen av statliga företag så påtalade faktist Göran detta i debatten med Reinfeldt, som indignerat avfärdade kritiken. För att sedan bara någon vecka efter valet presentera en lista på tilltänkta utförsäljningar. Jag tar upp detta i ett debattinlägg som HD lovat publicera inom kort.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM