TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Varför Kallbadhus men inte Folkpark?

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 september i Höganäs kommun behandlades en anhållan från Föreningen Kvickbadhuset om detaljplanläggning av ett område för

kallbadhus i anslutning till småbåtshamnens pir utanför Kvickbadet.  Utan att presentera något beslutsunderlag meddelades att Föreningen ville ha ytterligare hjälp med myndighetskontakter etc. från kommunstyrelsen.  Föreningen har beviljats ett kommunalt stöd på en miljon kronor.

 

Vi socialdemokrater har ställt oss bakom detta stöd, då vi anser att ideella krafter ska uppmuntras.  Däremot ställer vi oss såväl undrande som kritiska till varför den ideella föreningen Kvickbadet får kommunalt stöd, medan likaledes ideella föreningen Folkparken nekas ett sådant stöd.  Kan det möjligen – oh hemska tanke -  bero på att det i ledningen för Föreningen Kvickbadet sitter personer med nära anknytning till den moderata kommunledningen, medan Folkparken å sin sida ägs av arbetarrörelsen?  ”Alla djur är lika,

men en del djur är mer lika en andra”, som George Orwell så träffande och tidlöst uttryckte sig i klassikern ”Djurfarmen .”

 

Bengt Silfverstrand (s)

V.ordf. i kommunstyrelsen2006-09-11, 14:41  Permalink


Det var en nyhet!

Så Kvickbadet ägs av moderaternas motsvarighet till arbetarrörelsen? Vad heter den folkrörelsen? Arbetsgivareföreningen?

Hälsningar från din egen stoppnål!


Bengt Silfverstrand: Ingalunda, Kvickbadet är en ideell förening - en förening med moderater i ledning. När man begärde ekonomiskt stöd gavs av den borgerliga kommunledningen snabbt besked om att sådant skulle beviljas. En miljon plockades snabbt fram.
Eftersom föreningen är ideell och har medlemmar i alla "läger", sa vi socialdemokrater ja.

När likaledes ideelt arbetande Höganäs Folkpark begär ekonomiskt stöd för upprustning av lokaler m m, säger den borgerliga majoriteten nej.

Det är här den orwellska formuleringen "Alla djur är lika--- etc. faller så väl på plats.
Kallbadhuset får alla glädje av men folkets hus är bara för arbetarrörelsen.

Det är skillnaden.


Bengt Silfverstrand: Tramp i klaveret. Folkets hus/park i Höganäs är liksom på alla andra liknande inrättningar tillgängliga för alla. I Höganäs Folkpark har t ex Rotary under lång tid haft sina möten. Och den mycket fina lekplatsen (som fick högsta betyg i en utvärdering av kommunens samtliga lekplatser) används av många barnfamiljer inkl. förskolorna.
Det är sålunda ren borgerlig småskurenhet och njugghet som ligger bakom diskrimineringen gentemot Folkparken i Höganäs.
Du kan ju gå med i arbetarepartiet Nya Moderaterna och vara med och påverka! Använd de demokratiska kanaler som finns så blir också din röst hörd.


Bengt Silfverstrand: Nej, eftersom det bevisligen inte är något arbetareparti så faller tanken på sin egen orimlighet.
Ja, vill man inte vara med och påverka på de demokratiska premisser som gäller fär man väl stå utanför och tjura.
Helt rätt, Leffe! Jag menar, varför organisera sig i FLERA OLIKA partier med OLIKA politik som grund? Jag tycker som du, man kan gott avskaffa alla andra partier utom "de nya" moderaterna. De som vill nåt annat än borgerlig politik får väl helt enkelt gå med där och arbeta för att förändra.

Så gjorde man ju i Sovjet och det var ju hur demokratiskt som helst, liksom...
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM