TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Är det synd om småföretagarna?

Jag lyssnar gärna till och talar ofta med småföretagare.  Häromdagen talade jag med en ensamföretagare innehavare till en liten butik belägen i Helsingborgs centrala affärsdistrikt.    Det som djupt oroade butiksinnehavaren var  hyran och den chockhöjning av densamma som aviserats av fastighetsägaren/hyresvärden. Detaljhandeln bidrar i hög grad till ett levande centrum i våra städer.  Men de har ett stort problem.  Fastighetsägarna – och deras ofta oskäliga hyror.  Detta är ett verkligt och närliggande problem som jag ännu inte hört någon borgerlig politiker ens antyda.

Är det då  synd om företagen i allmänhet och småföretagarna i synnerhet?  Ja, om man får tro Kjell Cronert, ordförande i Helsingborgs Nyföretagarcentrum (HD 29/7), så lider landets småföretagare all världens nöd.  Men hur ser det egentligen ut i verkligheten.  Innan vi granskar detta, så ska det först noteras att Kjell Cronert också är moderat politiker och som sådan väl förtrogen med eländesbeskrivningar.

 

Men att verkligheten är en annan belyses kanske bäst genom hänvisning till utomstående opartiska betraktare.  Så t ex är Sverige världens mest utvecklade land enligt FN:s utvecklingsorgan UNDP.  Sverige rankas som världens tredje mest konkurrenskraftiga ekonomi enligt World Economic Forums ”Global Competitiveness Report.  Och vad som borde vara känt och intressant för alla som vurmar för nyföretagande är att Sverige är världsledande i fråga om innovationsklimat (Källa European Innovation Scoreboard 2005).

 

Men vi behöver inte gå ”över ån efter vatten” för att bevisa att Cronert hugger rejält i sten.

Ty i lördagens HD konstaterar Lars Carpelan på Jobs and Society/Nyföretagarcentrum att ”det är oerhört lätt att starta företag i Sverige jämfört med många andra länder.” Och nu söker sig ännu fler utländska företag till Sverige. Häromdagen fick vi rapport om att 800 ny jobb kommer Kalmar till del som en följd av en miljardsatsning på ett utställningscentrum med plats för tusen kinesiska företagare.  En representant för gruppen sade bl a att man valt Sverige beroende på stabiliteten på arbetsmarknaden.

 

Det är självfallet viktigt att värna om och utveckla det svenska företagsklimatet.  Detta sker också genom riktade insatser till småföretagen i form av bl a riskkapital, nya småföretagarlån och satsning på forskning.  Men ytterst är det efterfrågan på företagens varor och tjänster som bestämmer sysselsättningsutvecklingen .  Detta kräver i sin tur att människor har något att handla för, stabila priser och låga räntor, som lagt grunden för den goda reallöneutvecklingen  i vårt land.  Det kräver också stabila trygghetssystem.  Lägre ersättningar vid arbetslöshet, sjukdom, förtidspensionering, föräldraledighet m m som moderaten Cronert och hans borgerliga ”alliansvänner” föreslagit ger  precis motsatt effekt, sämre trygghet, lägre köpkraft och hotar därmed också jobb, välfärd och företagsutveckling.

 

Bengt Silfverstrand

Oppositionsråd (s) i Höganäs

tidigare riksdagsledamot

 

 

 2006-08-28, 16:19  Permalink


Lägre ersättning? Det var konstigt. Eftersom jag som ensamföretagare i nuläget inte är berättigad till någon ersättning alls från något av våra sk skyddsnät.

Hur sänker man noll?
Vet inte var du får det där ifrån Monica, det måste vara någon borgerlig politiker som vilselett dig. Jag är också företagare (inte solo numera men solo i 11½ år) och jag har t ex haft 2 st mammaledigheter med föräldrapenning under min tid som företagare. Har haft förmånen att inte vara sjuk i mer än någon dag men bryter jag t ex benet tänker jag absolut hämta ut den sjukpenning jag vet att jag är berättigad till.

Arbetslöshet är knepigare förstås men har företaget gått omkull så får man även a-kassa om man har varit med i en a-kassa. Jag är med i SmåA.

Tycker företagarlivet är toppen och att det pratas mycket strunt, precis som Bengt skriver.
Nej då, det är inte någon borgerlig politiker som vilselett mig. Jag har upplevt det alldeles själv i verkligheten.

Men att gå in på mina specifika förutsättningar här blir alldeles för långt. Jag kan bara konstatera att jag inte är berättigad till ersättning, som går att leva på, vare sig från sjukkassa eller a-kassa. Pga att jag under en period levde på besparingar istället för att gå till a-kassan. Det var dessvärre inte ett alternativ, inte då, inte nu. Vem klarar sig på 4000 i månaden?
Försök inte vilseleda. Om man inte genom arbete kvalificerat sig för a-kassa så får man självfallet heller ingen a-kasseersättning. Och får man ingen sjukersättning så beror detta i regel på att man inte kan styrka sjukdom genom läkarintyg.

Vad jag framhållit är kalla fakta nämligen att den borgerliga s k allians som gör anspråk på att få styra Sverige efter den 17 september vill låta sjuka, arbetslösa, förtidspensionerade och föräldralediga genom försämrade ersättningar, dyrare medicin, chockhöjd trafikförsäkring m m betala skattesänkningar för välbeställda grupper.

Ingen småföretagare i världen borde känna någon glädje över att köpkraften hos stora delar av befolkningen härigenom kommer att försämras.
Läs här om erfarenheterna från en livs levande person:

http://blogg.passagen.se/ett-tusen-ett?catname=/Min%20kamp%20mot%20F-kassan

Fast Bengt kommer nog hävda att hon inte finns förstås. Man ska ju inte "vilseleda".
Men Henrik vad har F-kassans rutiner att göra med småföretagares villkor?

Vilken människa som helst tycker att den där historien låter hemskt. Lösningen måste ju vara att anställa fler handläggare, åtminstone på korttidsbasis, för att korta tiderna, men det kommer inte ni att ha råd med för alla skatter som ska sänkas.
Det är väl bra att socialdemokraterna tagit tag i problemen med sjukskrivningarna och indikationsglidningen på sjukintygen. Partiet har ju lovat att minska sjuktalet till hälften till 2008 och det kräver krafttag och uppofringar.

Hittills har ju kritiken mot regeringen gått ut på att allt för många beviljats sjukpenning men nu när regeringen gör något åt saken gnäller samma personer över själva hantverket med att minska sjuktalet som tidigare gnällde över att FK var för rundhänt.

Jag förstår inte det här. Regeringen gör som oppositionen länge har krävt men då byter oppositionen fot och säger att det är synd om de som får sina sjukintyg underkända.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM