TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Ut i det blå med Hans Wallmark (m)

Hans Wallmark är moderat kommunalråd i Ängelholm.  I brist på egna kandidater fick

Ängelholmsmoderaterna gå över ån efter vatten för att hitta en efterträdare till tidigare kommunalrådet Else Ekblom.  Wallmark var politisk chefredaktör på mörkblå Nordvästra Skånes Tidningar (numera sammanslagen med Helsingborgs Dagblad till en borgerlig monopoltidning) och då bosatt i Landskrona.  Han är ett typiskt exempel på ett politikens ”Bosmanfall” (släpptes utan kostnad – sedan kontraktstiden gått ut).  Det lär bli flera sådana på högerkanten framöver. 

 

Wallmark tillhör kategorin ”Vi som vill upp” och nöjer sig inte med att vara ”kung” i Ängelholm.  Han kandiderar nu till riksdagen och klättrar redan inom den moderata hierarkin.

Med goda kontakter inom den borgerliga tidningsvärlden får han obegränsat utrymme i det nordvästskånska högermonopolet Helsingborgs Dagblad. 

 

Att Wallmark plötsligt skulle behöva skämmas över moderat skattesänkarnit kom nog som en kalldusch för alla de moderater (sannolikt en majoritet av partiets väljarkår) som ser låga skatter och nedrustning av välfärdsstaten som partiets själ och hjärta.  Kommunhöjdare Göran Holm i ”moderatparadiset” Vellinge lär enligt vanligtvis välunderrättade källor ha ramlat av sin häst, när han hörde talas om Wallmarks avvikelse från det moderata huvudspåret.

 

Så här ligger det till: Vi har tagit oss friheten att belysa konsekvenserna av moderaternas och högeralliansens vid flera tillfällen uttalade målsättning att sänka skatterna till europeisk resp. OECD-nivå.  En sådan målsättning innebär i klartext skattesänkningar på mellan 250 och 350 miljarder kronor, beroende på om man väljer EU-nivån eller OECD-nivån.  Efter att i flera insändare i ovannämnda HD ha gråtit krokodiltårar över vår faktaredovisning kallar Wallmark i sitt senaste (sista?) inlägg våra redovisningar av moderaternas och borgerlighetens skattesänkarplaner för ”fastlagd central partistrategi”.

 

Samtidigt basunerar han ut sitt eget partis centrala påstående om att en inkomsttagare skulle få 1 000 kronor mer av lönen med en borgerlig regering.  Men då förtränger Wallmark vad arbetstagarna förlorar genom ”alliansens” förslag om att slopa skatteavdraget för fackförenings- och a-kasseavgiften, privatiseringen av trafikskadeförsäkringen, innebärande i många fall en fördubbling av trafikförsäkringspremien.  Lägg därtill ökade kostnader för mediciner, försämringar av högkostnadsskyddet för läkemedel och besök hos läkaren.  Och liksom andra ”högeralliansare” lämnar Wallmark frågan obesvarad om varför sjuka och arbetslösa genom försämrade ersättningar vid inkomstbortfall ska betala skattesänkningar till främst välbeställda friska människor?

 

Ganska fantastiskt är det slutligen när en ledande moderat som Wallmark mot bättre vetande – eller möjligen medvetet vilseledande – påstår att arbetsgivaravgiften är något som ”företagen tvingas betala.”  Ty nog borde en person i moderatledningen känna till att arbetsgivaravgiften är något som löntagarna avstått från att ta ut i likvida medel och skjutit upp utbetalningen av tils man är i behnov av pension, sjukpenning, a-kassa, föräldrapenning, när man är hemma med barn o s v.  Detta bekräftas också av både Svenskt Näringsliv och Skattebetalarnas förening, då man menar att arbetsgivaravgiftgen är en del av den totala skatt löntagarna betalar.

 

Huruvida Wallmark, efter att ha avlyssnat moderatledare Reinfeldts återgång till sedvanlig moderat skattesänkarretorik i Vaxholm häromsistens, inrättat sig i leden och lämnat skattesänkarskamvrån undandrar sig min bedömning.  2006-08-15, 14:39  Permalink


Jag tycker det är fel att vissa lag ska få vara bättre i fotboll på andras bekostnad.-RonBengt Silfverstrand: Det tycker inte jag.
EU-snittet i skatteuttag ligger tydligen 250 miljarder lägre än det svenska. Vilka länder i EU ligger närmast det snittet. Har du någon aning om vilka det är?
Sverige 50,7
Danmark 49,6
Belgien 45,6
Norge 44,9
Finland 44,3
Frankrike 43,7
Österrike 42,9
Italien 42,2
Island 41,9
Luxemburg 40,6
EU-15* 40,5
EU-19* 39,4
Nederländerna 39,3
Ungern 37,7
Tjeckien 37,6
Portugal* 37,1
OECD-snitt* 36,3
Storbritannien 36,1
Om jag tolkar Emils tabell rätt så ligger Nederländerna och Luxemberg närmast EU-snittet i skatteuttag. Jag har varit i båda dessa länder. Och visst var det en välfärdsmisär utan like som var det man direkt lade märke till. Inget av det vi i Sverige lägger så stor vikt vid i välfärden fanns där att se, särskilt märkbart var det i Nederländerna. Ingen sjukvård, ingen a-kassa, inga pensioner, ingen skola, ingen polis. Huvva för att vi får uppleva ett sånt systemskífte.
Så har vi åter fått uppleva hur herrar Bengtsson och Westman i föreningen "Mosa sossarna" rycker ut som en politikens Bohus Bataljon.

Mitt inlägg handlade om hur en ledande moderat går i taket när den samlade borgerlighetens målsättning att sänka det svenska skatteuttaget till europeisk alt. OECD-nivå förs på tal. Detta ytterst anmärkningsvärda agerande kommenterar B och W av någon anledning inte alls.

De ställer uppenbarligen helt upp på den borgerliga skattesänkarlinjen. Konsekvenserna blir då att skatterna ska sänkas med en femtedel. Detta innebär självfallet att välfärdsreformer måste bantas och bantas kraftigt. De första stegen tar ju borgarna också redan nu genom att avisera sänkta ersättningar vid sjukdom, arbetslöshet och föräldraledighet, dyrare mediciner, trafikförsäkring etc.

Att Wallmark drabbas av byxångest när konsekvenserna av borgerlig skattepolitik blir uppenbara är kanske trots allt inte så konstigt.
Emil refererar till den ojusterade skattekvoten. Ska man vara ärliga så ska man studera den justerade skattekvoten. Det innebär att man tar hänsyn till att ett flertal Europiska stater har budgetunderskott med några procent av BNP, således har de lägre skattekvot än vad som voro fallet om de höjt skatterna för att få budgeten i balans. Dessutom beskattar Sverige, till skillnad från andra länder, vissa transfereringar. Därtill har vissa länder avdrag (T.ex. Barnavdrag) istället för bidrag vilket innebär att deras skattekvot blir lägre.

Dessutom är den svenska välfärdssektorn mer omfattande än andra länders. Fler högskolestuderande, gratis skolmatsavgift för grundskoleelever osv.


Bengt Silfverstrand: Det är viktiga kompletterande uppgifter du kommer med Martin.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM