TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Vem leder löneligan?

Socialdemokraterna leder löneligan.  Fyra av tio procent av riksdagskandidaterna tjänar mer än 400.000 kronor per år, förkunnar en undersökning utförd av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Sveriges Radio.

 

Ja, hemska tanke hur kan låginkomsttagarnas främsta företrädare vara så fräcka att de placerar sig högst på lönestegen bland alla riksdagskandidater?  Fundera ett ögonblick.  Kan det möjligen bero på att socialdemokratiska företrädare i gemen öppet deklarerar varenda intjänad krona?  Ty om det bara skulle röra sig om uppburet riksdagsarvode så skulle ju alla riksdagsledamöter, oavsett parti, tjäna exakt lika mycket.  Skrapar man en smula på den glättade och uppenbarligen tillrättalagada undersökningsytan, så finner man att de borgerliga partierna har en betydligt högre andel personer som uppbär inkomster från andra källor än riksdagen.  Så t ex är andelen företagare betydligt högre i de borgerliga leden.  Och möjligheterna att dölja inkomster i dessa led i form av avdrag etc. är som bekant inte så få.  Tar vi sedan centerns riksdagsledamöter som ett särskilt exempel, så kan vi konstatera att dess lantbrukande del alltid varit låginkomsttagare, hur hög deras faktiska levnadsstandard än varit.

 

Slutsats, som man ropar i skogen får man svar.2006-06-19, 16:24  Permalink


Skönt att Bengts grundligt vetenskapliga undersökning av de verkliga förhållandena så tydligt visar att även i fortsättningen kommer socialdemokraterna att företrädas av lågavlönade proletärer till skillnad från skattefuskarna i oppositionen.Bengt Silfverstrand: Socialdemokraterna företräds i riksdagen liksom i andra demokratiska församlingar av ett brett spektrum av personer med tyngdpunkten i genuina löntagarintressen. Ett mycket konkret exempel: En kommunalarbetare får sina kamraters förtroende att representera dem i fackliga sammanhang. Vederbörande går på s-föreningens och a-kommunens möten och blir så småningom riksdagsledamot. Detta förtroendeuppdrag innebär en kraftig löneökning. De som är emot detta system borde i logikens namn föreslår kraftiga sänkningar av riksdagsarvodena alternativt att människor som kommer in i riksdagen ska behålla den lön de haft i sitt tidigare jobb.

Att nu i stället agera utifrån Mark Twains slutsats - nämligen att det finns tre sorters lögn - lögn, förbannad lögn och statistik är ingenting annat än rent hyckleri.
Skönt också för låginkomsttagarna att höra om stödet på en hundralapp i månaden,
istället för flera tusen per månad som gick till höginkomsttagarna


Bengt Silfverstrand: Vad har detta med saken att göra. Det var riksdagsarvodena det handlade om och de utgår med samma belopp till samtliga ledamöter. Om man har intresse av att redovisa en korrekt bild av ledamöternas ekonomiska situation, så bör detta ske dels genom att tala om vilken lön de hade innan de blev riksdagsledamöter resp. att närmare granska de nu undersökta personernas deklarationer med sidoinkomster, avdrag etc.
Förhoppningsvis blir detta ytterligare en avkylare för den eviga retoriken om socialdemokratins helt unika ställning i svensk politik. Let's face it: SAP är ett parti som alla andra, leds av en laddning politiska proffs och har inte mer gemensamt med mannen på gatan/industrigolvet än något annat parti.


Bengt Silfverstrand: Om du studerar s-företrädarnas bakgrund och jämför denne med borgerlighetens så kommer du snabbt ur din villfarelse. Och om jag är rätt underrättad så är det borgarna och inte socialdemokraterna som föreslagit försämringar i anställningstrygghet, sänkta ersättningsnivåer i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, höjda egenavgiftger till a-kassan, slopad avdragsrätt för fackföreningsavgiften etc. Intresset ljuger som bekant aldrig.
Hade inte Göran P funnits hade nog du fått ge självgodheten ett ansikte.


Bengt Silfverstrand: Man tackar mjukast för den mycket smickrande jämförelsen.
Håller med om att statistiken haltar lite - jag läste att en SCB människa medgav att skälet till att S hamnar så högt är att vi har så många redan sittande riksdagsledamöter i undersökningen och de är per definition höginkomsttagare.
Men egentligen tycker jag inte att det väsentliga är vad folk tjänar, det är POLITIKEN som räknas. Samma folk som är här på din blogg, Bengt, har varit på min och skällt över skatter mm och hur det inte går att tjäna storkovan i Sverige. Alltså verkar dom ha förstått att S inte för en politik som är höginkomsttagarvänlig? - och det är det som är det väsentliga. Inte vad man själv tjänar, utan var man står och vem man försöker ställa upp för. En socialdemokrat på 35 000 i månaden och en moderat på 35 000 tycker inte lika för att dom har samma lön eller hur.

Dessutom är sossar med hög inkomst inget nytt - Branting och Palme kom från överklassen men sossar var dom. Styrkan i vårt parti är att våra idéer och vår samhällsvision är så stark att den samlar människor från alla klasser och inkomstlägen.


Bengt Silfverstrand: Du har alldeles rätt. Självfallet är det inte inkomsten som är det väsentliga utan vilka värderingar man står för och vilken politik man är beredd att föra. Samtidigt kan man naturligtvis inte bortse från att styrda undersökningar av den typ som SCB nu på uppdrag av SVT utfört kan skada vår trovärdighet. Därför är det viktigt att "slå hål på bubblorna", och förklara vad som döljer sig bakom de statistiska "dimmolnen".
Ja, då fick genom Bengts förnyade egna vetenskapliga undersökningar klargjort det vi länge misstänkt, nämligen att SCB är köpta av sina beställare. Vilka skall vi nu anlita för att få fram t ex statistik över befolkningen, arbetslösheten, partisymaptier och annat som så frekvent brukar citeras här på s-info. Kanske Bengts personliga undersökningar kan ligga till underlag för dessa rapporter.


Bengt Silfverstrand: Struntprat. SCB har utfört sitt uppdrag på ett helt korrekt sätt och levererat det som SVT beställt. Problemet i sammanhanget är att undersökningen inte innehåller någon analys som förklarar varför de socialdemokratiska ledamöterna "leder löneligan." Några personliga undersökníngar behövs sannerligen inte. Bara en hederlig redovisning av helheten. Inom denna helhet borde det då bl a också ha talats om att s-gruppen har störst andel löntagare som går från låga och måttliga inkomster till högre inkomster när de blir riksdagsledamöter. En massiv majoritet av gruppens medlemmar har riksdagsarvodet som enda inkomst och ytterst begränsade möjligheter till avdrag. Bilden blir med andra ord väsentligt annorlunda när man tränger under den glättade, sensationsmättade yta som blir följden av en enkel statistisk redovisning.
Det avgörande är inte hur mycket pengar man tjänar utan om man gjort sig förtjänt av de pengar man tjänar.

Självfallet är Göran och Anitra värda vartenda öre.

Det uttryck för en reaktionär, anti-socialistisk ideologi att förmena svenska folkets moder och fader ett liv som är under tidigare mörka perioder i svenska folkets historia endast förunnades den feodala överklassen.

Ingen vettig människa vågar ens tänka tanken hur ett Sverige som inte fick lyda under Göran Perssons allvisa, varma och fasta ledning skulle te sig.

Att förmena vår tids största geni goda möjligheter till lantlig rekreation innebär också att vår käre ledares oändliga intellektuella kreativitet skulle kunna bli lidande, vilket utan tvekan skulle innebära enorma förluster för sysselsättningen och jämställdheten.

"I am as constant as the northern star."

G. Persson
Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, kan vi i andanom skåda konturerna av ett Sverige utan socialdemokratins och Göran Perssons ledning. Vår betraktelse har två utgångspunkter.

1. Förra landsfädrarna Torbjörn Fälldins och Ola Ullstens fögderi i sent 70-tal och tidigt 80-tal. Perioder då landet blomstrade under ledning av en borgerlig allians. Efter valet 1991 begåvades landet ännu en gång av en borgerlig fyrpartiallians. Succén från det sena 70- och det tidiga 80-talet upprepades. Att räntorna steg till 500% och underskotten i den offentliga ekonomin steg till rekordnivåer är naturligtvis bara futtigheter i ett sammanhang när landet vid sin barm kunde hysa den store ledaren Carl Bildt (m).

2. Under den nye store borgerlige ledaren Fredrik Reinfeldt (m) kan vi förvänta oss en intellektuell kreativitet vars make landet sällan skådat. Arbetskraftens disciplinering genom sämre anställningstrygghet, lägre ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet är den väg som till himlen bär.

Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM