TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Gränslöst - lyssna på rörelserna!

”Jag vet inget som mer utmanar förnuftet än gränsbommar.  Mänskligheten har bevisligen gjort många uppfinningar till sitt eget förfång.  Gränsbommen är en av dem.”

 

Så skrev den nu framlidne legandariske journalisten, riksdagsmannen och landshövdingen Rolf Edberg bl a i sin bok ”Rastställen.”  Och jag kan bara hålla med.  I hela mitt politiska liv har jag försökt verka över resp. sudda ut gränser.  De senaste veckornas aktiviteter kan illustrera vad jag menar.  För 29:e året hade jag förmånen och glädjen att bli engagerad som förstamajtalare.  Den här gången i Burlövs kommun.  Jag började med en internationell utblick ALLA MÄNNISKORS FRIHET – HELA VÄRLDENS FRED!, konstaterade att det finns tre slags utbildning: INBILLAD UTBILDNING – UTBILDAD INBILLNING och FOLKBILDNING! 

 

Anknöt sedan till ett exempel ur vardagen.  Praktiskt upplevt.  Jag företräder en ung kvinna gentemot socialförvaltning och arbetsförmedling i en NV-skånsk kommun.  Kvinnan som är 26 år har under en längre tid bollats mellan olika myndigheter – arbretsförmedling, socialförvaltning och försäkringskassa och har trots uttalad och bevisad arbetsvilja inte kunnat få en fast fot på arbetsmarknaden.  Exemplet är inte unikt.  Många nekas både sjukpenning och a-kassa och blir utan försörjning på grund av hål i det sociala skyddsnätet.  Jag tycker därför att det nu är hög tid att pröva möjligheten att gå samma väg som i Norge, slå samman arbetsmarknadsverket med försäkringskassan till en ny myndighet ”Nya arbets- och välfärdsmyndigheten.” och upprätta välfärdskontor i kommunerna.

 

Några dagar efter första maj stötte jag på gatan på en kvinna som påtalade sanitära problem i form av alltför många kråkor/råkor/kajbon i området kring Tivoliparken.  Några dagar senare blev jag uppringd av ytterligare en kvinna som berättade hur man under flera år, men hittills utan framgång, försökt förmå kommunen att vidta åtgärder mot samma sanitära problem i området kring Folkparken.  Då jag genom egna studier på platserna förstod att det här var fråga om ett generellt problem som krävde målmedvetna åtgärder, beslöt jag att skriva en motion i frågan.  En sådan inlämnades tillsammans med Anette Henningsson i vår s-grupp till kommunfullmäktige vid sammanträdet den 4 maj.

 

Dessa händelser är bara några exempel på betydelsen av att vi politiker lyssnar på rörelserna i folkdjupet.

 

Den 14 maj var jag inbjuden som huvudtalare vid en manifestation i Malmö med anledning av att den den dagen var 75 år sedan svensk militär öppnade eld mot arbetare som demonstrerade mot lönesänkningar i Graningeverken i Ådalen.  Fem personer dödades.

 

Här vilar

En svensk arbetare.

Stupad i fredstid.

Vapenlös, värnlös.

Arkebuserad

Av okända kulor.

Brottet var hunger.

Glöm honom aldrig.

(Erik Blombergs klassiska dikt ”Gravskrift”)

 

Vi behöver internationella utblickar såväl som nationell sammanhållning och känsla för hembygden.

 

Bengt Silfverstrand

V.ordf. i kommunstyrelsen

www.s-info.se/silfverstrand

 

 2006-05-23, 08:35  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM