TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Insändare i Helsingborgs Dagblad 2006-05-13

 

Plusjobb är riktiga jobb

Visst är plusjobb riktiga jobb.  Det visar med all önskvärd tydlighet den inventering som kommunens olika förvaltningar gjort.  Det handlar bl a om välbehövliga kvalitetsförstärkningar i form av mer personal inom äldreomsorgen.  Och visst är plusjobben fullt ut jämförbara med Fixar-Maltes gedigna insatser.  I själva verket har vår Fixar-Malte, liksom likartade tjänster på flera andra håll i landet, legat till grund för inrättande av plusjobben.  Fixar-Maltes lön betalas av kommunala skattemedel.  Tjänsterna, i form av hjälp med halksäkra mattor, gardinupphängning, byte av lampor m m till äldre är gratis – alltså en subvention.  Plusjobben betalas av staten – d v s skattebetalarna under två år.  Alltså i grunden samma börs/källa – vi skattebetalare.  Om sedan plusjobben  är en långsiktig lösning eller inte hänger till stor del på kommunernas ansvar för de långtidsarbetslösa, som genom plusjobben getts möjlighet  att åter få fotfäste på arbetsmarknaden.

 

Bengt Silfverstrand (s)

V.ordf. i kommunstyrelsen

i Höganäs.2006-05-15, 16:37  Permalink


Jodå det är visst riktiga jobb med avtal och förhandling. Men inte A-kassegrundande. Det ger en möjlighet till ett tillsvidarejobb genom att den arbetslösa får en chans att visa vad han/hon går för, vem han/hon är och det ger den arbetslösa ett värde i en social gemenskap. Det ger två års avtalsenlig lön och anställningsmöjlighet på sikt.

Så sluta upp och hacka på plusjobben.
Som arbetssökande så ser jag bara plusjobben som ytterligare en åtgärd som inte kommer att leda någonsatns. Ytterligare ett sätt att utnyttja oss, och vet ni detta om något är kränkande för oss som är i samma sits som mig.

Nä riktiga jobb med avtal och A-kassegrundande inkomst.. Ska det vara annars kan det för min del vara .. Tror man inte på mig genom mina ansökningar, var ska jag då måste "bevisa" att jag kan..
FÖRNEDRANDE


Bengt Silfverstrand: Då bor du antingen i en kommun som inte har avtal med SKTF eller SKAF om plusjobben eller har fått felaktig information om vad plusjobben syftar till. Vi har ett sådant avtal här i Höganäs och det handlar hela vägen om riktiga jobb. Jobb som kommunen inte ansett sig ha råd att tillsätta men som man nu kan besätta då man får i princip full ersättning för lönen (avtalsmässig) från staten.
Du utgår i dina slutmeningar från att alternativet till plusjobb är ett a-kassegrundande jobb i kommun eller landsting. Så är som bekant inte fallet. Alternativet är fortsatt arbetslöshet. Plusjobben är vägen in till a-kassegrundande fasta anställningar och att så skall kunna bli fallet efter den tvååriga statliga insatsen är självfallet ett kommunalt ansvar. Och vi har ju som bekant politiker även på det kommunala och regionala planet.
Till föregående,
vad är riktiga jobb? Tillsvidareanställningar?
Själv tar jag alla sorters jobb också sk. praktikan-
ställningar. Förr eller senare leder det fram till en fortsattanställning. Jag skulle också ta ett plusjobb ifall jag blev erbjuden det. Alla jobb är jobb som kan leda fram till en tillsvidareanställning. Och som Bengt skriver plusjobben i kommuner, landsting och stat är som jag kan se jobb med avtalsenlig lön. Sedan finns ju chansen att du får en tillsvidareanställning tidigare än inom 2 år. Det är människor som blir sjuka, människor som slutar osv och då blir det en vakans.

För övrigt så äger du inte rätt att stämpla A-kassa och neka ett jobb som du blir erbjuden! Alternativet är att du blir avstängd därför att du nekar ett plusjobb. Dessutom så söks plusjobben med CV och ansökningsbrev.

Vari ligger förnedringen i att få ett jobb med avtalsenlig lön och chans till en tillsvidareanställning?
Jga har tame f.n provat på alla så kallade möjlighter till jobb,, alla åtgärder som finns,, ALU,,API, mm, mm .. Allt har bara lett till att jag fortfarande efter 15 år med även div studier är arbetssökande,, Detta är orsaken till att jag ser plusjobben som ytterligare en förnedrande åtgärd.

Tror ni verkligen att kommuner och Landsting kommer att ha råd att anställa efter två,, nix pix ,, det tror inte jag..

Alltså bara ytterligare 2 bortkastade år i nått som inte har lett till någoy


Bengt Silfverstrand: Då är det uppenbarligen något fel på de människor du haft kontakt med. Om det nu visat sig att långtidsarbetslösa inte kan få jobb på en öppen arbetsmarknad, och allra minst på den privata marknaden, så kan det ju inte vara fel om den gemensamma sektorn, som är politikerstyrd, tar sitt ansvar. De åtgärder du hänvisar till är av kortsiktig natur. Nu tar regering och riksdag (dvs den ansvarsfulla s-v-mp-majoriteten) ett längre ansvar och betalar för att viktiga samhällsuppgifter kan utföras under hela två år till avtalsmässiga löner.

Och då vore det ju för sorgligt om inte kommuner och landsting kunde ställa upp efter det de långtidsarbetslösa åter fått ett fotfäste på arbetsmarknaden.

Om de inte gör detta, så ska självfallet ansvaret utkrävas av de politiker som styr i resp. kommun och landsting och inte av en regering som genom plusjobben tydligt visat att man tar problemet på allvar.
Eva-Britt, var inte så negativ. Regeringen vill ju bara väl med plusjobben, de vill att du skall få en chans till....och sedan en till och en till. Billigt skall det vara också, det förstår man ju, vi har ju redan världens största skattetryck.

Regeringen ser ingen möjlighet att föra en politik som ökar efterfrågan på arbete i den utsträckning som behövs, det är bara därför som vi får plusjobben. Bara därför. Tänk på det.

Hur skulle du göra själv för att öka efterfrågan på arbetskraft i den svenska ekonomin? Allvarligt, du kanske har en idé som inte föresvävat den socialdemokratiska regeringen?


Bengt Silfverstrand: Ironi är ett viktigt salt i samhällsdebatten, men knappast särskilt effektivt och meningsfullt när det gäller att bereda långtidsarbetslösa möjlighet att åter få fotfäste på arbetsmarknaden.

Än en gång har Bertil Nilsson bevisat sin kompletta okunnighet genom att påstå att regeringen inte ser någon möjlighet att öka efterfrågan på arbete. Nonsens.

Bara under första kvartalet i år ökade antalet anställda med 1,6% eller 62.600 personer. Det är den största ökningen på fem år. Antalet lediga jobb ökade med 32 procent.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM