TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

 Fejkat s-nederlag i friskolefrågan

-Socialdemokraterna har idag lidit det största sakpolitiska nederlaget under mandatperioden, sade moderaternas skolpolitiske talesman Sten Tolgfors (m) i riksdagens skoldebatt den 10 maj. Det beslut han bl a åberopar i sammanhanget är att det redan den 1 juli blir mycket lättare att etablera fristående förskolor.

 

Vad Tolgfors och de borgerliga pressmegafonerna i sammanhanget glömde att upplysa sina läsare om är dock under vilka synnerligen märkliga omständigheter som beslutet tillkom.

Det borde annars vara väl bekant att flera folkpartister och miljöpartister delar regeringens uppfattning att det nu är fritt fram för olika religiösa grupperingar att starta förskolor.  Risken är uppenbar att barn därmed kommer att sorteras efter föräldrarnas religiösa tillhörighet redan vid ett-tvåårsåldern.  Birgitta Olsson och Tina Acketoft är två folkpartister som riktat stark kritik redan mot dagens förekomst av religiösa friskolor.  Gustav Fridolin m fl miljöpartister är lika starka motståndare till den utveckling vi nu kan befara.

 

Motståndarna till religiösa friskolor inom det borgerliga lägret i riksdagen är under alla omständigheter tillräckligt många för att de, om de varit närvarande vid omröstningen,  skulle kunnat förhindra det olyckliga beslutet.  Nu hade de av allt att döma tvingats att kvitta ut sig. Till råga på eländet var enligt uppgift fyra socialdemokrater frånvarande vid omröstningen utan att ha beviljats kvittning.  Anledningen till deras frånvaro är oklar.  Om inte sjukdom eller allvarliga familjeangelägenheter är orsaken till förfallet, så borde dessa ”partivänner” skämmas och offentligen göra avbön för sitt svek.

 

En tidig uppdelning av barn efter föräldrarnas trosuppfattning eller andra värderingar borde vara helt främmande i ett öppet demokratiskt samhälle.2006-05-12, 15:46  Permalink


Hej Bengt!

Jag delar din upprördhet i den här frågan (också). Fullständigt vansinnigt att man skall få tillåtelse att indoktrinera små barn....barn eller människor över huvud taget.
För mig är det självklart med skola och förskola, som förhåller sig neutral till religion. Det är självklart att vare sig föräldrars ursprung ekonomi eller kulturell bakgrund skall få avgöra var barnen skall gå i skolan!

Man klagar i dag på segregationen. Hur stor kommer den inte att bli med alla dessa privatskolor och förskolor, som poppar upp!
Bengt!
Jag delar helt din klart avvisande hållning till utvecklingen mot en fortsatt segregering och uppdelning av människorna i vårt samhälle. Det jag efterlyser är vår partiledares tydliga strävan om att frågan om fristående skolor är en viktig fråga i valrörelsen!
Partihälsning
C G

Jag ser all form av kategorisering och urholkning av de gemensamma tillgångarna, till vinstutdelningar för vissa, som ett hinder för en "bra skola för alla"

Så istället för att ta fram religiösa friskolekortet, som inte är de former av fria - förskolor/skolor vi nu främst kommer att se växa fram ytterligare, så borde hela iden om vinstintressen i det offentligt finansierade verksamheterna kritiseras hårdare.
Precis, då borde vi förbjuda vinstdrivande skolor, religösa/etniska friskolor och se till så att kommunerna kan säga nej till friskoletableringar. Att ens har konkurrans om elever likt en vara är horribelt. Dessutom är det brott mot den blanekonomiska modellen, att vissa delar av ekonomin ska planeras och andra ska sköttas av marknaden, förstår inte hur friskoleförespråkare i partiet resonerar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM