TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

I morgon är det första maj - den internationella och nationellla  arbetarrörelsens stora högtidsdag.  I mer än 30 år var jag huvudtalare på olika platser runt om i landet, om än mest i Skåne.  I år deltar jag, som en i ledet, i demonstrationen i Höganäs, ett samarrangemang mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och LO.

 

Dagen till ära återger jag här nedan, lätt redigerad en fortfarande högaktuell artikel som jag skrev för ett antal år sedan.

 

Alla dessa helgdagar

Frågan om svenska folkets helgdagar väcker ständigt debatt.  Tanken att kasta första maj på historiens skräphög bygger uppenbarligen på att Internationalen och röda fanor i vissa kretsar uppfattas som djupt kompromettrande i bl a de baltiska staterna och andra östländer som tidigare dignat under stalinismens ok.  Om detta skrev Harry Schen träffsäkert: "Internationalen och de röda fnorna var ju realiteter långt innan stalinismen var påtänkt.  Ingen kunde hindra stalinisterna från att missbruka traditionen.  Det finns ingen copyright på politiska symboler.  Vi kan inte hindra Brasiliens fotbollslag från att spela i blågula dräkter."

 

Det nationella perspektivet

Eftersom ändå historiska aspekter anlagts på vissa helgdagars existensbeättigande, kan det väl vara på sin plats att något belysa symbolerna bakom vår nationalstolthet och i den händelse vi bestämmer oss för att slå vakt om våra nationalmonument också i logikens namn utvidga kretsen av helgdagsobjekt.

 

Den 6 juni

Sveriges historia är dess konungars historia lät skalden Erik-Gustav Geijer på sin tid förkunna.  Den 6 juni är sedan seklets början Sveriges nationaldag.  Den har sitt ursprung i att Gustaf Vasa den 6 juni 1523 valdes till Sveriges konung.  Efter att ha flytt den danske kungen Kristians (i Sverige kallad tyrann, i Danmark - den gode) knektar, sökt och fått politisk asyl i Lübeck kunde Gustav, ditburen på Hansans nåde, Lübeckbankirers kapital och en inhyrd här från Hansestaden, i triumf intåga i Stockholm på midsommardagen anno 1523.  Med fast hand och skrupelfria metoder byggdes riket upp.  Priset var högt.  När det tyska kapitalet sinade, hemsöktes landets kyrkor.  Konungens ombud for sålunda land och rike runt och lade embargo på de kyrkklockor som kallade församlingen till templen och renade luften från onda andar.   Upprorsfanan höjdes i Småland, Västergötland, Östergötland och Dalarna men de uppstudsiga slogs tillbaka.  Och räfts och rättarting hölls.  Den styvnackade landskapsmenigheten krossades och bilorna föll.  Inte ens den forne vännen, dalkarlen Anders Persson på Rankhyttan, skonades.

 

Och så fortstte han sin blodsbesudlade väg, över grev- och Dackefejder, över Västerås riksdag, där ständerna (riksdagen) 1544 för första gången på 14 år samlades för att höra konungen i efterhand motivera sin politik och stadfästa Sverige som arvrike.  Där fick de "lova, förplikt, svärja och hylla...på det allerkraftigaste fullkomligen och oåterkalleligen, samfällt och synnerligen", Gustaf Vasas äldste son Erik, för llas vår nästkommande utav Gud försedde och nu hyllade konung."

 

Tänk på att det är denne 1500-talets Pol Pot, för att tala med den i ämnet sakkunnige Herman Lindqvist, vi firar den 6 juni.

 

Den 30 november

I konsekvens med ovanstående bör förstås också en annan mäktig gestalt i Sveriges historia, krigarkonungen Carolus Rex - Karl XII - uppmärkammas.  Frågan måste åtminstone väckas om inte denne karolinernas obestridde ledre som en postum kompensation för Görtzens nödmynd, debaclet vid Poltava, kalabaliken i Bender, strulet i Stralsund och den ödesdigra kulan (eller  var det en knaplp?) vid skansen på Fredrikstens fästning i Fredrikshald (nuvarande Halden) i Norge den 30 november 1718, bör firas mera rationellt och nationellt - just den 30 november?

 

Riksdagens högtidliga öppnande

För att ingen sidvördnad ska drabba krigarkonungens något mera fredligt sinnade fader, Karl XI, mera känd som Gråkappan, i vars skepnad han oanmäld for runt och skrämde upp överheten i landet under sent 1600-tal, återförde delar av den slösaktiga drottning Kristina förskingrad egendom (reduktionen) och införde en rationell härordning (indelningsverket), bör övervägas om inte även riksdagens mer eller mindre  högtidliga öppnande bör bli föremål för allmänt firande - genom att någon dag i mitten av september - låt oss  säga den 15/9 - blir allmän helgdag.  Genom ett sådant förfarande skulle också en naturlig återkoppling kunna göras till Karl XI:s drabanter, vars taktfasta stöveltramp måhäända åter skulle kunna berika riksmötets öppnande.

 

Den 6 november

Förlåt, jag höll på att glömma Gustav II Adolf - Guldkonungen från Norden - mannen som enligt krönikan föddes med segerhuva, vilken dock inte förmådde rädda honom från att förirra sig in i fiendeleden på Lützens dimhöljda slagfält och där falla offer för en dödande kula den 6 november 1632.  "Ille facit - han skall göra det" lär den stränge och föga populäre Karl IX (Gustav Vasas yngste son - de många barnen på bygden oräknade) ha utropat, när han såg den ljuslynte och mera optimistiskt lagde lille krabaten leka krigiska lkar och skjuta prick på kreaturen.  Och visst gjorde han det - for fram som en slåttermaskin med sin svensk-tyska här (som till största delen bestod av tyska legoknektar) och lade under sig stora landområden i norra Europa under det s k trettioåriga kriget.  Skövling, plundring och våldtäkter ingick i krigsstrategin och många av de sköna konstföremål, serviser, porslin och böhmiskt glas  m m som nu kan beskådas på Stockholms slott är  stöldgods hemfört avdenn Gustav "Lützen" och hans krigargeneraler Lennart Torstensson, Johan Banér m fl.

Så visst platsar den 6 november som ytterligare en röd dag värd både bakelser, bullar och annat smått och gott.

 

Nytto- och viloperspektivt

Ett annat sätt att betrakta våra helgdagar är naturligtvis att anlägga ett nytto- och viloperspektiv. Just vårt behov av vila är kanske ägnat att skapa förutsättningar för breda uppgörelser över partigränserna, sedan också ledande företrädare för borgerligheten förklarat att man kan acceptera första maj som allmän helgdag med tanke på folks behovav vila efter Valborgmässoaftons mer eller mindre eldiga firande.

 

Med detta synsätt finns också möjligheter att överbrygga eventuella motsättningar mellan nytta och nöje i helgdagssammanhang.  Då blir skälen att behålla första maj som allmän helgdag också synnerligen starka.  Första maj är både den internationella och nationella arbetarrörelsens högstidsdag  Människors vilja till arbete är oomtvistat nationenens viktigaste tillgång, och respekten för allas rätt till arbete ifrågasätts väl numera knappast av någon.

 

Däremot kan flera av våra nuvarande helgdagar ifrågasättas av rationella skäl.  Sålunda kan man fråga sig varför vi behöver en "Alla helgons dag", då det numera torde var ställt utom alla rimliga tvivel att några helgon inte funnits, varken nu eller tidigare.  De på kristen grund befintliga stora högtiderna vill jag inte ifrågasätta, dock bör om nya helgdagar tillkommer (starka skäl talar som framgår ovan för detta), en eller annan (varför inte alla) annandag sloplas.

 

Upp trälar..... och väl mött i demonstrationstågen

hälsar

Bengt Silfverstrand

still going strong

 Visst kan man förstå att personer boende i Sverige från länder som terroriserats av kommunismen inte tycker om när det viftas med röda flaggor vilket kan ge referenser till blodspillan, diktatatur och arbetsläger. Emellertid är ju Sverige en framstående demokrati med yttrandefrihet där vem som helst har rätt att i en laglig demonstration vifta med vilka flaggor som helst i politiska syften.

Eftersom de flesta av våra helgdagar har religiös anknytning till en religion vilken pådyvlats de flesta av våra förfäder under medeltiden så känns det befriande med helgdagar utan sådan anknytning. Det enda som jag anser felaktigt är att S demonstrerar tillsammans med V som tidigare har varit kommunismens hantlangare.


Bengt Silfverstrand: Vänsterpartiet är ett demokatiskt parti som under många år haft ett parlamentariskt samarbete med socialdemokraterna och har ingenting med det gamla kommunistpartiet att göra. Ett sådant lågvattenmärke till - "kommunismens hantlangare" och du stängs av för gott från denna blogg.
Intressanta synpunkter du för fram!

Själv har jag idag publicerat en "revolutionär" kampsång - trots att jag inte företräder revolution. Symbolvärdet i dessa texter är inte att förakta. Kanske orden också kan bli en tankeställare: Hur långt bort ifrån dessa kampord kan en rörelse gå utan att glöden och äktheten går förlorad.


Bengt Silfverstrand: Det kan man verkligen fråga sig. Å andra sidan finns det idag många som är beredda att hålla glöden levande och grytan kokande.
Du har helt rätt när du skriver:
”Tanken att kasta första maj på historiens skräphög bygger uppenbarligen på att Internationalen och röda fanor i vissa kretsar uppfattas som djupt komprometterande i bl a de baltiska staterna och andra östländer som tidigare dignat under stalinismens ok.”

Men du skriver också att:
”I år deltar jag, som en i ledet, i demonstrationen i Höganäs, ett samarrangemang mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och LO.”

Ni väljer alltså att demonstrera tillsammans med diktaturens medlöpare. Tillsammans med det parti som under huvuddelen av sin existens varit en Svensk filial till Sovjetunionens kommunistiska parti vilket är det parti som ligger bakom att röda fanor uppfattas som komprometterade i stora delar av Central- och Östeuropa.
Bland annat så är partiets högkvarter på Kungsgatan i Stockholm finansierat av diktaturen Sovjetunionen.
Lars Ohly som var partiledare fram till helt nyligen har ju försvarat de kommunistiska diktaturerna.
Eller som det står på Sveriges televisions hemsida:
”Granskningen av vänsterpartiets moderna historia avslöjar ett mörkt förflutet som sträcker sig ända in i våra dagar.” http://svt.se/2.15777/1.261666/vansterns_historieforfalskning_040928

Eller som Olof Palme så träffande uttryckte saken:
"Dom bär diktaturen i sitt hjärta"


Bengt Silfverstrand: Tänk att det fortfarande finns människor som är så dålígt orienterade i samtiden att de tvingas plocka fram spöken ur garderoben för att ge uttryck för sina uppfattningar. Dagens vänsterparti har naturligtvis inte ett dyft att göra med det gamla kommunistpartiet.
Ett sådant lågvattenmärke till och du stängs av för gott från denna blogg.
På grund av rörelsehinder kunde jag inte delta i tåget. Eftersom jag hade tid över lyssnade jag på Vänsterpartiets möte innan jag lyssnade på sossarna. V hade haft en egen demonstration. V-talarna råskällde på sossarna, som de anklagade för att ha förrått revolutionen. På en banderoll läste jag "Ung vänster uppfostrar för revolution."

Så låter det när sossar vänder ryggen till v, som minsann inte ska sträva efter "kortsiktiga vinster i riksdagen". Var det riktat mot s, eller mot den egna partiledningen?

Enligt den gamla helgonkalendern firas Josef Arbetarens dag den 1 maj. En sed som kristna arbetare borde återinföra.

Guds moder, jungfru Maria, var trolovad med denne man när hon blev havande av den helige Ande. Den helige Josef firas som arbetarnas skyddshelgon, eftersom han var timmerman och lärde upp sin styvson, Guds son Jesus, i detta yrke.

Även i Faderns, Sonens och den helige Andens namn ska vi fira 1 maj. Rött är kärlekens färg. Åtskilliga svenska medeltidskyrkor var målade med denna färg.

Läs aposteln Paulus' brev (i Bibeln) till den kristna slavägaren Filemon! Där uppmanas Filemon att behandla sin slav Onesimos som sin son och arvtagare.

Finns alltså en hel del, som kan användas i en 1 maj-predikan!


Bengt Silfverstrand: Det är en händelse som ser ut som en tanke, när du talar om rörelsehinder. I lördags blev jag vald till ordförande för DHR:s Skånedistrikt (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder) och i dagens demonstrationståg i Höganäs bar jag ett plakat med texten. "Höganäs kommun ska vara tillgänglig för alla." Så är långt ifrån fallet. Personer med funktionsnedsättning kan inte komma in i flera affärer och allmänna lokaler, bl a i en affär med paketutlämning. Demonstrationen i Höganäs var ett samarrangemang mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunal Här skällde vänsterpartiet inte på oss socialdemokrater. Det budskap man förde fram kunde lika gärna sägas av en genuin socialdemokrat. Delar din uppfattning att Skriften innehåller en del matnyttigt ur ett socialistiskt perspektiv.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM