TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Intresset ljuger aldrig sa Karl Marx, en av hans sanningar som fortfarande lever.  Och det dagsfärska levande exemplet heter Göran Persson, f d socialdemokratisk partiledare men idag bl a styrelseordförande inom skogsindustrin och PR-konsult.  Nu pläderar Göran Persson entusiastiskt för en svensk anslutning till den s k Europakten.

 

Ola Möller skriver på sin blogg  - "Jag gissar att Juholt och Waidelich svänger", att Göran Perssons inhopp ska relateras till hans uppdrag inom skogsindustrin och inte till hans politisk förflutna.  Eftersom det tycks vara lättare för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga än att kunna kommentera på kommentatorsfältet i Olas i regel intressanta blogginlägg, så tar jag i friheten att här kommentera hans inlägg. http://socdem.ola.blogspot.com

 

Jag tycker för det första att det inte går att särskilja Göran Perssons olika roller i en så tung politisk fråga.  Hans uttalande kopplas givetvis av folk i allmänhet och inte minst av alla dem som spekulerar i socialdemokratins kris till hans förflutna som ledande s-politiker.  Därmed är det också ägnat att förlänga socialdemokratins plågor.

 

För det andra instämmer jag emellertid i allt väsentligt med vad Ola har att säga om betänkligheterna i Göran Perssons argumentering och om partiledningens troliga förflyttning i riktning mot en anslutning.  Det låter kanske vid första anblick lockande att kunna sitt med vid ett europaktsbord utan några egentliga förpliktelser.  Ty upplägget för europakten tycks nu luta åt att icke-euroländer ska kunna ansluta sig utan att binda  sig för budgetkrav och andra ekonomiska restriktioner.  Men ger man "f-n" lillfingret", så kommer han hela tiden att sträva efter att få hela handen.  Även vid en så "lös förbindelse" så riskerar icke-euroländer att så småningom hamna i eurogarn, som det sedan inte går att ta sig ur.

 

Göran Perssons argumentering för en anslutning till Europakten vilar i många stycken på tunn is.

Han hävdar bl a att Sverige i praktiken redan uppfyller stabilitetspaktens krav på max 0,5 procent av BNP i strukturellt budgetunderskott (som ska kontrolleras varje år).  Men sanningen är att de nya budgetkraven innebär en mycket hårdare åtstramningspolitik än de svenska budgetreglerna.  Det svenska kravet på överskott omfattar en konjunkturcykel vilken är flerårig.

 

Det Perssonska "hjälpargumentet" - d vs att vi ska gå med i pakten för att stötta euron - är lika lättviktigt för att inte säga direkt kontraproduktivt.  Ty vad händer om 24 av 27 EU-länder stramar åt ekonomin?  Jo, då är ju risken för en allomfattande europeisk recession överhängande. Och då torde knappast euron vara behjänt av svensk medverkan i en direkt kontraproduktiv politik.

 

Slutligen hävdar Göran Persson att Sverige får inflytande genom en medverkan i europakten.  Men på den punkten har Danmark redan fått ett klart besked för att inte säga en direkt avhyvling.  Frankrikes president Nicolas Sarozys vägrade vid senaste toppmötet att lyssna på Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt av den enkla anledning att Danmark inte är anslutet till euron.

 

Med andra ord så tycks Göran Persson ha gått vilse i Eurosnårskogen.

 

På fastare mark befinner sig emellertid Ola Möller då han tror att socialdemokratins partiledning svänger mot en anslutning till europakten.  Inte bindande regler kan förvisso låta lockande och ofarligt, men det finns även med en så lös anknytning självfallet en långsiktig risk att vi bakvägen steg för steg omslutes av euron.2012-01-13, 14:18  Permalink
Andra bloggar om:  


Den gemensamma EMU-kritiken mot euron och europakten bygger på verklighet. Det svenska folket har äntligen nu insett att ekonomierna i Europaunionens 27 medlemländer är och förblir alltför olika för att en gemensam valuta långsiktigt kan fungera.

Eurolandet denna fiskala union är inget "optimalt valutaområde" och därför borde Sverige inte ansluta sig. Euron var, och är, en politisk konstruktion utan fast ekonomisk grund.

Svårigheten med den fiskala unionen tycks vara att det europeiska och svenska folket inte är med på noterna.

Samtidigt som arbetsmarknad, sjukvård, skolor, vård,omsorg och allmänna välfärdstjänster skärs ner i det egna landet är det inte så svårt att förklara varför man ska skicka pengarna till utlandet.

Att ”hålla kursen” blir inte enkelt. För de etablerade och demokratiska partierna är transfereringarna en svår utmaning.

De mörka molnen hopar sig över den fiskala mycket krokiga unionsvägen. Vägen mot minskad Eurozon har även den hotfulla moln över sig.

Att sparka ut ett land från eurosamarbetet skulle ses som ett steg tillbaka. Ett EU som faller sönder och samman. Ofta används cykelmetaforen för att beskriva EU:s integration. Stannar cykeln så välter man. Samma sak gäller EU. Om detta är sant är det ingen som vet. För EU har alltid cyklat vidare mot djupare och djupare oöverstiglig integration.

Glädjande nog drog majoriteten av väljarna samma slutsats trots ja-sidans enorma resursövertag vid folkomröstningen 2003.

Nej-sidan fick mer rätt än vad de önskade. Euroland befinner sig nu idag 2013 i djup skuldkris. Euroförespråkarna vill blunda för den gemensamma valutans roll i krisen. De hänvisar till att länderna har fört en oansvarig ekonomisk politik men det är bara en del av sanningen.

När euron infördes berövades länderna en egen penningpolitik och växelkurspolitik. Makten över dessa viktiga redskap överfördes till centralbanken i Frankfurt,d.v.s. ECB. Det är nu ECB i Franfurt am Main som styr de europeiska ländernas ekonomiska politik.

Samtidigt kunde länder som Grekland, Portugal, Irland, Spanien och Italien, trots att de vanskötte ekonomin, år efter år låna stora summor till mycket låg "tysk" ränta. Konkurrenskraften försämrades enormt.

Att euroländerna återvinner ekonomisk hälsa är mycket viktigt inte bara för euroländerna utan för hela projektet Europaunionen.

Denna s.k. "europakt" som EU-topparna beslutade om i Bryssel i början av december 2011 är emellertid en riskabel medicin. Åter är receptet centralisering och mer makt till tjänstemännen i EU- kommissionen och EU-domstolen. Demokratin får stryka på foten.

Europakten gäller de länder som infört euron och frivilligt de länder att ansluta sig de som står utanför. Ändå överväger Sverige och den svenska regeringen att ansluta sig.

I folkomröstningen 2003 var de nya Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna för euron.

Så kommer det förmodligen att ske i Sveriges Riksdag om inget annat sker såsom krav på folkomröstning.

Allianspiskan som Fredrick Reinfeldt för hårt och besinningslöst innebär att Alliansens partier skall underordna sig de nya Moderaterna kosta vad det kosta skall.

Som jag ser det borde det vara uteslutet att rösta för europakten eftersom det innebär ett steg in i eurosystemet bakvägen. För detta finns inget stöd i opinionen.

Enligt den aktuella SCB-undersökningen är idag över 85 procent av svenskarna motståndare till en euroanslutning.

Sverige kan gärna bidra till en skuldsanering inom eurozonen genom att låna ut pengar via IMF, om det sker till rimliga villkor.

Däremot bör den svenska regeringen och Sveriges Riksdag entydigt slå fast att vårt land inte kommer att ansluta sig till europakten.

Nu har svensk media slängt in Göran Persson som sista räddningsplanka. Att som Göran Persson tro att en stenhård europakt med budgetdisciplin och inbyggda bestraffningsmekanismer är lösningen på dessa mycket stora problem är exakt att slänga sig ut från ett flygplan utan säkerhetsanordning

Därför är europakten fel medicin för Europa. Därför bör Sverige säga nej till europakten


Bengt Silfverstrand: Jag delar i sak din uppfattning men hyser en viss oro för att partiledningen till slut fallr för frestelsn att Sverige ska ansluta sig till en europakt som formellt inte klavbinder Sverige vid paktens hårdare budgetregler. Ett bländverk förvisso men sådana har ju dessvärre charmat politiker förr.

Ett årligt budgetunderskott om 0.5% ger, ackumulerat över en konjunkturcykel, större
utrymme för keynesiansk politik än en budget-
regel som kräver ett litet överskott över cykeln.
Lånestoppet kommer att inträffa vid 60% av BNP
Att FR gör något "besinningslöst" är en
ovärdig anklagelse.


Bengt Silfverstrand: Först och främst vill jag uppmana dig att uppge ditt fullständiga och rätta namn om du vill ha fortsatt utrymme här. I sakfrågan har du fel, vilket också klart framgår av senaste ledaren i Dagens Arena - http://www.dagensarena.se.
Att kalla budgetregler som kröver årligen specificerade budgetrestrtiktioner keynesianskt kan ju inte tas på allvar. En budgetdisciplin som spänner över en hel konjunkturcykel ger under alla förhållanden utrymme för en mer flexibel ekonomisk politik. Vad man än ska benämna Reinfeldts inställning i sammanhanget så bygger den inte på någon större ekonomisk/politisk insikt.
jag tyckte Ola Möllers egna slutsatser om hur Sverige ska agera var intressantare än Göran Perssons

Vi får inte glömma att G.P faktiskt förlorade mot Reinfeldt
och att försämringar i sjukförsäkringen började komma under G:P även om det nu är värre än någonsin.

Håkan Juholt är ledare för socialdemokratin nu.Inte Göran Persson.
Jag vill inte ha vare sig euro eller europakt och tyckte att Ola Möllers slutsatser om varför vi inte ska ha det var bra.
Det skall bli ytterst intressant att följa Riksdagens vårdebatt om Europakten.

I folkomröstningen 2003 var Centerpartiet det enda Alliansparti som röstade nej till EMU och Euron. Tre frågor kan ställas idag den 13 januari 2012.

1. Skall Centerpartiets Partiordförande Annie Lööf vända på klacken och rösta ja till Europakten precis som Maud Olofsson vände och gjorde med folkomröstningen beträffande Kärnkraften och Energipolitiken. Om detta sker kommer väljarna att fly Centerpartiet illa kvickt och detta innebär att Centerpartiet kommer att parkera sig under 4 % spärren vid valet 2014. Att den Svenska Näringsminstern Annie Lööf har stora bekymmer idag är klart. Frågan är; Vad skall Centerpartiet göra? Ta fajten eller vika ner sig?

2. Kristdemokraterna röstade ja till EMU och Euron. Jag undrar hur den ”nuvarande” Kristdemokraternas Partiordförande Göran Hägglund tänker idag. Kristdemokraterna är i konstant upplösningstillstånd och splittringarna inom Kristdemokraternas Partiledning och Distrikt ökar för varje dag som går. Kristdemokraterna religiösa ideologi, abort och steriliseringsfrågor är de avgörande saker som drar väljarna bort ifrån Kristdemokraterna. Idag 2012 ligger Kristdemokraterna långt under 4 % spärren. Frågan som väljarna ställer till sin” nuvarande” Partiordförande Göran Hägglund är om han tar fajten med den Svenske Statsministern Fredrick Reinfeldt om Europakten eller om han och Kristdemokraterna viker sig ännu en gång för Fredrick Reinfeldts Allianspiska.

3. Folkpartiet har med sin nyliberalistiska klarhet kommit närmare och närmare de nya moderaternas ideologi om bland annat skattesänkningar,EMU, Euron och NATO. De har tydligt visat att de kommer att rösta ja till Europakten. Idag ligger Folkpartiet på 5.5% alltså 1.5% över spärren. Frågan som Folkpartiets Ordförande Jan Björklund och Carl B Hamilton borde ställa sig själva är vad utfallet blir bland sin väljarkår om Folkpartiet vidhåller den linjen då 85 % av det svenska folket inte vill vara med i EMU, Euron och europakten. Hur skall Folkpartiet överleva efter valet 2014 om de kommer under 4% spärren.

Detta kommer att bli en oerhörd intressant månad. Snart kommer vi att få veta svaret.

Svenska folket kommer att fatta att det är bättre
med en valuta till ett fast värde än med 27 valutor
som ständigt konkurrensdevalverar. Ett viktigt syfte
med euron är att förebygga ojusta devalveringar som
vidtas för att lasta över anpassningsproblemen på
ekonomier, t e x den svenska, som upprätthåller
sin konkurrenskraft. Skuldkrisen har mindre att göra
med euron än med politiker som köper röster.


Bengt Silfverstrand: En klar majoritet av svenska folket röstade som bekant mot Sveriges anslutning till euron 2003. I dag torde motståndet mot en anslutning vara ännu större. Det är bara folkpartiet som numera tror på det misslyckade europrojektet. Skuldkrisen kan under alla omständigheter till en del en del tillskrivas eurofiaskot. En gemensam valuta kan aldrig stabilisera ekonomier med så varierande förutsättningar.
För närvarande pågår mycket hårda kaotiska och intensiva samtal i Bryssel om den kommande Europaktens utformning.

Förhandlingarna sker bakom lyckta dörrar och därför är det svårt att veta hur diskussionerna går.

Lyckligtvis finns det läckor.

Jag har flera läckor ibland annat Tyskland och Frankrike. Det visar att flera Euroländer, tolv stycken har haft invändningar mot beslutet vid toppmötet i december nu i sista stund har fått gehör för sina synpunkter.

Merparten av dessa euroländer har krävt en folkomröstning i och med att de ändrar i grundlagen. Så blir det för Sverige också om inget radikalt har ändrat.

Angela Merkel och Nicolas Sarkozy har fått gett efter krav på krav ifrån de 17 euroländerna.

Kravet om budgetbalans i medlemsländernas grundlagar har till exempel fått en mycket mindre ovillkorlig men ändå bindande utformning, eftersom det skulle kräva folkomröstningar på flera håll.

Nu kräver helt plötsligt Angela Merkel och Nicolas Sarkozy enbart ”minimala” bindande regler i någon form. Men det kräver också folkomröstning.

Europaktens utformning är alltså ännu inte huggen i sten och i nuvarande form kommer den aldrig att göra det. Detta konservativa och nyliberala kaos som håller på att växa fram är taget direkt ur ett teaterstycke av Tolvskillingsoperan.

Nicolas Sarkozys krav på en transaktionsskatt har dragits tillbaka.

Det finns inte med och inte heller Angela Merkel mer långtgående förslag om gemensamma bolagsskatter, energiskatt, fastighetsskatt fordonskatt och samordnad arbetsmarknadspolitik.

Vad Europakten handlar om vet ingen inom Europaunionens 27 medlemsländer idagsläget.

I alla fall innehåller den en pajaskonst utav dess like och är sammantaget en gigantiskt skandalöst cirkusshow med de nyliberala och konservativa i blåa gestalter som uppträder på slak lina.

Ett slutligt förslag ska vara klart inom kort och senast i mars skall avtalet undertecknas av länder som vill vara med.

Detta förslag och manglas och manglas till ingenting finns kvar och Europaunionen står i sin värsta kris sedan 1948.

Tiden för tvekan är alltså snart över och för Sverige borde det inte alls vara svårt att ta ståndpunkt.

Ett oavkortat nej till Europakten, EMU och Euron.

För vem vet om någonting när inte ens Angela Merkel och Nicolas Sarkozy vet det?

Risken är snarast att det nya regelverket inom Europakten kommer att innehålla många många stora kryphål som kan bädda för nya problem detta med anledning av att ländernas banker och finansbolag kan föra över skatter sins emellan euroländerna.

Att gå med i Europakten innebär ett steg in i valutasamarbetet. Det har klargjorts idag tydligt av Angela Merkel och Nicolas sarkozy. Dä krävs det folkomröstning i Sverige..

Sverige har kvar kronan men har intresse av att eurosamarbetet överlever. I förlängningen handlar det om hela unionens överlevnad. Och den är mycket viktig. Utöver detta kan och skall Sverige inget göra. Blir det krav till skuldsanering kan Sverige bidra om rätta betingelserna finns där.

Hittills har dock den svenska regeringen och Fredrick Reinfeldt präglats av ytterst nonchalans mycket dålig information och av ren självförvållad otydlighet.

Detta har Fredrick Reinfeldt och Carl B Hamilton fått mycket hård kritik för ifrån alla regeringspartierna inkluderad SD.

När statsminister Reinfeldt rapporterade till riksdagens EU-nämnd om toppmötets slutsatser i december förra året hade han ”en mycket avvaktande hållning”.

Carl B Hamilton Ordförande i EU-nämnden satt och sov som vanligt.

Men för tre dagar sedan vill Fredrick Reinfeldt plötsligt gå med trots att han inte visste någonting.
Ännu ett Allianslappkast släng i den röda soptunnan skulle förstås tära ytterligare på M-ledarens krympande politiska makt.

Om Annie Lööf och Göran Hägglund säger ja till Europakten skulle Vänsterpartiets nya ordförande Jonas Sjöstedt dundra på om löftesbrott och svek och Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle bli mycket besvikna. För de vill ju inte rösta ja.

Men Alliansens partier har som bekant ändrat sig förr.De vänder allt som oftast kappan efter vinden. Så har de gjort i sex år.

Den här gången får man för Sveriges skull hoppas att oppositionens partier samt Centerpartiet och Kristdemokraterna rösar för ett nej. Hur SD gör vet jag inte.

Medan dessa stenhårda förhandlingar inom dubbla lyckta dörrar pågår förhandlingar i Bryssel katakomber skett har Kreditvärderingsintitutet Standard & Poors(S & P) sänker nu Frankrikes kreditbetyg med ett steg till AAA+.
Standard & Poors bekräftar ytterligare att kreditbetyget sänks för tio euroländer förutom bland annat Frankrike, handlar det om Grekland, Italien, Österike, Spanien, Irland, Portugal och Slovakien samt några länder till.

För Italien, som redan låg på en lägre nivå sänks betyget med två steg till nivån BB+.

Euron har fallit handlöst och är det kraftigaste raset sedan den infördes 1991.

Är det inte dags att börja om från början med EÖS-avtal sopm utgångspunkt?

Tjena Bengt!

Kul att du kommenterar mitt inlägg. Jag vet inte varför det inte funkar för dig att kommentera på min blogg. Det man måste ha är ett google-konto eller dylikt. Enkelt fixat sen är det bara att kommentera loss.

Ha det bra!


Bengt Silfverstrand: Hej Ola,
Jo inlägget var bra och väl värt en kommentar. Jag ska kolla googlevägen.

Lev livet leende!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM