TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Igår valdes Jonas Sjöstedt som väntat med en förkrossande majoritet som ledare för vänsterpartiet.  Även om en del av hyllningar tog sig rent dråpliga uttryck, som t ex "Bidra till att rädda världen", så kan vi konstatera att vänsterpartiet med Jonas Sjöstedt fått en både karismatisk och kompetent ledare, en ledare som en gång för alla raderat kommuniststämpeln och som utan minsta tvekan har alla förutsättningar att utmana inte bara borgerligheten utan också socialdemokratin.

 

Även om det kommer att uppfattas som en svordom i den "kyrka" som hyser av borgerliga paradtankar sponsrade s-bloggar så säger jag "VÄLKOMMEN JONAS SJÖSTEDT!  Du är en av de utmaningar som socialdemokraterna kan behöva för att inse att behovet av  förnyelse av svensk politik inte handlar om att ytterligare göda de marknadslösningar som åstadkommit stor förödelse både inom välfärdssektorn och järnvägen utan att ta fasta på att en starkt växande ojämlikheten i det svenska samhället inte bara varit en bidragande orsak till finanskrisen utan ytterst hotar hela den sociala sammanhållningen i vårt land, en sammanhållning som alla grupper oavsett placering på den socioekonomiska skalan i längden är betjänta av.

 

Jag säger samtidigt att vi inte ska ge oss in i några nya och förbeställda valallianser med vare sig vänsterpartiet eller miljöpartiet.  Det var förvisso ett utslag av överdriven efterklokhet att betrakta vänsterpartiets medvkeran i den röd-gröna alliansen inför 2010 års val som ett misstag.

 

Det avgörande misstaget bestod i att den röd-gröna alliansen, i motsats till de långvariga strategiska förberedelserna på b-allianssidan, var sällsynt illa förberedd, inte på att dagens vänsterparti skulle ha några kommunistiska lik i lasten, även om sådana inte oväntat frammanades av borgerligheten och dess mediala epigoner.

 

I våra nordiska grannländer Danmark och Norge ingår syster-broderpartierna till vänsterpartiet i de vänsterbetonade regeringskoalitionerna och detta fungerar uppenbarligen väl.  Med den pragmatiske och vänster-light betonade Jonas Sjöstedt i ledningen för vänsterpartiet finns också här i vårt land förutsättningar att på sikt skapa lika hållbara regeringsalternativ.

 

En sak som helt klart legat vänsterpartiet i fatet är dess bristande trovärdighet i den ekonomiska politiken.  Detta har också Jonas Sjöstedt erkänt i partiets eftervalsanalys. 

 

För socialdemokratins del handlar det om att utan ängsliga sidoblickar vare sig åt höger eller vänster skapa ett eget trovärdigt alternativ, ett alternativ som utgår från att växande klyftor hotar sammanhållningen och som gör klart och tydligt att även de mittenväljare som alla mer eller mindre öppet flirtar med i det långa loppet är mera betjänta av en politik som sätter solidaritet och rättvisa i högsätet, och inser att pantsättning av den sociala välfärden genom snävt ideologiskt betingade marknadslösningar i stället skärper motsättningarna och undergräver välfärdsbygget.

 Jag kan inte annat än hålla md dig, Sjöstedt är ett välkommen tillskott på vänsterflanken. Får bara se hur länge rosenskimret varar, redan nu står det att läsa att han bor på Östermalm...... snart ylar väl vargarna i kör. Trevlig helg tillönskas alla!
"Välkommen Jonas (S)jöstedt". Har han blivit socialdemokrat? Jag trodde att han just hade blivit partiledare för ett f.d. (?) kommunistparti.


Bengt Silfverstrand: Jonas Sjöstedts och för övrigt också vänsterpartiets uppfattningar ligger i fördelningspolitiken mycket nära socialdemokratins mainstream. Sen tycker jag att du ska hålla dig för god till att plocka fram ett för länge sedan mumifierat kommunistparti. Jonas Sjöstedt har för övrigt uttalat att han aldrig skulle kunna tänka sig att bli medlem i ett sådant parti.
”Det var förvisso ett utslag av överdriven efterklokhet att betrakta vänsterpartiets medvkeran i den röd-gröna alliansen inför 2010 års val som ett misstag.”
Det handlade inte om ”efterklokhet” utan att det var ett misstag insåg många redan då vilket ju var orsaken till att Mona Sahlin och de duktiga språkrören valde att ställa honom utanför. Varken Mona Sahlin eller Miljöpartiets språkrör ville ha med Lars Ohly.

Lars Ohly var ju mer eller mindre körd bland breda väljargruppen efter det att Sveriges televisions Janne Josefsson hade avslöjat honom som en gammelkommunist diktaturkramare i ”Uppdrag granskning” hösten 2004. Därför insåg alla förståndiga att han skulle bli ett sänke.
http://svt.se/2.15777/1.264856/lars_ohly_och_sanningen_041005
http://svt.se/2.15777/1.261666/vansterns_historieforfalskning_040928

De som den gången tvingade Mona Sahlin och Språkrören att ta med Lars Ohly i den rödgröna alliansen gjorde sitt eget parti en björntjänst. Och det inte bara pga av att gammelkommunisten Ohly togs med utan även pga att man underminerade partiledarens ställning vilket kom att få betydelse längre fram. För att finna något motsvarighet till detta (s)vek i Svensk historia så får man antagligen gå tillbaka till 1808 då Carl Olof Cronstedt, överlämnade Sveaborgs fästning till ryssarna.

Men nu är sänket Ohly borta och ersatt med en partiledare som antagligen kommer att få ett betydligt starkare stöd och vars anhängare tänker sig att han ska vara med och rädda världen. Däremot så tänker man sig inte att han ska vara med och rädda (s) från den besvärliga situation som man hamnat i. Tvärtom så är den uttalade strategin att partiet ska växa kraftigt genom att ta väljare från (s). Vi får nog vänta med att hälsa honom alltför välkommen när vi fått en klarare bild av vad Vänsterpartiets nya kurs innebär.Bengt Silfverstrand: I det läge då vänsterpartiet togs in i den rödgröna "stugvärmen" var steget logiskt. Problemet är fortfarande att det rödgröna samarbetet var dåligt förberett. Och så efterbliven är trots allt inte den samlade vänstern att man inte kan bedriva samma typ av vänstersamarbete som i Danmark och Norge.
Sist och slutligen är det nyttigt för (s) att få lite blåslampa också från vänster.
En f.d. medlem i Kommunistisk Ungdom som numera bor på Östermalm (han skyllde tydligen på att UD bara kunde ordna en lägenhet där). Hur är det nu med att leva som man lär.


Bengt Silfverstrand: Detta är ren demagogi och hör inte hemma i en seriös debatt. Att Sjöstedt bor på Östermalm har inte det minsta med hans politiska kapacitet att göra.
Den borgerliga strategin kommer att fortsätta att vara att hugga på socialdemokraternas partiledare (Det had man gjort även om det varit någon annan än Juholt), samtidigt som man i stort sett kommer att nonchalera Vänsterpartiet, detta i syfte att skillnanden mellan S och V kommer att bli så liten, så att det framstår som orimligt att inte erbjuda V ministerposter i en eventuell S-ledd regering. Och om /när så sker, kommer kommunistspöket att blåsas upp till oanade proportioner.


Bengt Silfverstrand: Det är högst sannolikt att man från borgerligt håll såväl som från dess massmediala stödtrupper kommer att hänge sig åt denna typ av skrämselpropaganda. Vilka som ska sitta i en framtida s-regering saknar i dagens debatt helt intresse.
Lars Johansson

Nu var det ju inte V som drog ned den röd gröna alliansen. Är du moderat så du försöker ändra historiens gång? Tvärt om så gick rödgröna framåt efter att V kom med. Men det finns många inom arbetarörelsen som inte gillar samarbetet med Mp.
På grund av att dom är så långt ut till höger i många frågor. Sedan när du länkar kan du ju länka till fakta och inte media....Det är ju inte så trovärdigt eller hur.
Jag har tittat flera gånger på diagrammen för väljarsympatier under förra mandatperioden. Det finns tre mycket kraftiga ras för s. Det första sedan samarbetet med mp proklamerats i oktober 2008, det andra sedan även v tagits med i samarbetet, och det tredje under senvåren 2010, när de rödgröna börjat synas tillsammans.

Sanningen är att det finns en grupp s-väljare som tycker illa om mp, och en grupp s-väljare som tycker illa om v, samt en tredje grupp s-väljare som lycker illa om både mp och v.


Bengt Silfverstrand: Detta tillhör historien och är irrelevant för dagens debatt. Socialdemokratin kommer att gå fram med ett eget program.
Kjell>>

"Nu var det ju inte V som drog ned den röd gröna alliansen. Är du moderat så du försöker ändra historiens gång? Tvärt om så gick rödgröna framåt efter att V kom med."

Nej du...nu hittar du på igen.

http://svenskopinion.nu/Images/pollofpolls120101.gif


Bengt Silfverstrand: Även detta är helt irrelevant för den diskussion vi nu för.
Ja, man ser ju två väldigt tydliga ras, när mp resp v kopplas på. Intressant är ju också att ökningen för m är en direkt spegelbild mot raset för s. När sedan raset för s avtar så minska m något och mp ökar. Under slutet av 2010 är s nere i lite drygt 27 %. Den good will som byggts upp under Juholts första månader som partiledare utplånas av dreven, men ändå hamnar s obetydligt under nivån (eller på samma nivå, beroende på vilken mätning man tar) som innan han tillträdde som partiledare.

De som inte återvänder är de, som inte vill ha samarbete med mp och /eller v. Men här käbblar de olika falangerna om det var fel att samarbeta med mp ELLER v.


Bengt Silfverstrand: Rätt så. Det lönar sig inte att käbbla om varken vänsterpartiets förflutna eller vad som gällde före 2010 års val. Lärdomarna finns och misstagen kommer inte att upprepas.
Kjell Hedman

”Tvärt om så gick rödgröna framåt efter att V kom med……….Sedan när du länkar kan du ju länka till fakta och inte media....Det är ju inte så trovärdigt eller hur”

Här kommer lite fakta:
Från och med september 2007 till och med oktober 2008 så hade (s) följande väljarstöd enligt SIFO.
Sept 07 42,7%, okt 07 42,8%, nov 07 42,8%, dec 07 44,1%, jan 08 43,1%, feb 08 45,5%, mars 08 43,3%, april 08 41,4%, maj 08 43,6%, juni 08 41,6%, aug 08 42,8%, sept 08 42,5%, okt 08 42,5% http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/valjarbarometern

Under mer än ett år så låg man mellan 41,4-45,5% vilket innebar att mer än hela tappet i valet 2006 var återhämtat.
Det var under denna tid som statsvetaren Sören Holmberg förkunnade att valet 2010 var avgjort när han i sitt ofta citerade uttalande sa att ”regeringen Reinfeldt är rökt”.

Under denna tid så var även förtroendet för socialdemokraternas ledare högt.

”S-ledaren Mona Sahlin har högst förtroende bland de svenska partiledarna, enligt en Sifomätning i Aftonbladet. Förtroendet för statsminister Fredrik Reinfeldt fortsätter dock att rasa” skrev Svenska Dagbladet i december 2007. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/sahlin-i-topp-ras-for-reinfeldt_717537.svd Those were the days då (s) hade segern som I en liten ask.

Det som sedan hände var att vissa stack kniven I ryggen på den egna partiledaren och tvingade henne och språkrören att ta med Lars Ohly I det rödgröna samarbetet.

Det var dåligt av två skäl
1. Kommunisten Lars Ohly var ett sänke
2. Man förnedrade sin egen partiledare vilket kom att göra att förtroendet för henne sjönk.

Du skrev: ”Är du moderat så du försöker ändra historiens gång?”
Nej jag försöker inte ändra historiens gång. Så betydelsefull är jag inte. Däremot så kom de som stack kniven i ryggen på den egna partiledaren att göra det. För hösten 2008 så var det inte bara Sören Holmberg utan även många moderater som ansåg att loppet var kört för regeringen men dom blev väldigt tacksamma då Ohly togs med för att man insåg att då fanns det möjligheter att locka över de mittenväljare som sympatiserade med (s) då de hade ett väljarstöd på 41,4%-45,5%.

Så snacket om att det gick framåt efter att kommunisten Lars Ohly togs med stämmer inte.


Bengt Silfverstrand: Ett fullständigt meningslöst resonemang utifrån dagens politiska situation. Ohly är borta och vänsterpartiet har fått en ledare som har stora förutsättningar att lyfta vänsterpartiet. Socialdemokratin kan hävda vänsterflanken om man utgår från dagens verklighet, den växande ojämlikheten och skärper profilen i miljöfrågor. På den senare punkten har vi tappat terräng och måste skärpa oss.
I DEN HÄR UNDERSÖKNINGEN

http://svenskopinion.nu/Images/pollofpolls120101.gif

LIGGER S PÅ 45,0 I SEPTEMBER 2008. I Sifo ligger s på 42,5 för sept 08, med en felmarginal på 3,0.

I okt 08 ligger s fortfarande på 42,5. Undersökningen är publicerad 19 okt, vilket betyder att den har gjorts dessförinnan. Det är mycket möjligt att Sifo-mätningen för okt 08 har gjorts strax innan samarbetet med mp offentliggjordes. Efter offentliggörandet kan det dessutom ha tagit några dagar innan offentliggörandet har "satt" sig hos väljarna.

Om jag minns rätt offentliggjordes samarbetet med mp den 8 oktober (det var samma dag bilindustrikrisen var den stora nyheten).

Som alla kan se i den av mig länkade undersökningen sker ett mycket kraftigt ras för s efter september 08. Det är samma undersökning som Tomas Andersson länkat till. Det finns alltså starka antipatier bland s-väljare mot både mp och v. V har dessutom aldrig krävt ministerposter för att stödja s i riksdagen. Med de utmärkta opinionssiffornar för s under flera månader före okt - nov 2008 fanns ingen orsak till att bilda allians före valet med något annat parti.

MONA SAHLIN STARTADE ETT NYTT ROSORNAS KRIG INOM S, GENOM ATT SKÄNKA BORT VALSEGERN TILL MP. DÄRMED DESAVOERADE HON SIG SJÄLV.

Att sedan v togs med i samarbetet förvärrade saken ytterligare.
Bengt Silfverstrand: Varför älta antikvariska förhållanden. Nu är det 2012 och då gäller det för socialdemokratin att gå till politisk offensiv utifrån den verklighet som råder idag.
Lars Flemström

"Det är mycket möjligt att Sifo-mätningen för okt 08 har gjorts strax innan samarbetet med mp offentliggjordes".

Om jag förstått det hela rätt så är det så att SIFOs månatliga väljarbarometrar i huvudsak bygger på frågor till väljarna gjorda månaden innan de publiceras och att de alltså visar läget med en månads eftersläpning.

Du minns rätt i att det var den 8 oktober som nyheten om samarbetet s-mp offentliggjordes. Hittade pressmeddelandet på MPs hemsida
http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=157095


Bengt Silfverstrand: Också detta resonemang helt irrelevant utifrån dagens verklighet.
Lars Flemström

Du skrev: ”MONA SAHLIN STARTADE ETT NYTT ROSORNAS KRIG INOM S, GENOM ATT SKÄNKA BORT VALSEGERN TILL MP. DÄRMED DESAVOERADE HON SIG SJÄLV.”

Miljöpartiet, hur många ministerposter har dom?
Det är ju inte så att det var dom som vann valet utan vinnarna var ju alliansen särskilt om man tänker på den starka upphämtning som dom gjorde under mandatperiodens ”andra halvlek” från oktober 2008 till september 2010.
Du har rätt i att ”det finns en grupp s-väljare som tycker illa om mp, och en grupp s-väljare som tycker illa om v, samt en tredje grupp s-väljare som lycker illa om både mp och v.”

Men orsaken till valnederlaget för vänsterblocket var att (s) förlorade väljare till alliansen och de handlar om väljare på socialdemokratins högerflygel dvs de väljare som tycker illa om V.
Jag tror inte att de socialdemokrater på vänsterkanten som tycker illa om MP gick och röstade på Reinfeldt.
Det hela bekräftar den gamla sanningen att mittfältet är politikens golanhöjder. Det är där valen vinns eller förloras. Det var den högljudda Föreningen för Lars Ohlys vänner inom (S) som avgjorde valet till (S) nackdel.
Bengt Silfverstrand: Ministerposter fördelas efter ett val och utifrån det parlamentariska läge som råder då.
Har funderat på en sak ett tag.
Bengt - kan du (eller någon annan) förklara för mig vad den avgörande skillnaden är mellan (V) och dig (och andra s.k. "väntersossar")!?

Största ideologiska skillnaderna menar jag!?


Bengt Silfverstrand: Vänsterpartiets mainstream ligger nära socialdemokratins mainstream när det gäller fördelningspolitiken. Vänsterpartiets akilleshäl är den ekonomiska politiken, även om man stödde socialdemokratins ansvarsfulla ekonomiska politik åtminstone från mitten av 90-talet fram till valförlusten 2006.
Lars Flemström

Men jag håller med dig om att som läget såg ut i oktober 2008 då partiet låg stabilt över 40% och alltså hade ett starkare stöd än i valet 2002 (då man fick 39,9%) så fanns det egentligen ingen anledning att bilda en allians med någon.

Varför det gjordes vet jag inte. Det hela tydde på dåligt självförtroende och man verkar ha tänkt att eftersom de borgerliga bildat en allians så måste vi också göra det. Den bilden stärks av att den rödgröna alliansen kom att likna en kopia av den borgerliga tex så tog man exakt samma foto av partiledarna när de tittar ut genom ett tågfönster på samma sätt som alliansens ledare gjort. Ytterst pinsamt att man inte ens hade en egen ide för hur fotot skulle vara arrangerat.

Vad man inte insåg var att när den borgerliga Allians för Sverige bildades så var moderaterna ett 20% parti och för små för att med någon trovärdighet kunna säga vi vill bilda en moderat regering. Dom behövde en allians för att bli ett trovärdigt regeringsalternativ.
Socialdemokraterna som i oktober 2008 var ett plus 40% parti befann sig i ett helt annat läge och betydligt bättre läge än moderaterna gjorde när den borgerliga alliansen bildades. Därför fanns det ingen anledning att kopiera borgarna.

Men när Mona Sahlin och språkrören väl tillkännagivit tvåpartisamarbetet så var det hål i huvudet att tvinga in Lars Ohly. Jag tror att (s) hade kunnat fortsätta att äga mittfältet om detta inte hade gjorts.Bengt Silfverstrand: 2008, det var då då. Nu är det 2012.
1) Och varifrån skulle m ha fått alla nya väljare när man hade en lika stark uppgång som s hade nedgång, efter offentliggörandet av samarbetet mellan s och mp? Från arbetare och tjänstemän i framför allt privat sektor samt företagare som vet att de kommer att slås ut med mp:s politik. Och förstår sambandet mellan välfärd och hög industriproduktion. Mp har en hög väljarandel bland offentliganställda, som inte riktigt förstår sambandet mellan deras egna löner och industriproduktionen, samt bland ungdomar utan nämnvärd arbetslivserfarenhet.

Det var otroligt klantigt av Mona Sahlin att offentliggöra samarbetet med bil- och industrifientliga mp samma dag som krisen för två av våra största industriföretag (Volvo och Saab) var den stora nyheten. Hon gav ju inte alls intryck av att ha någon kompetens att lösa landets problem, utan verkade fullt upptagen med sin röstmaximering med hjälp av mp.

Jo, jag tror faktiskt att socialdemokrater på vänsterkanten (fördelningspolitiskt) gick och röstade på Reinfeldet. De tänkte: "Får han regera kommer det åtminstone att finnas något att fördela." M har ju dock ett gott anseende som ett industrivänligt parti. Och kärnkraftvänligt dessutom.

Det är iofs ett faktum att v hade den mest radikala fördelningspolitiken, men det finns starka tvivel på att man kommer att kunna genomföra densamma. Och dessutom tvingade ju Sahlin Ohly - sedan v tagits in i samarbetet - att tona ner v:s ofinansierade sociala reformkrav för att inte stöta bort medelklassväljare. Det är ibland förbisett att även v förlorade på samarbetet.

Alliansförhandlingar hade drivit mellan alla tre partierna, s, mp och v, under senvåren 2008, men i juni hade v själva dragit sig ur, eftersom man inte kunde acceptera Sahlins budgettak. Det är alltså falsk historieskrivning att påstå att Sahlin valde bort v. Det var precis tvärtom. Men det ville hon väl inte erkänna, och därför fick hon vänsterflygeln i sitt eget parti mot sig.

För det första var det fel att ens inleda alliiansbildningsförhandlingar med mp och v. För det andra var det fel att gå vidare med enbart mp, sedan v dragit sig ur. Största intresse av att fortsätta förhandlingarna hade mp, som på grund av s' starka väljarstöd under första halvåret 2008 stod inför risken att bli utan ministerposter i den förväntade s-regeringen. För Sahlin verkar mp:s ministerposter ha varit viktigare än valsegern för s.

Bland aktiva socialdemokrater är det en väl omhuldad tes att mp är ett parti till höger om s. Men för många väljare är mp ett parti till vänster om s.

2) Varför har alla kommunistiska länder varit diktaturer? Svaret är enkelt: Folk gillar inte kommunismens ekonomiska system. Gorbatjov insåg att den sovjetiska ekonomin hade kört fast, och ville ha en demokratisering för att den folkliga opinionen skulle tvinga fram effektiviseringar. Men ryssarna var inte särskilt intresserade av reformer inom systemet. Man ville bli av med systemet.

Även om v har gjort upp med diktaturen, och valt en partiledare med en demokratisk framtoning, så kvarstår att "socialismen" som ekonomiskt system inte attraherar några större väljargrupper.


Bengt Silfverstrand: Socialdemokrater som röstade på Reinfeldt får faktiskt skylla sig själv. Det tar alltid en viss tid att komma till insikt om sina misstag, men i längden håller aldrig en politik som förlitar sig på att befrämja egoism genom skattesänkningar och långevillkor à la Ebberöds bank.
Med Jonas Sjöstedt som vänsterledare kommer det rödgröna regeringsalternativet att stärkas. Alla de tre oppositionsparftierna vinner på att inte knyta allt för starka band inför valet 2014. En viss profilering, med tonvikt på olika hjärtefrågor, brukar leda till framgång. Det räcker med att markera gemensamma ställningstaganden, som värdemässigt står i strid mot borgerlig egoism.


Bengt Silfverstrand: Mycket kloka slutsaters.
”Bengt Silfverstrand: Jonas Sjöstedts och för övrigt också vänsterpartiets uppfattningar ligger i fördelningspolitiken mycket nära socialdemokratins mainstream. Sen tycker jag att du ska hålla dig för god till att plocka fram ett för länge sedan mumifierat kommunistparti”


Lars Ohly som var partiledare fram till häromdan har sagt sig vara kommunist och har försvarat de kommunistiska diktaturerna.

”Jonas Sjöstedt har för övrigt uttalat att han aldrig skulle kunna tänka sig att bli medlem i ett sådant parti”

I så fall ljuger han. Jonas Sjöstedt har om jag är rätt underrättad varit medlem i såväl Kommunistisk ungdom som Vänsterpartiet kommunisterna.

Det fanns en falang inom västerpartiet som verkligen ville göra upp med kommunismen och ersätta den med en reformsocialism och det var den grupp som kallades ”Vägval vänster” där bla Johan Lönnroth ingick.
Men Jonas Sjöstedt hörde inte till dom och på partikongressen så fanns det ett starkt stöd för Lars Ohlys linje varför dom valde att lämna partiet,Bengt Silfverstrand: Vad Lars Ohly sagt i sammanhanget spelar mindre roll eftersom han är passé. Jonas Sjöstedts position är solklar. Han är definitivt ingen kommunist. Skulle vi börja gräva i alla politikers ungdomsförvillelser, så skulle vi finna personer vars förflutna varit politiskt mycket mörkare. Företrädesvis står dessa att finna inom borgerligheten.

Det är den sämsta sortens propaganda att hänge sig åt den här typen av demagogiskt rotande.
Bengt: Vore det inte bättre att forma ett rent socialdemokratiskt regeringsprogram än att hela hänga vänsterpartister och miljöpartister i kjolarna? Jag tror dessutom att du har missuppfattat min föregående kommentar. De tidigare s-sympatisörer som gick till moderaterna efter den 8 oktober 2008 gjorde det ju för att Sahlin valde att föra en industrifientlig politik tillsammans med mp.

Vi har nu i huvudsak tre falanger inom s:
1) Kopiera v.
2) Kopiera mp.
3. Kopiera alliansen (Morian & Co).


Bengt Silfverstrand: Som jag tidigare påpekat ska vi inte hänga något parti i kjolarna. När det gäller ev. "kjolhängning" så har ju denna under en längre tid i så fall pekat mera högerut. Någon industrifientlig linje har socialdemokratin för övrigt aldrig praktiserat. Du kan stryka ordet kopiera, åtminstone vad gäller v oh mp. Att vissa delar av borgerliga paradtankar redan anammats, t ex vad gäller den märkliga hållningen att vissa tjänster (RUT. ROT) måste skattesubventioneras för att bli lönsamma är ju redan ett faktum.

Sen tror jag innerst inne att falangbildningen, som för övrigt alltid funnits, inte behöver vara så farlig om personer i ledande ställning låter bli att vädra sina besvikelser inför offentligheten.
Jonas Sjöstedt har meddelat att han inte kommer att delta i någon bojkott av Sveriges televisions debatter. Det tror jag är klokt. Håkan Juholts bojkott var inte så väl genomtänkt utan de flesta som inte är partimedlemmar uppfattade den som lite löjlig. Det innebär att alla riksdagspartier förutom (s) kommer nästa gång som SVT kallar. Frågan är om (s) har råd med det?

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14178214.ab


Bengt Silfverstrand: Delar din uppfattning om Jonas Sjöstedts hållning till framtida TV-debatter och är rätt övertygad om att Håkan Juholt när allt kommer omkring nu också hamnat i samma slutsats.
"Jonas Sjöstedt kommer inte att låta Sverigedemokraterna hindra honom från att delta i tv-debatter. Även om han placeras bredvid Jimmie Åkesson. – Det är fel att ställa SD med de rödgröna när de nästan alltid röstar med regeringen men jag kommer inte ställa några sådana villkor, säger Jonas Sjöstedt."

Men då kan ju Sjöstedt och Åkesson stå på en kant för sig själva. Tycker nog att Sjöstedt redan har gjort bort sig, men det kommer media att hålla tyst om. Han kunde ju ha sagt ett mjukt nej till Åkesson, ställt krav men inte ultimatum att slippa hans sällskap.

Genom sin oförmåga att säga ifrån till SVT har väl Sjöstedt visat ränder som är fortfarande sitter i. Juholt var ju fräck nog att hota med att ta partiledardebatterna till Bonnierägda TV4. Det skulle allt svida i en gammal kommunistsjäl. Hellre Åkesson, då.

Om s hade haft en egen, rikstäckande nyhetskanal, som verkligen nått ut till hela folket, hade valet inte varit svårt för Juholt. Hur han än väljer att agera, måste det vara väl förankrat i partiet. Ytterst är ju frågan om politiken ska vara ett gyckelspel för folket ("bröd och skådespel"), som regisseras av media.


Bengt Silfverstrand: Detta är historia. Framtida TV-debatter kommer sannolikt att ha full besättning av riksdagens partier.
”Bengt Silfverstrand: I det läge då vänsterpartiet togs in i den rödgröna "stugvärmen" var steget logiskt. Problemet är fortfarande att det rödgröna samarbetet var dåligt förberett.”

Steget var allt annat än logiskt. Förutom Lars Ohlys partikamrater och en grupp förvirrade socialdemokrater som valde att sticka kniven i ryggen på den egna partiledaren så var det ingen som kunde tänka sig Lars Ohly i en regering efter Janne Josefssons granskning av honom. Under hans tid så tappade V rejält med väljare jämfört med 1998 då man hade 12% i riksdagsvalet. Miljöpartiets språkrör kallade honom ”stalinisten” (vilket inte ska ses som ett positivt omdöme).

Att problemet skulle ha varit att det rödgröna samarbetet var dåligt förberett är också nonsens.
Den 17 januari 2009 så utsågs fem arbetsgrupper som hade hela det året på sig att ta fram en gemensam regeringsplattform. Sen hade man hela 2010 fram till den den 19 sept på sig att kommunicera denna politik. Så det var gott om tid till förberedelser inför valet.
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1947:roedgroena-arbetsgrupper-utsedda&catid=22:nyhet&Itemid=799Bengt Silfverstrand: Jo, det var fullt logiskt, det kan jag som mångårig ledamot av riksdagen och under åren 1998-2002 i finansutskottet understryka. Under senare delen av 90-talet och 2000-talet inkluderande senaste valet, så slöt vänsterpartiet upp bakom den ansvarsfulla ekonomiska politik som i allt väsentligt hade socialdemokratisk prägel. Att sedan partier har visioner som sträcker sig längre än dagspolitiken är en annan sak. Socialdemokratin är för sin framtid inte betjänt över att ha en tandlös vänsteropposition.
Bengt Silfverstrand

Dessutom skriver du
"Jag säger samtidigt att vi inte ska ge oss in i några nya och förbeställda valallianser med vare sig vänsterpartiet eller miljöpartiet".

Men om problemet i valet 2010 var att det "rödgröna samarbetet var dåligt förberett" så kommer det i så fall att vara ännu sämre förberett till valet 2014. Vilket kommer att medföra att väljarna inte uppfattar de rödgröna som ett regeringsalternativ vilket kan gynna den borgerliga alliansen som är ett riktigt regeringsalternativ

Tidigare, när de borgerliga partierna gick fram var för sig så påpekade socialdemokraterna helt riktigt att en röst på ett borgerligt parti var att köpa grisen i säcken eftersom väljarna inte visste vilket av partiernas politik som faktiskt skulle genomföras om det skulle bli borgerlig majoritet.
Det var en av de viktigaste skälen till att Allians för Sverige bildades.

I valet 2014 så kommer borgarna i så fall att kunna säga samma sak om en röst på något av de de rödgröna partierna.
Liknelsen med de borgerliga partierna innan alliansen blir extra relevant i och med att socialdemokraternas ställning försvagas så det är inte givet att det blir en socialdemokratisk politik som gäller.
V och Mp har gemensamma ståndpunkter i många frågor där (s) tycker annatBengt Silfverstrand: Förberedelser för ett närmare samarbete behöver inte nödvändigtvis ske inför offentligheten. Det är bara att blicka över nationsgränserna mot Danmark och Norge, där man redan insett betydelsen av ett konstruktivt vänstersamarbete.
Bengt Silfverstrand:

Jag läser vad du skriver och får medge att du har en hel del väl genomtänkta synpunkter.

Jag antar att man hade tre alternativ
1. Gå vidare på egen hand
2. Tvåpartisamarbete med Mp
3. Trepartisamarbete med Mp och V

Om det nu var omöjligt att samarbeta endast med Mp och ställa V utanför så borde man ha valt alternativ ett. Man hade vid tidpunkten för oktober 2008 stöd av över 40% av väljarna. Då borde man ha gett järnet.
Efter det att Den rödgröna alliansen II bildats så tillsatte man 5 arbetsgrupper som skulle jobba fram en plattform. Och då tappade man drygt ett år som gick åt till internt arbete.

”Den 9 februari (2009) samlas samtliga gruppers deltagare för ett gemensamt möte på Bommersvik. Grupperna arbetar fram till 2010 med att ta fram ett förslag till en gemensam regeringsplattform” . http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=1947
Det hände en hel del under 2009 men det kändes som om (s) inte riktigt var med i matchen och 2009 var ju det år då Alliansen återtog en hel del förlorad mark.
Bengt Silfverstrand: Om du erinrar dig hur valserna gick efter 2006 års val. Så var upplägget på den borgerliga sidan helt klart. De rödgröna skulle jagas med blåslampa för att tvingas redovisa ett sam´lat rödgrönt alternativ till b-alliansen. Regeringsfrågan gjordes på ett tidigt stadium till valets huvudfråga. Och media köpte lydigt det borgerliga upplägget.
I det läget var det inte så märkligt att man på den rödgröna sidan ansträngde sig till det yttersta för att gå fram gemensamt Om något av vänsterpartiet resp. miljöpartiet hade lämnats utanför, så hade det varit lika illa, ty då hade man pekat på oenigheten på vänstersidan.
Problemet för vänstersidan var politiskt i så måtto att tiden var för kort för att ta fram ett genomtänkt program. Kom ihåg att borgarsidan haft decennier på sig att samlas och lyckades först inför 2006 års val.
Nu tror jag inte borgarsidan kan köra samma vals igen. Under alla förhållanden är det sannolikt lättare för (s) att gå fram på egen hand inför nästa val. Blir det rödgrön majoritet, så kommer det med största sannolikhet att bli en regeringen bestående av (s), (v) och (mp).
2006 var allians-samarbete (detta att fyra partier skulle samarbeta i en allians som om de vore ett enda parti ) något nytt och oprövat. Och väljarna ville verkligen ha ett alternativ till det rödgröna harvandet 2002 - 2006, där den socialdemokratiska minoritetsregeringen hade att vika sig för mp och v.

Jämfört med tidigare socialdemokratiska minoritetsregeringen, som hade stötts av ett i praktiken kravlöst v, räckte det inte med v som stödparti. Man fick ett nytt och mer aggresivt samarbetsparti på halsen. Man tvingades förhandla med mp - och tvingades då också att ta med v i diskusionerna. Det kallades allmänt "den rödgröna röran". Man kunde inte ställa ultimatum till mp, som man tidigare gjort med v: "Oss eller borgarna".

Under första halvåret 2008 hade de borgerliga väljarna tröttnat på den fastlåsta allianspolitiken. Då ett nytt alternativt seglade upp: Ett starkt socialdemokratiskt parti, som skulle klara sig utan åtminstone det ena stödpartiet.


Bengt Silfverstrand: Det saknar verklighetstäckning att kalla vänsterpartiet för aggressivt. I själva verket var vänsterpartiet under åtminsone 90-talets andra hälfte och 2000-talets första decennium mycket samarbetsvilligt i ekonomisk-politiska frågor.
Ett starkt socialdemokratiskt parti bör gå fram på egen hand inför nästa val. Men blir det rödgrön majoritet, så ska givetvis både miljöpartiet och vänsterpartiet kunna vara med i en regering.
Mycket av det som tillskrivs vänsterpartiet idag- t ex kommunistfixeringen- är gammal skåpmat som inte hör hemma i en seriös politisk debatt.
Bengt, acceptera. Juholt vet att vi socialdemokrater är sårbara och vi har det tufft nu. Det som han gör bra nu är att han säger det vi vill höra än det vi inte vill höra.


Bengt Silfverstrand: Vad är det jag ska acceptera? Jag har hela tiden aktivt stöttat Håkan och gör det fortfarande. Han har alla förutsättningar att lyckas, om man slipper Ylvakvarnstenar om sin hals....
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM