TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

För alla med någon kännedom om företagsamhet är det klart som julskinkespadet att enda sättet att öka produktiviteten och göra stora vinster inom vård, omsorg och skola är att färre anställda gör mer.  Kunskapsskolans förre VD Anders Hultin (tidigare statssekreterare till Beatrice Ask under hennes tid som skolminister) uttryckte i ett ögonblick av klarsynt erkännandet detta genom det numera klassiska uttalandet: "Det är med skolbolag som med flygbolag.  Det gäller att fylla platserna.  Det är de två sista som ger vinsten.

 

Med denna ganska lätt förvärvade insikt och med alla nakna fakta som nu föreligger om Carema, Attendo Care, Academia m fl hazardspelare på skattebetalarnas bekostnad finns bara en logisk slutsats: Vård, skola och omsorg ska bara få bedrivas på non-profit - icke vinstdrivande - basis.  Skakningarna på "övre däck" har nu  blivit så kraftiga att även landets nyliberale finansminister, Anders Borg, börjat få skrämselhicka och lovat vissa, om än kosmetiska åtgärder, för att möta den berättigade folkstormen mot de "vårdgivande" skattesvindlarna.

 

En som dock likt en ståndaktig Sven Dufva inte tänker väja för folkstormen är rönnbärsfilosofen Erik Laakso (mannen som ville till riksdagen men inte fick komma dit och därför sade att det bara var skit).  Under rubriken "Väg gärna min blöja om vården blir bättre" slår denne "På Uppstuds" http://eriklaakso.voltaire.se?p=2301 fast att blöjor faktiskt kan vara värda sin vikt i guld och att man inte ska döma Carema efter mängden skit i blöjorna.

I Laaksos privatiserade vårdvärld tillhör vanvård och gnidenhet undantagen.  Debatten är för honom bara ett "spel som de grymma och människohatande kapitalisterna tvingar sina anställda att spela för att få nya vägar att skära ner kostnaderna kanske inte så brutalt som medierapporteringen låter påskina." 

Han kan inte se annat än att spelet från Caremas sida handlar om annat "än öppna texter för att frigöra en diskussion."

 

Oh heliga enfald!  Här har vi nu två försvarare av skattefinansierad vård i privat regi där vinstmaximeringsprincipen gett vinstmarginaler på över 30 procent genererade av skattepengar som skickas till skatteparadiset Jersey - i Caremafallet.  Erik Laakso är den ene och Jonas Morian den andre. Den senare under en tid informationschef på ett annat skandalomsusat privat vårdföretag - Attendo Care.  De båda har också det gemensamt att de inte ser något fel med sponsrade bloggar.

 

Mot den här redovisade bakgrunden och kopplat till förre SSU-ordf. och numera kommunikationskonsulten Niklas Nordströms tronjanska agerande inom socialdemokratin på uppdrag av ett privat företag, så reser sig den inte helt ointressanta frågan.  Vem eller vilka sponsrar Carema och Attendokramarna?

 Mitt i prick, Bengt!
Svaret finns nog - men det lär dröja.
Hälsningar
C G
Jag skulle snarare vilja påstå att den fria konkurrensutsatta vården visar sig fungera bra. Nu har de som har jobbet just nu gjort bort sig så till den grova grad att dom kommer att slängas ut. In kommer bättre företag med sunda värderingar och valfriheten finns kvar.
Tidigare har vi varit tvingade in i politiskt styrd vård med inget val alls, ta det som serveras, duger det inte så får det lov att duga i alla fall. Ett exempel på hur korkad den landstingsstyrda vården (eller deras företrädare) är har vi sett exempel på i Eskilstuna. Där har det 41(!)-åriga fd landstingsrådet nu ansökt om pension!!! Detta utan att vi som kunder kan göra ett skit. Så ser den ut, den icke valfria vården.


Bengt Silfverstrand: Ganska fantastiskt. Stora privata riskkapitalägda vårdbolag pressar sina kostnader genom att dra ner på personal och trimma sin organisation för att kunna leverera miljonvinster till sina ägare i skatteparadis. Att låta detta missbruk pågå år efter år är sannerligen också en form av politisk styrning. Självfallet förekommer också ett och annat misstag inom den offentliga vården. Men i den råder full insyn och där kan problemen rättas till utan omgång.
Expressen har nu börjat undersöka om det möjligtvis finns en del överdrifter i rapporteringen från Carema etc.

Vem sponsrar detta? Rimligtvis måste det vara någon, efterosm sanningen en gång för alla är fastslagen (när det gäller Carema, fast inte när det gäller Juholt, för där är medias bild INTE sann).Bengt Silfverstrand: Självfallet kan det även här ha förekommit överdrifter. Sant är under alla förhållanden att Carema skapat vinster långt utöver vad som kan anses normalt och att dessa vinster kunnat uppnås genom begränsningar i vårdinsatserna, varav en del lett till ren vanvård.
Jämförelsen med den alldeles uppenbara anti-Juholtkampanjen är ju helt irrelevant. En del uppgifter är självfallet korrekta, men detta förtar inte intrycket att det rör sig om en medveten kampanj.
Att Stig-björn får ersättning från samma ställe som de maskerade moderaterna Morian och Laakso råder det ingen tvekan om
"Att Stig-björn får ersättning från samma ställe som de maskerade moderaterna Morian och Laakso råder det ingen tvekan om"

Efterssom det inte råder någan tvekan skulle det gagna din sak ifall du angav vilket ställe det är. Gör det nu.
Expressen och Aftonbladets Lena Mellin går i armkrok då det gäller ambitionen att smutsa ner de socialdemokratiska partiledarnas anseende i folkopinionen. Som om detta inte skulle vara nog uppträder paret Laakso och Morian som om de vore kritiska socialdemokrater. I själva verket sitter de fast i värderingar hämtade direkt från borgerliga tankesmedjor. SAP bör nu skärpa och intensifiera kritiken mot regeringens osolidariska politik, och dess samröre med riskkapitalisterna. Den borgerliga pressen gör visserligen sitt yttersta för blockera alla socialdemokratiska budskap. Men den måste ändå betvingas !
Jag vet inte riktigt hur man ska tolka Stig-Björns inlägg. Är det en kritik mot tidningen Expressen eller en underliggande acceptans av densamma? Själv tror jag Expressen eftersträvar att folk ska få en mer positiv syn på Carema. I akt och mening att legitimera de privata bolagens skumma verksamhet inom vård, skola och omsorg.


Bengt Silfverstrand: Det ligger nog en hel del i den iakttagelsen.
Sveriges Statsminister Fredrick Reinfeldt (M) och äldreminister Maria Larsson (KD) har uttryckt sin bestörtning över vanvården på äldreboenden och Sveriges Finansminister Anders Borg (M) har rasat mot att vårdbolagen smitit från skatten.

Problemet är att de tydligen informerades om problemen redan 2007.

Redan i oktober 2007 varnades Maria Larsson för dålig kvalitet i privata vårdföretag.

Enligt Riksrevisionens fanns en betydande ”risk för att missförhållanden inom privat bedriven äldreomsorg inte upptäcks”.

”Regeringen har inte skaffat sig tillräcklig kunskap om äldreomsorgsmarknaden fungerar tillfredsställande”, skrev Riksrevisionen.

Samma år fick Anders Borg en larmrapport från Skatteverket, som ”identifierat ett antal skatteplaneringsförfaranden” där privatiserande vårdbolag trollade bort vinster genom att göra skatteavdrag för straffbara och fiktiva ränteutgifter till multinationella riskkapitalbolag.

Efter 2007 till våren 2011 har den svenska regeringen föredragit som Carl Bildt har gjort i sex år" tyst diplomati". Varför?

Därför att Alliansens politiker vilket inkluderar de nya Moderaterna,Centerpartiet,Folkpartiet och Kristdemokraterna sitter i riskkapitalbolagens styrelser inom vård,skola och omsorg. På så sätt undkom svenska vårdbolag svensk bolagsskatt. Deras moderbolag var ju registrerade i utländska skatteparadis.

Skatteverket utreder nu jätteersättningarna som betalats ut till ägarna bakom det skandalomsusade vårdbolaget Carema och deras dotterbolag.

Granskningar visar att delägarna i riskkapitalbolaget Triton, som kontrollerar Carema, tjänat uppskattningsvis 2,5 miljarder kronor sedan starten.

Nu är det upp till Skatteverket att retroaktivt sedan 2007 att ta tillbaka dessa miljarder som riskkapitalbolagens ägare olagligt och straffbart har fört ut och återföra dessa skattepengar till svensk vård,skola och omsorg.

Bengt, du tänker då som en sann sosse.
Du menar att det kan begås fel även i offentlig vård men då kan det "rättas" till. Problemet uppstår om jag tycker att ett fel begåtts men den ansvarige politikern inte tycker det, då står du där utan val.
Detta problem verkar du totalt se förbi, är det för att du är så van med att just din ideologi är den "enda sanna"?


Bengt Silfverstrand: Det handlar om sunt förnuft. Inom den offentliga vården råder full demokratisk insyn, meddelarskydd och möjligheter att avsätta de politiker som ytterst är ansvariga för ev. missförhållanden. Ingen ideologi är den enda sanna. Det räcker här så gott att hålla sig till demokratin och de utmärkta möjligheter denna erbjuder till förändringar om man inte gillar läget.
Stig Björn Ljunggren-
Hur kan Expressen efterforska något som är skyddat av tidningarnas egen källsekretess? Det strider mot efterforskandeförbudet...?

Borde inte media intressera sig mer för vår egen utrikesminister och hans uppenbara kopplingar till Lundin Oil, och andra ryska oljebolag?

Eller att rent av fördjupa sig mer i Carema affären, istället för att lägga locket på och göra en pudel nu när både Borg och reinfeldt är rädda att mer ska komma fram?
Det är ju ganska uppenbart att Expressen vill göra avbön och be husse om ursäkt för att ha grävt i rabatten.


Bengt Silfverstrand: Mitt i prick!
http://www.vf.se/asikter/ledare/carema-har-fatt-spel

Hittat i Värmlands folkblad som jag ibland läser
Allvarligt, sen när har vårdpersonal börjat kallas
"resurseffektiva intäktskonstnärer"

Nyckeltal som inte får överskridas, tar blöjorna slut så vik
underlägg och använd i brallorna på gamlingar.
Dela en servett i fyra delar, släck bränder själva

Alltså, det här är ju vansinne.

Intressant ledare, nu ska jag leta vidare bland andra mindre tidningar för jag är less på aftonbladet.
"Vård, skola och omsorg ska bara få bedrivas på non-profit - icke vinstdrivande - basis", skriver du.

Jag hoppas det blir det entydiga beskedet från socialdemokratiskt håll framöver, allt annat är att sätta sig i knät på Reinfeldt!

Att profitera på människors svaghet och beroende är inte värdigt en demokrati!

Alla ni som tjatar om valfrihet: Jag vet inte om ni alla bor i storstäder, men det finns många små kommuner i vårt land. Där finns inte befolkningsunderlag för mer än ett vårdbolag. Menar ni att det är större valfrihet att det vårdbolaget ägs privat än om kommunen sköter åldringsvården?
Anita, det är lustigt att det sällan framkommer i media hur många små orter i landet är beroende av sina friskolor då kommuner lagt ner sina skolor. Varför vill du ta bort denna möjlighet för dessa orter att överleva?
Kanske kan vården gå samma väg, när orterna avbefolkas och offentliga verksamhet omöjligtvis kan bedrivas så ska de få som bor kvar kunna starta egen vård. Vad är det som skrämmer dig med detta?


Bengt Silfverstrand: Men det är ju en uppenbar skillnad när en friskolla etableras p g a nedläggning av en kommunal skola och de skolkoncerner typ Academia som etableras i det uppenbara syftet att tjäna pengar på skattebetalarnas bekostnad.
Håll dig sedan till ämnet. Här handlar det om sponsrade bloggar, och det är ju intressant att notera hur tyst det blev från de närmast berörda.
Academia? Bokförlaget?


Bengt Silfverstrand:
Skolbolaget!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM