TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Så har det hänt igen. Någonstans på gränsen mellan spel för gallerierna och rena taskspelet ger sig Mona Sahlin nu åter in i den vedervärdiga och socialdemokratin ovärdiga "Mosa-Håkan-kampanjen."  En god och framgångsrik tradition inom det socialdemokratiska partiet har ju hittills annars varit att avgångna s-ledare kunnat hålla tand för tunga, och åtminstone inte spelat borgerligheten i händerna.

 

Genom att ställa öppenhet i en partiledarvalsprocess mot slutenhet eller rentav hemlighetsmakeri vill Mona Sahlin ge sken av att hon månar om partiets bästa.  Men den täckmanteln är förstås lätt genomskådad.  "Nu har dessutom Mona Sahlin hoppat upp på det tåg som ska krossa Håkan Juholt, den som läser artiklarna om henne idag ska finna attudden definitivt är inriktad, men själv tror jag att hon kommer att misslyckas", skriver Jinge

http://jinge.se/bloggosfaren/s-bor-be-mona-sahlin-att-halla-tyst.htm

och det är precis vad det handlar om. Även om jag inte tycker att någon ska uppmanas att hålla tyst,så borde Mona Sahlin ha avstått från ytterlgare utspel som bara är ägnade att skada både partiet och  Håkan Juholt.

 

Ett definitivt övertramp och ett grovt sådan gör Mona när hon har fräckheten att säga att hon "inte har en aning om vad just han (Håkan J - min anm.) ville med sitt partiledarskap."  Antingen höll Mona Sahlin för öronen under den partikongress där Håkan Juholt blev enhälligt vald och med starka ovationer, just för att han så tydligt pekade ut socialdemokratins framtida väg, en väg bort från marknadsfundamentalism och i riktning mot social demokrati i ordets verkliga bemärkelse.  Eller så vill Mona Sahlin, vilket är mest troligt, något annat med socialdemokratin. Hon tycks redan ha glömt bort, att det var först när hon i valrörelsens allra  sista skälvande minuter började tala ett språk som var mycket likt Håkan Juholts, som opinionssiffrorna började vända uppåt, dock sattes slutspurten in alldeles för sent.

 

När Mona Sahlin sedan hänvisar till motsvarande processer inom centern, vänsterpartiet och miljöpartiet, så tål dessa processer verkligen att granskas.

 

För det första så tog öppenhetsretoriken inom dessa partier fart först efter att socialdemokraternas valprocedur öppet hånats i media.

 

För det andra så förde valberedningarna i samtliga fall bara  fram ett förslag, ett förslag som var väl förankrat även om det i fallet vänsterpartiet fanns någon avvikande röst.  Manegen var i centerpartiets fall rejält krattad för Annie Lööf, Gustav Fridolin och Åsa Romson var givna vinnare i miljöpartiet och Jonas Sjöstedt kommer att väljas med stor majoritet på vänsterpartiets förestående kongress

 

Det enda exemplet på en öppen fight om partiledarskapet finner vi i kristdemokraterna.  Och om det är en sådan tuppfäktning Mona Sahlin eftersträvar så är vi många och sannolikt en stabil s-majoritet som  betackar sig.

 

Slutsats:  Alla partier oavsett upplägget på själva partiledarvalet strävar givetvis efter att nå enighet i valet, eftersom en stark uppslutning kring partiledaren givetvis är en förutsättning för att partiet ska kunna verka kraftfullt och vara ett gångbart regeringsalternativ.

Ingenting hindrar heller hugade kandidater inom det socialdemokratiska partiet att anmäla sitt intresse för att bli partiledare.  Och även om sådana träder fram på ett pärlband, så kommer varje valberednings uppgift att vara att försöka nå uppslutning kring ett enda namn.  Ett chicken-race under själva kongressen riskerar i stället att leda till splittring, vilket de mångåriga striderna inom SSU är ett tydligt exempel på.

 

Och den som har  åtminstone någon liten kännedom om kultur och politik inom det socialdemokratiska partiet vet att valet av Håkan Juholt i själva verket föregicks aven mycket omfattande förankringsprocess långt ut i rörelsens allra minsta skrymslen.

 

 

 

 

 2011-12-26, 08:28  Permalink
Andra bloggar om:  


När man läser Silverstrands inlägg, kan man se att han hyser stor antipati mot Sahlin. Det är något han inte kan dölja. Han har i flera år kritisierat och krypskjutit mot henne, både när hon ville bli partiledare 1995, när hon var partiledare fram till 2011, och nu när hon inte längre är det. Jag hörde inslaget i Godmorgon Världen, och sedan på ekot. Sahlin exemplifierar både med Juholt men framför allt med sig själv. Påhopp? En sektliknande rörelse uppfattar ett öppet resonemang som påhopp. Silverstrand vill uppfatta det han uppfattar. Sekt.


Bengt Silfverstrand: Då har du likt strutsen suttit med huvudet djupt nere i sanden. Som framgått av flera inlägg här har jag i själva verket stöttat Mona Sahlin i alla lägen, fram till den dag då hon började vackla i sin inställning. Så t ex var jag en av de riksdagsledamöter som offentligen tog avstånd från "Monsa-Mona" kampanjen då hon i början av 90-talet var den givne kandidaten till att efterträda Ingvar Carlsson. Ta reda på fakta, innan du uttalar dig, det vinner debatten på.
"vill Mona Sahlin ge sken av att hon månar om partiets bästa."

Tror du på fullt allvar att Mona INTE vill (S) väl?!


Bengt Silfverstrand: Då bör hon visa detta genom att inte spela (m)otståndarna i händerna.
Tycker du på allvar att S har en öppen partiledarvalsprocess?

Du skriver:
"Och den som har  åtminstone någon liten kännedom om kultur och politik inom det socialdemokratiska partiet vet att valet av Håkan Juholt i själva verket föregicks aven mycket omfattande förankringsprocess långt ut i rörelsens allra minsta skrymslen."

Tror du även att vi väljare uppfattar att processen är öppen och att valet av Juholt var starkt förankrat, genomtänkt och smart?

Bengt Silfverstrand: Den kan naturligtvis bli ännu öppnare. Men den skiljer sig i praktiken inte mycket mot de processer som förekommer i övriga partier. Ja, valet är starkt förankrat bland de socialdemokratiska gräsrötterna.
Mina herrar, mycket kan ni kanske anklaga Bengt för men aldrig att han utövat krypskytte mot partiledare eller partiledning.
Jag håller till 100% med Bengt i sin kritik mot de som på ett eller annat sätt sjunger med i det exempellösa svineri som pågår mot socialdemokraternas partiledare. Syftet bakom denna kampanj mot Juholt förstår ju även "de slöa knivarna i kökslådan". God Jul!


Bengt Silfverstrand: Och vilka anklagelser är det då fråga om?

Idag mellan jul och nyår 2011, kan det svenska folket konstatera, att det finns mycket stor cynism i Alliansens agenda.

Denna iskalla konservativa och nyliberala livsåskådning har gjort det svenska folket till att det våldtagna och egoistiska samhället i Sverige har brett ut sig på ett skrämmande sätt.

Ingen öppenhet, ingen frihet, ingen solidaritet, ingen social rättvisa, ingen demokrati och mångfald.

De konservativa och nyliberala partierna i Sverige har tagit patent på att destabilisera det svenska folket och sedan intervenera dem med ofinansierade jobbskatteavdrag, skattesänkningar,rutavdrag och krogmoms.

Nu mellan jul och nyår kan det svenska folket se tillbaka året 2011 i sina backspeglar. Det är ingen skön syn för Alliansens partier, de nya Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Den är fruktansvärd där borglighetens kriser avlöser varandra på löpande band.

Men makten betyder allt. Den är som en blåsvart drog.

Med stor belåtenhet framstår Alliansens partier med sina skamliga förslag,lögner och lurendrejerier. Nu får Folkpartiet och Centerpartiet passa sig så att inte de nya Moderaterna stjält deras partiprogram.

Man vet aldrig. Idag har de nya Moderaterna stjält Socialdemokraternas och Kristdemokraternas partiprogram

Makt, pengar och dess marknad har styrt de nya Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna i sex år emedan massarbetslöshet, vräkningar av tusentals barn, utanförskapet, 2 000 000 av de äldre vanvårdas dagligen 24 timmar om dygnet, bostadsbristen för 1 000 000 ungdomar, socialbidragen, Jan Björklunds nya hetsskola, främlighetsfientlighet, kriminalitet, våld, terror, våldtäkter, svensk fordonsindustri, elpriserna som slår ut 100 000 arbetstillfällen, våldtagning av svenska glesbygder, jobbskatteavdrag, krogmoms, skattesänkningar, infrastruktur och svensk inrikes-och utrikespolitik som idag 2011 når nya skrämmande höjder.

Det kan konstateras att det svenska folket har satts in i de multinationella Riskkaptitalbolagens fållor där Fredrick Reinfeldt och Per Schlingman skall styra Sverige AB.

Det kan också konstateras idag 2011 att Fredrick Reinfeldt och Per Schlingman ger svenska folkets skattepengar till dessa skatteparadisens marodörer emedan de spenderar hundratals miljoner på att köpa bostadsrättslägenheter i Sverige och utomlands.

Det är inte bara skrämmande utan en stor skam för den svenska regeringen lett av Fredrick Reinfeldt, Annie Lööf, Göran Hägglund och Jan Björklund.

”Sedan 2006 kan det svenska folket bekräfta att nästan ingenting hänt”, skriver de på Dagens Nyheters debattsida.

Äntligen har sanningen kommit ifatt de borgerliga fyra stockholmstidningarna, AB, media, press och SVT.

Frågan som det svenska folket ställer sig idag efter sex års vanvård är;

Är det inte dags för en stor satsning på Demokratisk Socialistisk Öppenhet, Frihet, Solidaritet och Mångfald i Sveriges avlånga land?

Carl>>

"2 000 000 av de äldre vanvårdas dagligen 24 timmar om dygnet"

Hur kommer du fram till det? Det bor inte ens 2 miljoner pensionärer i Sverige...
Du har en jätteskev syn på vad en öppen process innebär, någon som märks på att du väljer att fokusera på att kandidaterna i andra partier nominerades av en mer eller mindre enig valberedning och sedan valdes enhälligt.

Det är inget självändamål i en öppen process att kämpa till kongressen och avgöra frågan där.

Ser man på de kanske öppnaste processerna som finns, när presidentkandidater ska väljas i USA, så är ju deras system upplagt så att allt ska vara avgjort i god tid inför kongressen.

Poängen är att innan dess ska några hugade personer stiga fram, låta sig nagelfaras av partimedlemmar och media och berätta vad de vill göra om de blir valda.

Då slipper man artiklar i media bara några dagar inför valberedningens beslut av typen "det här är Håkan Juholt", eftersom han redan hade varit ett känt namn.


Bengt Silfverstrand: Det har jag inte alls. Jag konstaterar utifrån fakta att alla partier i praktiken strävar efter att få så stor uppslutning som möjligt kring en kandidat. Spel för gallerierna ändrar inte på den bedömningen.
"Tror du på fullt allvar att Mona INTE vill (S) väl?!


Bengt Silfverstrand: Då bör hon visa detta genom att inte spela (m)otståndarna i händerna."

Du duckar från min fråga.
Du skriver uttryckligen att du inte tror att Mona vill (S) väl.
Stämmer det?


Bengt Silfverstrand: Vilka bevekelsegrunder Mona Sahlin innerst har med sitt utspel kan jag rimligen inte veta. Vad jag emellertid utifrån kalla fakta kan konstatera är att hon skadar Håkan Juholt, och därmed också partiet.
Nu är Sahlin i änglakören igen. Vad hindrade
henne från att ställa kabinettsfråga på det
"påtvingade" samarbetet med v? Ingenting,
utom hennes eget dåliga omdöme.
Sahlin är alltid opportunist.
Mona Sahlin är inte bara opportunist; hon har gått och blivit nyliberal. Pratar om klassresor och mänskligare sjukförsäkring.

Jag vill ha ett klasslöst, rättvist samhälle, tack!
Media använder Juholt-historien som ett självspelande piano: någon intervju likt denna Mona-historia, sedan månadens opinionsundersökningar följt av "snart ger han upp" artiklar. Se t.ex. aftonbladet.se idag.

Man borde kunna utgå ifrån att Mona vill (s) väl: enligt SvD betalar partiet ut 144 000 kr i månadslön till henne! Samtidigt är det uppenbart att hon uppfattar att Håkan har kuppat bort henne och att hon inte förlåtit honom för det.


Bengt Silfverstrand: Om Mona Sahlin inbillar sig att Håkan Juholt kuppat bort henne, då bevisar bara hennes konspirationsteorier en sak, nämligen att hon har dåligt omdöme.
Beng. Vilken process tycker du är mest öppen, demokratisk och transparent?

Vi kan ju jämföra S och V. V har just nu en process där flera kandiderar öppet och det arrangeras debatter.

Vad det gäller S å andra sidan så kandiderar ingen öppet. De som anses vara kandidater vägrar att svara på om de är det eller ej, eller om de vill bli partiledare. Inga debatter. Istället för demokrati en valberedning.

Vilken av dessa processer tycker du är att föredra?


Bengt Silfverstrand: Under förutsättning att flera kandidater i framtiden anmäler sitt intresse av att bli socialdemokratisk partiledare kan jag visst ansluta mig till v-modellen. Men i en demokrati måste alla tänkbara predendenter ha rätt att välja att bara ge sitt svar till en valberedning.
Haha, om man kämpar hårt går det att vinna saker.

Jag tror att jag ska börja dra ut blogginlägg som är bra och dela ut där jag tycker att aftonbladet inte gör kritiska granskningar nog.
Jo, så får det bli tror jag.
Det blir mycket papper det men det får det vara värt.
I detta grunnar jag på om inte Henrik Vallgren har en poäng, men vet givetvis inte hur Mona S tänker nu.
Jag såg verkligen fram mot att få Sveriges första kvinnliga statsminister och gillade Mona S, men vad som försigått bakom kulisserna är jag lyckligt omedveten om.
Nu gillar jag Juholt skarpt också och han är en mycket skicklig talare och debattör.
Det är på gränsen till komiskt hur aftonbladet kämpar för att hålla liv i detta, att dom inte nämner facebookgruppen, hur många som helst som skickat in att dom har förtroende för Juholt. Det är skickat till pressen men talas tyst om.
Vet alltså inte hur Mona S tänker, men det var inte Juholts fel att S förlorade valet så get over it och stötta honom fullt ut, har alla bara hälften av den styrka han uppvisat så visst går dettaBengt Silfverstrand: Ja, om inte förr, så efter att ha läst Lena Mellins senaste drapa i dagens AB, måste väl ändå varje normalbegåvad person inse att det rör sig en kampanj för att krossa Håkan Juholt. Ty om något vore sensationellt i sammanhanget så vore det om förtroendesiffrorna för HJ skulle ha stigit efter de senaste månadernas kontinuerliga smutskastningskampanjerna.
Mia>>

Vad har Aftonbladet med Bengts inlägg att göra?
Kan bara konstatera att Silfverstrand inte på något sätt tycker det viktigt att fundera kring sambandet mellan de katastrofalt låga S-siffrorna och det märkliga valet av Håkan Juholt till partiledare och hans sätt att rycka på axlarna åt den kraftiga negativa kritik han framkallar.


Bengt Silfverstrand: Ja, man ska nog vara bra blåögd om man inte ser sambandet mellan en hämningslös kampanj mot Håkan Juholt, allt med det övertydliga syftet att krossa honom, och dagens förtroendesiffror. Först när den politiska debatten återförs i sunda och konkreta banor och när Hjertén m fl slutar att tjuta med vargarna, så finns det anledning att diskutera opinionsläget.
Var det inte i aftonbladet hon uttalade sig Tomas Andersson, men det ska jag låta vara osagt, var det än var så låg inte någon djuplodande analys i tillhörande text.
Så Silfverstrand tycker alltså att man tjuter med vargarna och är politiskt osund om man anser att det var ett felval av kongressen att välja Håkan Juholt till partiledare. Nog är det att nonchalera en stor vänsteropinion och överdriva Aftonbladets påverkan. Jag och många, många tusen andra kan nog tänka själva. Vi har lessnat på att ständigt få höra att vi är svikande vindflöjlar när vi "olydigt" tänker självständigt. Och visst är det besläktat med visst högmod när man omyndigförklarar människorna bakom de nya katastrofala opinionssiffrorna. Istället borde S ledargarnityr, som jag skrev i mitt refuserade inlägg, lägga örat till marken och försöka lyssna in varför det blir så här.


Bengt Silfverstrand: Ja, om man inte genomskådat de drivkrafter som´under längre tid med övertydliga ambitioner vill avsätta Håkan Juholt, och därmed underminera det demokratiska beslut som en enig socialdemokratisk partikongress fattade - innebärande en total uppslutning kring Håkan, då tjuter man verkligen med vargarna.

Det är ju helt fantastiskt när en person kallar sig för socialdemokrat och förordar att en partiledare ska avsättas efter utslag i opinionsmätningar som pejlar läget i en mycket uppskruvad och mot Håkan Juholt tydligt riktad kampanj. En eventuell omyndigförklaring (ditt ordval) i sammanhanget kan ju bara riktas mot dem som tycker att opinionsmätningar ska avgöra valet av partiledare.
Dessbättre är det sedan inte S ledargarnityr (var hämftar du din demokratiska livssyn?) som ska avgöra valet av socialdemokratisk partiledare. Det ska medlemmarnas företrädare göra i de demokratiska fora som har att fatta beslut i frågan.
Mia>>

Nej...det var inte i Aftonbladet Mona uttalade sig...det var i Sveriges Radio.

Detta är ett problem...det är många som har åsikter utan att ha hört vad Mona har sagt. Jag tycker hon var vettig i intervjun och det är bara larvigt att tro att Mona vill S illa.

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=438

Bengt Silfverstrand: Jag har hör vad Mona sagt. Och det är illa nog. Uttalandet förlänger självfallet plågorna för socialdemokratin.
Mia Sjöqvist, du skriver:

"Det är på gränsen till komiskt hur aftonbladet kämpar för att hålla liv i detta, att dom inte nämner facebookgruppen, hur många som helst som skickat in att dom har förtroende för Juholt. Det är skickat till pressen men talas tyst om. "

Menar du på allvar att media hellre borde rapportera om stödet i en Facebook-grupp än resultatet av en SIFO-undersökning?

Du skriver att det är "hur många som helst". Låt oss titta på det.
- antal röstberättigade i Sverige: 7 033 000 (enligt SCB för valet 2010)
- antal personer som gillar Facebook-sidan "Håkan Juholt som statsminister - Ja tack": 3 903

= Här har Håkan Juholt stöd av mindre än 1% av de som är röstberättigade (och enbart av de som har Facebook)

Men du kanske menade sidan som heter "Håkan Juholt" på Facebook där så många som 14 294 har klickat "gilla" (många bara för att kunna kommentera). Då pratar vi faktiskt om ett stöd på ca 2%!


Bengt Silfverstrand: Detta resonemang är förstås helt irrelevant. Undersökningar som är gjorda under sturm-und-drag-perioder av det här slaget har självfallet ett synnerligen begränsat värde.
Nej, det var sidan facebooksidan där olika politiker uttalar sitt stöd för Juholt som jag menade Tomas Nilsson. Ola Möller hade det på sin blogg för en tid sedan.
Tomas Andersson, ok tack för länk men hittade även Mona S i gårdagens aftonblad på samma tema.
Sedan får man inte glömma att enligt SCB trots drev så vill 28% ha Juholt hellre än Reinfeldt.
Men vi får väl se Tomas Nilsson, får räkna 2012 års negativa artiklar om Juholt kontra negativa artiklar om Reinfeldt
Även om Reinfeldts tystnader i situtioner han skulle steppat fram och inte skickat någon annan.


Bengt Silfverstrand: Just det. En av de avgörande skillnaderna är just att Reinfedlt sluppit undan praktiskt taget all form av granskning.
God morgon Bengt,
Vad grundar du ditt påstående på att Reinfeldt undgått granskning ?
Kan det det inte vara så enkelt att man inte hittat något lik i garderoben ?
Eller förutsätter du att det måste finnas något negativt om honom som inte kommit fram ?
Bengt Silfverstrand: Är du naiv, eller spelar du bara enkel bluffpoker? Jag grundar självfallet mina iakttagelser på rena fakta, alltifrån b-regeringens heta löften om att avskaffa eller åtminstone kraftigt begränsa utanförskapet, till moderaternas kopplingar till skandalföretagen Carema och Attendo Care. Nu senast har det avslöjs att Attendos VD Henrik Borelius är rdgivare till regeringen i vård-och omsorgsfrågor. Borelius föslag om obliatoriskt utmaningsrätt i alla kommuner är en direkt beställning till regeringen.
http://www.metro.se/nyheter/reinfeldts-barnflicka-arbetade-illegalt/ObjgaC!06_1729-32/

Lars Norling, du lever i dina drömmar du, det finns hur mycket som helst att granska och vända och vrida på kring Reinfeldt som ovan i länken, men också mer generellt

Ungdomsarbetslösheten som var en synvilla, som nu har blivit ännu större, till sist ser han den kanske, äldrevården
och tystnaden ett annat.
Sjukförsäkringen, det går väl att ställa mycket tuffa frågor om hur cancersjuka ska behandlas ekonomiskt och hur vidrigt dom behandlas idag,
Historieförfalskningen, det är ju så pinsamt och skulle kunna drevas om i månader och år.
Det finns hur mycket som helst att granska.
Eller Borg som också hade svart barnflicka, sen står dom och ropar arbetslinjen och att arbetsgivare ska ta ansvar.Ja, alltså själva tar dom inte det ansvaret.Nån annan ska hela tiden, det är den här offermentaliteten som är djupgående, det är nån annans fel, nån annan ska, själv unnar jag mig både det ena och det andra.
Det är inte bra att moderaterna har den här skylla-ifrån- sig mentaliteten.
Det är ju i själva verket dom som är slöa och vill betala så lite som möjligt för ovärdeliga tjänster.
Nej, det är inte en ansvarsfull ekonomisk politik som dessa bedriver. Tvärtom.
Misslyckats med jobben har dom också, ett totalhaveri.
fas 3, vilket skämt och snyggar upp deras statistik men ger inga riktiga jobb.
Sen får du inte glömma alla ministrar som reinfeldt fick avsätta i början, dålig personkännedom?

Det är väl kanske dags att avsluta den här frågans samtal. Men några ytterligare kommentarer är nog på sin plats. Jag har presenterat mig som vänstermänniska . Eftersom det är S som är vänsterns flaggskepp är det naturligt att ha synpunkter och inte minst förväntningar på detta en gång stora folkrörelseparti. Negativ kritik är inte detsamma som illojalitet. Det måste detta parti tåla, inte minst dess ledare till vilka jag räknar dig. Det är just oförmågan till öppenhet i dessa sammanhang som är en av orsakerna till opinionsraset tror jag. Det måste också vara tillåtet att tycka att Mona Sahlin var en bättre partiledare än vad jag tror att Juholt är och kommer att bli. Och jag önskar säkert lika mycket som du att vänstern får majoritet nästa val så den nu förda orättvisepolitiken kan rättas till. Vänstern har ju straffspark på straffspark och ändå vinner de borgerliga stort. Inte beror väl detta enbart på ett illasinnat AB och några elaka dissidenter i webbosfären?


Bengt Silfverstrand: Det räcker förstås inte att säga att man är vänstermänniska. Man måste också i handling visa att man är det. Opinionsraset är för varje någorlunda kritisk läsare och granskare helt förutsägbart. Vilket opinionsstöd inbillar du dig att (S) och Håkan Juholt skulle haft efter det exempellösa drev som nu pågått i flera månader? Du får tycka precis vad du vill om olika partiledare. Men om du gör anspråk på att vara en ansvarskännan de vänstermänniska och socialdemokrat så borde d hålla dig för god för att göra gemensam sak med drevkarlarna- och kvinnorna.

Att borgarna leder (om än inte så jättestort om man ser till hela oppositionen) beror ju ytterst på att vänsterfrågorna kommit i skymundan och de borgerliga sluppit kritisk granskning eftersom media varit upptagna med att göra livet surt för Håkan Juholt.
Hej Bengt!
Angående Vänsterpartiet tillsättning av partiordförande vill jag bara påminna om att kongressen har tre kandidater att ta ställning till. Valberedningen följer stadgan föreslår därför endast ett namn. Men frågan är för den skull absolut inte avgjord. Vi vet inte vem, eller vilka, som kommer väljas till partiordförande på kongressen. Jag tycker att det är olyckligt att du använder ordet "öppenhetsretorik" om Vänsterpartiets process inför kongressen 2012 när det faktiskt handlar om en äkta och reell öppenhet. Information om Vänsterpartiets kongress hittar du på vår kongressida: http://kongress2012.vansterpartiet.se. Gott Nytt År!


Bengt Silfverstrand: Hej Erik,
Tack för synpunkter. Om du inte gillar öppenhetsretorik så kan jag gärna bjuda på en nyansering. Vad jag menar är att vänsterpartiet haft i stort sett samma nomineringsförfarande som socialdemokraterna och det var först efter att det började storma kring socialdemokraternas senaste partival som andra partier, bl a vänsterpartiet började profilera sig för större öppenhet.

Jag är fullt medveten om att fler namn kan dyka upp på vänsterpartiets kongress, men jag är starkt övertygad om att det blir Jonas Sjöstedt som tar hem spelet. När det kommer till kritan så är sedan varje parti betjänt av att få så stor uppslutning som möjligt kring en partiledare.

Eftersom jag trots att jag lämnade det poliiska "finrummet" har viss kännedom om vad som rör sig inom socialdemokratin på riksplanet, så är jag ganska säker på att Håkan Juholt hade blivit vald till partiledare om det till äventyrs blivit en "kamp" mellan honom, Thomas Östros och Sven Erik Österberg.

Gott Nytt År!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM