TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag spelar FIFA 12 (fotbollsspel),- modell Play station, med mitt nioåriga barnbarn David, och får storstryk.  Vi varvar med Kinaschack, där det går bättre.  Det mesta i dagens samhälle tycks för övrigt handla om spel, alltifrån leksaksspel till maktspel, taskspel och spel för gallerierna.

 

Som om det inte vore nog med hittills redovisade skandaler kring det privata vårdbolaget Carema nås vi nu också av nyheten att bolaget vill skapa "rätt inställning" hos sina anställda med hjälp av spel.  Caremaspelet består i huvudsak av 16 stycken "inställningskort" med olika påståenden.  Ett av dem lyder "Vi skapar framtidens omsorg".  Hoppsan, om framtidens omsorg innebär att verksamheten slimmas för att skapa utrymme för miljardvinster som slussas till skatteparadis och investeras i ägarnas  lyxlägenheter på Strandvägen i Stockholm, ja då är det verklig fara  på färde.

 

C G Carlsson har på sin blogg - http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=989&blogg=53352 förtjänstfullt  sammanfattat Caremaskandalerna.  Och vad gäller situationen inom skolan finns en intressant debattartikel av Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i gårdagens Kvällsposten/Expressen under rubriken "Björklunds stora svek är farligt för Sverige."

 

Fjelkner är (liksom undertecknad) fortsatt kritisk mot kommunaliseringen av skolan  och skriver : "Tillsammans med valfrihets- och privatisringsreformerna har det (kommunaliseringen  - mikn anm.) bidragit till en nedmontering av likvärdigheten, läraryrkets  sjunkande status och fritt fall i kunskapsresultatet."

 

Och så får vi lagom till jul ta del av ytterligare rapporter som  visar hur ojämlikheten ökat dramatiskt i vårt svenska samhälle.  Statistiken kommer dels från OECD (den internationella samarbetsorganisationen för ekonomisk utveckling) som visar att ojämlikheten ökat betydligt snabbare i Sveerige än genomsnittet i OECD-länderna.   Och av en färsk rapport från SCB (Statistiska Centralbyrån) framgår att en person som tillhör den rikaste tiondelen i vårt land har i genomsnitt 14 900 kronor högre disponibel månadsinkomst än år 2006 - medan en person i den fattigaste tiondelen har 600 kronor mindre.  Och då har man inte ens räknat med kapitalinkomsterna.  Ojämlikheten har således ökat alldeles ovanligt snabbt efter den borgerliga alliansregeringens tillträde.

 

Ni önskas alla som tittar in här EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! Och till er som har problem med att få livsmönstret att gå ihop ger jag följande tips:

 

En levnadskonstnär i Granada

som bodde förnöjd i en lada

blev glad i sitt sinn

när det regnade in

Fint, tänkte han , nu kan jag bada!

 Vill önska dig en Fröjdefull Jul.
Vänligen Lennart


Bengt Silfverstrand: Önskar dig detsamma.
Innan julaftonseftermiddagen lägger sitt duntäcke över 9 500 000 svenska invånare vill jag summera Alliansens hållning till den svenska tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen under dessa sex år som Alliansens partier,de nya Moderaterna,Folkpartiet,Centerpartiet och Kristdemokraterna har styrt Sverige AB .

Pressetik, en typ av tillämpad etik, syftar till att definiera vad som är lämpligt att, med hänsyn taget till individers välbefinnande, publicera.

Inom svensk press finns allmänna överenskommelser och i viss mån lagar som reglerar vad som kan publiceras, exempelvis i samband med rapportering om brott. Denna regelsamling kalla Pressens etiska regler.

Två storheter ställs här mot varandra, å ena sidan allmänhetens önskan och rätt till information, å andra sidan enskilda individers rätt till integritet.

I Sverige värnas pressetiken av Pressombudsmannen, PO, genom en frivillig organisation med tvingande medel, vilket är mycket ovanligt. De medier som står bakom den har alltså valt att underkasta sig reglerna utan undantag.

Pressens etiska regler är de pressetiska regler som press, TV och radio i Sverige frivilligt har utfärdat. Denna hållning gäller med stöd av de restriktioner som finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Dessa etiska regler är:
1. Att ge korrekta nyheter.
2. Att bemöta kritik mot etiken och sakuppgifter.
3. Respektera den personliga integriteten.
4. Vara varsam med bilder så att de inte vilseleder.
5. Vara objektiv och lyfta fram flera åsikter.
6. Vara försiktig med att publicera namn.

Om någon känner sig kränkt kan de vända sig till Pressombudsmannen, PO.Trots detta har fyra borgerliga stockholmsmedier och AB i över sex år gått över all form av etisk och moralisk gräns. Dagliga attacker har eskalerat i fyra borgerliga tidningar och AB.

Vilken ironi det ligger i medieattackerna på bland annat Mona Sahlin, Håkan Juholt och kungahusets juridiska immunitet. Det är ju inte dessa som åtnjuter immunitet, det är de borgerliga medierna och AB.

Mona Sahlin, Håkan Juholt och kungen däremot är uppenbart rättslösa. Dessa kan kränkas bortom varje pressetisk gräns utan att någon protesterar, ja till och med utan någon form av pressetisk diskussion.

Sedan lång tid har en hetsjakt pågått utan motstycke på Mona Sahlin, Håkan Juholt och Sveriges kung och därmed på vår Riksdag,socialdemokatiska politiker och statsskick.

Den kan bedrivas i trygg förvissning om att dessa personer, Socialdemokraterna och Hovet inte kommer att kunna vidta de rättsliga åtgärder som lagen tillförsäkrar varje svensk medborgare.

Dessa personer, Socialdemokraterna och Hovet måste finna sig i dagliga förtal, ärekränkningar och lögner.

I denna utopiska borgerliga hetsjakten, bedriven främst av de fyra stora stockholmstidningarna och AB, har dessa medier lierat sig med de nya Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och välkända gangstrar, som utgör huvudkälla till de försyndelser dessa personer påstås ha begått, och som under ses år och på stort utrymme beretts möjlighet att hota dessa personer, det socialdemokratiska partiet och deras familjer.

De borgerliga medierna har förmedlat hoten, och bidragit till en exempellös skandalisering. Man har uppenbarligen inte känt tveksamhet inför samarbetet med skandallösa lögnaktiga artiklar.

Dessa fyra borgerliga stockholmsmedier samt AB skäms överhuvudtaget inte över det förtal och den skada man orsakat dessa personer, Socialdemokraterna och kungafamiljen.

Man skäms inte för att ha lurat och bedragit sina läsare. Man skäms inte för att ha försummat den faktakontroll som borde legat på medierna och inte på privata borgerliga nätgrupper.

Dessa skriverier har lett de fyra borgerliga stockholmsmedierna ,AB och Alliansens partier ut i ett blåsvart träsk, där trovärdighet och självständighet har gått helt förlorad.

Märkligt nog sker detta i ett klimat av total tystnad därför att Per Schlingman och Fredrick Reinfeldt har köpt svenska folkets tystnad genom jobbskatteavdraget och skattesänkningar.

Ingen borgerlig ledarskribent upprörs över Alliansens totala kollaps för den svenska tryckfriheten.

Ingen borgerlig politiker tar avstånd från angreppen på Socialdemokraterna, dess ledare, statsskicket och på demokratiska grundläggande rättigheter.

Ingen borgerlig debattör tycker att det är märkligt att medierna, Alliansen och maffian går hand i hand.

Fredrick Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund är bekymrad över sakernas tillstånd men samtidigt skitar man fullständigt i det bara de fyra borgerliga stockholmstidningarna och AB fortsätter med sitt Allianskrypskytte.

Så illa är det i det svenska samhället idag.

Alliansens partier accepterar ärekränkningar, lögner och förtal. Alliansens partier accepterar de ojämnlika villkoren och social orättvisorna. Därmed har också det svenska folket accepterat detta.

Men frågan på denna julaftonsdag är; Vad händer om de fyra stockholmstidningarna, AB och det svenska folket som har tagit emot Alliansens mutor och bestickelse i sex år,nu förlorar sitt dåliga samvete helt och hållet?

Önskar en fridfull Jul till alla och envar med dessa nedanstående ord.

En sång till oss alla

Text Carl Schad

I våra hjärtan
Bränner en röd flamma.
Denna flamma bränner
I allas hjärtan
Levande och död.
Flamman
Är vår
Essens.
Denna
Essens
Är vi alla del av.
Den kan aldrig
Dräpas eller förintas
Bara transformeras.
Så är vi alla
Är en del av en evig spiral
Som alltid växer
Och expanderar.
Flamman är vår
Obetingade kärlighet
Oändlig.
Vi kan välja
Och lyssna
Till vår innersta essens
Som är kärlighet
Eller vi kan glömma
Att vi är
Denna kärlighet
Och lyssna
Till fruktan i oss.
I våra hjärtan
Bränner en röd flamma
Denna röda flamma
Bränner i allas hjärtan.

Bengt Silfverstrand: En lysande veritabel sågning och ett lustmord på det kryperi inför (m)akten som senast illustrerades av ett hyllningsporträtt över Anders Borg i DN. I vissa delar var porträttet inte olikt det som kommit den "käre ledaren" Kim Jong-Il i Nordkorea till del i samband med hans hädanfärd.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM