TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Inte på mycket länge har det funnits ett så starkt både vetenskapligt och moraliskt stöd för en politik för ökad jämlikhet.

 

Vi kan börja med Richard Wilkinsons och Kate Pickets bok ifjol utkomna bok "Jämlikhetsanden", som redan blivit en klassiker.  Författarna visar utifrån ett gediget och omfattande vetenskapligt material varför jämlika samhällen nästan alltid är bättre samhällen. Det har alltid funnits de so intuitivt förstått att ojämlikhet är socialt nedbrytande.  Men det är först på senare år som forskare i detalj har kunnat mäta dess effekter.  Den bild som då framträdr är både chockerande och överraskande.  I "Jämlikhetsanden" sammanfattar Wilkinson och Picket sin omfattande forskning. 

 

De  visar hur graden av ojämlikhet i ett samhälle påverkar hur vi mår både fysiskt och psykiskt; hur länge vi lver; hur vi lyckas med våra studier; hur vanliga tonårsfödlar är; hur utbredd fetman är; hur mycket kriminalitet och våld som finns; hur stor den socila rörligheten är m m.  Undersökningen bygger på omfattande statistik från 21 rika länder - däribland Sverige - samt från USA;s delstater.  Budskapet i boken är trots den delvis dystra verklighetsbakgrunden positivt.  Stora sociala förbättringar går att åstadkomma - för alla grupper i hela samhället - om politiken inriktas å det mest väsentliga: att minska ojämlikheten.

 

Vi kan koppla "Jämlikhetsandens" budskap till Umeåsociologen Stefan Svallfors omfattande svenska välfärdsundersökningar som tydligt visar att svenska folket är berett att betala t o m en högre skatt än idag om resurserna satsas på välfärdens kärnområden - skola, vård och omsorg.

 

Och i de yttersta dagarna kommer så en rapport från SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle - vilken slår fast att ojämlikheten i det svenska samhället ökar oroväckande  Sedan 1980 har inkomstskillnaderna i vårt land ökat över hela inkomstskalan.  Den främsta orsaken till den ökande inkomstspridningen är ökade skillnader i kapitalinkomster.  Undersökningen visar vidare att inkomstfördelningen påverkar människors livschanser.  Det förefaller enligt SNS-forskarna finnas ett positivt smband mellan en jämn inkomstfördelning och rättvisa i meningen lika möjligheter att uppnå en god livsinkomst.

 

Socialdemokratin har nu ett unikt tillfälle att åter gå till politisk offensiv i en av sina paradfrågor.  Som stöd  för sin linje kan man åberopa både vetenskapliga fakta och moraliskt motiverad social rättvisa.  Det är bara  att sätta igång offensiven!Lägg till Tim Jacksons "Välfärd utan tillväxt". En mycket bra bok som påvisar behovet av jämlikhet även i fråga om miljön. Han kopplar samman den ekonomiska situationen med utvecklingen på miljöområdet på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Rekommenderas varmt.


Bengt Silfverstrand: Tack för kompletteringen, Ola. Ska läsa den också!
När det gäller jämlikhet och rättvisa olle svensson är det bättre att gå via ekonomiska fakta och därför är det önskvärt och bra att S håller en klar oppsition till dagens vedervärdiga politik som innehåller ett så vidrigt påfund som fas3.
Prmaskineriet har rullat på ett bra tag, men Reinfeldt och Borg håller på att förlora sin glans och har nått så högt dom kunde, trender är både grymma och rättvisa på det sättet och det kan ingen Schlingman i världen ändra på.
Rättvist är ett ord som ligger i betraktarens öga, vad som är rättvisa är en högst personlig värdering. Inget samhälle kan därför sägas vara objektivt rättvist.

Är ett progressivt skattesystem rättvist eller orättvist tex, det beror ju helt på vem du frågar.


Bengt Silfverstrand: Men poängen är ju att mer jämlika samhällen klarar sig bättre än samhällen med stora inkomst- och förmögenhetsklyftor. Ett progressivt skattesystem är ju då alldeles nödvändigt om man vill uppnå en jämlikare inkomstfördelning.
Tack Bengt, exakt det jag och säkert många med mig vill höra idag!

Om man dessutom lägger till Ola Möllers förslag att detta kombineras med budskapet i Tim Jacksons utmärkta bok Välfärd utan tillväxt: ÄNTLIGEN ett alternativ till alla tillväxttankar som frodas, helt oreflekterat, i alla partier (utom V) numera. Inte ens MP förstår att det är höd tid för ett ny samhällsordning!

Rerurserna på vår jord är ändliga, oavsett vad vi tycker om det.

Tänk om (S) kunde bli det parti som först av alla vågar gå till val på Omställning Sverige! Återigen skulle Sverige bli en förebild, återigen skulle vi kunna visa att det finns alternativ till europakten. DET skulle vara ett intressant scenario!
Författarparet Richard Wilkinson och Kate Picket har på övertygande vetenskaplig grund lyckats framhålla hur samhället fungerar, och hur beroendet det är av en anständig social trygghetspolitik. Något som även "nobelpristagaren" ( riksbankens ekonomipris) Krugman också framhållit till stor upprördhet hos den amerikanska högern. Varje liten reform i socialt ansvarsfull riktning, avvisas av den kristna högern och Tepartyrörelsen i USA som kommunism.
Som högerman blir jag glad när ni socialdemokrater har att minska klyftorna högt upp på agendan.
För ju mer ni pratar om det ju säkrare sitter Alliansen.
De som är förbittrade över att medmänniskor har det gott röstar redan rött.
Vi andra som gläds åt att flitiga människor får njuta frukten av sitt slit fortsätter att rösta på alliansen.
Att Juholt tjänar 1,6 mille om året kan jag inte se som ett problem, vare sig för honom eller ert parti.
Tänk så mycket trevligt han kan göra för pengarna, eller hur?Bengt Silfverstrand: Då måste du ha missat Anders Borgs uttalande om att det är häftigt att betala skatt. Det är naturligtvis taktiskt betingad, men vittnar ändå om insikten att även lands högerinriktade finansminister av omständigheterna tvingats erkänna att välfärdspolitik kräver förhållandevis höga skatter. Du har med andra ord fått hela problematiken om bakfoten.
Du har fel, Lars Norling. Socialdemokratin vill att alla ska ha det bra. De, som har det bra ska inte sänkas, utan det är de som har det dåligt som ska lyftas. Jag håller med dig om Juholt, och hoppas att det inte var ironi från din sida.

Men det är väl knappast hans anhängare som har drivit avundsjukekampanjer mot honom? Många har blivit rika på andras avundsjuka (exempelvis Lena Mellin i Aftonbladet), men ingen har blivit rik av att själv vara avundsjuk.

Men orättvisorna i samhället har en djupare dimension än att välfärden är ojämnlikt fördelad. Även chanserna är orättvist fördelade. När det regnar manna har den fattiga ingen sked.
Ekononisk tillväxt kräver inte nödvändigtvis ökad förbrukning av råvaror och energi och ökade utsläpp. Tillväxt i ekonomin kan också uppnås genom ökat förädlingsvärde hos produktionen av varor och tjänster.
Lars Norling, du har en underlig männsikosyn tycker jag, det är inte alltid dom som är flitigast som får njuta mest av pengarna, men det vet du ju säkert och att försöka lägga sin egen avundsjuka på flitiga arbetande sossar som vare sig är avundsjuka på Juholts lön eller på att sjuka ska få ta del av det dom skattat ihop till är ju absurt, den människokosynen måste du fått från egen skalle. Helt klart.
Själv är jag både flitig och har det bra som så många andra som inte är rädda för att skatta gemensamt för att mindre lyckligt lottade än jag ska få ha det lika bra.
Men nu drabbar ju inte S budget någon med lön under 40000 och det var väl bra.
Så du kan ta din trista människosyn under omprövning
ett par varv och sluta larva dig om att S inte vill att människor ska ha det bra, det är ju en grov lögn, klar folk ska ha det bra och det har du säkert haft i Sverige också under dina år, i ett land byggt av sossar.
Visst har du en massa vara tacksam för.
Sossar byggde väldens bästa land.
Det som alliansen håller på att bryta sönder.
Mia!

"flitiga arbetande sossar". Du talar om en förgången tid, Mia. Valforskarna berättar för oss att i valet 2010 så lockade (s) endast 22% av landets förvärvsarbetande. Detta måste (s) ändra på. Att attrahera det arbetande folket. Håller du inte med mig?
22% varav många högintellektuella och högpresterande
och berätta nu om dom du anser inte ska vara med och rösta alls Lennart Carlsson, berätta om dom andra procenten, vad du anser!

Får vi se hur du utvecklar det!
Sen får du inte glömma Lennart att borgarna höjt skatten i Nacka, likaså i Värmland, moderat där motiverade det med att det var enda sättet få in pengar.

Glöm det att inte högern tänker höja skatter, denna gång med nedmonterad välfärd.

Enligt min mening behöver inte ett mer jämlikt svenska samhälle tvunget innebära skattehöjningar.

Om man ser på hur våra gemensamma skattemedel används idag till t.ex. ROT, RUT, frikostiga ränteavdrag för bostadslån, inkomstgaranti för politiker och snart sänkt restaurangsmoms blir det ganska tydligt att vi har en helt felaktig omfördelning av resurser i många fall. Alla exemplen ovan är avdrag, subventioner och förmånder som främst riktas till välbärgade grupper i samhället som inte behöver eller bör få del av den omfördelning som skatteresurserna är tänkt att användas till.


Bengt Silfverstrand: Nej, det behöver förvisso inte i alla lägen innebära skattehöjningar. Ett första steg är förstås att rätta till alla skevheter i form av omotiverade avdrag och skattefusk som underminerar både välfärden och tilltron till en skattefinansierad sådan. På de här punkterna är i uppenbarligen helt överens.
Ytterligare Lennart Carlsson så var det bortåt 35%
som var intresserade av att rösta på s igen och dit kommer siffrorna stiga igen när man minns budgeten kontra det klena alternativet.
Alliansen är lite som teliaaktien för dom stackare som gick på det, tycker jag.

Vi behöver pengar så vi gör det till en stor fin folkfest!
Utdelning?
Äsch tänkte inte ni skulle märka....

Visst går folk på trendtrams, men trender vänder.
Jag är inte orolig för S.
Alliansen har gjort sitt och mer än nog för att riva isär trygghetsystem vuxenutbildningar sålt ut osv..

Hur tar man då sist in pengar, jo genom att höja skatten, finns inget annat sätt.
Sagt av Karlstadmoderat.
Sug på den du!
Att likna den borgerliga alliansen vid Telia-aktien var årets höjdare. Alla trodde att de skulle bli kapitalister.
När staten inför nya skatteavdrag, måste t.o.m. moderatstyrda kommuner höja skatten. Det kommer vi att se mer av under kommande år.

Skattesänkningar utan täckning. Tänk om vi i stället hade en ersättning från a-kassan, som lägst motsvarar försörjningsstödet från socialtjänsten, för ALLA ofrivilligt arbetslösa.

I så fall skulle dessa kommunalskattehöjningar inte behövas. Många kommuner, kanske de flesta - och i synnerhet de kommuner som idag har den högsta utdepiteringen, skulle kunna sänka kommunalskatten.
Jag ser inte de ekonomiska klyftorna som det stora problemet.
Det stora problemet är när den enskilde individen påverkar sitt och sina närmaste liv på ett negativt sätt.
Man ska vara flitig i skolan, inte röka, supa, knarka.
Man ska motionera, inte äta tokigt och gå på läkarkontroller.
Man ska helt enkelt vara präktig, fast de klart någon gång kan man väl synda.
God Jul
önskar

Lars


Bengt Silfverstrand: Jo, de ekonomiska klyftorna har de facto nu blivit ett så stort problem så att även landets finansminister (m) och näringslivets egna utredningsorgan (SNS) upptäckt desamma. Förhoppningsvis når insikten så småningom även Lars Norling och hans högervänner.

God Jul!
Jag har haft förmånen att titta in hos gruppen som just nu sitter och filar på ett nytt partiprogram. Några axplock:

"Att hävda betydelsen av gemensamma strävanden är inte att demonisera individuella behov eller personliga drömmar. Poängen är att rätta till balansen mellan individ och samhälle, på ett sätt som återställer betydelsen av offentliga nyttigheter i arbetet för allmänhetens väl."

"Vi har sett hur en defekt ekonomi driver och i sin tur drivs av en snedvriden logik. Men vi har också sett att en annan ekonomi är möjlig. En bättre och rättvisare social logik ligger inom räckhåll. Här är det varken ekologiska gränser eller den mänskliga naturen som begränsar möjligheterna: endast vår egen förmåga att tro på och arbeta för förändringar."

Nej, jag skojar bara, inte har jag läst något utdrag ur det nya partiprogrammet. Det här är slutklämmen i Tim Jacksons bok Välfärd utan tillväxt. Men jag önskar innerligt att partiprogrammet kommer att få samma innehåll.

Med sorg i hjärtat läste jag just Björn Anderssons funderingar om att hoppa av. Och jag tänker att frågan är så mycket större än interna problem inom socialdemokratin. Just nu känns det som om hela tanken med politiska partier har gått i stå. Sverige styrs av marknadsteknokrater, och folket verkar vara invaggat i tron att det är bra!

Den demokratiska idén behöver en nytändning och jag tror att det parti som lyckas FÖRENA ekonomi och ekologi över tiden kommer att vinna folkets förtroende. Det parti som först vågar slakta vår tids heliga ko - tillväxten - kommer att styra vårt land in i framtiden.

Till Bengt: När du läst ur Tim Jacksons bok, så rekommenderar jag att du också läser Christer Sannes Keynes barnbarn, med undertiteln En bättre framtid med arbete och välfärd.

Eller ännu hellre i den omvända ordningen. Sannes bok är mer konkret och mer tillgänglig, tycker jag.

Social demokrati, de två orden förtjänar ett bättre öde än att hamna på soptippen!
Bengt Silfverstrand: Tack för detta uppmuntrande inlägg och för lästipsen. Jag är övertygad om att det bara är denna positiva syn på socialdemokratins möjligheter utifrån dagens verklighet, som kan vända utvecklingen.

Beklagar också Björn Anderssons svartsyn. Men marknadsteknokraternas makt kan bara mötas med
kamp, inte med uppgivelse.

Idag bloggar jag om glädjen över att få betala skatt.....
Lars Norling, så förenklad värlsdbild du harm massor av människor stämmer in på din präktighetsbeskrivning

Men råkar illa ut ändå,olyckor, sjukdom, arbetslöshet.

Tänk på barn som inget gjort men kanske får växa upp under misshandel, med alkade föräldrar och alla odds empt sig från schratch.
Nej vet du vad, visst är en präktighetssträvan bra och önskvärd, men en såda schablonbild av människor kan man inte ta.
Tänk dom med psykiska sjukdomar också, var ska du placera dom.
Tänk på mindre präktigare begåvningar som ex Mozart
Han var inte särskilt präktig men sekelskiften senare tröstade hans musik anhöriga till offren på norska ön.
Tänk va bra att alla inte är så stereotypa som din världsbild, så trist det skulle bli och så smalt urval.

Det är kanske bortkastad möda att försöka förmå just Lars Norling att rösta s. Men vem vet? Sarkasmer och hånfulla kommentarer från borgerligt röstande personer sänker debattnivån. En ärlig förklaring till att de själva röstar borgerligt kan ju däremot vara nyttig information.

Även om jag undrar varför man bjuder på detta. För man vill väl inte hjälpa s att åsamka det egna partiet ett valnderlag? Eller vill man verkligen göra s till ett borgerligt parti, som man själv kan tänka sig rösta på?

Eller vill man slippa en opposition, som har ett verkligt alternativ till den borgerliga politiken, och inte bara erbjuder lite finputs? Eller tror man innerst inne att sossarna kommer att vinna valet, och då vill man kanske påverka s, så att det inte blir för stora förändringar?

Eller är man bara en glad spelare, som vill öka spänningen genom att ge råd åt både höger och vänster?

Tyvärr finns det väljare som inte riktigt förstår att det är väljarna som väljer. De har väldigt stora förhoppningar om att kunna omuppfostra väljarna till att bli mer solidariska i sitt sätt att tänka.
Lars Flemström,
Att få mig att rösta på (s) tror jag blir svårt att lyckas med.
Trots att jag är son till en bonddräng och en fabriksarbeterska och endast med grundskola som utbildning.
Om det är mig som du uppfattar som sarkastisk och hånfull, så är det absolut inte min mening, i så fall ber jag om ursäkt.
Jag vill absolut inte göra någon upprörd och irriterad över vad jag skriver.

Lars Norling
Nej, det är inte dig som jag har uppfattat som sarkastisk och hånfull. Men det finns de, som är det och de sänker debattnivån. Faran med det är att de, som blir påhoppade, lätt hamnar i en försvarställning, så att man uppfattar all kritik mot socialdemokratin som fientlig. Och då har ju de spefulla nått sitt syfte.

När borgerliga väljare skriver här, och utan hån och förakt förklarar varför de röstar borgerligt, så ger de med sig av värdefull information, speciellt om många borgerliga väljare tänker som de. Tack!

Nu vet jag förstås inte om du tillhör de mer välbeställda, men jag skulle tro att de som gör det inte ser de växande ekonomiska klyftorna som det strörsta problemet. Och det ska vi inte moralisera över, menar jag. Utan i stället fråga varför.

När jag läste det du skrev, att man inte ska röka, supa och knarka, kom jag att tänka på något som jag läst. Nämligen att två - tre tusen tunga missbrukare står för minst 80 % av alla grova våldsbrott samt en stor del av egendomsbrotten.

Att underhålla ett tungt narkotikamissbruk kostar omkr. 3000 kr /dygn. Till detta kommer kostnaden för deras övriga brottslighet. En plats på ett rymningssäkert behandlingshem för tunga missbrukare kostar omkr 10.000 kr /dygn.

Jag har haft uppdrag som beslutsfattare om tvångsvård för missbrukare, och har mött missbrukare som varit avgiftade några veckor, och har vädjat om att inte bli utsläppta i förtid, eftersom de av tidigare erfarenhet vet vad det kommer att leda till: Återfall i missbruk.

Abstinensproblem uppträder inte bara under själva avgiftningen, utan ett mycket starkt sug efter droger kommer dessutom flera veckor eller månader senare.

Den främsta orsaken till missbruk är drogerna i sig, och inte dåliga uppväxtmiljöer e dyl. Det finns idag bra metoder för behandling av missbruk, och det är inte i psykiatrin. Missbruk är inte en psykisk sjukdom. Ändå rustas missbrukarvården ner, trots att den uppenbart är lönsam.

Att rika människor barrikaderar sig i sina villor bakom inbrottslarm mm, är inget lyxproblem. Varför ska vi betala skatt, som bl.a. går till (borde gå till; den rustas ju ner) tvångsvård för tunga narkomaner - på grund av solidaritet med missbrukarna eller på grund av solidaritet med deras offer, rika som fattiga?

I stället för att försöka uppfostra väljarna till att tänka mer solidariskt, borde man kanske variera budskapet beroende på vilken publik man talar till?
Bengt Silfverstrand
Oavsett hur vi själva drabbas av de växande ekonomiska klyftorna, som rik eller som fattig, och oavsett de yttersta orsakerna till missbruk och kriminalitet är, så är det klart problemen förvärras av ojämnlikheten.

Som jag skrev i föregående kommentar finns det bra behandlingsmetoder även för tunga narkomaner med omfattande brottslighet på sitt samvete. Men när den nyktra f.d. missbrukaren kommer ut från tvångsvården har han ytterst små chanser att betala tillbaka sin skuld till samhället genom eget arbete.

Detta betyder inte alls att alla långtidsarbetslösa är f.d. missbrukare "som har sig själva att skylla". Men det är en mycket vanlig fördom, som leder till en allvarlig ekonomisk diskriminering (d.v.s. diskrimenering enbart på grund av att man har dålig ekonomi) av fattiga människor, såsom svårigheter att få arbete och bostad.

Detta är saker som socialdemokratin inte har drivit tillräckligt hårt. Allra mest upprörande är när man inte ens genomför åtgärder som inte kostar skattebetalarna något, såsom rätt till egen bostad för alla som har en fast inkomst. De värsta brottslingarna är de kommunala bostadsbolagen, som tydligen har som enda mål att bevisa att politerstyrda företag kan generera lika stora vinster som de värsta privatföretagen.

Men hur får man tillräckligt många väljare att stödja en sådan politik? Genom att ge något till alla. Vilken jultomte säger "Finns det några snälla barn, som inte vill ha några julklappar?"


Bengt Silfverstrand: Det finns självfallet inga patentlösningar på hur vi får fler väljare genom en aktiv jämlikhetspolitik. Men utgår man från verkligheten, såsom den bevisligen är, och sätter in resurserna där de bevisligen behövs, så finns det anledning att se optimistiskt på socialdemokratins framtid. Men det förutsätter förstås dels att man vågar visa korten och att partiet går i takt. I det senare fallet faller ansvaret nu stort på de socialdemokrater som genom osolidariska uttalanden resp. gnällpolitik rättar in sig i leden.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM