TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Den gångna helgen har gett klara vittnesbörd om åtminstone två saker.  Socialdemokratin har en partiledare - som äger en för uppgiften omistlig egenskap.  Han har en osedvanligt rak rygg/civilkurage.  Och han har klara visioner om hur dagens och framtidens utmaningar måste mötas.

 

Redan på fredagskvällen kunde vi hos Skavlan möta en öppen, målmedveten och av det mobbningsartade drevet synbarligen obruten Håkan Juholt.  Genom den avspända och tankeväckande dialog som uppstod med de medverkande, särskilt i Håkans meningsutbyte med Linn Ullman, blev detta det kanske bästa Skavlanprogrammet hittills.

 

Det finns förstås anledning att återkomma till förtroenderådets möte men det står redan nu klart att socialdemokratin utifrån sin verklighetssyn och tidens uppenbart växande orättvisor har alla möjligheter att återta initiativet i svensk politik.

 

Mot vikande och av omständigheterna helt förutsägbart opinionstapp ska ställas svenska folkets verkliga inställnng till tunga samhällsfrågor.  Opinionsinstitutet Novus har mätt vilket parti som enligt de tillfrågade har bästa politiken i 25 frågor.  Moderaterna vinner elva.  Socialdemokraterna tio.  Till detta ska då läggas att moderaterna utan skrupler retoriskt försökt kopiera vissa socialdemokratiska profilfrågor.

 

Undersökningen tar som utgångspunkt när ett parti av väljarna förknippas med en så kallad  fråga.  Socialdemokraterna kan hämta ett visst självförtroende i undersökningen.  Partiet har en potential, ett förtroendekapital om man kan bygga på. Tre partier har i undersökningen ingen toppfråga alls.  Det gäller centern, kristdemokraterna och vänstpartiet.

 

Andra undersökningar som ger socialdemokratin goda förutsättningar att återta den politiska ledartröjan är Umeåprofessorn Stefan Svalllfors djupgående välfärdsundersökningar.  De visar med mycket stor tydlighet att en betryggande majoritet av svenska folket är beredda att betala skatt, och till och med högre skatt än idag, om pengarna går till välfärdens kärnområden, skola, vård och omsorg.

 

Mot den bakgrunden var det mycket välfunnet av Håkan Juholt att så klart markera mot vinstintressena i välfärden i sitt hälsningstal till förtroenderådet.

Att överskott som genereras av skattemedel i dessa verksamheter ska återinvesteras i verksamheten måste vara utgångspunkten i det konkreta förslag som partiet ska lägga fram under våren 2012. Det är väl bra att göra något åt de avarter som finns vad avser "vinster i vården". Mitt problem med socialdemokraterna är att det aldrig ges några konkreta förslag. Det är nämligen det som blir svårt så länge man både vill ha kakan och äta den. Juholt och (s) kan inte säga om privata företag skall få utföra vård, det ska de kanske om de inte är riskkapitalbolag och inte tar ut vinst, kanske skall man förbjuda vinstuttag och bara låta nonprofitföratg agera inom denna sektor. Svar skall vi få 2012. Så har det varit länge nu svaren kommer senare. Mona sade alltid i god tid innan valet nu har man skjutit detta till 2012 och partikongress 2013. Man skjuter hela tiden de svåra besluten framför sig till förmån för en massa uttalande som pga att man inte har en fastlagd karta spretar åt ibland det ena ibland det andra hållet. Ett annat exempel är att Juholt vill ha "någon form av förmögenhetsskatt". Hur den skall se ut får vi inte veta...Sedan säger Leif Pagrotsky som skall utreda detta att han inte gillar förmögenhetsskatt.


Bengt Silfverstrand: Då har du misst det mesta om vad Juholt m fl socialdemokrater sagt om vinster i vården. 2009 tog partiet ett beslut som är att betrakta som en kompromiss, eftersom det fanns olika uppfattningar i inställningen till privata företag inom välfärdssektorn. Nu har partiet, visa av erfarenheterna från den ena privata vårdskandalen efter den andra, kommit fram till att det behövs en skärpning av lagstiftningen och att utgångspunkten bör vara att överskott i enskilda vårdföretag ska återinvestras i verksamheten. Du är ganska naiv om du sedan tror att detaljförslagen utformas från en talarstol. Konkreta förslag kommer i vår. Min egen uppfattning är att bara non-profitföretag bör tillågas. Så är läget i våra nordiska grannländer, så varför skulle ett sådant system inte kunna fungera i Sverige? Beslutet är med andra ord inte uppskjutet.
När det någon form av förmögenhetsskatt så är Håkan Juholt långtifrån ensam om att förespråka en sådan. Hur en sådan ska konstrueras för att bli någorlunda rättvis är inte givet. Frågan kommer under alla förhållanden upp igen i samband med förestående skatteutredning inom partiet.
Det finns anledning att glädja sig, både åt Förtroenderådets förberedelsearbete med ett partiprogram klart att klubbas till partikongress 2013, och Håkan Juholts fina framträdande hos Skavlan och på Agenda. Då turbulensen nu kan lägga sig bör sympatierna för vår partiordförande växa. Han är en stridbar och debatthungrig politiker, men i grunden en sällskaplig och varm person som folk har lätt för att gilla. Nu har Håkan verkligen fått visa vilken inre styrka som bor i honom. En värdfull lärdom också om hur den s.k. grävande journalistiken kan skada en människa. Nu bör partifolket tänka på Peter Perssons kloka ord om vikten av sammanhållning då han citerade Hjalmar Branting. Nu får vi hoppas att det är slut på det själviska och fega krypskyttet och att partiet får möjlighet att bedriva en principfast opposition mot borgerligheten. Där finns det mycket att göra.
Ja Håkan är en enastående person. Varm , sällskaplig, rakryggad, målmedveten , lätt att tycka om.
Håkan är verkligen helt perfekt som partiledar för SAP.-Det är vi väldigt många som tycker, hoppas han får sitta i många , många år


Bengt Silfverstrand: Snus är snus och ironi är ironi, om än i gyllene dosor....
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM