TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Aldrig under mitt drygt fyrtioåriga liv som aktiv poltiker har jag mött ett sådant gensvar som efter mitt framträdande i P1 Morgon i onsdags - den 16/9.  Drygt tusen besök på hemsidan det närmaste dygnet, massor av mail, telefonsamtal och många nya vänner på facebook.  Det är alldeles uppenbart att folk i allmänhet nu börjar reagera mot de hutlösheter och styrda angrepp som riktas mot Håkan Juholt.

 

Två klara positioner börjar nu utkristallisera sig.  Den ena är centrerad kring värmestugornas och elfenbenstornens "vi-som-vet-bäst-och-har-vårt-på-det-torra-sossar" medan den andra företräds av människor som träffat Håkan Juholt livs levande under hans svenska resa och uppskattat hans rättframma och raka svar även på mycket kritiska frågor.

 

Två företrädare för den förstnämnda kategorin har skjutit sig riktigt rejält i foten.

Ty visst klingar det falskt när Anders Johansson och andra företrädare för Stockholms socialdemokrater går till frontalangrepp mot Håkan för hans uttalanden kring vinster i välfärden.  Detta mot bakgrund av att just Stockholms läns socialdemokrater tillhört de mest positiva till vinstdrivna vårdföretag och t ex på partikongressen i Västerås 2001 sjöng vinster-i-välfärdens höga visa, medan socialdemokrater som Bosse Bernhardsson, Peter Persson och undertecknad varnade för de negativa konsekvenser av vinstdrivna välfärdsverksamheter som nu blir alltmer uppenbara.

 

Men ännu pinsammare är förstås Jonas Morians elefantpåhopp på Håkan.  Ty det är ju samme Morian som under sin tid som informationschef hos det skandalomgärdade och riskkapitalägda vårdbolaget Attendo Care, med bl a tjugo anmälningar för vanvård på sitt samvete, tyckte  det var helt i sin  ordning att skicka vinstmedel genererade av skattemedel till utlandsbaserade skatteparadis.

Mot dessa båda herrars utflykter på privatiseringarnas mörkblå moln ska ställas Håkan Juholts grundläggande uppfattning, senast uttryckt i Aftonbladet den 15/11, nämligen att vinster i  välfärdsföretag ska återinvesteras i verksamheterna.

 

Lika pinsam måste man nog betrakta bloggare Fredrik Olsson, som på sina rent Odysseuska irrfärder hamnat ända borta i Nordkorea.  Sin förra blogg rubricerar han "Jo, det är mitt parti också!", något som måste betvivlas med tanke på de frontalangrepp han riktar mot dess demokratiskt valda företrädare och de partivänner som har fräckheten att ställa upp för Håkan Juholt. http://olssonstankar.blogspot.com

 

Olsson påstår bl a att Håkan Juholt uppburit hyresbidrag, vilket är  lögn.  Han har inte fått en enda krona i något bidrag.  Sanningen är i stället att han i likhet med alla andra riksdagsledamöter med hemvist på ort utanför Stockholmsområdet uppbär ersättning för den hyra de till äventyrs måste betala för att ha tak över huvudet även under den tid då riksdagen sammanträder. Nu har Håkan under en tid  uppburit en för hög  hyresersättning vilket varit känt för Riksdagsförvaltningen sedan länge eftersom boendeförhållandena (två namngivna personer hela tiden varit korrekt återgivna, men inte kommit till allmän kännedom förrän långt senare, vilket säger det mesta om bevekelsegrunderna för den mediala kampanj av pyramidabla mått som uppstod i dess  spår. Riksdagsförvaltningen skulle givetvis omgående ha justerat hyresbeloppet efter precis samma principer som Skatteverket tillämpar när man justerar för högt upptagna avdrag i deklarationen.

 

Olsson har fel också då han påstår att jag inte bemött hans sakargument.  Det har jag visst, när det gäller substantiella frågor som vinster i välfärden och pensionärsskatten.  I övrigt finns det knappast någon anledning att kliva ner i de Olssonska gravarna, modell första världskriget, eftersom det genomgående bara rör sig om en hög repriser ständigt högre tonlägespriser.

 

Ett undantag vill jag emellertid göra och det gäller Olssons oförsynta påhopp på Kerstin Zander. Jag råkar känna Kerstin och vet att hon har en gedigen bakgrund i fackföreningsrörelsen och vet vad rör sig  bi folkdjupet.  Hon står på mycket säker mark när hon manar alla fegisar och bakom-ryggen-smutskastare att träda fram.  Det rör sig givetvis inte  alls om att förtrycka andras åsikter.

 

Slutligen ska jag lämna en kommentar till dem som på synnerligen lösa boliner hävdar att  det är lågt till  tak i det socialdemokratiska partiet.  Det är det inte alls, vilket jag har högst personliga erfarenheter av.  Debatten var tidvis hård på s-riksdagsgruppens möten och i den partistyrelse jag tillhörde mellan 1982 och 2001 (riksdagsledamot 1976-2002).  Men aldrig ägnade sig någon åt krypskytte mot partiledningen eller beställde gråterskor (ex. Margit Silberstein och Lena Mellin) i media.  Som ett konkret exempel på att det mycket väl går att vara kritisk mot partiets politik kan jag nämna det utspel på DN-debatt under rubriken "Vi gör uppror mot privatiseringar" som jag tillsammans med 39 andra s-politiker och fackföreningsmedlemmar i nätverket "SOS" - Socialdemokrater för Offentlg Sektor - gjorde den 22 december 2000.  När det blev debatt med något ifrågasättande i partistyrelsen gick Göran Persson upp och instämde i debattartikelns slutsatser.

 

Välkomna till debatt i dessa dagsaktuella sakfrågor.

 Eftersom du var "aktiv" under en tid när S hade vettiga partiledare kan du inte jämföra med Sahlin och nu Juholt.


Bengt Silfverstrand: Du är som ofta ute på hal is. Jag har arbetat under många partiledare och kan konstatera att samtliga, inkl. Mona Sahlin och Håkan Juholt varit väl skickade att leda det socialdemokratiska partiet. Skallet mot Sahlin och Juholt är lätt identifierbart. Båda är starka personligheter och inte minst Håkan Juholt har en karismatisk framtoning som går hem i direktkontakter med väljarna.

Till sist en uppmaning. Ska du ha fortsatt utrymme här får du hålla dig till sakfrågorna.
Nej vet du Leif Andersson nog var det hets och drev
mot dom ledarna också.Inte inbillar du dig väl att Palme
hade gått fri om han levt idag.
Det enda är att nu när han varit död över 20 år så har han snudd på blivit lite helgonförklarad även av sina motståndare.
Men Palme skulle gillat Juholt tror jag och fullkomligt avskytt Reinfeldts politik och vad han gjort mot Svenska modellen.
jag tror dessutom att det är svårt för något av dom största partierna klättra till 45% då jag tror med dom nya partier som tillkommit att siffror runt 30-35%
är mera rimligt och där var Juholt innan detta drev satte igång.
Mia>>>

"då jag tror med dom nya partier som tillkommit att siffror runt 30-35%
är mera rimligt och där var Juholt innan detta drev satte igång. "

Du menar alltså att valet 2006 var ett bra val från SAP:s sida?


Bengt Silfverstrand: Sluta nu upp med att tramsa. Kommentera sakinnehållet i bloggen.
Moderaternas toppnotering matchar fortfarande Socialdemokraternas bottennotering. Fast (S) gått igenom eld och vatten. Jag förstår att det känns jobbigt för Moderaterna.

Och ovanpå det rasar den nyliberala världsåskådningen likt den dag man upptäckte att jorden inte var platt.

Därför ser man privatiseringar i ren panik, likt den i Lomma kommun, där man idag beslutat att ,snabbt som ögat, utan omröstningar, privatisera HELA åldringsvården. Tidigare beslut var att det skulle vara 50/50. Nyliberalerna vet att deras stund är kommen och därför ska de "rädda vad som räddas kan" innan nästa vårdbolagdsskandal rullas upp.


Bengt Silfverstrand: Ja, och vad vi nu ser från b-alliansen sida i fråga om vanvårdande privata vårdbolag är en omvändelse under galgen. Men deras selektiva åtgärder kommer inte att hjälpa. Ty vinstmaximeringsprincipen går aldrig att förena med verksamheter som handlar om människors personliga omsorg.
Bra reflektion Sven Dufva och jag gillar det du skriver som alltid.

Japp, Tomas Anderssom det är precis vad jag menar och S var större än M i valet med nåt snäpp om jag inte minns helt fel där.Får ta fram exakta siffror.
Jag menar exakt vad jag skriver, att idag är siffror runt 30-35 mer rimliga då nya partier typ MP är attraktivt också.
Jag tycker 30 är kanonbra och bra gjort av Mona Sahlin efter dom förföljelser hon utsattes för.
Jan Guillo skrev att han aldrig sett värre.
Dom andra fjuttpartierna då KD ex så pyttigt det kanppt syns och F.P efter alla dessa år inte så stort, C svajar på spärren lite nu och då.
Så hade inte alliansen funnits så hade ju saken varit klar
vad avser partistorlek.Det vet ju Reinfeldt också, att fler i sverige ville se Sahlin än honom själv på statsministerposten.
Mia>>

"Japp, Tomas Anderssom det är precis vad jag menar och S var större än M"

Så det handlar inte längre om att vinna valen och bilda regering... utan att vinna över M?


Bengt Silfverstrand: Stackars Tomas Andersson. Har du inte märkt hur moderaterna är på väg att "äta upp" småsyskonen i alliansen. Alltå är det mycket som talar för att valvinst över M kan bli valseger.
"Nu har Håkan under en tid uppburit en för hög hyresersättning vilket varit känt för Riksdagsförvaltningen sedan länge eftersom boendeförhållandena (två namngivna personer hela tiden varit korrekt återgivna, men inte kommit till allmän kännedom förrän långt senare, vilket säger det mesta om bevekelsegrunderna för den mediala kampanj av pyramidabla mått som uppstod i dess spår."

Juholt flyttar in hos Åsa Lindgren, i hennes lya, som Hon betalade hyran för....då får väl Juholt öppna plånboken och bidra med halva hyran då...eller..?..inte ska han ha bidrag från skattemedel för sin del...det är väl inte undra på att folk, som bor ute i verkligheten, blir förbannade....med den inkomsten som Juholt har, så ska han inte ha ett nickel i bidrag!

...och det finns flera politiker som skott sig...ytterligare en S-politiker och en Moderat politiker...och fler lär det nog dyka upp framöver...detta kommer att ödelägga förtroendet för alla politiker i vanliga människors ögon, och är i slutändan ett hot mot demokratin om inget görs för att stävja fifflet!

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=nyheterna_22_00&videoid=2097626
Bengt Silfverstrand: Ditt resonemang vederlägger inte i något avseende vad jag påstått. Håkan har gett korrekta uppgifter om boendeförhållandena men tagit upp ett för högt belopp som hyresersättning. Detta är fel, vilket Håkan oförbehållsamt erkänt och tagit de fulla konsekvenserna av. Det är emellertid långt ifrån ointressant att konstatera att detta var känt långt innan drevet satte igång på beställning av ynkryggar som uppenbarligen var mindre intresserade av att felet rättades till än att komma åt Håkan. Till råga på allt kommer i de yttersta av dessa dagar beskedet att regelverket vid hyresersätting är oklart och att dessa oklarheter ska elimineras i den nya blanketten.
Du har suttit i riksdagen i 26 år(!) och talar nedlåtande om värmestugornas och elfenbentornens sossar. Fantastiskt! Kan man vara mer i värmestugan än att ha suttit i partistyrelsen i 19 år och i riksdagen 26.
Några år i arbetslivet skulle kanske få fler att inse varför socialdemokratin bör reformeras.
Man kan i 60-årsåldern inte längre hänvisa till sin uppväxt som arbetarbarn för att göra sig till uttolkare av sin samtid. Tiderna förändras, dåtidens arbetarklass är dagens medelklass och många grupper som var höginkomsttagare igår är låginkomsttagare idag.


Bengt Silfverstrand: Ja, och de gör jag med mycket stor tillförsikt eftersom jag aldrig suttit i några värmestugor eller elfenbenstorn. Under hela min tid som riksdagsledamot prioriterade jag fältverksamheten. Jag åkte land och rike runt och mötte mina väljare. Inget möte och inget arbetsplatsbesök var för litet. Ville folk att jag skulle komma så ställde jag upp. Även ditt snack om erfarenhetr i arbetslivet är fullständigt irrelevant i mitt fall. Jag jobbade 14 år i industrin innan jag kom in i riksdagen.

Om du ska fortsätta att kommentera här så får du vara vänlig att hålla dig till verkligheten.
En eloge till alla sossar som liksom Håkan och Bengt här, står upp för mindre lyckligt lottade och slåss för rättvisa, trots att de sitter i varma stugor och elfenbenstorn.

Att som vissa sossar (tex Mona Sahlin) vilja möjliggöra för fler att göra klassresor får en att fråga sig vart partiet är på väg. Detta är en klassisk LIBERAL tanke. Socialdemokraterna har vad jag förstår tidigare åtminstone strävat mot ett klasslöst samhälle, även om detta naturligtvis är en utopi.


Bengt Silfverstrand: Ja, ett klasslöst samhälle är en utopi. Däremot är det fullt möjligt att i praktisk politik verka för ökad jämlikhet. En fråga som måste prioriteras, eftersom orättvisor och klassklyftor är mer påtagliga än någonsin i vårt land.
http://www.s-bloggar.se/l/wyzkj/fredrik-reinfeldt-saknar-mona-sahlin-

Titta här! Björn Anderssons inlägg om artikel i sydsvenskan där Reinfeldt inte tycker att Juholt tar tillräckligt tydligt avstånd från SD.

Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta åt detta förbluffande uttalande.


Bengt Silfverstrand: Bra påpekat Mia. Bara ytterligare ett exempel på att Reinfeldt har det svårt med verkligheten och innerst inne är rädd för Håkan Juholt.
Ja, det finns ju uppenbarligen en sosse-höger som angriper partikamrater som står upp för alla som har det svårt. Som enbart använder partiboken till att sko sig själva utan att ge något i gengäld.

Eftersom människor är olika finns givetvis i alla partier är högerflygel och en vänsterflygel och en partimitt. - mer eller mindre uttalat. Det är en fördel om partiledaren kommer från mitten. Då behöver ingen sida göra så stora eftergifter, utan man kan gå fram gemensamt och i enighet om tagna beslut.

Har nu inte Juholt gjort tillräckliga eftergifter för högerflygeln för att densamma ska ställa upp solidariskt, RUT, ROT, fastighetsskatten samt nej till vinstmaximering inom välfärden (i st f totalförbud mot privata utförare)?

Men en förmodligen ytterst liten (men högludd och ytterst aggresiv) del av partihögern kan inte acceptera kompromisser och en partiledare från mitten. De ska ha allt, och partiledaren ska vara deras man. (Om deras man verkligen vill vara det, är okänt för mig.)

Det känns olustigt att denna högljudda högerklick verkar ha kopplingar till de vinstdrivande vårdbolagen (varmed jag givetvis inte avser alla som försvarar bolagen och anser dem utsatta för ett drev).

Vi har ju i Sverige den situationen att riskkapitalbolag inte bara får äga företag inom vård och omsorg, utan dessutom att vård- och omsorgsmarknaden i Sverige tillhör de mer oreglerade så att man verkligen kan plocka ut vinster på vårdtagarnas bekostnad.

Annmari Pålsson, som suttit i näringsutskottet för m, har ju nu öppet protesterat mot att ledamöterna inte vetat om de bolag, som man givit favörer åt, har betalat partiststöd till m.

Något stöd till partiet har s däremot inte fått från dessa bolag, däremot en (eller flera?) enskilda sossar, men detta har ju förstås varit i form av fakturering i den egna näringsverksamheten som konsult. Vad gör en konsult? Ja, enligt konsultföretaget handlar det inte bara om rådgivning och färdigskrivna debattartiklar i eget eller beställarens namn, utan även om det som kallas lobbyism - utknyttjande av kontaktnät inom politiken. Och då även det egna partiet, får man förmoda?

Det finns anmärkningsvärt stora likheter mellan de olika anglagelseskrifterna mot Juholt. Någon vill att s ska vara upptagna med interna strider, när de privata utförarna inom skola, vård och omsorg borde diskuteras. Jag kan inte föreställa mig att Annmari Pålsson, m, har något emot privatiseringar i sig.

Men det är politiken som ska bestämma reglerna för näringslivet, och inte tvärtom. Men med den morianska handlingsförlamningen av s, framstår ju borgerligheten själva som de, som driver kraven på begränsning av vinstintresset. Och bakom den fasaden, att företräda något slags ansvarsfull kapitalism, vill regeringen nu ha en tvångslag, som tvingar kommunerna att lägga ut vård och omsorg på privata utförare. Kommunerna förhandlingsposition gentemot de stora vårdbolagen, skulle därigenom bli allvarligt försvagad.

Privata utförare av vård och omsorg är fortfarande en ganska marginell företeelse i resten av Sverige, men i Stockholm har det gått mycket fort och okontrollerat. Det har tydligen kunna ske utan effektiv opposition ens från oppositionen. Som har annat för sig?

Angreppen mot Juholt för otydlighet i vinstfrågan har varit lömska. Angriparna har aktat sig för att avslöja sin egen position - uppenbarligen i avsikt att lura med sig folk från vänsterflygeln, som kanske önskat sig ökat tydlighet i form av ett kategoriskt nej till alla privata inslag.

Personligen är jag kritisk mot att fortsätta med en historisk uppdelning av offentlig och privat sektor. Men vilket uppdelning vi ska ha ska inte bestämmas av näringslivet och deras välbetalda lobbyister, utan av politiken.

Inom alla partier, såväl m som s, finns en högerflygel och en vänsterflygel. Men så enkelt så att man tillhör antingen högerflygeln eller vänsterflygeln, är det inte. Samma person kan tillhöra vänsterflygeln i vissa frågor och högerflygeln i andra frågor. Jag har en positiv grundinställning till privat företagande ("höger"), men vill ha starka socials skyddsnät ("vänster"). Vilket är ett ytterligare argument för att partiledaren ska komma från mitten.


Bengt Silfverstrand: Du är inne på alldeles rätt spår, Lars, när du konstaterar att om Håkan gjort några eftergifter så är det åt partivännerna i Stockholm län och andra med åsikter högerut. Den typen av kompromisser kan självfallet vara riktiga om man vill hålla ihop partiet. Men med denna verklighetsbild i botten, så har herrar Johansson, Morian, Olsson m fl definitivt ingen anledning att gräma sig offentligt.

Ditt höger/vänsterperspektiv finner jag emellertid något förenklat. Att ha en positivt inställning till privat företagande kan rimligen inte generellt betraktas som en högeråsikt. Jag är själv positiv till privat företagsamhet inom alla områden där varor och tjänster bygger på en efterfrågeprincip. Däremot går inte vinstmaximeringsprincipen att förena med verksamheter där behoven (skola, vård och omsorg)måste få styra.
Bengt Silfverstrand: "Håkan har gett korrekta uppgifter om boendeförhållandena men tagit upp ett för högt belopp som hyresersättning. Detta är fel, vilket Håkan oförbehållsamt erkänt och tagit de fulla konsekvenserna av."

Hur kan du, Bengt Silferstrand motivera att Juholt öht ska ha hyresbidrag..?..Juholt tjänar 1,7 miljoner kr / år..varför ska han ha hyresbidrag när han flyttar in hos sin sambo..!?

Jag vet om en förtidspensionär som vid 65 år blev"fattigpensionär"..innan fick han ut 6100 kr / mån. netto...nu sen han blev"fattigpensionär" får han ut 5700 kr...han blev av med det lilla hyresbidrag han hade, med motiveringen att han var sambo..! Inte nog med det, så blev sambon också av med sitt lilla hyresbidrag, eftersom hon var förtidare...motiveringen löd :...att dem tillsammans hade för hög inkomst.!! ...det blev alltså minus ca 500 kr / mån.

Men är man politiker och tjänar 1,7 mille per år, då är man i behov av hyresbidrag, när man flyttar in hos sambon!

Det ringer inte nån klocka, om etik och moral...inte ett enda litet plingeling..?


Bengt Silfverstrand: Förutsättningen för en någorlunda seriös debatt är att debattörerna vet vad de talar om. Du är fullständigt ute och reser när du påstår att Håkan Juholt uppbär hyresbidrag. Det gör han inte alls. Inte en krona. Han får i likhet med alla andra som har dubbelt boende beroende på att hemvisten ligger utanför Stockholmsområdet.

Den klockan du talar om har ringt för länge sedan och många gånger. Håkan har tagit konsekvenserna, betalat tillbaka och bett om ursäkt.

Kvar står faktum att han lämnat korrekta uppgifter om boendesituationen.

Med detta sagt uppmanas du att skruva ner dina indignationsnummer och hålla en balanserad ton här. Återkommer du med inlägg at vet här propagandistiska slaget, och inte ens kan skilja mellan hyresbidrag och ersättning för dubbelt boende, så har du inte här att göra.
clas svensson, lägg av, Juholt betalade tillbaka pengarna
och bad om ursäkt, men man kan undra om pengarna gör nytta när sedan Ulla Hamilton åkte lyxflyg och bodde på lyxhotell, då gick dom väl åt där istället.
Inga pudlar...Inga klockor om moral och etik...
Som leder fram till att hon betalar tillbaka överskottlyxen... och ber om ursäkt...
Ingenting...
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=989&blogg=52880

Här har du att roa dig med clas svensson,en hel lista på vad Reinfeldt kände till för fusk.

Sen är det ju märkligt att moderater avgår för dom tycker det är obehagligt att inte det redovisas var moderaterna får sin pengar från.

Lena Mellin, ska du inte ta och skriva lite grann om det?
http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/11/toppmoderat-akte-pa-lyxresa.html

Här har du också länk om Ulla Hamiltons resa
2 dagar för 100000 kronor

Det unnade hon sig
ETTHUNDRATUSEN kronor när tanten kunde åkt för en tredjedel.

Lena Mellin hallå skandal!!
Mia: Det var iofs tre personer som reste till en total kostnad av 100 000 spänn

men jag kunde med lätthet hitta motsvarande resa till mig själv fram och tillbaka med hotell för ca 7000 kronor
Mia är kvick att skylla på andra, men sig själv och S, hon inte vill klandra...det är alltid så att felet - ligger hos alla andra..!
Sa Clas Svensson och ville fortsätta uppehålla sig vid sitt älsklingsämne.
Clas ville inte höra talas om om moderater som gjorde fel, utan allt var alla andras fel då alltid S fel i Clas ögon.
Typiskt clas, det är så att felet alltid ligger någonannastans än hos honom själv.


Clas, vi vet alla att Juholt betalade tillbaka och bad om ursäkt.Det tyckte vi var bra och det är att ta ansvar för ett begånget misstag.
Men resten då? Som Ulla Hamilton här uppe?
Mia: "Clas, vi vet alla att Juholt betalade tillbaka och bad om ursäkt"

...kan du länka till den ursäkten...för jag har varken hört eller sett den...Tack!

..och Du...jag är inte Moderat...och inte är jag Kristdemokrat...inte heller Folkpartist eller Centerpartist...det var väl trist..:)..
Bengt Silfverstrand: Du måste vara både blind och döv. Han har bett om ursäkt både offentligt i media och gör det på varje möte han är ute på runt om i landet.
Clas - gå in på vilken tidnings hemsida som helt och sök på juholt så hittar du det, om du nu kan ha missat det?

Jag tycker du ska ägna dig åt alla de Moderater som fått för mycket bostadsbidrag och INTE betalat tillbaka eller ens ursäktat sig. Finns ett par centerpartister också...

Eller Hamilton som åkte på lyxresa för ofantliga summor för hon behövde sova ut lite...?

Juholtaffärer är över, känns det så jobbigt?
Det finns ingen anledning att överdramatisera motsättningar som finns inom vårt parti. Vi bör undvika irrationell munhuggning. Ett stort parti måste ha utrymme för olika uppfattningar och nyansskillnader. Vi har många politiska företrädare som man försöker döma ut beroende på vilket läger man anser sig tillhöra. Själv har jag ingen svårighet att räkna mig som vänster. Men det är knappast meningsfullt att angripa Mikael Damberg genom att etikettera honom som höger. Han är vår klart bäste talesperson i skol- och utbildningsfrågor. Och mig veterligt har han ingen svårighet att umgås med Veronica Palm. Vilket inte innebär att det är helt problemfritt bland socialdemokrater i Stockholm. Något som vi får hoppas att man förmår åtgärda. Vi måste både kunna respektera varandra och känna en smula ödmjukhet. Nu är det hög tid att samla krafterna - för att slå mot regeringen - i stället för att träta inbördes.


Bengt Silfverstrand: Det har du förbannat rätt i!
Bengt Silfverstrand...raderar kommentarer när dem blir för närgångna och konkreta...bara så ni alla andra ska veta..!


Bengt Silfverstrand: Du har i flera omgångar fått framföra dina synpunkter. När du trots klara svar idisslar samma sak får du finna dig i att inläggen raderas. Detta är ingen klagomur för sossehatare.
Sven-Eric Forsén, varför är det så viktigt att försvara förlorare i S? Veronica Palm hör till Stockholms S, det går inte bra för S i Stockholm. Hur går det för S i det distrikt som Bengt Silverstrand hör till? Inget att skryta om om jag minns rätt.

Hur hindra att S inte bara blir ett parti för förlorare ("förlorar Sverige") utan också ett parti av förlorare? Inte vet jag, men jag vet att man inte i några andra sammanhang satsar på förlorare när man vill vinna.

Bengt Silfverstrand: Resonemanget är barockt och tillämpligt på borgerligheten där partiledare säljs ut i parti och minut. Jag har redan förklarat den starkt politiska strukturen och har för övrigt inga uppdrag i distriktet. Sett över tiden är socialdemokratin vinnare och har alla möjligheter att komma tillbaka i den positionen.
Per Fjellberg.

Definiera förlorare!
Vem anser du är förlorare som man inte ska satsa på?

clas svensson som inte röstade på alliansen och alla andra du räknade upp-
Nej, men det såg jag väl meddetsamma att du röstar på FI-det var väl därför du ville hänga mig i kjolarna som clas klättermus.

Ja, inge fel på dom.Heja clas! heja FI!
Fast jag, jag är sosse, det skulle man inte kunna tro va?


Jag tycker att du, Bengt Silfverstrand...kan länka till en, som du tycker, är en hållbar ursäkt, som Juholt har avgivit...men jag tror du får svårt...för det finns ingen..!

Är det detta du och andra sossar kallar ursäkt..?

”– Jag är verkligen ledsen för att jag har försvagat möjligheten för er att agitera för en socialdemokratisk politik.”

”Håkan Juholt sa att han borde haft bättre koll på vilka regler som gällde. Men han sa också att han inte ljugit eller bluffat, och att han hela tiden trott att han gjort rätt. Håkan Juholt sa att mycket av det som framförts i medierna när det stormade som värst varit rena lögner eller spekulationer utan täckning.”

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=4767501

...en riktig och ärlig ursäkt innehåller orden "jag ber så mycket om ursäkt för" eller "kan ni förlåta vad jag gjort"...eller nåt i den stilen...Då hade Juholt vunnit respekt hos väljarna, och media hade stått med hakorna i golvet...men istället gömmer han sig bakom osunda regler om hyresbidrag för höginkomsttagande politiker...hur är det ställt med medvetenheten egentligen..är det inte dags att tänka i lite högre medvetande-banor snart.?

Visa lite godhet mot dem som har ett h*lvete i samhällets ekonomiska bottenskikt!

Ur Chatt med Juholt i SVD 10 november 2011:

"Riksdagen betalar hyran (upp till åtta tusen kr/mån) för den extra bostaden i Stockholm för alla ledamöter och vi ska skicka in hyresavin med alla uppgifter, vilket jag gjort.

"den extra bostaden i Stockholm" kallar Juholt Åsa Lindgrens bostad (som hon betalar hyran för)...när han flyttade in och blev sambo...snacka om att vinkla...det måste han lärt sig av media..:)

Men nu har han ångrat sig, verkar det...

Juholt ångrar ursäkten

http://www.dn.se/nyheter/sverige/juholt-angrar-ursakten

Juholts linjetal innehöll många ömmande ord om "de svaga" i samhället...bitvis var det nästan poesi...men när "skuggbudgeten" kom fanns inte ett spår av det han sa i linjetalet, om de ekonomiskt svaga grupperna...så var det med det!

Och jag är INGEN sossehatare...jag röstade på S ända till Mona tog över, men då fick jag nog! Jag tycker att S driver för mycket åt höger...ni har ingen egen profil längre utan försöker bara fjäska för grupper i samhället som redan har det "fett" och är Alliansväljare...visserligen pratar Juholt åt vänster...men visar i handling, höger...men det kan ju bero på högersossar, som skiter i arbetslösa, sjuka och "fattigpensionärer", som knappt har råd att handla näringsrik mat längre..

Så är det ute i verkligheten....Bengt ta och res ut i landet och prata med vanliga människor...Skatteverket vet vilka som har de lägsta inkomsterna...åk till dem och fråga hur dem har det...om du VILL veta förstås..


Nu kan du radera...jag har sparat allt!

Bengt Silfverstrand: Nej, jag raderar inte. Ditt fortsatta ältande på osaklighetens grund talar för sig själv. Det är just de människor ute i landet som du nu talar så varmt om, som jag mött. Många av dem är förvisso, precis som jag sagt i tidigare kommentarer mycket besvikna. Men vad jag sagt och står för att Håkans rakryggade svar gör att många ändrar uppfattning. Det är i direktkontakten med människor som Håkan vinner symatisörer därför är upplägget att resa runt i landet helt riktigt. Vad gäller ursäkterna så är det bara att gå in i radions och SVT:s arkiv, så finner du svar. Samma ursäkter har Håkan framfört på samtliga ställen han besökt under sin rundresa. Om du vill ha ytterligare utrymme för din grämelse och surhet, så får du välja egnahemsidor för detta.
clas svensson, jag tycker ditt resonemang svajar, eftersom det är just på Bengts blogg du hänger f.n.
Bengt Silferstrand som ofta blir anklagad för att vara vänstersosse typ...medan andra blivit anklagade för tvärtom.

Visst har Juholt sagt förlåt och på röda bergets blogg kan du läsa om att DN skriver att han inte begärt reseersättning sedan oktober.
Undrar om det också ska vridas till hans nackdel?
Det kan gå inflation i förlåt också och nu har det ursäktats färdigt.
Åter till Hamilton och lyflyg.
Tack Britta Sethsson för tipset att dom var tre.
Enligt din uträkning skulle hela kalaset då kosta lite drygt 20000.
Men det blev ca 80000 till.
Jag satt och klurade på att jag betalade nyss in ca 30000 när vi monsade för månaden.
Så då krävs det lite drygt två företagare som mig som jobbar intensivt i en månad,inga 40timmarsveckor här inte, för att täcka upp detta lilla lyxeri dom unnade sig på två dagar.
Har inget emot att skatta, men jag har väldigt mycket emot att skatten går till sånt här.Trist.
Jag vill att det ska gå till dom som behöver pengarna.
Till vårt gemensamma bästa.
Momsade ska det stå, inte monsade
Det värsta hotet mot Juholt och socialdemokratin just nu är föreställningen om att han inte gjort fel, att reglerna varit otydliga etc.
Så är det inte. Han har gjort fel, och som påpekats, försökt ställa tillrätta.
Dags att bryta ihop och gå vidare, diskutera politik istället för att gnälla på medierna och det finns kommunalråd som använder sms för att kommunicera.
Och de som lik förbannat skyller medierna för eländet bör också tillämpa sina djupt kritiska insikter på andra områden, typ vårdskandaler.
Medierna är nyhetsdrivna, inte analysdrivna. Därför söker de skandaler, inte djupare insikter.
Om man vill ha Juholtanalys bör man också vilja ha Caremaanalys. Inte analys i det ena fallet och nyheter i det andra fallet. Konsekvens.


Bengt Silfverstrand: Vem har påstått att Håkan är felfri? Inte jag. Vad min med fleras kritik gäller är disproportionerna i kritiken. Som garvad textuttolkare borde du väl ändå ha uppfattat och reagerat mot de hämningslösa inslagen i kampanjen och även insett att den till stora delar är styrd av personer som inte ville ha honom som partiledare, men som inte hade kurage nog att ta den debatten före partiledarvalet.

När du sedan kallar Johanssons SMS för "kommunikation" blir du rent dråplig och hade det rört sig om ett revyinslag i en svart fars skulle jag skrattat mig fördärvad.
Men när personer i ett lag - partistyrelsen - tacklar egna medspelare på egen planhalva - då rör det sig om en klart illojal och osolidarisk handling. Svårare är det inte.
Att medier är nyhetsdrivna innebär heller inte att göra våld på sanningen eller att inte balansera densamma. Så t ex fanns inga motvikter till Anders Johanssons övergrepp i SVT. Sveriges Radio insåg däremot betydelsen av en opartisk nyhetshantering och lät också personer av motsatt uppfattning än Johansson komma till tals.
http://sebastianstankar.blogspot.com/2011/11/bittersossar-och-tangentbordskramare.html

Sebastian Stenholms inlägg är klockrent.

Sen både håller jag med dig och inte, Stig-Björn.

Nyhetsdrivna, visst.
Men det sitter åtminstone ett par som vill utge sig för att vara tunga politiska analytiker och vinklar allt på värsta vis för S och det börjar allt fler upptäcka, medan alliansens fadäser inte får lika stort utrymme.
Säger det dig inte nåt.
Visst läser väl du, som är så smart tidningen kritiskt?
Rubriker typ "Stumma av skräck"
låter mer som propaganda och det är ju inte alls sant.
Vi får alla vara tacksamma att Hamilton med följe bara skulle vara borta 2 dagar, annars hade jag fått om det varit tio dagar fått jobba stenhårt i 10 månader för att betala kalaset.
Visst gjorde Juholt fel, men det har han ju korrigerat.
Alla som är förtjusta i sitt jobb, kan ju fundera om dom skulle sålt ut det för 100000, nej det skulle dom inte.
Så det var inget medvetet fel och han gick inte och tänkte att han skulle blåsa skattebetalarna på pengar.
Det troligaste är att han tänkte på annat, i det större.
Det som är lite viktigare för många, vad han vill driva Sverige i för riktning.


http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=515&blogg=52912
Tord Oscarssons blogg om 60årig multisjuk kvinna som haft flera hjärtinfarkter och nobbas sjukpeng.

Ja. detta är väl skandal Lena Mellin, detta är väl något att skriva om!

Reinfeldt. det var den lilla människan i utanförskap du tänkte på!
Läs Tord O om denna kvinna, se henne i ansiktet och förklara hur du tänkte?
Hon är ju långt ifrån ensam i att bli behandlad så här vidrigt.
Eller ska du förklara att hon är ett enskilt fall och därför inte räknas liksom?
Då kan vi ta alla fall ett efter ett.
Detta är ditt verk, denna sjukpenningsreform som skadat så många!
Tror du inte det gör ont i öronen på den här kvinnan när ni stod där och applåderade igenom detta?
Det står att hon bara har 50%hjärtkapacitet kvar.
Men det är ändå mer än ni hade när ni stod där och applåderade!
http://olssonstankar.blogspot.com/, där svarar jag


Bengt Silfverstrand: Ja, och vilket svar sem. Tala om sårad oskuld. Bara en kommentar. Kan man inte skilja på hyresbidrag och hyresersättning betingad av dubbelt boende, ja då är det svårt att ta dig på allvar.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM