TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg skriver på Twitter med anledning av mitt uppmärksammade inlägg i P1 Morgon igår: "Vill inte vara sån men Bengt Silfverstrands arbetarekommun fick 20 procent i Höganäs, rödgröna under  30 procent."  Undermeningen är förstås att jag  därmed borde hålla käften.  Den knivskarpa logiken måste väl då betyda att socialdemokrater i  superstarka borgerliga fästen borde förläggas med yttrandeförbud? 

Ja, logik, sans och vett är bristvaror i den klappjakt som nu pågår på Håkan Juholt och på alla de som har "fräckheten" att stillsamt försvara honom och ifrågasätta denna hetsjakt. För de som känner oss Bengt här i Höganäs så vet de att det blir svårt att tysta oss.


Bengt Silfverstrand: Alleles riktigt tolkat. Vi kommer inte att låt oss tystas.
Ge inte upp! De som kritiserar Juholt är inga riktiga sossar. Det är vi riktiga socialdemokrater som definierar vilka som ska vara med i partiet.


Bengt Silfverstrand: Oh, heliga enfald!
http://www.alliansfrittsverige.nu/2011/11/kd-kritiserar-ms-kopplingar-till.html

Hittat på alliansfritt Sverige.
KD kritiserar moderaternas kopplingar till vanvårdbolag.

Det är dags för att fortsätta attacken kring detta.
Tommy W krävde igår omedelbara åtgärder.

Det är dags tror jag att bara ignorera borgarpressen och
fortsätta, framför allt ignorera deras önskan om tystnad.
Sällan.
På dom bara!
"Det är dags tror jag att bara ignorera borgarpressen"

Mia... Vet du vem Anders Lindberg är?


Bengt Silfverstrand: Anders Lindberg är ledarskribent på Aftonbladet.
Den typen av påhopp är bara ett underkännande av de egna argumenten.


Bengt Silfverstrand: Och sakfrågan då?
Ja, jag vet vem han är Tomas, men anknyter till det drev som varit senaste tiden.
Ska han ansluta sig dit och tysta kritiken så kanske han inte själv vet vem han är.
Överlag är det dags att ignorera dessa drev och fortsätta attackera regeringen på det sätt Tommy W gjorde igår, där S kräver omedelbara åtgärder som inte kan vänta till 2013, när det gäller äldrevård.
Även om du inte tror det nu kommer du själv bli en gammal gubbe och vill du sitta där då med svampframkallande begagnade blöjor?
Bra att Bengts inlägg fick så mycket stöd och även det han sa i etern bra bra bra gjort Bengt Silfverstrand!
gamla människor ska ha det bra Tomas, värdigt och dom ska inte behöva ha som enda samtalsämne att dom får slå sina blöjor ihop och snacka skit.
Bokstavligen skit.
Nej, dom ska ha bra omvårdnad ljus och luft, bra mat och torra blöjor.
Bengt Silfverstrand menar att partiets medlemmar skall sluta upp bakom den partieledare som de flesta socialdemokrater inte fick någon chans tycka till om innan han tillsattes. Har de andra åsikter och tror att enda chansen att vinna valet 2014 är att Juholt avgår så snart som möjligt så att man kan få möjligheten att göra om och göra rätt i en öppen process- då är de kärringar och förrädare! För att strö extra salt i såren så går Silfverstrand offentligt ut med att dessa socialdemokrater är organiesrade högerfalangare! Nu har vi inte längre ett partiledareproblem utan en partiproblematik. Det finns onda krafter inom partiet som bara vill illa och slipar sina knivar i det fördolda. Hur ska man någonsin kunna få någon att rösta på socialdemokraterna med en sådan bild av partiet?
Bengt Silfverstrand: Om man tror att partiets medlemmar inte varit med och påverkat valet av Håkan Juholt så har man synnerligen dåliga kunskaper om hur valprocedurer förbereds i ett stort folkrörelseparti. Det hade under lång tid pågått en diskussion i de socialdemokratiska basorganisationerna om vem som borde leda det socialdemokratiska partiet. När det sedan blev skarpt läge så diskuterade partidistrikten med basorganisationerna - a-kommunerna. Den diskussion var både djup och intensiv. Och under den resan kom man till sist fram till att Håkan Juholt var det bästa alternativet. Han har ett mycket starkt stöd ute bland partiets fotfolk. Ett stöd som tydligt bekräftats hans rundresa i landet.
Kärringar i sammanhanget är de som kastar skit på sina styrelsekamrater i media i stället för att ta debtten öga mot öga.

Vad det sedan gäller mina egna uttalanden i media, så ska de givetvis ses mot bakgrunden av Anders Johanssons och hans epigoners osolidariska agerande. Jag har sannerligen inte kastat första stenen. Trots detta så hyser jag stor optimism om partiets framtid. Den optimismen bygger på hur man nu resonerar ute bland vanliga människor. De samtalen ger definitivt inget stöd för uppfattningen att det är halvborgerlig politik modell Anders Johansson och Jonas Morian som är socialdemokratins framtid.
Tolkar snarare undermeningen i Anders Lindbergs uttalande som att han indirekt pekar ut ett specifikt problem i Höganäs, om än inlindat: att de socialdemokratiska alternativet där är så undermåligt eller avskräckande att de är det som avspeglas i valresultat och de katastroflåga förtroendet.


Bengt Silfverstrand: Ja, det har jag väl förstått och visst fanns det undermåliga inslag i den politik som ledde fram till det låg röstetalet för socialdemokraterna i 2010 års val. Jag satt själv inte i någon ansvarsposition under förra mandatperioden. Men medverkade tillsammans med partidistriktet och nya socialdemokrater till att vi åter fått ett progressivt och funktionsdugligt parti i Höganäs. Icke desto mindre så är Höganäs kommunen i politiskt strukturellt hänseende jämförbar med flera kommuner i Stockholmsområdet, där borgarna har ett närmast ointagligt försprång. Och detta Höganässyndrom försvarar väl ändå inte på något sätt dina mediala utfall mot Håkan Juholt.
Hej Bengt, jag läste det inte som en uppmaning till att vara tyst, men däremot att det skulle stämma till eftertanke. Vilket det uppenbarligen inte gjorde.


Bengt Silfverstrand: Jo, det gjorde det visst, samtidigt som jag redovisade hela bilden av Höganäsproblemet. Lika sant är det att Höganäs borgerliga struktur har stora likheter med flera kommuner i Stockholms län.
Bengt. Du har nog förväxlat mig med SMS-Anders. Såg jag precis (min namne). Då tar jag bort ett -S för att minska risken för onödiga förväxlingar framöver.


Bengt Silfverstrand: Den förväxlingen är nog när allt kommer omkring naturlig, eftersom det rör sig om exakt samma namn. Ok. Ta du gärna bort s-et så uppstår inga missförstånd. I sakfrågan står jag ändå på fast grund när jag konstaterar att situationen i Höganäs kommun när det gäller röstfördelning har mycket gemensamt med läget i flera Stockholmskommuner.
På rikspalnet är det medias fel att (s) går tillbaka och i Höganäs är det strukturens fel.....


Bengt Silfverstrand: Ingetdera är sant. Media har genom överdrivna och hämningslösa kampanjer bidragit till socialdemokratins tillbakagång. Och i Höganäs är det förutom bebyggelsestrukturen splittringen inom socialdemokratin. Det senare problemet har vi dock nu kommit till rätta med.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM