TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

-Hur kan man få bonus för  att spara pengar på gamla människor. - Verksamheten verkar bara vara styrd  av ekonomiska förväntningar.  De anställda blir belönade på något sätt när de sparar - de enda kriterierna är sparande i stället för mänsklighet och värme.

 

Detta är några röster från anställda hos och anhöriga till boende på riskkapitalägda Caremas vårdboenden.  Samtidigt som de gamla far illa på dessa vårdboenden visar SVT:s granskning av  Carema att de nya ägarna riskkapitalbolagen KKR noterat på New York-börsen och Triton, baserat på lågskatteön Jersey, snickrat ihop ett upplägg med miljardlån till ägarbolaget Ambea. Detta gör att de slipper betla bolagsskatt på mer än 100 miljoner kronor om året.  Pengar som givetvis borde gått till bättre vård och omsorg på vårdboendena hamnar i stället som vinster i skatteparadis och hos ägare och företagsledning.

 

Här har vi ytterligare ett exempel,  kanske de värsta, på vad privatiseringar av verksamheter som på grund  av sina karaktär borde vara behovsstyrda, i stället används för att berika enskilda aktiägare vars enda intresse i livet tycks vara att maximera sin girighet och minimera sitt skattemässiga bidrag till vår gemensamma välfärd.  Vi har tidigare sett åtminstone ett 20-tal exempel på vanvård i  ett annat riskkapialägt vårdbolag, Attendo Care.

 

Landets finansminister Anders Borg vill inte kommentera just Crema men säger sig vilja planera för att försöka stoppa riskkapitalbollagens upplägg med räntor för att slippa skatt. 

 

Det räcker naturgligtvs inte.  Inte heller är det tillräckligt att ställa kvalitetskrav på verksamheterna.  Den enda radikala lösningen är att villkora alla utbetalning avstatsbidrag till privata vårdbolag med att överskotten i verksamheten i fråga ska återinvesteras i verksamheten.

 

Här har socialdemokratin en given profilfråga, om den politiska viljan finns.  Det är nämligen nu ställt utom alla tvivel att det behövs en rejäl upprensning i privatiseringsträset inom skola, vård och omsorgsverksamheterna.Hur världen ser ut nu idag har ju för f-n högern skapat och satt sin stämpel på! Och fortsätter att göra det för var dag som går! Vad socialdemokratin måste göra i ord och senare handling är att på alla plan inom alla välfärdsverksamheter förändra denna "hur världen ser ut idag"-anda till en välfärd grundad på och sett ur ett socialdemokratiskt värderingsperspektiv. Och då håller inte detta tjafsande om att privata företag inom skola, sjukvård och äldrevård skall få vara kvar bara de återinvesterar sina vinstpengar i sina verksamheter. Det vet ju varenda kotte att privata företag(are) har bara en morot i sina primära mål och medel med företaget och det är att generera vinst. Och detta trixande med vinster kommer de att fortsätta med hur mycket Jämtin och Juholt framhåller att de skall hålla koll på dettta att företaget skall återinvestera sina vinster!
Så från socialdemokratisk värderingssynpunkt finns det bara en sak att göra med privata företag inom skola, sjukvård och äldreomsorg och det är att först sparka ut dem och sedan förbjuda en sådan odemokratisk och mänskligt utsorterande verksamhet! Därmed basta!

Bengt Nilsson, klassisk sosseBengt Silfverstrand: Ja, under alla förhållanden behövs en rejäl uppstramning och omprövning av hela privatiseringspolitiken.
Två tips hur man blir förmögen i dagens Sverige. Båda handlar om eget företagande fast på två olika sätt.


Båda handlar om eget företagande fast på två olika sätt.

Tips nummer 1:
1) Starta ett finansbolag och registera det i valfritt skatteparadis.
2) Starta ett företag, gärna som hel kedja med moderbolag och dotterbolag i olika kommuner och landsting. Se till att registera dem iSverige, Välj sedan något av följande förslag till affärsområden:

2a) Vård och omsorg såsom älderomsorg, distriktsjukvård, akutsjukhus, tandvård, barnomsorg/förskola, grundskola, gymnasieskola, jag varför inte en Högskola också.
Lämpligast är att köpa redan befintliga vård- och omsorgsenheter istället för att låsa kapital i personalutbildning och realkapital.
Eftersom kommuners och landstings kärnverksamhet inte är företagande med ekonomiska förtecken kan man köpa enheterna till realtivt blygsamma summor. Därmed slipper man kostnader för nybyggnation och tidsåtgång för kunskaps- och kompetensackumulerande åtgärder.

2b) Att köpa företag i monopolsituation till underpriser är aldrig fel.
På samma ekonomiska resonemang kan man köpa kommunala energibolag i monopolsituation.
På grund av kommunens frånvaro av företagande med ekonomiska förtecken hamnar man alltsomoftast i den situationen att man måste genomföra "nödvändiga" förändringar. Det blir då som regel anledning att sedan höja fjärrvärmepriset med 30-40 procent.
En del stora företag och statliga organisationer kommer med stor sannolikhet överväga uppförandet av egna energiproducerande enheter och till och med gå så långt som till färdigställandet av en projektplanering. Men detta behöver man inte oroas över, Syftet är endast att få till stånd en kraftig prisreducering. Den förlusten man tvingas ta kompenserar man helt enkelt ut på resterande kunder.
En variant på eltemat är att köpa eller skapa ett elbolag där man köper el från Nordpol och skickar ut till kunderna med några öres pålägg Här slipper man anläggningskostnader med drift och undrhåll utan behöver i princip bara en stol, ett bord och en dator med bredbandsuppkoppling samt en "flashig" hemsida och köpt ranking hos lämplig "elrådgivare".

På samma sätt kan man genomföra köp av transportservice på järnväg och tunnelbana, stadsbusslinjer (mest lönsamt i stan, långfärdsbusar lönar sig inte), vägavsnitt där man inför vägtullar med klimatpolitisk förevändning, kommunala vatten, avfall- och avloppssystem är en kommande hit där Vivendi Water kan sägas vara ett föredömme vad gäler uppköp av kommunala vattenanläggningar och vattennät runt om i Europa. Man har redan "känt sig för" i Uppsala där man har haft diskussioner med kommunalpolitiker om ansvarsövertagande av vattenledningsnätet.
Bilbesiktningsanläggningar är visserligen kostsamma i drift och underhåll och därför bör man tillse att sätta sig i monopolställning på den lokala marknaden. Om man dessutom sänker personalomkostnaderna stimuleras personalen till att utveckla den egna "företagsamheten" vilket kan resultera i en förhöjd fordonsgenomströmning genom anläggningen vilket i sin tur leder till än högre vinst för företaget samtidigt som personalen bereds incitament till ytterligare egna ekonomiska "möjligheter".

Det finns många fler affärrsmöjligheter ndast fantasin sätter gränser. Jag har inte nämt e-handel eller e-rådgivning som kan varieras i det oändliga.

2c) Ett relativt nytt affärsområde är de sk Fas-3 arbetena.
Här kan man göra på två sätt. Man startar en "idell förening" med en lagomt seriös inriktning, inte för kommersiellt utan lite så där lagom mycket. Gärna med kulturella inslag eftersom kulturarbete i dagens Sverige inte längre räknas som"arbete på riktigt"uten enbart som en tärande resurs som måste skattefinansieras. Det är i sammanhanget inte fel att involvera individer med lätta förståndshandikapp då särskilda medel alltid finns att tilgå om man kan tänka sig lägga ner lite mer arbetstid på att leda kulturella evenemang med dessa.
Man ansöker först om dels kulturbidrag dels om FAS-3 ersättning. För vardera klient erhållaer man endast 5000 k/mån därför gäller det att gå ut på stan och samla ihop så många klienter som möjligt.
Därefter anmäla man dessa till Försäkringskassan vilket inte är några problem eftersom de går med 135 miljarder i vinst. De får bidrag och du får en hyfsad ersättning. Det fina i kråksången är att man slipper alla kostnader. Man behöver inte hyra lokal eftersom detta kan skötas i hemmet eller, min fvorit, som granräknare i skogen där de står för mat och resor själva. Personalutrymmet får de välja vilken stubbe som helst i total frihet.
Skulle det vara svårt att anlita Fas-3:are kan man alltid på ett smidigt sätt erbjuda särskilda vilkor med klienterna som exempelvis delar av de 5000 kronorna. Smidighet är dock nyckelordet.

3. För att slippa svensk bolagsskatt i förslag 2a) och 2b) ovan, lånar man betydande summor av sitt finansbolag i det valda skatteparadiset.
Sätt gärna räntan högt. En förslag är en utlåningsränta på 15-20%. Därmed kan man "kvitta" de intäkter man får från Sveriges kommuner och landsting i form av skattemedel, mot sitt moderbolags "räntekostnander".
Ett ytterligare tips är att låta cheferna spara sina surt förvärvade pengar i bonus- och aktieprogram placerade i något lämplig skatteparadis. Här skapas ett ytterst effektivt incitament till ekonomisk återhållsamhet hos cheferna som efter eventuell mediagranskning får gå medan man själv med lätthet kan "svära sig fri".

Fler förslag på affärsområden och tips på ekonomiska/finansiella trix mottages tacksamt.
Passa på nu, för det är inte säkert att ovan affärsmöjligheter finns tillgänliga om sisådär 1000 dagar.

Tips nummer 2:
Om du inte har lust att starta företag så ta anställning, föeträdesvis i ett företag eller organisation av avsvärd storlek, ju större desto bättre.
Småföretag och mindre organisationer tenderar till att ha högre transparans och därmed social kontroll i förhållande till större.
Under en lämplig tid undersöker man vilka chefer som är i behov av beröm, dessa slickar man med långa svepande uthålliga tag baken på.
De kollegor som också står i behov av uppmärksamhet ska man hålla sig väl med.
Däremot de kollegor som innehar en högre kompetens än en själv och därmed kan räknas som konkurrenter skall behandlas med samtliga härskarmentala tekniker. Det finns kurser i hur man ska hantera och motverka härskarmentalitet. Kurserna är ovärderliga för den som behöver tips och ideer på de olka härkarteknikerna.
Kortfattat: Slicka uppåt och sparka nedåt.
Finessen här är att du inte behöver kompetens inom området du skall verka.
Det enda som krävs är en välsmord käft. Det bästa är om din personlighetstyp uppfyller kriterierna för den sk Dunning-Kruger effekten.

https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150358335402322


Bengt Silfverstrand: Även om du raljerar och ironiserar friskt så ligger det en hel del i dina beskrivningar. Men om politikerna verkligen vågade och ville, så hade man fortfarande goda möjligheter att rensa ut de värsta avarterna i girighetssektorn med ganska kort varsel.
Jag begriper inte hur Skatteverket kan godkänna att ett företag gör avdrag för ett "lån" med 15% ränta. Är generalklausulen mot skatteflykt borttagen? Gällde den bara privatpersoner?

I den mån det är tillåtet bör hålet täppas igen snarast.


Bengt Silfverstrand: Det begriper inte jag heller. Någon generelklausul mot skatteflykt finns inte, den har borgarna avskaffat och Anders Borgs tal om restriktioner mot bank- och privatiseringsmogulerna har hittills bara visat sig vara munväder.
Syftet med privatiseringarna är att slussa över offentliga medel till privata vinster hos en liten grupp individer. Det är exakt så som det fungerar i varenda land i världen. Sverige slapp detta och kunde ha hög välfärd till dess att Göran P. fortsatte på Bildts inslagna väg. Förmodligen pga. oförstånd. Det var då inte lika uppenbart att privatiseringssyftet endast var att flytta förmögenheter från folket till en liten grupp miljardärer.

Nu är det ju samma historia med apoteken. Nu kräver dom mer skattesubventioner för att kunna upprätthålla sina vinster.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det så. Det verkar som t o m borgarna verkar bli lite tagna av utvecklingen. Och som sagt, det är guldläge för socialdemokraterna om partiet verkligen gå till offensiv mot privatiseringssjukan.
Önskar någon påstå att det inte är så att den exakta tidpunkten när privatisering av skola och vård infördes, sammanfaller exakt med när dessa havererade kvalitetsmässigt?


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst, det finns ett klart sådant samband.
Jag vet inte vilken verklighet ni lever i. Det är däremot dags att ta itu med vård och omsorgsträsket. Inga fler vårdköer. Varje individ har rätten att välja sin egen vård och omsorg. Skattepengar skall inte betala slöserier oavsett om det är det offentliga som hanskas vårdlöst med skattepengarna eller om det är så att dessa fraktas med atlantångare med destination skattefrihet. Jesus vad ni tar i. Och harangarna handlar inte ett j..a dugg om att ni är förorättade a patienternas vägar i det här fallet utan det handlar endast om att era bestämda åsikter om vad som är rätt sätt att skapa den bästa vården och omsorgen. O det är ok - men f.n ha kurage och säga det istället för att ösa så ofantligt mycket svepande rörelser i ett hus - partiet - som definitivt är gjort av glas just nu. Problemet när det gäller missvård inom omsorg - äldrevård är INTE knutet till utförare. Det är knutet till fel i systemen, fel hos den som leder verksamheten. Om ni orkar så har ni ca 10 kommuner på min blogg där kommunens egna enheter varit direkt undermåliga i att värna sina kunder vård och omsorg...Hur skall ni få in f.n och hans mormor riskapitalisterna där! Kliv ner från pedistalen och börja skit som vanligt folk!


Bengt Silfverstrand: Slöseriet med skattemedel förekommer sannolikt inom olika driftsformer, men den väsentliga skillnaden är att i den offentligt drivna verksamheten råder full insyn och här kan uppkomna problem rättas till snabbt. Det stora problemet är privata vård- och skolföretag, där insynen är begränsad och girigheten monumental.
Michael. Problemen uppstod då vinstintresset infördes och alla länder lider av detta idag. Du verkar inte fatta att kommuner och landsting totalt sugs ut ekonomiskt av att hålla alla privata vinstmaskiner under armarna.

Med privatiseringen så blir det väldigt mycket dyrare, valfriheten minskas då du måste byta lassarett för att kunna byta läkare. Skolorna konkurrerar med laptops och höga betyg istället för kvalitet.

Exakt allt ont har med privatiseringarna att göra. Det råder inget tvivel där. Solklart är att vi måste plöja ner dubbelt så mycket skattepengar i välfärden just pga. privatiseringarna och de massiva övervakningsfunktioner som också måste införas.

Du kan väl ta och försvara avregleringen av apoteken också? Något som alla visste var vansinne och skulle leda till sämre utbud och service men rejält höjda kostnader för folket. Se expressen idag tex.?
Michael

Kan också tillägga att det i västvärlden idag inte finns något lika liberalt land vad gäller att tillåta vinster och rena rånet från företag av befolkningens skattepengar. Vi är ganska ensamma om att tillåta vinst i skolor tex. Iochmed detta så har vi omöjliggjort kvalitetshöjningar i skolan.


Bengt Silfverstrand: Just precis. Sverige har gått allra längst i okontrollerad privatisering av behovsrelaterade och skattefinansierade vård- och skolverksamheter.
Kalle kula: Då är det vinster vi skall diskutera och utforma regler för detta, inte om vården och omsorgen har privat eller offentlig utförare eller hur? Eller är det principsaken egentligen vi diskuterar. För det är två olika ansatser och bör hållas isär. God vård och omsorg diskuterar jag gärna och där är de privata utförararna också utförare av just denna Goda vård och omsorg. Undantag finns som vi just sett - men som sagt orkar du så har du tio kommuner med katastrof enheter i kommunal ägo på min lilla blogg sida.


Bengt Silfverstrand: Då är du i sanning verkligen naiv. Det finns ju ett alldeles klart samband mellan driftsform och hur överskotten i verksamheten hanteras. Och det är sannerligen inga undantag vi i de yttersta av dessa dagar bevittnar när det gäller riskkapitalägda Caremas excesser med skattebetalarnas pengar.
Bra Bengt. hörde att t.o.m. Borg ordade om att offentliga medel inte fick gå i fickan på de riskkapitalister som köpt en del apotek och att han ville ändra skattelagstiftningen. Om han nu inte pratar för väljarna bara utan verkligen tänker göära något så kanske vi kan gå in för det änviktigare området med skola, omsorg och vård. Jag har funderat över om EU-bestämmelserna om kapitalets frihet lägger hinder i vägen för dylik lagstiftning. Och i så fall kan man inte heller upphandla så.
Men kanske detta är något att framföra motionvis till kongressen?
Hälsn
Bo W


Bengt Silfverstrand: Jo, Borg har förvisso ordat en hel del om detta, men precis som när det gäller det kavata talet om bankernas ansvar, så verkar det hittills mest vara munväder. Din tanke om motion till kongressen är intressant. Här behövs uppenbarligen en rejäl folklig offensiv för att trycka på s-partiledningen och riksdagsgruppen.
Anders Borg verkar vara spinndoktor Per Schlingmanns mest hängivne lärjunge. Han har med framgång anammat Följa John-leken med Socialdemokraterna. Men i själva verket rör det sig förstås om en spelad reträtt under galgen.


Bengt Silfverstrand: Just precis. Eller en färd i lånta fjädrar.
Bra rutet Bengt!
Bra förslag att göra det till en v e r k l i g socialdemokratisk profilfråga. Men den politiska viljan är åtminstone inte jag alls säker på. Det var ju faktiskt socialdemokraterna som släppte in privata intressen i det som tidigare var den offentliga välfärden. Därmed inte sagt att denna alltid fungerar perfekt, men där har vi som samhällsmedborgare åtminstone insyn.


Bengt Silfverstrand: Ska sanningen fram så är socialdemokratin något splittrad i denna fråga. Men när jag är ute att träffar "fotfolket" som t ex i Helsingborg igår, där jag på ABF föreläste om "Opinionsbildning" så vågar ´jag dra slutsatsen att det finns ett folkligt stöd för avprivatisering av offentligt finansierad välfärd.
Det är en klar överdrift att full insyn råder i de den offentligt drivna verksamheter och där kan uppkomna problem rättas till snabbt. Det finns en chans att insynen skulle bli bättre om politikernas ansvar vore mer koncentrerat.


Bengt Silfverstrand: Det har du förstås rätt i, men poängen är ju just möjlighetrna för styrande politiker att snabbt rätta till problemen inom den gemensamma sektorn.
hrmmm här är en liten länk från Aftonbladet http://bloggar.aftonbladet.se/vagardubligammal/2011/11/11/inte-ett-enda-privat-aldreboende-bland-sveriges-samsta/

Konstigt att det bara är kommunala äldreboenden som är de sämsta i landet...jag trodde inte riskapitalistträsket kunde komma in i kommunens verksamheten....eller hur var det nu med alla privata hemska verksamheter...förlåt ironin men konstigt nog finns flera privata i toppen....Kontenta. Utföraren har ingenting med det som produceras i vård och omsorg - däremot viljan att göra gott och se till vad individen vill ha


Bengt Silfverstrand: Skillnaden är pöåtaglig. Brister i kommunala verksamheter kan snabbt rättas till eftersom insynen är total. Men det skulle grävande journalistik till för att avslöja skandalerna i Carema. Problemen är likartade i andra riskkapitalägda vårdbolag som t ex Attendo Care, ett företag som har drygt 20 Lex Maria-anmälningar på sitt samvete.

Slutsatserna är att det är av avgörande betydelse vem som utför tjänsterna inom behovsstyrda verksamheter som skola, vård och omsorg.

Privata vårdbolag drivs enligt vinstmaximeringsprincipen och då tjänar ändamåletk, som t ex besparing på blöjor etc., medlen.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM