TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det är inte ofta jag sympatiserar med Svenska Dagbladet. Men när Maria Ludvigsson i gårdgens ledre analyserar begreppet "Sifopartism" så kan jag till stora delar instämma.  Hon skriver bl a:

"Partier som lyssnar för att hitta en politisk linje, eller för att identifiera värderingrna som ska bära det politiska samtalet, kan lätt misstänkas för att sakna såväl egen linje som värderingar."  Beskrivningen stämmer, från olika utgångspunkter, synnerligen väl in på både moderaterna och miljöpartiet.

 

Ty det borde vara om inte alla, så flesta som sysslat med politik bekant att "ett lyssnande samtal med medborgarna om framtidsfrågor fungerar bara om den som lyssnar har tydliga egna värderingar att utgå från.  Annars blir det lätt förvirrat och snart far tankarna iväg till chefen som besvarar frågor med andra frågor."

"Är lyssna in-andet första steget på väg mot det nya Sifopartiet, som formulerar sin politik helt utifrån opinionsundersökningar."

 

Som ett aktuellt exempel kan anföras det minst sagt helt förutsägbara opinionstappet för socialdemokraterna i kölvattnet av det medialt styrda skallet mot Håkan Juholt.

 

Ja, f-n vet om inte beskrivningen stämmer ganska väl in också en del s-bloggare och inte minst på lustigkurren Stig-Björn Ljunggren och den mera allvarligt lagde Peter Högberg.

 

Jag har länge efterlyst konkretiseringar av begreppet förnyelse men några sådana har inte kunnat skönjas. Ändå vågar man efter att ha tagit del av Niklas Nordströms och Jan Nygrens litanior dra slutsatsen att ur deras perspektiv så ska partiet omfamna ett borgerligt koncept som innebär nej till skattehöjningar och sockra det svenska näringslivet ännu mer, trots att vinsterna per anställd har mer än fördubblats under de senaste tio åren.  En intressant iakttagelse man i det här sammanhanget kan göra är att socialdemokrater som alltför länge rådbråkats i näringslivets torktrumla inte sällan kommer ut med en uppsättning borgerliga värderingar.

 

Det finns en annan gemensam nämnare mellan socialdemokrater som t ex Niklas Nordström och den till näringslivet likaså  emigrerade Ilja Batljan (den senare som i SVT:s agenda ojade sig hur jobbigt det var att arbeta i opposition) och det är att personerna ifråga bara eftersträvar den politiska makten.  När den försvinner och personerna ifråga får gå i opposition, ja då är det inte lika roligt längre.

Med den inställningen och den bristen på uthållighet och kampvilja för att komma tillbaka, har de också visat att de var klart olämpliga att bli partiledare.

 

Peter Högberg är en intressant, men minst sagt motsägelsefull  bloggare.  Han hävdade i ett inlägg för några dagar sedan att socialdemokraternas chans var högersvängen.  När jag efterlyste besked  om varför, så ville han i en kommentar på min blogg inte riktigt vidkännas denna positionsbestämning.  Men i ett nytt inlägg - http://hogbergstankar.blogspot.com/2011/10/kassa-ar-inte-svaret-for.html  så tycker han att socialdemokraterna ska svika sitt löfte om höjd a-kassa.

 

Förlåt om jag tycker att det blivit en smula jobbigt att följa dessa socialdemokrater som bara lyckats precisera begreppet förnyelse i termer av att minska våra socialpolitiska ambitioner och göda ett redan högst välmående näringsliv.

 

Själv formulerade jag mig så här i Christer Isakssons i fjol på Ekerlids förlag utgivna bok "Den nya vän(S)tern -åt vilket håll går Socialdemokraterna?"

 

"Förnyelsens förljugenhet ligger i att försöka framställa ett socialpolitiskt återtåg i form av ökade ekonomiska  klyftor, försämrad arbetsrätt privatisering av välfärden, pigtjänster m m som nytänkande.  Verklig förnyelse är för mig att utveckla den politiska och sociala demokratin - göra fler delaktiga- och försöka förstärka människors ekonomiska och sociala välfärd.  Verklig förnyelse är också att inse att vi ännu knappast ens vågat beträda den ekonomiska demokratins väg och handla därefter."

 

Men övriga vänner förnyare.  Hur ser er förnyelse ut i mera konkret tappning? 

 "Förnyelsens förljugenhet ligger i att försöka framställa ett socialpolitiskt återtåg i form av ökade ekonomiska klyftor, försämrad arbetsrätt privatisering av välfärden, pigtjänster m m som nytänkande. Verklig förnyelse är för mig att utveckla den politiska och sociala demokratin - göra fler delaktiga- och försöka förstärka människors ekonomiska och sociala välfärd. Verklig förnyelse är också att inse att vi ännu knappast ens vågat beträda den ekonomiska demokratins väg och handla därefter.

Och hur skall detta göras?


Bengt Silfverstrand: Självfallet går det inte att återställ allt som borgerligheten ställt till med. Men en bra början är att stoppa nedskärningarna inom offentlig sektor, rusta upp skolan, satsa på utbildning och kompetenshöjning, ställa hårdare villkor på friskolor och vårdbolag. Göra som i våra nordiska grannländer bara betala ekonomiska bidrag till verksamheter som drivs på non-profitbasis.
Hej Bengt!
Du skriver att du är trött på dem som talar om "förnyelse" utan att fylla ordet med konkret innehåll. Det är jag med. Sedan letar jag efter ditt eget innehåll. Jag hittar orden "ekonomisk demokrati", "utveckla den politiska och sociala demokratin" Sedan citerar du vad du sagt i en intervju: "Självfallet går det inte att återställ allt som borgerligheten ställt till med. Men en bra början är att stoppa nedskärningarna inom offentlig sektor, rusta upp skolan, satsa på utbildning och kompetenshöjning, ställa hårdare villkor på friskolor och vårdbolag. Göra som i våra nordiska grannländer bara betala ekonomiska bidrag till verksamheter som drivs på non-profitbasis."
Nu är jag nyfiken på hur detta ska konkretiseras? Hur ser matematiken ut? Jag antar att du inte menar att de indragna vinsterna till friskolorna ska räcka till att "stoppa nedskärningarna inom offentlig sektor, rusta upp skolan, satsa på utbildning och kompetenshöjning"?
Bengt Silfverstrand: Hej Johanna,

Tack för ditt inlägg. Med dina tankegångar så finns det uppenbarligen möjligheter till en dialog.
Självfallet har jag inte efterlyst konkreta sakförslag på alla områden, och definitivt inga detaljbesked, men några preciseringar om hur du vill utveckla socialdemokratin skulle det vara intressant att få.

Om vi börjar med den ekonomiska demokratin, så inser jag naturligtvis att det inte kan bli någon ny omgång löntagarfonder. Däremot borde vi inom partiet dra igång en diskussion om hur vi på ett betydligt mera aktivt sätt kunde använda pensionsfonderna. Vad gäller den sociala demokratin, så är det väl ändå uppenbart att här behövs en del återställare. Det handlar bl a att återupprätta ett trygghetssystem (a-kassa och sjukförsäkring) enligt inkomstbortfallsprinipen. Non-profitsystemen i våra grannländer innebär att ekonomiska bidrag från samhället bara utbetalas till verksamheter som drivs utan vinstintresse. Detta vara också tankegången bakom den socialdemokratiska regeringspropositionen från 1991 om rätten att välja skola. Nej, själfallet räcker inte en sådan reform till. Därutöver handlar det naturligtvis om att satsa ekonomiska resurser via skattemedel till den nödvändiga upprustning av både skolan, äldreomsorgen och sjukvården som vi alla borde vara överens om.
Det är lätt att känna en motvilja mot socialdemokrater, som visat en så stor beredskap att följa med den flockmentalitet, som mediadrevet mot Håkan Juholt varit uttryck för. Att initialt komma med kritik är en sak, att fortsätta på samma tema borde vara en självklarhet att undvika. Eftersom Socialdemokraterna är ett stort parti så måste det finnas åsiktsskillnader. Ibland så framstår de som större än bara nyanser. Självklart är det en väsentlig skillnad, mellan borgerlig syn på önskvärd förnyelse hos socialdemokratin, och det som partiet självt bör eftersträva. Man bör kunna forma en politik som både är av modernare snitt med önskvärd social grundtrygghet. Även om den ekonomiska politiken behöver stimulera. Debatten bör vara öppen för att motverka falangstrider.


Bengt Silfverstrand: Mot detta resonemang har jag inga invändningar.
Jag är så långt ifrån det samhällsförstörande sosseriet som man kan komma men är ändå imponerad av en del av Er.

Jag tittar varje morgon på "mitt i steget" och då och då har jag även tittat på Din blogg. Tillåt mig att uttrycka min beundran för Er två.

Det är alltid uppfriskande att läsa människor som tror på sina visioner. Hatten av för er två
Det är lika lågt i tak inom Socialdemokratin som det är på din blogg Bengt. Vore du öppen och tolerant skulle du inte radera de kommentarer som känns jobbiga. Två raderade till dags dato på denna postning. Vad var så farligt med dom?
Så vad tänker du göra nu radera Johanna Grafs kommentar eller Sven Eric Forséns kommentar. Eller min?
Det finns ett par frågor att ställa till dig utifrån din positionering.
Jag lyssnade på Håhan Juholt i Göteborg. Både på Brunnsparken och senare på Järntorget för medlemmmarna. DEt som fick det mötet att gå igång var återreglerandets mantra.
Hur ser du på det? DEt är inte första gången Håkan JUholt lovar detta. Löften som auditoriet applåderade åt. Du skriver; självfallet går det inte att återställa allt...hur menar du?
Bengt Silfverstrand: Då läser du texter som en viss potentat läser bibeln. Ta gärna del av svaret till Johanna Graf. Jag är öppen för en dialog. De kommentarer jag raderar är sådana som inte använder en stavelse till att diskutera blogginläggets sakinnehåll. Samma principer kommer att tillämpas även i fortsättningen.
Vad gäller Håkan Juholt så lyssnade jag själv på honom i Landskrona för några veckor sedan. Det var klara besked och raka rör. Budskapet gick hem bland tidigare besvikna socialdemokrater som nu är beredda att gå ut bland arbetskamrater och grannar och kämpa för vår sak. Och visst behövs en del återregleringar av sådant som borgerligen rivit ner i välfärdsbyggt.
Ursäkta mitt fjantiga inlägg. Jag skrev bara vad jag kände
Hur hög tycker du att skatten maximalt skall kunna vara för en person med 22.000 kr i månadslön?

Ett nedlagt kärnkraftverk ersätts med 13.000 vindkraftverk som bara fungerar när det blåser. Hur många kärnkraftverk ska ersättas med vindkraft? Vad ska vi göra när det inte blåser? Det blir bråk varje gång man sätter upp fem nya vindkraftverk, var ska allihop byggas?

Vad ska vi göra när Ringhals, Oskarshamn och Forsmark faktiskt faller för ålderstrecket och blir farliga på riktigt, och inga ersättningsverk byggts?


Bengt Silfverstrand: Sätt ut ditt riktiga namn om du vill fortsätta att diskutera här.
På inkomster upp till 22 000 kronor per månad bör rimligen endast kommunal skatt utgå.
Din syn på kärnkraft resp. vindkraft är så oseriös att den knappast fordrar en kommentar.
Kärnkraften har ingen framtid. Det räcker att du studerar det tyska exemplet så kanske du förstår vad jag menar.
Om jag förstår saken rätt, så är inte införande av reglering på viss marknad detsamma som överföring av ägande. Ålfiskare på Västkusten vet nog vad reglering är utan att staten har tagit över deras båtar. Reglering är en form av styrning. När det gäller Vin & Sprit så som det var i statlig ägo, så är detta ett exempel på vad som inte går att återställa efter borgerligheten.
Bengt Silfverstrand: Ja, reglering är en form av styrning, vilken är nödvändig t ex när det gäller användning av skattemedel inom skol- och vårdsektorn. Här råder det i vissa fall närmast anarki för närvarande. Sen har du naturligtvis en poäng när du säger att staten inte kan återköpa allt som borgarna sålt ut.
Johanna Graf

Du som är förtroendevald bör veta skillnaden mellan att vara det och att vara sakexpert. Det är inte upp till politikerna att komma med exakta matematiska siffror.Det har anställda på finansdepartement och riksdagensutredningstjänst uppgift att göra. Det är deras arbetsuppgifter.


Förtroendevalda skall uttrycka en klar politisk riktning som är grundad på en god ideologisk hållning. Vilket Bengt klart och tydligt gör.

Peter Strobl

Du behöver inte fortsätta läsa bloggen. Du läser den nämligen som f-n läser bibeln och det kan man säga om Johanna också. Jag förstår inte riktigt vad du får ut av att sitta på Bengt blogg och bara vara negativ.

Handlar inte liberalism om att göra det man är bäst på? Då torde du hitta på något annat, det är inte många som håller med dig i din återkommande kritik, riktad mot Bengt
Har fört resonemanget vidare på

http://www.ljunggren.com

Mina kommentarer här verkar dock inte fastna.


Bengt Silfverstrand: Snälle Stig-Björn återge gärna i korthet din syn här. Jag har läst dina kommentarer på din egen blogg och kan konstatera att du inte har några evidensbaserade fakta för ditt påstående att socialdemokratin förlorat två val på att gå åt vänster.

I själva verket har ju samhällsutvecklingen, med privatiseringar och avregleringar under mycket lång tid gått åt höger och socialdemokratin har, i självkritikens namn, till stor del traskat patrull.
När dom intellektuella börjar låta som ett gnälligt kafferep
på vilket kneg som helst är det fara å färde.
Att vara "betraktaren" ur en intellektuell synvinkel är att få ta sig fördelarna gnälla utan att komma med något konkret.
Den som lät smart för att ingen visste vad han ville och inget fanns att presentera.
USA :s ekonomi är skakig och hela tiden finns svaret där
Några av dom rikaste har redan gått ut med att dom vill betala mer i skatt och det är svaret.
Europa?
Kommer Grekland ens kunna vara kvar i EUsamarbetet
och kommer euron överleva?
på vissa håll känns det som förkrigstider och allt grundar sig i pengar och hur vi behandlar varandra.
Efter Grekland så mår inte Italien så bra och inte Spanien.
Men för vissa är det viktigast att få ha städerska på avdrag,sänkt skatt gav lite mer i plånboken som kanske går till detta.
Men för Svensson kommer lönerna inte utvecklas i samma takt som städfirmor höjer priserna och det kommer vara det första folk drar in på när det blåser snålt.
Hela omvärlden är i skakning och omvandling,men några klänger i kjolarna på RUT och vill inte fatta hur det ser ut.
Peter Strobl här uppe ifrågasatte varför Bengt raderat inlägg.Skulle det se ut som andra inlägg du skrivit
Peter Strobl så kanske det berodde på att du var förbas-at otrevlig.Så vad är det som är så farligt med att du åker ut.Är du överkänslig?
Det är skillnad på att ha högt i tak och på att sätta gränser.
Stig-Björn Ljungren gör analysen att sossarna förlorat två val på att gå åt vänster.
Tycker jag inte alls stämmer.
Sossarnas siffror gick upp när fallet med Annika Holmqvist och hennes mamma kom i dagen.
det var för lite om detta istället för stenhård attack.
G.P fick visserligen rädda Sverige efter Bildt men redan då började det dras in på sjuka.
Då tror jag snarare folk börjar resonera.
"Jaha,inget skyddsnät eller sämre,kan ju lika gärna rösta på M då för här gäller det att se om sitt hus och pressa ut allt man kan få.
Där är svaret.Med ett Sverige tyngt av en stor arbetslöshetskris – och situationen densamma i vår omvärld då – skrev Ernst Wigforss 1932 den berömda valbroschyren där han framhöll, att ett folk aldrig kan bli så fattigt att man inte har råd att arbeta! Det är arbete och produktion som skapar rikedom, inte den finansiella sektorn. Det gällde då – och det gäller idag. Med full sysselsättning avses också något annat än den nuvarande regeringens så kallade arbetslinje, som handlar om utsvältning.

Vad vi har i vårt land idag – och i vår omvärld – är en sysselsättningskris av gigantiska mått, men den talas det med väldigt små bokstäver om. Ändå var det just detta som vi enligt tidens alla standardekonomer aldrig mer skulle behöva återuppleva, men när minnet släppt kom alla avregleringar och historien har upprepat sig med förfärande kraft.

Frågorna som nu åter måste ställas är: vad kan vi göra, vad kan vi göra på egen hand och hur kan vi påverka andra i önskad riktning? Detta måste vara socialdemokratin uppdrag framför alla andra. Wigforss hade inte svaren 1932 och det har inte vi heller till dagens alla stora frågor. Vi har inte heller mycken hjälp att hämta av svenska, så kallade ekonomiska experter. Gunnar Myrdal ansåg en gång att det skulle räcka med en svensk professur i nationalekonomi. Det ligger något i det; ekonomins funktionsduglighet idag tycks stå i omvänd proportion till det antal ekonomiprofessurer vi har idag.

Det ter sig märkligt att knappast några svenska akademiker börjar ifrågasätta hela det system, som nu utvecklats. Det måste ha med stipendietilldelningen i den ekonomiska forskningen att göra! Och de enda som syns och hörs i medierna är bankekonomer, de som hela tiden talar om vad som måste göras – ur sina intressenters perspektiv, den finansiella sektorns. Rekommendationen är konstant mer tagelskjorta, men det vet vi inte löser några problem.

Därför får socialdemokratin anstränga sig att hämta kunskap utanför landets gränser. I USA finns det många etablerade (!), alternativa ekonomer som sätter sysselsättningsfrågan främst. Hör med dem! De må sakna inflytande över hur USA:s ekonomiska politik bedrivs, men det beror ju på Wall Streets fullständiga dominans över den ekonomiska dagordning där. Varför skulle vi ta hänsyn till det?

Det finns också en hel del vi kan göra på egen hand. Börja med att slopa hela PPM-systemet, vars hela sparande är på väg att försvinna i ett internationellt finansiellt svart hål – och dessutom med sina gigantiska meningslösa administrativa kostnader. Ändra hela inriktningen på AP-fonderna, så att pengarna används för infrastrukturinvesteringar i landet – samtidigt som det skapar arbete! Därmed tar vi alltså itu med annat gigantiskt problem, det nuvarande offentliga pensionssystemet. Jag ska stanna här, men det finns rader av problem där det behövs ett tänkande i andra banor än de light-moderata!Bengt Silfverstrand: Jag tror att det är den här typen av djupare analyser vi måste göra för att förstå samhällsutvecklingen. När du nämner USA så är det ju också intressant att notera att detta genomkapitalistiska land faktiskt har en mera samhällstillvänd syn på sysselsättningens betydelse för ekonomin och i landets centralbanksdisciplin väger sysselsättningsmålet lika tungt som inflationsmålet.

Visst finns det en hel del att göra åt pensionssystemet. Och det intressanta i sammanhanget är att samtliga pensionärsorganisationer nu förordrr en översyn av hela systemet. Bl a uttalar man sig i en rapport synnerligen kritiskt mot PPM-systemet. Socialdemokrtin måste kunna ställa upp på en sådan översyn.
Mia Sjöqvist!
Jag vill inte själv räkna mig som intellektuell. Men är mycket intresserad av ideolgi. Präglad av äkta socialliberalism och socialdemokrati. Man måste acceptera att grundförutsättningen för att ha råd med reformer är en ekonomisk tillväxt. Detta bör inte stå i något motsatsförhållande till verklig trygghet för medborgare som är sämre lottade.

Det finns en förkärlek för många debattörer att allt för mycket fastna i teoritiserande. Har man hjärtat till vänster sitter den ideologiska övertygelsen djupt. Man kan diskutera svårigheten för SAP, att vinna väljarna i Stockholms hjärtan. Många har en tendens till att utifrån detta dra snabba slutsatser. Då det kommer till kritan så struntar Medelsvensson helt i politiska djupsinnigheter. Man ser mer till realpolitik. Därför tar jag fasta på vikten av att hävda de eftersatta befolkningsgruppernas rätt till dräglig standard. Som socialdemokrat känns det mer meningsfullt att avslöja det falska "Enda arbetarpartiet" än att ägna sig åt "patenterade problemlösningar" Tack Mia för att du satte fingret på en angelägen sak.
Av något skäl har mina kommentarer tidigare inte fastnat här, så jag tröttnade och bloggade själv.

Socialdemokraterna gick till vänster i valet 2006 och 2010. Evidensen finns från valundersökningen i det förra fallet (som jag dock inte har för handen just nu), och i det senare fallet är väl evidens nog att vänsterpartiet och socialdemokraterna gick till val gemensamt?

Att samhällsutvecklingen gått åt höger, eller snarare åt mitten, är det förstås riktigt. Sovjet har fallit, Kina och Indien har avreglerat och det är idag tillåtet att ta ut mer än 12 tusen kronor ur Sverige utan att fråga staten om lov. Det är "höger" visst, liksom det är "höger" när kollektivanslutningen avskaffats, folk får distribuera televisionsprogram via kabel utan att fråga om lov och den nyliberala Friggeboden sett dagens ljus.

Men nu till dagens huvudfråga alltså:
Kan man verkligen hävda att socialdemokraterna inte gick till vänster i valet 2010 när de bolade med vänsterpartiet?

Jag vill gärna se någon skriva det så att jag kan citera i framtiden när svensk socialdemokatisk vänsters historiska nederlag ska diskuteras! Snälla! Säg det!
Bengt Silfverstrand: Det finns inga som helst belägg för att socialdemokraterna i det politiska sakinnehållet gick till vänster i valen 2006 och 2010. Däremot finns det säkert väljare som fortfarande känner sig obekväma med allt samröre med vänsterpartiet, vilket är en helt annan sak.

Jämförelserna med Sovjet, Kina och Indien är också irrelevanta i sammanhanget. I dessa fall föreligger ju helt andra behov av liberaliseringar. Men att jämföra Sverige mot tidigare genomreglerade kommuniststater är verkligen inte relevant.

Svaret på din fråga: Ja, man kan verkligen hävda att socialdemokratin inte gått åt vänster utan att partiet tvärtom under mycket lång tid anpassat sig efter en samhällsutveckling som otvetydigt har alldeles motsatt färdriktning. Sen kan vi vara överens om att socialdemokratin i nästa val bör gå fram under egen flagg och inte inlåta sig i några koalitioner varken med vänsterpartiet eller miljöpartiet.
Det är inte alls irrelevant att världen förändrats sedan murens fall. Själva tankefiguren av socialdemokratin som ett mellanting rämnar. Historien "tar slut".

När Sovjet föll, visst gick väl det som blev kvar av imperiet åt höger? Gick inte Kina till höger när de införde kapitalism?

Motsättningen "socialism" och "borgerlighet" har förvandlats till en kamp om det politiska bytet mellan mittenpartister av olika slag. De ideologiska övertygelserna finns kvar, men i en annan kontext.

Och är det inte en gemensam samling åt högermitt när vi alla sätter politikens uppgift som att bereda väg för individernas självförverkligande? Och välfärdsstaten blir ett socialförsäkringssystem och inte en språngbräda in i socialismen?

Det som hände på 90-talet var att moderaterna identifierade att framtidens politiska skiljelinje skulle gå mellan "traditionalister" och "förnyare" - och att alla partier skulle drabbas av detta genom inre slitningar.

Och det var en analys inte bara utifrån murens fall, utan också på grundval av produktivkrafternas utveckling, med kunskapssamhället, tjänste- och serviceindustrins framväxt, globaliseringen, digitaliseringen, den nya ekonomin etc. Därvidlag var moderaterna mer kunniga om Marx än marxisterna bland knallpulverrevolutionärer och konservativa statssocialistister.

Moderaterna har mest framgångsrikt lyckats göra politik av detta. Socialdemokraterna hade möjlighetens fönster öppet, men klev bara ut halvvägs. Just nu sitter man obekvämt på fönsterbrädet och vet inte åt vilket håll de ska bege sig.

Slutligen. Du säger det inte fullt ut. Men menar du på fullt allvar att socialdemokraterna 2010 inte gick åt vänster när de vände sig till väljarna med förslaget att bilda regering med vänsterpartiet? Det var inte att gå till vänster, utan att gå till höger?


Bengt Silfverstrand: Att påtala att världen förändrats efter murens fall och att vi lever i globaliseringens tidedevarv är truismer. Och visst är det irrelevant att jämföra avvecklandet av Sovketkommunismen resp. marknadsliberaliseringen av den kinesiska ekononomin, samtidigt som kommunismen behåller sitt järngrepp över yttrandefrihet och andra demokratiska rättigheter med avregleringar och privatiseringar i vårt land. Det var t ex ingalunda givet och nödvändigt att Sverige skulle vara "först ut" med avregleringen av kredit- och valutamarknaderna. Lika lite fanns det några sakliga skäl att tillåta aktiebolagiserade skolor, vilket man inte gjort i våra nordiska grannländer,vilka väl inte ens i Stig-Björns värld kan kallas marxistiska.
Vad beträffar statssocialism om detta betyder t e förstatligande, så går det t ex alldeles utmärkt att i en marknadsekonomi som den norska
låta staten vara huvudman för akut- och specialistsjukvården samtidigt som kommunerna svarar för primärvården.
Några knallpulversocialister har jag inte träffat de senaste tjugo åren. Det tycks vara en företeelse som tillhör Stig-Björns akademiska värld.
Vad gäller moderaternas framgångar så kan dessa dels tillskrias en ren och skär anpassning till socialdemokratiskt tankegods och dels självfallet socialdemokratins nuvarande vilsenhet.

Ja, jag menar att socialdemokratin sett till sakinnehållet i politiken inte alls gick åt vänster inför 2010 års val. På stället marsch ligger nog betydligt närmare sanningen.
Och vad gäller samarbetet med vänsterpartiet så är detta parlamentariskt etablerat sedan åtskilliga år tillbaka Och det är faktiskt vänsterpartiet som fått göra de största eftergifterna. Detta om sakpolitiken. Sedan har jag inte förnekat att enbart själva samgåendet som regeringsalternativ kan ha "skrämt" en del väljare. Hur många är det ingen som vet. Och som sagt, det torde vara klokare för socialdemokratin att gå fram på egen hand.
Sven-Erik Forsen.

Tänk att fel personen alltid tar åt sig.Jag gillar det du skriver jättemycket.
Det har jag sett om och om igen.
Du kombinerar intellektet med dig hjärta och den ack så viktiga odokumenterade "gut feeling"
"gut feeling" tillhör mjukdata men fick svenskarna att säga nej till euron.

Tord O skrev häromdagen om bankchef som får osannolika belopp för sitt jobb som VD och arbetarna får gå.
Det heter att det är gratis betala på internet men se där en liten summa på 12kr/vardagsmeny har smugit sig in och i takt med att kontanter blir mindre vanliga
så kommer den summan öka som nätavgifter i elnätet
Där är ett svar till och många är mycket besvikna på banker även om svenskarna hållit sig rätt lugna.
jag gillar intellektuella människor men utan en känsla bakom är det värdelöst och kan leda till hur farliga situationer som helst.
Privat har jag nog antagit Ramels hållning.
jag målade öden,jag målade döden,sen gav jag f-n i hela skiten och målade prinsessor och små lamm.
Skulle jag tjäna privat på att vara moderat.
Absolut,så länge vi är friska.
För ett par dagar sedan kom första samtalet om vårt företag hade intresse av vad jag anser är mest en förmån för oss men inte så bra för den som jobbar.
Jag påstår också att det går att separera fusk från sjuka.Stämningen är sån nu att svårt sjuka dras över samma kam som bedragare och kriminella och det är vidrigt med den här nya misstänksamheten
Visst var det hemskt med pappan som hade sin dotter spela psyksjuk för att kvittera ut bidrag,stackars flicka eller med han som skaffat sig en PA utan att ha behov av det.Triggar att folk blir förbaskade,med rätta.
Men allvarligt,vem vill byta med någon som verkligen behöver en PA eller med någon som på riktigt har en psyksjuk dotter.
Visst går det att separera dessa två grupper utan större ansträngning och i alla ekonomiska system finns bedragare.
men dom har ingenting med dom sjuka att göra.
Folks medvetandegrad har ökat och ökar fort vad gäller banker ickedemokratiska samhällen m.m
Att avslöja moderaterna borde inte vara så svårt,här i stan satte sossar upp deras mörka historia lite varstans för den som händelsevis inte kunde den.
Skulle också vara fint om Juholt fick utrymme i tidningar och tv på bästa sändningstid att prata till punkt.
I förra valrörelsen tyckte jag inte rödgrönt fick tala till punkt i debatt föränn sista vecka ang Annika Homqvist
och där såg man att siffrorna började gå upp.
Låt moderaterna härmas,det är en allvarlig form av smicker men gör inte likadant och börja kalla sossarna
för det enda miljöpartiet t.ex.
Det är inte anständigt och särskilt inte när det inte fanns ett innehåll i låneretoriken.Bluff och båg och PR rakt av.Jag har också skrivit om det förr,att jag har en duktig anställd ,men också ett par sjuka släktingar som vi har hjälp i utförsäkringarnas spår.
Enklast för mig vore att sparka min anställda,ta ut högre lön själv och omvandla den till hjälp för dom sjuka,sen leja RUT för att jag kommer ha mindre tid
att fixa hemma.
Ur ekvationen kommer då en arbetslös och dom sjuka
mår nog i längden sämre av godtycklig släktinghjälp.
Det blir en obalans som aldrig kan betalas tillbaka.
Många sjuka har inte heller ens den möjligheten.
Likväl som friska inte ska kunna gå kravlöst på socialbidrag år efter år,eller bedragare utnyttja sjuksystem,likväl ska inte arbetslösa och sjuka bli helt krossade för något som dom inte rår för.
Men den arbetande delen av befolkningen som jobbar så hårt för inte glömmas bort,men nog finns det bättre belöningar än att dra in på sjukas ersättningar.
Reglerad i arbetstid och löneförhandlingar och icke underbemanning ex sjukhus.
Hur långt har det gått i Sverige då man släpper en ensam inte särskilt stor tjej helt själv på häktet ihop med en livsfarlig intagen?
Moderaterna är inte ett arbetarparti,dom är ett bidragsparti och socialbidragen ökar överallt.
Folk vet det här,men är rädda att sossarna inte ska leverera utlovad välfärd och icke välfärd ihop med skatter kan aldrig bli ett vinnarkoncept.
Men den som inte tror att vi kommer dit med moderaterna tar fel.
I Nacka är skatten redan höjd och det kommer på fler ställen.
Sätt välfärden främst,det var det som gjort oss berömda i Sverige.Arbete är grunden för all välfärd,slopa Fas 3 inget riktigt arbete och sänker bara den enskilda men också konsumtionen.
Som på sikt skapar tillväxt och utveckling.En sak till sen är det dags önska trevlig allhelgona.

När det är så här skakigt i ekonomin så börjar folk bete sig som hamstrar utan att lyckas lika bra.
Det ska hamstras enorma summor om olyckan slår till,inget som Svensson kan hoppas på med mindre än hela sitt arbetsliv totalt utan konsumtion.
Hjul stannar.
Men det blir en psykologisk effekt se till sitt,inte nödvändigvis för att man vill sjuka illa,utan för direkt egenöverlevnad.
Rädsla spelar en enorm roll och rädslan breder ut sig i ett allt kallare samhälle.
I längden är det förödande för precis all tillväxt med otrygga individer.

Mia, jag tar inte åt mig på ett sätt som du kanske tror. Snarare ser jag det som bekräftelse på min egen övertygelse. Jag vill inte förringa mina egna åsikter vid en jämförelse med statsvetare, eller självutnämnda experter. Till att börja med uppskattade jag t.ex. Stig-Björns vinklingar av politiska problem. Nu har jag svårt att göra det. Hans pessimistiska uttalanden om Håkan Juholts framtid i Expressen är nedslående. Det minsta Socialdemokraterna behöver just nu är några programmerade humörsänkare. Det är Moderaterna och Alliansen som är våra motståndare. Därför bör vi inte grubbla över om Veronica Palm är vänstersosse och Mikael Damberg är högersosse. Sådana spekulationer är direkt kontraproduktiva. Därför uppskattar jag att du fört ner diskussionen på basplanet. Och bestämma oss för om vi är sossar eller inte. Vi har inget att vinna på "experternas" hårklyverier. Nu gäller det att samla styrkorna och med frejdigt mod gå till attack mot fienden!


Bengt Silfverstrand: Ja, det är i sanning nedslående att en så i många stycken upplyst person som Stig-Björn Ljunggren går ut offentligt och strör salt i såren på en partiledare, som på en demokratiskt vald kongress möts med total uppslutning och håller ett linjetal som ger utrymme för en stark socialdemokratisk offensiv.
Jag tycker också i grunden att indelningen i vänster och höger inom (s) är olycklig. Men när s-märkta personer går ut offentligt och kräver ännu mer marknadslösningar, förbud mot skattehöjningar och att vi ska avstå från att restaurera de av borgerligheten skamfilade trygghetsförsäkringarna, ja då får de faktiskt finna sig i att bli betraktade som högersossar.
Haha,ja Sven-Erik Forsen back to basic är vad som krävs och därför är det fiffigt låna ut ett förenklat språkbruk
och inte göra allt så svårt.Högst medvetet kan man gå in i den rollen.
Jag har gillat allt du skriver och skulle önska du skrev mer.


Mia, I love you och önskar dig allt gott! Politiken bör i många fall konkretiseras med ett enklare språk. Det finns behov att vara jordnära och betona vad partiet verkligen står för. Ha de´! som våra kära naboer norrmännen säger. Och tack fördina vänliga ord.
Vi är överens om att världen gått åt höger, och vi borde väl tillägga att det är synnerligen utomordentligt. Däremot är vi inte överens om att det inte skulle vara en tydlig vänstermarkering av socialdemokraterna att ha med vänsterpartiet i sitt regeringserbjudande till väljarna 2010.

Jag tror du Bengt, och socialdemokrater i allmänhet, underskattar den konfigurering av det politiska livet som Sovjets fall innebär, att hotet om antingen revoltion eller invasion minskar - och därmed det stora ramverket för den politiska kampen.
Demokratin och välfärdsstaten har uppkommit av politisk kamp, men det är inte enbart socialdemokratins käcka uppsyn och ombudsmännens organisatoriska förmåga, folkets stöd etc - som bestämt utvecklingen. Utan också den bakgrundsstrålning som Det Politiska Alternativet (sovjetväldets statskapitalism) utgjorde. Viljan till kompromiss med de egna radikala ökade när alternativet var så mycket värre.
Kanske kommer den Asiatiska blandekonomiska kapitalismen att bli en motsvarande hotbild som påverkar oss, men i så fall oklart vilken riktning.

Ett annat spår plötsligt: Det jag sade till Expressen är att det finns dom som nu börjat fundera över hur man ska göra om Juholt inte lyckas med sin Canossavandring och får siffrorna att gå åt rätt håll. Det är väl ingen hemlighet att manegen krattas för en Lösning 2 just nu? En reservplan att ta till, om inte Come Back Kid-lösningen fungerar....


Bengt Silfverstrand: Ja, vi är överens om att vrlden gått åt höger Däremot är vi uppenbarligen inte överens om att den nyliberalism som ökat utanförskap och ekonomiska klyftor är bra. Och beträffande vänsterpartiets medverkan i en s-regering, så är det samarbetet inte märkligare än motsvarande vänstersamarbete som fungerar alldeles utmärkt i Norge. Jag underskattar inte alls konfigureringen v det politiska livet som Sovjets fall innebör. Däremot är inte samhällsutvecklingen därmed ödesbunden.

Ja, folkets stöd har bestämt den utveckling som socialdemokratin har varit så skicklig på att befrämja. Nu börjar det mullra igen ur ett underifrånperspektiv - alltifrån Occupyrörelser till folkliga protester av mera modest slag. Och för en framsynt vänster handlar det att försöka inte bara läsa nätverkens manifestationr och dess innebörd utan också att försöka göra praktisk politik av folkrörelserna.
Däremot handlar det för mig som socialdemokrat definitivt inte att fortsätta att traska patrull efter de allt girigare marknadsaktörernas samhällslösningar - modell "mycket vill ha mer."

Vad slutligen beträffar Håkan juholt så tycker jag att han ska ha en rejäl chans att visa vad han går för. Hans metod att träffa så många som möjligt av de partivänner som ska bära ut vårt budskap i vardagen är mycket lovvärt, vilket jag själv öga mot öga med Håkan kan konstatera.
Att springa till borgarpressen och spekulera över reservplaner etc. är bara kontraproduktivt.
Till dina "sovjetiska" funderingar ska jag återkomma i en särskild blogg - idag eller senast i morgon.
Vi borde inte alls tillägga att det är bra med högervridning Stig.Björn Ljungren och du borde tillägga:
"Tycker Stig-Björn"

Smaklöst hur du undviker att svara på frågor om vad du anser ska göras åt svårt sjukas situation,hur du inte låtsas om sånt utan istället gärna skriver att "fripassagerare finns"
Vems sits är mest akut kasta ljuset på där?
Tror du inte vi ser det här?
Juholt hade bäst siffror innan drevet drog igång och det är en stor seger att pressen inte orkade välta honom.
Du skrev Är Ljugholt o.k?
Det skrev du på Tord Oscarssons inlägg om S-inforegler
Vänd på det! tycker du att Ljuggren är o.k?
Gillar du det språkbruket.Låter både oborstat och tarvligt!
Du försöker med alla medel i mitt tycke att driva S åt höger!
Sällan S viker ner sig,nog är det en pinsammare sak med Arkelstens uttalande om rösträtten och hur det gick till
Det finns så oerhört många fördelar med att rösta på S
Börja lyft fram dom."Nyliberalismen" är inte bara ökade klyftor utan en ökad individualisering och ökad frihet för allt mer självständiga medborgare. Och ökade klyftor beror mindre på medvetna politiska beslut än att vi är på väg in i en annan ackumulationsregim. Driven av produktivkrafternas förändringar.
Att folk sitter invaggade i sin egen mobiltelefonskokong, med JAG på Fejset i centrum och självförverkligandet på schemat beror alltså mer på tekniken än på moderaterna och högervågen.
Marx säger att alla samhällsordningar är av övergående natur. Han säger att sättet på vilket vi får näring påverkar vårt medvetande. Han säger att vi inte ska se världen ideologiskt utan verkligheten sådan den är.

Och visst Mia S, jag är en tarvlig figur. Jag anhåller inte om att få sjunga i änglakörerna. Gud finns inte. Jag har inget behov av att spela god.Bengt Silfverstrand: Jomenvisst har friheten ökat för vissa och inte sällan på bekostnad av andras ofrihet. Sen blir din logik helt fantastisk. Ökade klyftor beror inte på medvetna politiska beslut. Jasså minsann. Leder inte jobbskatteavdrag betalda av försämringar i socialförsäkringssystemen till ökde klyftor? Och det är väl ändå inte "marknaden" som beslutat om detta utan b-alliansregeringen. Jag återkommer med ytterligare kommentarer i nästa blogg.
Alltså uppriktigt struntar jag i din behov av att inte spela god SBL,jag bryr mig mer om dom sjukas behov som kommer ikläm på grund av ditt resonemang.
Sen får vi också hoppas för din egen skull SBL att du inte kommer ha behov av nån som spelar god när du bli gammal och skröplig och alla struntar i vad du säger.
När allt som återstår är den skröpliga mänsklighet som du delar med alla till sist gör sig hörd och krämporna kommer.Det delar vi alla och det är det enda vi med all sannolikhet delar.
Minns då bara hur dom verkligen riktigt sjuka har behandlats.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM