TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det är förstås i princip olyckligt om interna diskussioner om arbetspapper i en riksdagsgrupp blir föremål för mer eller mindre spekulativa mediapådrag.  Men i det nu aktuella fallet med de uppenbarligen starka reaktionerna från stora delar av s-riksdagsgruppen på en från partiledningen tilltänkt budgetmotion, så är det nog bäst som skedde.  Och om jag förstått signalerna rätt så kommer riksdagsgruppens synpunkter att beaktas.  So far so good!

 

Men det är en händelse som  ser ut som en tanke att samma syn  på s-politiken som framskymtar i det Waidelichska dokumentet återfinner man i en artikel på DN-debatt signerad tidigare socialdemokratiska statsrådet Jan Nygren, numera konult i åsiktsbildning.  Nygrens artikel publiceras under den famösa rubriken "Medelklassen får inte bara vara ett objekt för höjda skatter." www.dn.se

 

Efter några inledande truismer om hur viktigt det är  för socialdemokratin att vinna val påstår Nygren utan att ange några exempel att "eftervalsdebatten för många socialdemokrater blev politisk nostalgi - en dröm om det som var?" 

 

Därefter begåvas läsarna med vad som närmast kan betraktas som en katederundervisning - modell äldre.  Vi får veta att rörelsens pionjärer "reagerade starkt mot klyftorna i dåtidens  samhälle?" Precis som detta var oss obekant.

 

Sen utmynnar historieundervisningen i frågan "Vad kan en socialdemokrati med självbilden av att vara just alla goda gåvornas givare göra för en medelklass som nu huvudsakligen lever på det vis rörelsens pionjärer önskade?

 

Sen briserar den "nysocialdemokratiska bomben".  Hur ser en socialdemokratisk politik ut för den nya tiden?

 

Jo enligt åsiktskonsult Nygfren så här:

* Socialdemokratin måste ägna mycket tid åt att diskutera villkoren för de välståndsskpande krafterna och globaliseringens effekter?  Har ni hört det förut.  Detta om  de välståndsbildande kraterns betydelse har ju varit ett genomgående slagord från borgerligt och nyliberalt håll och ständigt varit ett av deras huvudargument för att aldrig i något läge höja några skatter.

 

Och vad gäller globaliseringen, så har den pågått under längre tid  och beaktats såväl socialdemokratiska regeringar i modern tid som av socialdemokratisk opposition  när den utarbetat  sina budgetförslag.  Även utbildningsfrågorna, som Nygren nu lyfter fram har haft en framträdande plats  i socialdemokratisk politik inte minst under 90-talet och 2000-talets första decennium.

 

När Nygren sedan har mage att påstå att "Valrörelsen var en enda lång frånvaro av dessa frågor, så finns det bara en relevant kommentar att göra nämligen - Goddag yxskaft? 

 

Därefter inlägger Nygren ett veto mot skattehöjningar för att utveckla  våra sociala trygghetssystem och pläderar inlindat men uppenbart för en i högre grad avgiftsfinansierad sjuk- och äldrevård.

 

Men värre blir det.  Socialdemokratin uppmanas att bejaka konkurrensutsättning och "utförsäljning av viss offentlig egendom".  Vi får vidare veta det är ointressant vem som driver verksamheterna (även om pengarna försvinner till skatteparadis utomlands - men det vågar han förstås inte säga rakt ut- min anm.)

 

Socialförsäkringarna måste reformeras, LAS ska ses över och vi ska inspireras av Danmark.

 

Rut-avdraget är bra och måste bejakas av socialdemokratin.  Det ökar enligt Nygren kvinnornas möjligheter till karriär  Att denna möjlighet varit minst lika stor om  pengarna i stället riktades till

personalkrävande verksamheter inom den offentliga vården tycks inte ha föresvävat Nygren.

 

Det hela utmynnar i floskler som att dagens människor tar ställning till framtidsfrågor uifrån en verklighet som socialdemokratin  i väldigt hög  grad varit med om att skapa.  För att visa vilken sann människovän Nygren ändå  
är skänker han i slutet av artikeln en tanke åt samhällets olycksbarn som ska fångas upp av ett väl fungerande samhälleligt skyddsnät."
  Man behöver inte vara särskilt väl bevandrad i fikonspråket för att kunna utläsa att det i Nygrens föreställningsvärld nu är hög tid för socialdemokratin att lämna den generella välfärdspolitiken och ansluta oss till borgerlighetens och inte minst centerns paradfråga - grundtrygghet.

 

När Nygren avslutar artikeln är det med  en uppmning till Håkan Juholt att inte betrakta den unga familjen med två barn på dagis och heltidsarbetande föräldrar med normala inkomster - ibland beskriven som medelklass - endast som ett tilltänkt objekt för höjda skatter."

 

När har Håkan Juhol uttryckt något sådant frågar man sig.

 

 

 

Mitt i all bedrövelsen måste man mot den här bakgrunden ändå skänka en tacksamhetens tanke till de socialdemokratiska riksdagsledamöter som hade modet att säga ifrån på skarpen när de i en tilltänkt socialdemokratisk budgetmotion fann tankar och formuleringar som påminner om det delvis nyliberala tankegods som före detta statsrådet och numera åsiktskonsulten Nygren för till torgs på DN-debatt idag.

 

 

 Bra rutet! Jag har själv kommenterat Nygren i samma anda i slutet av min Synnovate-kommentar i dag.


Bengt Silfverstrand: Dito! Jag har läst ditt alldeles utmärkta inlägg.
Riktigt att utbildningsfrågorna emellanåt hade
en framträdande plats efter kraschen 1992.
T ex gav Wärnersson oss "fler vuxna" i skolan,
inte fler lärare. Och Östros gav oss OECD:s sämsta
lärrarutbildning. Och vi fick mängder av lärare
med otillräcklig utbildning, s k obehöriga.
Löneutvecklingen gjorde det omöjligt för gym-
nasier och grundskolor att rekrytera lärare i naturvetenskap. Och Skolverket innehades av
flumpedagogikens bästa krafter, till dess Östros
äntligen vände på kuttingen och utnämnde
Tullberg.Bengt Silfverstrand: Visst kan s-politiken i det förflutna diskuteras. Men nu handlde det om Nygrens sanslösa påstående att (S) inte prioriterat utbildningsfrågorna i valrörelsen. Detta är ren lögn.
Min första tanke när jag läste (åsiktskonsult) Nygrens debattartikel var: "Vem betalar honom för detta? För han kan väl inte kommit på det där själv?". Visst är det sant att Socialdemokraterna måste hänga med i tiden. Men att det sedan per automatik likställs med att socialdemokraterna måste vara för utförsäljning av välfärd och andra offentliga tillgångar, den kopplingen ser jag inte riktigt. Det är väl där "konsultarvodet" kommer in antar jag.


Bengt Silfverstrand: Instämmer. Vad privatisering av välfärden och utförsäljning av allmän egendom har med framtiden att göra är svårt att inse. Det är ju tvärtom en fråga om tillbakagång till 30-talspolitiken.
Är det inte enklare Jan Nygren söker medlemskap i moderaterna än att S ska föra en moderat politik.


Bengt Silfverstrand: Han får göra vilket han vill, bara han inte hävdar att hans åsikter är socialdemokratiska....
Bra skrivit och resonerat, Bengt! Jag blev närmast illamående i morse när jag läste Nygrens bedrövliga debattartikel.
Vi får vara tacksamma att Nygren inte blev partiledare.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det så. Den tacksamheten delas säkert av många.
Bloggar Jan Andersson stöder Jan Nygren.

Det visar att det finns en högerfalang inom sossarna som är borglig.

man kan även se det som att man vill komma i makt
där man vill lägga sig så nära högern som möjligt.
för att den vägen komma i makt.

Betala för denna politiska högertaktik får i vilket fall som helst svagag grupper.

Så vinner sossarna valet på grund av högerfalangen så kommer svaga grupper ej kompenseras.
Förlorar Sossarna valet så sker ju exakt samma.
Men med mera skattesänkningar för välbeställlda förståss.

Men svaga grupper kommer ändå vara så svaga så politiskt vem som vinner valet spelar för dessa ingen roll.
Lägg märke till detta sker om högerfalanegn inom sossarna vinner valet.

Därför funderar jag på lämna partiet gå över till vänster.
De svaga måste få mera hjälp för sina krav.

Jonas sjösted är kanske den pusselbit vi behöver.
Idag finns egentligen ingenvänsterpolitik i Landet.
Alla partier från vänstern till moderater har blivit högerpartier.
Inte med vilje utan med kapitalismens seger.
Bengt Silfverstrand: Jo, det är ju ingen hemlighet att det finns falanger inom alla partier. Och inom (s) är det alldeles tydligt att det åtminstone finns en högerfalang. Försöker man se det realitiskts så tog s-kongressen klart ställning för något som i vid bemärkelse kan betecknas som vänster-mittenpolitik med viss dragning vänsterut. Det är också denna politik som Håkan Juholt i flera tal försökt att precisera. Vilka avtryck detta kommer att återspegla i den riksdgsmotion (s) som läggs fram på onsdag vet vi ju inte riktigt, även om Håkan Juholt gav en del positiva signaler i morgondagens utfrågning i SVT.

Hursomhelst så tycker jag att det bästa sättet att motverka högerkraftrna inom socialdemokratin är att bemöta dem på hemmaplan d v s inom det socialdemokratiska partiet. Det tänker åtminstone jag att göra.

Det b
Vad skall ett parti prioritera?
Vinna val eller föra den politik som man känner lidelse för?
Ni "vänstersossar" har gjort valet att det är politiken innehåll som är det viktigaste, "högersossarna" vill vinna val.
Själv har jag mest gemensamt i denna fråga med ni till vänster, politiken är viktigare än att inneha regeringsinnehavet.
Ni som börjar känna er obekväma bör kanske överväga att gå till vänsterpartiet, ett tips bara från en värdekonservativ småföretagare.


Bengt Silfverstrand: I det långa perspektivet finns det enligt min uppfattning ingen motsättning mellan att se till politikens innehålla å ena sidan och att vinna val å den andra sidan. Det handlar i stor utsträckning om opinionsbildning. Vi som tror på vänsterpolitik i bred bemärkelse, d v s att ett växande välstånd resp. bördor ska fördelas efter bärkraftsprincipen gör bäst nytta genom att verka inom det socialdemokratiska partiet.
Lite lördagsmusik på det här,Stefan Sundström
"Det är dyrt att vara fattiglapp"
http://www.youtube.com/watch?v=UXZMtdUUf78&feature=related

Så kan det också sägas


Bengt Silfverstrand: Toppen!
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM