TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Under stort massmedialt uppbåd avhåller centerpartiet sin kongressen Åre.

Sedan en tårfylld Maud Olofsson, hyllad som den borgerliga alliansens (m)oder, lämnat scenen var det  dags för val av hennes efterträdare.

 

Annie Lööf valdes enhälligt till centerpartiets nya partiledare. Är någon förvånad? Det har ju gullats mycket i media om  centerns valprocedur  Tre personer anmälde sig som kandidater till partiledarposten och detta framställdes i flera media som höjden av demokrati.  Kontrasten skulle vara den valprocedur som tillämpades av  socialdemokraterna, vilken påstods ske i slutna rum.

 

Jag tillhör visserligen dem som tycker att socialdemokrater som till äventyrs är beredda att ställa upp som partiledare i framtiden inte behöver mörka med detta.  Men med långvarig erfarenhet från flera socialdemokratiska partikongresser,partiledarval och ett flitigt turnerande bland medlemmar och sympatisörer under drygt trettio år, så kan jag svära vid profetens skägg (om så skulle behövas) att det inte är så förfärligt stor skillnad på valpreludierna och själva partiledarvalen i de riksdagspartierna.

 

Det låter ju förvisso storartat demokratiskt att flera personer förklarar sig lämpliga som partiledare.  Men den som har  minsta kännedom om hur det politiska spelet bedrivs vid  sådana här tillfällen kan med stor visshet slå fast att det i mångt och mycket är ett spel för gallerierna.  Det stod redan några dagar  efter det att tre centerpartister framträtt som pretendenter på att vilja bli centerledare klart att det skulle bli Annie Lööf.  Centerpartiets valberedning var liksom alla andra valberedningar i riksdagspartierna ytterst angelägen att inför förestående partistämma kunna föreslå en person som de med så gott som hundraprocentig säkerhet visste skulle bli vald, och detta med acklamation.

 

Det kan ju mot denna bakgrund kanske vara intressant att få en liten inblick i hur det gick till när Håkan Juholt enhälligt valdes till partiledare för socialdemokraterna.  Omedelbart efter att Mona Sahlin offentliggjort sin avgång från partiledarposten, inleddes en febril verksamhet inom hela den socialdemokratiska rörelsen.  Spekulationerna om att socialdemokratiska partiledarval styrs uppifrån bygger på lösan sand.  Den valberedning som arbetade efter precis samma förutsättningar som den centerpartistiska fick från gräsrötter, och socialdemokratiska lokalavdelningar, distrikt etc. in  en rad förslag på  kandidater.  Och eftersom det i vanlig ordning läckte till media, som det praktiskt taget alltid gör i en demokrati, så är det mycket lätt att konstatera att det brann ett antal eldar bakom rökpelarna.

 

I det läge  då vissa rökslingor av lite kraftfullare karaktör började luta åt Stockholmshållet och Mikael Damberg så började det röra sig ordentligt ute i de djupa s-leden.  Valberedningen vars uppgift ju är att vara lyhörd för stämningarna var just lyhörd inför de allt kraftigare signaler som talade för att socialdemokraterna måste  få en ledare som står med båda  fötterna ordentligt förankrade i en genuin  socialdemokratisk mylla och samtidigt har blicken klart riktad mot  en framtid som för socialdemokratins del måste handla om att forma ett alternativ som klart avviker från den linje av vacklan och tvehågsenhet,  ideologisk utslätning som lett  till två  valnederlag.

 

När sålunda processerna haft sin gång valberedningarna inom resp. partier satt sig ner och tittat i  kristllkulan, så har såväl den socialdemokratiska som den centerpartistiska på stadig grund kunnat föreslå en kandidat som de är så gott som säkra på att kongress resp. partistämma enhälligt ska ställa sig bakom.

 

Konstigare är det inte!Målet att smutskasta Sossarna lär fortsätta, både från media och från högerhållet.
Det ligger liksom i tiden detta när man lärt sig av Carl Rove.
Så illa är det tyvärr.

Jag tror mycket kommer hända inom politiken de närmaste 30 åren. kanske saker som helt förändrar det politiska system som gällt åtminstone sista 100 åren.

Vad händer då USA faller? Blir det mera omoral i valprocedurer o.s.v eller blir det helt tvärtom.
Internet förändrar tror jag.


Bengt Silfverstrand: Visst är det så. Därför gäller det för oss socialdmokrater att hålla fanan högt och koncentrera oss på att bekämpa tidens orättvisor och dra rödluvemasken av borgarna.
Jag tror att du fullkomligt missuppfattat vad folk i gemen, d.v.s. de som inte yrkespolitiker, anser om öppenhet vid partiledarval.

Du nämner t.ex. att C-valberedningen var angelägna om att ställa sig bakom en kandidat som kunde väljas mer eller mindre enhälligt vid stämman, och anför det som något sorts bevis för din sak.

Men det är väl självklart att det är önskvärt att partiledarfrågan är avgjord innan stämman, ju tidigare partiet kan sluta upp bakom en kandidat desto bättre.

I USA:s primärval (som du kanske inte heller anser vara mer öppna än Socialdemokratiska partiledarval?) så debatterar man mycket och ofta i månader före det formella valet på partikongressen, men där vill man likväl ha frågan avgjord långt innan kongressen, och när så inte är fallet blir det kaos och partiet framstår som splittrat.


Bengt Silfverstrand: Tro är en sak, realiteter en annan. Jag har varit med så länge, träffat så mycket folk utan i deras vardagstillvaro, så jag vet vad jag talar om. Centerpartiet harvarit precis lika angelägna om att kunna samlas kring en kandidat som socialdemokraterna. Man behöver inte ha en kristallkula för att vara förvissad om att det skulle bli Annie Lööf. Ska sanningen fram så var det mer ovisst om vem som skulle bli partiledare inom (S). Det var den djupgående diskussionen ute i distrikten som till slut avgjorde till Håkan Juholts fördel.
Det är väl självklart att det finns en vilja att hela partiet ska kunna sluta upp bakom en kandidat, varför använder du det som argument?

Håkan Juholts namn kom in så sent i diskussionen att han inte var föremål för någon diskussion.


Bengt Silfverstrand: Än en gång talar du mot bättre vetande Håkan Juholts namn har funnits med i diskussionen ända sedan han var biträdande partisekreterare.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM