TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Satt sin sista potatis!

Nu har flera potatisodlare satt sin sistsa potatis, meddelar Potatisodlarnas förening.

Orsak: Lågpriskedjorna pressar priserna så att det blir olönsamt att odla ”knölarna.”

Den (m)arknaden, den (m)arknaden….

 

Bengt Silfverstrand

Viken

 2006-04-18, 13:38  Permalink


Det är väl dags då att den socialdemokratiska partikongressen får sätta priset på potatis.


Bengt Silfverstrand: Nej, gud bevare oss för både planhushållning och borgerlig s k ramhushållning - den senare som ju saknar både ram - hus och hållning!
Tidigare har jag alltid satt egen potatis men nu är det dyrare att göra det än att köpa den. Sättpotatisen kostar mer per kilo än den köpta potatisen. Visserligen så kan man köpa den billigare potatisen och använda den som sättpotatis men..............

Jag förstår potatisodlarnas reaktion.

Detta är en del av den globaliserade världen. Men som konsumentpolitiker så vill jag också att konsumenterna skall få kvalitet för sina pengar. Min förhoppning är att den importerade potatisen håller kvaliteten och inte är besprutad.

Det krävs en större kontroll av importerade livsmedel inte minst vad det gäller besprutning dvs kemikaliebehandling. Detta var en av Margot Wallströms stora frågor som ansvarig för miljöfrågor i EU.


Bengt Silfverstrand: Delar din uppfattning både vad gäller potatisodlarnas situation och vad gäller livsmedelskvaliteten. Men nog är det motsägelsfullt att de ivrigaste marknadsprofeterna här står med rumpan bar.
Så länge inte efterfrågan på potatis sjunker, så lär det finnas potatisodlare. Åtminstone i länder utan alltför reglerat jordbruk.

Inom EU:s jordbruk och livsmedelsmarknad är det därför tyvärr oerhört svårt att uttyda vad som händer och varför. Marknaden och produktionen är sönderreglerad och drogad av massiva bidrag och omfördelningar. Vilket naturligtvis kan skyllas även på moderaterna som EU-förespråkare. Men inget som händer inom jordbrukat i Europa har särskilt mycket med marknadsekonomi att göra.

När bidragssystemet kommer upp igen för omförhandling år 2012 så kommer sannolikt stora delar av västeuropas jordbruk att gå under. Det har varit skyddat från konkurrens och matats med bidrag alltför länge, och har därmed undanhållits från det nödvändiga rationaliseringstrycket från den fria marknaden.

Vore intressant att få Bengts synpunkter på EU:s jordbrukspolitik. Jag lovar att läsa med allvar och intresse, utan partipolitiska baktankar. Själv tycker jag att det är helt uppåt väggarna. Tycker att Sverige åtminstone på denna punkt kunde stå enat och försöka agera. Istället verkar frågan osynlig i svensk debatt.


Bengt Silfverstrand: Så talar en sann nyliberal, dessutom en kluven sådan. Först heter det att det lär finnas potatisodlare så länge inte efterfrågan sjunker och "åtminstone i länder utan alltför reglerat jordbruk." Men det är ju detta som är problemet.
Efterfrågan sjunker förvisso inte men flyttas från inhemska odlare, vars över vars kvalitet vi har en mycket god kontroll, till utländska odlare med helt andra kemikalieinsatser i odlingen.

Om EU:s jordbrukspolitik tycker jag inte och det beror självfallet på att den bygger på rent hyckleri. Marknadsekonomins mest högljudda förespråkare gör när det gäller jordbrukspolitiken helt om och slår vakt om en ren planhushållning på området till stort förfång både för u-länderna och för de egna ländernas konsumenter. Sverige avviker i detta hänseende trots allt positivt.
Jag tror att det är oerhört många svenskar, som tycker att EU:s jordbrukspolitik är förkastlig. Men så länge Frankrike och de franska bönderna får styra, så är jag rädd, att det inte kommer att bli alltför stora ändringar.


Bengt Silfverstrand: Visst är EU:s jordbrukspolitik förkastlig och v isst är det de stora länderna, främst Frankrike som föregår med dåligt exempel.
Bengt och Eva:

Det här är bara början, om vi får en moderat styrd regering. För då skall ni se att alla spärrar släpps och importen av livsmedel kommer att öka till nackdel för våra svenska bönder och odlare. Skulle det inte bli fallet, så får vi nog tacka EU, som trots allt struntprat från dess belackare, faktiskt också gör bra saker.
Er förvirring (alt. hyckleri) är total. Först så låtsas ni kritisera EU:s jordbrukspolitik, som bygger på protektionism och bidrag.

Sedan vill ni skydda svenskt jordbruk med samma medel, och med samma skrämselpropaganda om utländskt jordbruk som t.ex. franska bönder använder.

De som lider av denna nationalistiska socialism blir dels de svenska kunderna, som kommer att få ännu dyrare mat, dels våra vänner i grannländerna i öst vars jordbruk ni förtalar. För det är naturligtvis främst deras potatis som konkurrerar ut vår.


Bengt Silfverstrand: Om någon är förvirrad, så är det väl herr supernyliberal. I det inlägg som gav upphov till denna debatt noterade jag kort och kärnfullt den fantastiska motsägelse som består i att den samlade borgerligheten pläderar för avreglering av hela samhället exklusive jordbruket. Utan att på något sätt vara fulländade har vi i Sverige ändå gått längre i rationalisering av jordbruket än de flesta andra EU-länder.

Att vara marknadsliberal är uppenbarligen att vara kluven både på längden, bredden, korsen och tvären!
Jag skriver ett inlägg där jag pläderar avreglering av jordbruket, varefter du tycker jag är "kluven" och kritiserar mig för att jag *inte* vill avreglera jordbruket.

I samma inlägg pläderar du själv både för avreglering och reglering av jordbruket. Du påstår dig måna om u-ländernas export samtidigt som du med nationalistiska övertoner svartmålar utländskt jordbruk. Du kritiserar de borgerliga för att inte vilja avreglera jordbruket tillräckligt, samtidigt som du själv argumenterar för reglering. Var finns integriteten i en sådan argumentation?


Bengt Silfverstrand: Jag konstaterade i mitt inledande inlägg att den av nyliberaler i alla sammanhang hyllade marknaden är i full färd med att reducera antalet svenska potatisodlare till förmån för utländsk import. Utvecklingen har fått Potatisodlarnas organisation - som knappast kan "beskyllas" för att gå regeringens (s) ärenden att gå i taket. När marknadsekonomin drabbar borgerliga särintressen så är marknadsekonomin ful och stygg. Annars är den alla goda gåvors givande.

Det var denna dubbelmoral jag kritiserade. Ingenting annat.
Ja, vad gäller potatisdebatten så kan man skilja knölarna från de riktiga potatisarna....

mvh
"early puritan"
http://www.s-info,se/nilsson


Bengt Silfverstrand: Så sant som det är sagt!
Tack Lennart, för ännu ett av dina sakliga debattinlägg! Hoppas att Höganäsborna snart får vägledas av ditt briljanta intellekt.

Vågar du själv uttrycka något om jordbrukspolitiken förresten? Annars kan man ju lätt få intrycket att du bara skriver för att göra narr av andra debattörer, vilket knappast är förenligt med debattreglerna. Om de nu mot förmodan skulle tillämpas även på de egna påläggskalvarna.


Bengt Silfverstrand: Att raljera med aningslösa nyliberaler ligger väl inom debattens regelverk.
Ditt resonemang går bara ihop om du anser att den borgerliga oppositionen är "nyliberal". Ett retoriskt knep, för det anser väl inte ens du. Ursäkta att jag tog ditt inlägg på allvar.

Jag tycker att svenskarna ska få köpa potatis från vem de vill, utan pekpinnar.

Om man vill stödja svenskt jordbruk, så ska man förstås köpa svensk potatis. Det må vara av nationalistiska, ecnterpartistiska eller miljöpartistiska principer.

Om man istället prioriterar priset, så kanske man väljer importversionen.

Det verkar som att svenskarnas frivilliga val nu leder till minskad efterfrågan på svensk potatis. På samma sätt som våra fria val en gång ledde till att vi överhuvudtaget började dola potatis i Sverige (för inte särskilt länge sedan). Som du vet är det ingen europeisk växt från början.

Du ska inte vara så rädd för förändringar, Bengt.


Bengt Silfverstrand: Det är inget retoriskt knep att tala om en nyliberal opposition. Det är bara att notera och registrera deras (o)gärningar.
Vem har sagt att svenskarna ingte ska få köpa potatis av vem man vill?

Men frivilligheten är illusorisk eftersom det inte är konsumenterna som väljer. Det är stora oligopol som fått många svenska potatisodlare att sätta sin sista potatis.

Och rädslan för förändringar ligger verkligen inte hos mig utan hos de borgerliga marknadskramare som vill avreglera praktiskt taget allt utom det svenska jordbruket.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM