TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Har just avlyssnat presskonferensen med Anders Borg.  Den kan lämpligen sammanfattas  med ett citat av kåsören Cello:  "En hög  repriser till högre  priser."  Numera portioneras ju budgetens innehåll ut i små doser och när själva det högtidliga formella presentationstillfället äger rum, ja då är redan apelsinen utkramad till sista droppen.

 

En annan iakttagelse är förstås att det uppenbarligen råder brist på journalister med kraft och kompetens att pressa Borg på besked på de punkter där budgeten enligt en nästan samstämmig ekonomisk sakkunskap är klart bristfällig.

 

Budgetens mest uppenbara svaghet är att den närmast gör på stället marsch i en situation där  regeringen borde sätta in kraftfullare åtgärder för att motverka den ekonomiska nedgången.  Här påstås t ex att det finns ett reformutrymme på ca. 15 miljarder, medan Konjunkturinstitutet, som väl får anses representera viss sakkunskap i sammnhanget i sin bedömning finner samma utrymme vara hela 30 miljarder.

 

Borg hade tre mantra som  mera handlar om partitaktisk retorik än politisk-ekonomisk handlingskraft.

Vi fick än en gång veta att regeringen för en ansvarsfull politik och att man vill undvika både nedskärningar och skattehöjningar.

 

För det första är det inte regeringen Reinfeldt som uppfunnit ansvaret i sammanhanget.  I själva verket så surfar man fortfarande på den ekonomiska framgångsvåg som skapades av regeringen Persson.  För det andra är  det ingen som förespråkat skattehöjningar i dagsläget. Däremot kan konstateras att Reinfeldt-Borg tvingats backa från sitt paradnummer - Skattesänkningar.  För  det tredje har man redan genomfört flera nedskärningar i socialförsärkingssystemet vilka ingalunda återställts.

 

Mot den idé- och nyhetstorka som sålunda präglar den borgerliga regeringens politik kan lämpligen ställas det paradigmskifte i den ekonomiska debatten, varom Arbetarrörelsens Tankesmedka skriver i sitt nyhetsbrev nr 122 -

www.arbetarrorelsenstankesmedja.se

 

Tankesmedjans utredningschef Anne-Marie Lindgren berättar om hur man nu också i "Lejonets kula" , d v s  finansvärldens centrum kommit till insikt om att ojämlikhet inte  är medlet att skpa en långsiktigt stabil tillväxt.  Hon åberopar bl a en artikel i septembernumret av "Finance and Development", som ges ut av Internantionella Valutafonden (IMF) och där två ledande ekonomer inom IMF:s forskningsektion i en artikel understryker att graden av jämlikhet tenderar att korrelera med långsiktigt stabil tillväxt.

 

* I den internationella debatten  syns nu allt oftare en växande kritik mot fixeringen vid  tt minska statsskuld och budgetunderskott utan hänsyn till hur det slår mt  landets produktionsförmåga.

* Ständigt nya forskarstudier  visar att insterna av de senaste decenniernas privatiseringspolitik inom den skattefinansierde sektorn inte blivit vad man tänkt sig.

 

* Intresset för jämlikhetsfrågor växer och  deet handlr om både sociala och ekonomiska aspekter - där jämlikhet til skillnad från de senaste decennierna nu tillmäts ett positivt värde.

 

"Det som nu dyker upp i debatten igen, det är att det är  skillnad på samhälle och marknad.  Marknaden kan tillgodose individuella behov, sällan gemensamma/samhälleliga - om inte politiska åtgärder styr dem dit.  Gemensamma behov kan bara tillgodoses av  gemensamma, samhälleliga organ.  Dit hör stat och kommuner/landsting, men man kan också räkna dit olika frivilligorganisationer, som bevakar sådana kollektiva intressen som handlar om annat än vinst på kapital."

 

Lindgren avslutar sin analys med en viktig markering: "Den svenska regeringen kan knappast äntas ta till sig denna nya debatt.  Men en socialdemokratisk debatt som hukat i skuggan av det nyliberala paradigmet kansk kan få ny livskraft?

 

Den viktigaste frågan för socialdemokratin just nu blir att träda fram ur skuggan och radera ut detta frågetecken?

 Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM