TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Alla älskar miljöpartiet och miljöpartiet älskar alla.  Ja, så skulle man kunna sammanfatta den närmast euforiska känslor som präglat de  senaste dagarnas debatt om miljöpartiets "kärleksförhållanden."

 

Bakgrunden till spekulationerna om miljöpartiets framtida politiska färdväg är en enkel(spårig) enkät bland partiets kommun- och regionpolitiker och i vilken många miljöpartister utan ideologiska samvetsbetänkligheter kunde tänka sig att "gå i säng med såväl moderater som socialdemokrater."

 

Nu säger ju erfarenheterna att opportunism och "makten-framför-allt-syndromet" är många politikers och inte  bara miljöpartisters ledstjärnor, så egentligen är resultatet av enkäten ingen nyhet.  Men mot bakgrunden av de invärtes konvulsioner som alltmer präglar umgänget inom den borgerliga alliansen, där småsyskonen håller på att krossas av moderaterna, så är det kanske inte så märkvärdigt att miljöpartiet i vissa kretsar redan nu ges något av en statsbärande roll i en framtida regeringskoalition.

 

Förhoppningar om ett miljöpartistiskt politiskt partnerbyte torde ändå vara för tidigt väckta. Ty de som hyser sådana drömmer förtränger de realiteter som gett miljöpartiets dess nuvarande ställning i väljaropinionen.  Miljöpartiets långsiktiga politiska framgångar torde i huvudsak ha skapats av partiets

trofasthet gentemot överlevnadsfrågor som klimat- och miljöproblemen.  Insikten om att det inte är marknadslösningar utan genomgripande samhällsförändringar som krävs för att komma till rätta med dessa problem finns uppenbarligen hos partiets ledning med  de nya språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson. Och  det fordras nog inga djupare politiska insikter för att inse att det är inom vänstern i vid bemärkelse som den största handlingsberedskpen och politiska viljan här står att finna.

 

Vi behöver heller inte rikta blickarna längre än till Tyskland för att finna  praktiska erfarenheter till stöd för uppfattningen att det är ett rödgrönt samarbete som bäst främjar de miljöpolitiska ambitionerna.

 

 

 

 

 Nu gör du felet att du tror att alla delar dina analyser, och att det som omotsägbara fakta för dig är omotsägbara fakta för alla andra.

"Insikten om att det inte är marknadslösningar utan genomgripande samhällsförändringar som krävs för att komma till rätta med dessa problem finns uppenbarligen hos partiets ledning."

Men det är just marknadslösningarna som man har valt, och det med hjälp av rena skrämselargument om att vi inte har tid att diskutera exempelvis vem som får betala notan för de förhastade åtgärderna.

Du och jag hade tidigare en lång diskussion om straffbeskattningen av fattigpensionärernas mopedbränsle. De rika kan hela tiden köpa sig förbi miljöavgifterna och har heller inte råd med de investeringar i ny teknik fom behövs för att få de frikostiga stöden och skattelättnaderna.

Men naturligtvis kan man diskutera vad dessa manipulationer av marknadsekonomin ska kallas. Jag föredrar termen "borgerlig kommunism". Inte ens moderaterna är ett renodlat marknadsliberalt parti, utan snarare ett klasskampsparti för överklassens intressen.
Och i de kampen drar de sig inte för att knycka vänsterns retorik och metoder.

Mp har inte genom det rödgröna samarbetet tillfört socialdemokratin något bra, utan snarare argument mot jämlikhet och solidaritet, att det är så bråttom att rädda klotet så att vi inte har tid med jämlikhet och solidaritet.

Men på en punkt tänker jag försvara mp. Det är inte på grund av personlig makthunger som mp flirtar med alliansen. Det handlar snarare om att mp vill ta ansvar för den parlamentariska situation som råder, att ett annat parti har knyckt mp:s politiska taktik, vågmästarpolitiken. Detta är en del av mp:s ursprungliga ideologi.

Och jag är inte heller rädd för uppgörelser mellan mp och alliansen inom den nuvarande mandatperioden. Varje sådan uppgörelse har som absolut förutsättning att det i alla fall blir någon liten vridning åt vänster av alliansens politik. Och det är bra.

Även jag har lite svårt att tro på en regeringskoalition mellan m och mp efter valet 2014. En sådan koalition har som förutsättning att m går med på att stänga kärnkraftm och det kommer m inte att göra så länge det inte finns fullgod alternativ elproduktion. Och det finns inte. och kommer inte ens att finnas 2014. Det ligger långt in i framtiden.


Bengt Silfverstrand: Nu drar du slarviga och förhastade slutsatser. Min analys av miljöpartiets agerande bygger i själva verket på en lång erfarenhet av partiets aktiviteter och är hämtade dels från riksdagsarbetet och dels från kommunpolitiken. Även om miljöpartiet förvisso inte varit konsekvent i sitt miljöpolitiska agerande, så kräver deras prinipiella ställningstaganden till miljöfrågorna mera politik och mindre marknad.
Sen måste man i rättvisans namn erkänna att miljnöpartiets offensiva miljöpolitiska linje påverkat socialdemokratin i riktning mot större miljömedvetenhet. Du har en benägenhet att ta rejäla runder omkring politiska kärnfrågor, men inte sällan hamnar du i slutsatser som inte ligger så värst långtifrån mina.
Uppgörelser med mp kan till och med fungera som ett sätt att dölja reträtter från ohållbara politiska positioner och prestigelåsningar. Alliansen behöver inte erkänna att de har haft fel utan kan skylla på att det är ett pris som de måste betala för att få mp-stöd i andra frågor.


Bengt Silfverstrand: Kan i stort dela detta resonemang men slutsatsen blir ändå att miljöpartiet är mera vänster än höger när det kommer till politiska realiteter.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM