TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Har just läst den franske diplomaten och författaren Stéhane Hessels bestseller "Säg ifrån".  Hessel var aktiv i den franska motståndsrörelsen under andra världskriget oh överlevde såväl farliga uppdrg som tortyr och koncentrationsläger  Efter kriget vigde han sitt liv åt fredsarbete, dels inom FN och senre som diplomat.  Han är idg den siste var i liet v de tolv medförfattarna till FN:s allmänna förklaring om  de mänskliga rättigheterna.

 

Även om Hessel som fransman i mycket utgår från fransk förhållanden när han manar till kamp mot tidens orättvisor, så är hans budskap i hög grad också tillämpligt på Sverige och andra EU-länder där klyftan mellan fattiga och rika fördjupats.  Hans budskap kan sammanfattas i förmågan att uppröras och att engagera sig.

 

Göran Greider skriver i en kommentar bl.a.: "Hemligheten bakom varje samhälle som präglats av förändrings- och uppbrottsvilja är i sista hand just den kollektiva handlingen. ....När Hessel ropar ut sitt patos så säger han egentligen två saker:  Deet ena är att det är rätt att vara upprörd.  Det andra är att han ropar ut ett budskp som gör oss till något mer än enskilda, isolerade människor.  Var  och en av oss växer  när vi engagerar oss.  Upprördheten behöver sina gemenskper, sina socialaarenor ochsina organisationer - hur fria och lösa de än är."

 

Det är inte, som en del påstår brist på politiska alternativ som är socialdemokratins dilemma utan bristen på upprördhet över tidens orättvisor och ett skapande engagemang för att angripa dessa orättvisor.

 

Det saknas annars inte underlag för en offensiv mot ökad jämlikhet och motståndskamp mot systemskiftet.

 

I sin senaste snabbnalys - nr 36 - gör "Arbetarrörelsens tankesmedja" en skarp vidräkning med det systemskifte som redan är en realitet.  Grundbulten för en generell välfärdspolitik är att arbetslöshets- och sjukförsäkringarna ska ge skydd vid inkomstbortfall.  Den tanken har nu övergivits i vårt land  Vi har i stället fått ett system som ger ett grundskydd. och som det visat sig ett mycket bräckligt sådant.

 

"Man kan beskriva det som att pengar omfördelats från arbetslösa och sjuka till personer som är friska och har arbete - men också om tt de som har arbete får betala sina skattesänkningar med dels höjda egenavgifter, dels ett betydligt sämre skydd om de själv skulle förlora jobbet eller bli sjuka."

 

"Vi har alltså, utan egentlig debatt, lämnat tanken om att socialförsäkringarna ska skydda mot inkomstbortfall och i stället fått ett system som enbart ger ett grundskydd - och även detta grundskydd är mycket begränsat och som framgår av Socialstyrelsens siffror, många gånger otillräckligt."

 

Här har socialdemokratin med andra ord en utmärkt utgångspunkt för en politisk offensiv om framtiden. 

 

Det är också en illusion att hävda att det inte förs någon framtidsdiskussion inom socialdemokratin.  Den först ständigt i Arbetarrörelsens tankesmedja.  Andra fora med anknytning till arbetarrörelsen där spännande framtidsdiskussioner förs är "Tiden", "Tvädrag" och "Efter Arbetet".

 

I detta sammanhang vill jag lyfta fram ytterligare en fråga där socialdemokratin borde kunna bryta ny mark.  Och det handlar om kampen mot arbetslösheten.

S-bloggare Jan Andersson tror i sin blogg "Var finns framtidsdiskussion hos socialdemokraterna" att vi kan få ner  arbetslösheten under 4% genom investeringar, utbildning och näringspolitik.  Dessa är naturligtvis samtliga viktiga instrument för att öka sysselsättningen men långtifrån tillräckliga.

 

Innan Sverige skaffar sig ett sysselsättningsmål  likvärdigt med inflationsmålet så kommer vi aldrig långsiktigt under 4 procents arbetslöshet.

Den insikten tycks nu ha infunnit sig även hos en del ekonomer av facket.  Så t ex har regeringens förre ekonomiske rådgivare ekonomiprofessorn Lars Calmfors i dagarna förordat en mindre restriktiv penningpolitik och menar att ett inflationsmålet kan höjas från nuvarande 2 procent till 3-4 procent.

 

Socialdemokratin behöver alls inte leta efter framtidsfrågor att ta itu med.

 År 2006 var det 20 procent som inte fick någon form av ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, 2010 var det 60 procent. Om detta och mera fakta kan man lyssna på i länken där Anders Wikander tre-fyra minuter in i sändningen informerar om arbetslöshetsförsäkringen.

http://svtplay.se/v/2471706/svt_forum/almedalen__a-kassan_-_frivillig_eller_obligatorisk_?sb,k135866,1,f,-1


Bengt Silfverstrand: Vilket entydigt talar för slutsatsen att socildemokratin måste skärpa profilen mot tidens orättvisor. Du har pekat på en av de största.
Diskussioner i all ära, men det behövs mer.

Att den socialdemokratiska 30-talspolitiken var så seriös och så framgångsrik berodde till stor del på att Sverige på 20-talet hade världens mest strejkbenägna arbetarrörelse.

Och att det blev nån New Deal i USA, som efter 1944 gjorde deet ok i hela världen att föra keynesiansk politik, berodde på att den amerikanska arbetarrörelsen var den mest strejkbenägna under 30-talet.

Man måste sätta makt mot makt för att övertyga. Det räcker inte med prat. Även om pratet förvisso också är viktigt.


Bengt Silfverstrand: Alldeles riktigt Det gäller att kunna gå från ord till handling. Och det är just det som är poängen med den här bloggen.
Uppmuntrad av Jan Wiklund insinuerar du att socialdemokratin skulle kunna använda sig av strejkvapnet när det gäller att gå från ord till handling. Är det sådana tankar som ligger bakom idén om LO:s samarbete med socialdemokratin?
Bengt Silfverstrand: Den här typen av ren oförskämdheter kommer fortsättningsvis inte att accepteras på dessa sidor. Jag insunuerar som framgår av texten ingenting alls utan menar att (s) ska gå från ord till handling i den konkreta politik vars färdriktning Håkan Juholt föredömligt pekat ut.
Förlåt, men du måste förstå att om Wiklund skriver:

"Sverige på 20-talet hade världens mest strejkbenägna arbetarrörelse"

"den amerikanska arbetarrörelsen var den mest strejkbenägna under 30-talet"

och du kommenterar "Alldeles riktigt Det gäller att kunna gå från ord till handling."

Så är min undran inte oförskämd.


Bengt Silfverstrand: Jag har aldrig ens antytt att socialdemokratrna skulle kunna använda strejkvapnet för att gå från ord till handling. Min kommentar i sammanhanget avser givetvis vikten av att konkretisera politiska budskap framförda i talarstolar på partikongresser o.dyl. Än en gång sluta upp med dumheter av det här slaget, om du fortsättningvis vill ha utrymme här.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM