TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Jag lyssnde för en stund sedan till presskonferensen med Reinfeldt (m) och Hägglund (kd) ang. b-regeringens  nya utspel om pensionärerna.  Det var nästan rekord i "kringelkrokar", och det hela kom närmast att framstå som ett synnerligen krystat försök till "äreräddning" av kristdemokraterna.  Detta särskilt mot bakgrund av att kristdemokraterna i gårdgens SVT-sändningar utmålades  som förlorarna i "slaget om pensionärerna" inom regeringen.

 

Nu försökte både Reinfeldt och Hägglund att framstå som pensionärernas vänner  att genom hänvisningar till vissa tidigare sänkningar av pensionärsskatten och under ständigt upprepade krumbukter om att det var de sämst ställda pensionärerna man nu ville värna om genom att höja bostadsbidragen.  Maken till motsägande självmål får man nog leta efter eftersom ju samma regerings allt övergripande mantra är "arbete i stället för bidrag".

 

Ett klart besked fick vi dock även om frågan ständigt fick upprepas.  Nämligen att skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare ska bestå. 

 

Håkan Juholt har föredömligt snabbt kommenterat det torftiga regeringsutspelet och slagit fast det för alla utom b-regeringen självklara nämligen att pension är intjänad lön och att den logiska konsekvensen av detta måste vara att pension ska beskattas lika med lön.

 

Reinfeldt försökt göra ett stort nummer av att en helhetsreform enligt s-modell skulle kosta 17 miljarder.  So what!.  Rom byggdes som bekant inte på en dag och det utlovade likställandet av beskattningen måste ske 

stegvis.  Redan i sin höstbudget kommer socialdemokraterna att ta det första steget mot en rättvis beskattning.

 

En mycket pessimistiskt lagd s-bloggare har klagat på att socialdemokraterna alltför mycket reagerar på borgerliga förslág och saknar en egen politik.  Även om socialdemokraterna måste skärpa sin profil på flera punkter så är just frågan om pensionärsskatten och överhuvudtaget pensionärernas situation en klart partiskiljande fråga, där det tydliga socialdemokratiska alternativet till den borgerliga linjen inte bara måste vara sänkt pensionärsskatt utan också en översyn av hela det pensionssystem som i alltför hög grad gjorts beroende av utvecklingen på börsen.

 

Rent ekonomiskt  är det slutligen också mycket lätt för socialdemokraterna att hitta finansiering till sänkt pensionärsskatt.  (S) säger helt riktigt nej till sänkt restaurangmoms och jag är alldeles övertygad om att en massiv majoritet av svenska folket finner en med löntagare jämförbar skatt för pensionärer vara långt viktigare än att kunna äta någon krona billigare på krogen.

 

Ännu bättre vore det förstås om (S) också sade nej till skatteavdrag för välgörenhetsgåvor och i stället använde dessa miljarder till ytterligare sänkning av pensionärsskatten.

 

 Ja sänkt skatt, för dem med feta pensioner, är ju detta ohyggligt viktigt...t.ex för riksdagsledamöter, kommunalpampar, f.d VD:ar...m.a.o gräddan i samhället...jag tycker det vore mer moraliskt och viktigare att höja "fattigpensionärers" svältnivå till en rimligare levnadsnivå...en fördubbling till ca 12-13 tusen efter skatt, anser jag vara rimligt...det är ju inte alla som haft förmånen att få vara frisk kunnat jobba ett helt liv...men dem som haft den förmånen, är det mest synd om, verkar det...


Bengt Silfverstrand: Du tycks fullständigt ha missuppfattat frågan. Vad det handlar om är att samma skatt ska utgå på intjänad lön - pension - som på dagens arbetslöner. Konstigare är det inte och blanda inte in riksdagsledamöter, kommunalpampar m fl i sammanhanget. Dessa kategorier ska självfallet inte undantas från principen lika skatt för alla kategorier som uppbär ersättning i form av lön resp. pension.

Sen behöver hela pensionssystemet justeras så att de inte som idag blir beroende av utveklingen på börsen.
sven bergström - 5 september 15:15, 2011

Håller med man kan sänka skatten för pensioner under en viss nivå, dessa kan även få höjd pension.

Sedan ska skatt vara lika på inkomster oavsett var inkomsten kommer ifrån.
Den skattediskriminering som pågår är skrämmande.

Sjuka, arbetslösa kommer med borgelig politik inte ens om 50 år få sänkt skatt.
De kommer svältas det enda som ska gälla för dessa är evigt jobbsökande och rehabiliteringsbesökande.

Att kalla skattesänknigar arbetslinje är nog den största bluff som politiskt skett i Sverige.

Arbetslinjen den övergavs så tidigt som i början på -90 när man släppte full sysselsättning för att istället skriva under Maastrichtfördraget och hålla låg inflation.

Så någon arbetslinje finns inte den är redan bortagen.


Bengt Silfverstrand: Se svar på föregående. Gör man sedan redant hus med ytterligare jobbskatteavdrag så kommer vi ifrån problemet med växande klyftor mellan dagens förvärvsarbetnde och gårdgens (dagens
pensionärer.)
Blev lite tokigt det jag skrev.

jag skrev:

"sven bergström - 5 september 15:15, 2011

Håller med man kan sänka skatten för pensioner under en viss nivå, dessa kan även få höjd pension."

vad jag vill mena är att de som har pensioner som är Tillräckligt höga dessa behöver inga skattesänkningar.
Skattesänkningar och höjd pension bör gälla de med låga pensioner upp till en viss gräns.

Hoppas ni förstod bättre vad jag menar med denna kommentar
Blir nästan humoristiskt när det historiska skattehöjarpartiet S vill börja sänka skatter samtidigt som M inte vill detta.


Bengt Silfverstrand: Då har du rejält missat poöngen. Jobbskatteavdragen har skapat de nyvarande orättvisorna och det är dessa som ska rättas till. Dessutom är det inte sant att M inte vill sänka skatter. Partiet har av realekonomiska och taktiska skäl gjort en paus i fortsatta jobbskatteavdrag. Men de återkommer säkert och detta måste socialdemokraterna givetis motarbeta.
Om det var Sturio 1 eller Dagens Eko vet jag inte men någon sa, att eftersom vi betalade skatt på våra löner när vi fick dem så skall pensionen givetvis vara skattefri. Det ligger onekligen något i den tanken.
Bengt Silfverstrand: Ja spekulera ut i det blå kan man ju alltid. Verkligheten ser annorlunda ut.
Det bästa hade varit om alla grupper, alltså även pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa, hade behandlats lika men nu är det som det är och då är det enligt min mening mest befogat att de med lägst pension har förtur.
Detta har inte S varit så bra på att framhålla och nu tycks alliansen tagit initiativet i den frågan (höjt bostadsbidrag).

Det borde finnas en lägsta nivå för pensionerna som är högre än i dag, någon siffra kan jag inte nämna eftersom
jag inte har så bra kunskap om hur nivåerna ligger. Har för mig att i pensionsöverenskommelsen var det de borgerliga som mest drev frågan om att pensionerna mera strikt skulle följa de tidigare inkomsterna. Om detta vet Bengt nog mera.Bengt Silfverstrand: Att saker och ting är som de är utgör inget vettigt argument för att de inte ska kunna förändras. Situationen är kristallklar. Det är ur alla synvinklar både moraliskt och ekonomiskt att föredra att göra en rejäl sänkning av pensionärsskatten i stället för att pytsa ut pengar till halverad restaurangmoms resp. avdrag för gåvor.
Leif Andersson - 5 september 17:59, 2011
Jag tycker en del inte hänger med vad detta handlar om.

Borgarna de för fram en retorik där man pressar socialdemokraterna på att de aldrig sänkt skatterna för pensionärerna men det har alliansen gjort.

Alltså fattar ni, Nä det gör inte många av er. Alliansen driver alltså in sossarna i en fälla där man lurar dem till att föra en debatt där även sossar vill sänka skatter. Tyvärr har Bengt även han gått på finten.

Jag ser det på ett helt annat sätt.
Det handlar inte om att sänka skatten för pensionäörerna, det handlar om att återställa skatteorättvisan.

man kunde gott och väl lägga fram en politik där man sänker skatten för pensionärer , sjuka, och arbetslösa,
men i gengäld höjer skatten för de som orsakat skatteklyftan.
Vill folket ha skatteorättvisa.

man kunde fråga folket vilket alternativ man vill ha.
Det första redóvisade jag här ovan.
Andra alternativet är att sänka skatten för sjuka, arbetslösa, pensionärer och helt enkelt ta det nån annanstans.
Försämra vägunderhåll, försämra sjukvården., äldreomsorgen, ja helt enkelt presentera en massa alternativ där man tar bort skatter för samhällsfunktioner för att skapa en rättvis skatt för alla.


så hela denna diskusion om pensionärsskatten är felaktig. Det handlar om orättvisan som alliansen skapat och kallar arbetslinjen.

Detta när arbetslinjen övergavs i början på 90-talet när full sysselsättnig övergavs och låg inflation skulle gälla istället därav skrev man under maastrichfördraget, därmed försvann arbetslinjen.

Det alliansen försöker kalla arbetslinjen borde kallas arbetssökarlinjen istället. De vill ha så många som mmöjligt som söker jobb. alternativ två är att man jobbar men har en lön som motsvarar ungefär vad en låg a-kassa är eller en sjukersättning är eller vad socialbidrag är.
Så är högerns arbetslinje som jag vill kalla inflatinslinje istället för det är nämligen inflationen man vill ha låg. Om det ger massor utslagna det skiter man i.


Bengt Silfverstrand: Du krånglar allt till det Bertil. Har man uppfattningen att lika skatt utgå för arbetslön resp. pensioner, så ska man också vara beredd att verka för detta. Då det dessutom finns ett ekonomiskt utrymme för en sådan reform finnsdet ingen nledning att tveka.
Bertil Lund - 5 september 22:33, 2011
svar till Bengt Silverstrand.
Ja krångla till det!? ja som högern skapar retorikne , politiken, så blir det krångligt med allt. Det är även högerns mening.

Vad jkag ville komma fram med är till botten varför jobbskatteavdraget skapades.
Man intutade folket att arbetslinjen skulle gälla.
Men den försvann redan på 90-talet och högern har inte alls återgått till arbetslinjen. I så fall skulle man släppt inflationen "fri".

Så ordet arbetslinje är bluff , Thats it.

Gällande skatter så för att få jämlik proggresiv skatt för alla. så finns flera alternativ. jag gav två.

Kanske det var de du tyckte var krångliga.
Ja: Möjligen har du rätt.
Bättre alternativ finns säkert.Bengt Silfverstrand: Att arbetslinjen är en bluff är vi rörande överens om. Likaså att jobbskatteavdragen skapat ökade klyftor mellan förvärvsarbetande å ena sidan och pensionärer, sjuka och arbetslösa å den andra sidan.
Jag tycker nog att Per Kjellén, som brukar ha vettiga tankar oavsett om jag instämmer eller ej, förtjänar ett bättre svar än "spekulera i det blå kan man alltid göra", även om verkligheten ser annorlunda ut. Om vi uppfattar pensionen som uppskjuten lön, borde vi inte betala skatt två gånger på denna uppskjutna lön. Men gör vi det?

Och man kan väl fortfarande göra avdrag på skatten för sparande i privata pensionsfonder för att i stället betala skatt på pensionen när den betalas ut? Tanken är förstås att då blir skatten mindre, eftersom de flesta får sänkt inkomst vid pensioneringen.

Men vad är det då för politik, som regeringen kör med att pensionärer ska betala mer skatt än de som har jobb? Den borgerliga fräckheten vet inga gränser. På flera håll driver ju alliansen en ren konfiskationspolitik, det som normalt endast extrema socialistpartier och kommunister ägnar sig åt. Hur mycket har regeringen stulit från a-kassan? Ägs inte a-kassorna av medlemmarna?

Sänkt skatt på arbete i branscher som är utsatta för utlandskonkurrens, är viktigt. Och alla vet ju vilken stenhård konkurrens McDonalds på Storgatan i Nyköping har från Burger King på Main Street i Alabama.

Annars är väl sänkt skatt på arbete i utlandskonkurrens-utsatta branscher bra. Inte för att det ger fler jobb, utan för att behålla jobben i Sverige.
Men man kan inte ha olika skattesatser för stålverksarbetare och restaurangbiträden. Och då borde vi inte heller ha olika skattesatser för yngre och äldre.

Men jag tycker faktiskt att en reformering av tandvårdsstödet skulle ha ännu högre prioritet än sänkt skatt för pensionärer. Men det behöver inte stå i motsättning till varandra. Problemet är de höga initiala kostnaderna som ska betalas på ganska kort tid , om man inte får en avbetalningsplan med tandläkaren, innan man får del av den högre rabatten. Varför har ingen sosse reagerat på debattinläggen i frågan. Tillhör alla aktiva partimedlemmar numera de välbestädda medelklassen?

En reformering av tandvårdsstödet kan finansieras på tre sätt: 1) Med mer pengar - blir sannolikt dyrt. 2) Genom omfördelning av kostnaderna, som patienten ska betala, för större tandrenoveringar, över hela behandlingstiden. 3) Genom höjning av avgiften för vanliga läkarbesök.

Berti Lund har tydligen kort minne. Nu skriver han inte ett ord om tandvårdskostnaderna. För några få dagar sedan skrev han på Björn Anderssons blogg, http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1749&blogg=51686:

"Vi som skriver, Kommenterar o.s.v Vi borde var och en av oss ställa krav på både regering och oposition om att slopa restaurangmomsen och hellre införa tandvård som bakas in i sjukvårdssystemet.
Jag tycker det vore nåt att kämpa för där alla skulle gynnas.

Skriv till våra politiker med fler och fler som gör det så kanske det får dem att tänka om."

Skulle vara intressant med ett svar från partiledning eller riksdagsgrupp.Bengt Silfverstrand: Jo, det är verkligen att sväva långt ut i det blå att på fullt allvar säga att pensionärer inte ska betala någon skatt alls, eftersom de redan betalat skatt på tidigare lön. Med det aningslösa synsättet så skulle vi ju kunna nöja oss med en enda skatt. Varför ska vi först betla inkomstskatt och sedan moms etc.?

Nej krångla inte till det hela. B-regeringen har genom att ensidigt gynna förvärvsarbetnde med s k jobbskatteavdrag skapat en situation som inneburit ökade klyftor mellan förvärvsarbetande å ena sidan och folk som står utanför arbetslivet (sjuka, arbetslösa och pensionärer) å andra sidan. Det är detta missförhållande som socialdemokratin har all anledning att kämpa för att undanröja.
Nu har ju Per Kjellén inte sagt att pensionärer inte ska betala någon skatt alls. Någon hade sagt i radio att eftersom vi betalade skatt på våra löner när vi fick dem så ska pensionen "givetvis" var skattefri, vilket Per K. hade snappat upp. Men betalar vi verkligen skatt på våra blivande pensioner? Det tvivlar jag på. Avsättningen till pensioner ingår visserligen i "löneutrymmet" men inte i den lön som vi betalar inkomstskatt för.

Men hur det är på den saken borde väl du som skattepolitiker veta? Om det som Per K. vill redan är (eller har varit) socialdemokratisk skattepolitik så hade det väl varit bättre att redogöra för reglerna i stället för att bara avfärda. Jag tycker inte heller att vi ska betala dubbel skatt, om vi nu gör det.

Du borde i stället svara på mina förslag om tandvårdsstödet. Att det finns människor som - trots det ganska generösa tandvårdsstödet - inte vågar öppna munnen för att inte avslöja att de tillhör "undre underklassen" är en skam för vilken regering som helst. Och för vilket oppositionsparti som helst, som inte driver frågan.

Speciellt som en reformering av tandvårdsstödet inte skulle kosta statskassan en enda krona, utom för de patienter som nu inte alls kan kosta på sig ett tandläkarbesök, förutom att dra ut tänderna på tandvårdsakutens bekostnad.

Det handlar om mitt förslag nr 2 i min förra kommentar bara om en omfördelning över behandlingstiden av de avgifter som patienterna ska betala, så att man får samma rabatt under hela behandlingstiden.

Dataprogram och rutiner finns redan hos FK och varje tandläkare som är ansluten till tanvårdsstödet, varför reformen kan genomföras redan dagen efter ett beslut. Har du några invändningar?


Bengt Silfverstrand: Den socialdemokratiska inställningen är solklar Pensionärskollektivet ska betala samma skatt som löntagarkollektivet. Vad gäller tandvårdsstödet delar jag din uppfattning och här har vi då ytterligare exempel på en profilfråga som socialdemokratin borde göra till sin.
Med tanke på att kommande generationer kanske max kommer att få 25-35% av sin slutlön i pension så tycker jag inte att en sänkning av skatten för dagens relativt sett välbärgade pensionärer är så viktig. Bättre att 40-talisterna som varit den mest gynnade generationen någonsin får ställa in någon solresa så det blir mer pengar över så framtida pensionärsgenerationer kan överleva.


Bengt Silfverstrand: Du har totalt missuppfattat problemet. Det handlar primärt inte om en skattesänkning. Men om man är anhängare av rättvisa mellan olika samhällsgrupper, så är det logiskt och konsekvent att hävda att pensionärer ska betala samma skatt som löntagare. Och eftersom klyftorna har uppstått genom b-regeringens jobbskatteavdrag, så blir den logiska konsekvensen att pensionärsskatten måste sänkas. Om man nu förstås inte är beredd att säga att skatteklyftan ska utjämnas genom höjd skatt för löntagarna. Men det är det mig veterligt inget parti som förespråkar idag.
"Men betalar vi verkligen skatt på våra blivande pensioner?"

Vi betalar inte skatt på våra pensionsinsättningar...


Bengt Silfverstrand: Vad som är relevant i sammanhanget är att pensionärsskatten är 700 kronor högre än löntagarskatten.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM