TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Debattartikel i Helsingborgs Dagblad ("Opinion") 22 augusti

 

I den klassisk valfilmen "Skattefria Andersson" från 1954 med Stig Järrel i huvudrollen som skattekverulant ironiserades över de negativa konsekvenser som skulle uppstå om skatterna ersattes av egenavgifter för skola, sjkvård, väghållning m m.  I de yttersta av dessa dagar har vi på olika sätt blivit påminda om vad dt skattefria samhället i praktiken skulle innebära.

 

USA har krigat oh skattesänkt sig till bankrutt, vilket fått den amerikanske finansmnnen Warren Buffett att uppmana USA:s kongress att höja skatterna för rika för att minska landets budgetunderskott.  "Mina vänner och jag har skämts bort alldeles för länge av en miljardärvänlig kongress", skriver Buffett i en debattartikel i New York Times.  Också i vårt land sprider sig skattesänkarfrossn, även om "Skattebetalarnas förening" bara är en lightversion av den amerikanska Teapartyrörelsen.

 

Av en OECD-rapport framgår att det totala skatteuttaget i USA sjunkit från 29,5 till 24 procent av bruttonationalprodukten, mellan 2000 och 2009 (i relativa termer en sänkning med 18,6 procent).  I Sverige hr sktteuttaget under samma period minskat från 51,4  till 46,4 procent av BNP (en relativ sänkning med 9,7 procent.  I båda länderna hr skattesänkningarna skett på bekostnad av inskränkningar i den sociala välfärden och genom uteblivna angelägna investeringar i järnvägar, skolor och bostäder m m.

 

Den svenska förmögenhetsfördelningen är bland de mest ojämna i världen. Många låginkomsttagare saknar tillräckliga besparingar för att kunna köpa nya glasögon om de gamla går sönder eller klara dubbla hyror vid en flytt.  En SIFO-undersökning visar att 29 procent av svenskarna har mindre än 10 000 kronor i ekonomisk buffert.

 

Nu har den moderatledda regeringen blåst till reträtt om det  femte jobbskatteavdraget, härtill nödda och tvungna inför hotet av ett nesligt röstnederlag i riksdagen och en krass ekonomisk verklighet.  Men ingen ska inbilla sig annat än att de långsiktiga skattesänkarambitionerna kvarstår.  Det är och förblir en myt att jobbskatteavdrag ger påtagliga bidrag till nya jobb och minskad arbetslöshet.  För det andra råder en övertro på att inkomstskatten kan ersättas av andra skattebaser.  Skatterna har ytterst sin  grund i produktionen.  Det är det samlade förädlingsvärdet - löner och vinster - som är den slutliga källan för alla skatter.

 

Mot skattesänkarfrossan ska ställas det faktum att svenska folkets stöd för välfärdsstaten fortfarande är starkt.  Omkring 75 procent kan tänka sig att betala mer i skatt om pengarna går till sjukvård och äldreomsorg, visar den senste välfärdsundersökningen utförd av professorn i sociologi vid Umeå universitet, Stefan Svallfor.  Sedan 1981 har han vid sex tillfällen undersökt befolkningens inställning till välfärdspolitiken.  Siffrorna för 2010 visar att stödet för skattefinansierad välfärd snarast har förstärkts sedn den förra undersökningen 2002.

 

De flesta svenskar anser att välfärden ska  finansieras skattevägen och att mer egenfinansiering och fler privata sjukhus och skolor är negativt för samhället, något som dagens ansvariga politiker bör ha i åtanke inför den fortsatta och angelägna debatten om den framtida finansieringen av vår gemensamma välfärd.

 

Bengt Silfverstrand (s)

 

 

 

 

 Warren Buffet tycker skattesänkningar gått för långt när skatteuttaget är på 24 %. Undrar om han tycker att usa skall höja till 51,4 eller 46,4 procent av BNP.......


Bengt Silfverstrand: Det är poänglöst i sammanhanget. Poängen och det relevanta i jämförelsen är att en superkapitalist erkänner att ett land kan ha gått för långt i skattesänkningar. Vad som nu håller på att ske här i Sverige ligger i farans riktning. Även om regeringen Reinfeldt fått tillfällig panik och inhiberat ett nytt jobbskatteavdrag. Det smått vansinniga förslaget att halvera restaurangmomsen visar att man inte gett upp skattesänkarfrosseriet.
Warren Buffet förordar höjda skatter för de med årsinkomster över 1 miljon dollar så ur det perspektivet är de svenska jobbskatteavdragen knappast uppseendeväckande.
Bengt Silfverstrand: Även du har tydligen missuppfattat poängen och nu har ju t o m Renfeldt, åtminstone tillfälligt flytt fältet och kommenderat gevär i hand reträtt om jobbskatteavdraget. Men i stället vill han försöka blidka krogätarna med en rabatt på maten. Vad blir nästa steg? Även frisörerna har krävt lägre moms. Är det möjligen ett svar på att allt fler går omkring lånhåriga?

Som sagt ingen vet när skattekverulanternas egen borgerliga regring klipper till nästa gång....
Självfallet är en generell sänkning av arbetsgivaravgiften att föredra framför särskildt riktade avdrag, vilket de flesta ekonomer också argumenterar för. Sedan bör det också vara en tydlig ambition, och synnerligen nödvändigt, att skapa ett enhetligt skattesystem med så få undantag som möjligt.

Så nej, frisörer bör inte få ett skatteavdrag eftersom detta betyder att de tunnhåriga inte kommer få lika stor fördel som de med generös hårväxt. Helt oacceptabelt alltså.


Bengt Silfverstrand: Kors i taket för denna klarsyn och ett avståndstagande frpn b-alliansens riktade avdrag. Varken krogätande eller hårklippning ska subventioneras av skattekollektivet.
"Omkring 75 procent kan tänka sig att betala mer i skatt om pengarna går till sjukvård och äldreomsorg..."

Problemet är att skattepengarna även går till saker som ROT och RUT samt inkomstgaranti för riksdagspolitiker. Är nog inte många som vill betala skatt för dylika onödigheter.


Bengt Silfverstrand: ROT och RUT råder det som bekant delade meningar om. Vad gäller RUT så är detta en borgerlig baby och ROT ska i socialdemokratisk tappning bara användas temporärt som konjunkturstimulator inte bli någon permanent skattesubvention. Inkomstgarantin för riksdagspolitiker kan även den diskuteras men det jävar inte påståendet att svenska folket är beredda att betala mer skatt till de nämnda kärnområdena.
Att generella regler är att föredra framför specifika undantag är något de flesta ekonomer argumenterar för då detta minskar transkationskostnader och skapar förutsägbarhet. ROT, RUT, TUT etc exemplifierar bara ett det stora problemet dvs när kostnaden för arbetskraft stiger blir arbetstillfällena färre. När kostanaden sänks stiger efterfrågan. Synnerligen grundläggande, men ack så problematiskt.


Bengt Silfverstrand: Ett generellt påstående som inte håller inför verkligheten där produktiviteten givetvis också måste beaktas.
Visst måste produktiviteten beaktas och när den offentliga verksamheten granskar framgår det att produktivitetsutvecklingen i det närmaste står still. Lönerna stiger, produktiviteten står still och arbetstillfällena blir färre då kostnaderna blir alltför höga för det offentliga att bära.

Så analysen är synnerligen relevant och än mer relevant när produktiviteten beaktas, vilket du så föredömligt påpekar.


Bengt Silfverstrand: Oh, heliga enfald! Det går självfallet inte att ha samma produktivitetskrav på äldreomsorg, sjukvård och skola som rent kommersiella verksamheter där vinsten är måttstocken.
Då är jag enfaldig tillsammans med bl.a. Richard Murray f.d chefsekonom och utredare på Statskontoret. Uppenbarligen har dock inte den enfalden nått till trakterna av Helsingborg.

Sedan, vilket kan vara värt att notera, handlar inte om produktivitets krav utan om produktivitetsutveckling. När en verksamhet inte lyckas öka sin produktivitet kommer den ohjälpligt att hamna i trångmål, vilket du givetvis är medveten om.
Bengt Silfverstrand: Enfalden gäller den statistiska synen på produktivitet inom offentlig sektor. En operaaria blir självfallet inte vackrare för att den sjungs snabbare och möjligheterna till produktivitetsöknng inom t ex äldreomsorgen är begränsade.
Nu handlar ökningar av produktivitet väldigt lite om att alla springer fortare. Detta var föreställningen för 20- 30 år sedan. Idag är fokus väldigt annorlunda.

Om denna, något äldre syn på produktivitetsutveckling, är din utgångspunkt för diskussionen förstår jag din argumentation.


Bengt Silfverstrand: Att slingra sig går ju alltid. Men min poäng är och var att det inte går att anlägga samma snäva syn på produktivitet inom kommersiella verksamheter som inom behovsstyrda, tex sjukvård, äldreomsorg och skola. Vilket självfallet inte uteslutar att vissa effektiviseringar också kan genomföras inom den gemensamma sektorn, något som också sker.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM