TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Den socialdemokratiska idétidskriften "Tiden" har genomgått ett lyft under Bo Bernhardssons tid som chefredaktör. Och när tidigare redaktören för SSU:s  tidskrift "Tvärdrag" - Daniel  Suhonen nu tar över så har vi anledning att förvänta oss ytterligare en fortsättning mot en klarare socialdemokratisk profilering.

 

Under den något provokativa rubriken "Populist - javisst! framför Suhonen en del intressanta tankar om hur den svenska vänstern ska fånga folkets vrede mot högerpolitiken - www.aftonbladet.se.

 

Han ställer inledningsvis den utmanande frågan "Var är socialdemokratins hjärta krissommaren 2011?  Hos folket på gatorna?  Eller hos bankerna?"  För visst är det märkligt att det är något fel på en vänster som inte lyckas kanalisera folkets vrede när nu högerpolitiken skördar vad man sått i 30 år.

 

När Suhonen skriver: "Fältropet som borde eka ur denna finanskris från en socialdemokrti värd  namnet är:  Höj skatten - reglera marknaderna!"  Med den lilla reservationen att vare sig skattehöjningar eller skattesänkningar får bli något självändamål.  Däremot måste socialdemokratin mycket klarare än hittills slå fast att vår gemensamma välfärd  även framdeles ska finansieras via skattesystemet samtidigt som man vid första bästa tillfälle gör  rent hus med städbidrag m fl skattesubventioner riktade till redan välbärgade.

 

Suhonen formulerar sig klart och slagkraftigt på denna punkt: "Kapitalkoncentrationen hos de rikaste procenten har formligen exploderat.  Vänstern måste säga klart att de som fått de största skattesänkninga nu måste ta  en större del av bördorna.  Och att finansmarknaderna som består av våra numeera privatiserade pensionsfonder och placeringar av olika staters statsskulder måste återregleras så tt våra egna åemgar omte används för att skada oss."

 

Hög tid för skärpning på vänsterkanten! Med Suhonens politik där metoden är att gå ut på gator och torg och kräva högre skatter kommer vi att förbli i evig opposition och konkurrera med vönsterpartiet om vilket parti som kommer att bli störst.

Problemet för vänstern i Europa att det är sådana som Suhonen som leder idédebatten. Därför ses inte vänstern i dag som ett alternativ.


Bengt Silfverstrand: Jag trodde att vi socialdemokrater skulle finnas på gator och torg, d v s ute i verkligheten och inte i borgerlighetens värmestugor. Sen gör jag en klar markering av att skatter inte får bli något självändamål. I dagsläget behövs ingen skattehöjning, men självfallet får socialdemokratin, till skillnad från den amerikanska högern och teapartyrörelsen inte tvekaatt höja skatterna om det gäller att rädda välfärdens kärnområden.
Föredrar nog Kyrkans Tidning...:

http://www.kyrkanstidning.com/ledare_och_debatt/debatt/kyrkans_identitet_offras_pa_korrekthetens_altare_0_18101.news.aspxBengt Silfverstrand: Var och en blir salig på sin tro!
Din jämförelse mellan tea-party-rörelsen i USA och Sveriges läge när det gäller statsskuld och skatter är mer än något långsökt. Självklart måste USA höja skatterna för att minska sitt underskott och sin stora statsskuld.

Sverige är inte alls i samma läge. Vi har en stor skattefinansierad offentlig sektor, vilket jag tycker är bra. Men att gå ut på gator och torg för att kräva än högre skatter tror jag definitivt inte på i Sverige. Vänsterpartiet har ju krävt detta i flera år utan någon som helst framgång.

Jag trodde daniel Suhonens artikel i Aftonbladet skulle förbigås med tystnad eftersom den var så verklighetsfrånvänd. Så blev inte fallet helt och hållet, även om jag inte sett särskilt många kommentarer. Hoppas att det förblir så. Den svenska vänstern måste komma med betydligt mer seriösa krav för att bli tagen på allvar.


Bengt Silfverstrand: Jämförelsen med USA är inte alls långsökt när det gäller synen på skatternas betydelse för välfärden. Skattebetalarns förenings skattekverulans är av samma slag som Teapartyrörelsen. Men nu har det gått så långt att även framträdande kapitalister i USA inser problemen: "Mina vänner och jag har skämts bort alldeles för länge av en miljardvänlig kongress", säger han i New York Times och föreslår skattehöjningar riktade mot de rika.

Sverige är förvisso inte i samma läge, men den borgerliga regeringens ständiga skattesänkningar pekar åt samma håll.

Det handlar om en skattesänkarfrossa som socialdemokratin måste motarbeta. När Jan Andersson nu läser Suhonens artikel som en viss potentat läser bibeln, så har han missat huvudpoängen.

Det måste bli slut med det bidragsflöde - omstöpt till skatteavdrag och direkta skttesänkningar - i huvudsak riktat mot de bättre ställda i samhället. Det är färdriktningen i politiken Suhonen talar om.
Även om någon direkt skattehöjning behövs i nuvarande ekonomiska läge, så kan en sådan bli aktuell om finanskrisen skulle sprida sig och dränera också Sveriges idag förvisso goda statsfinnser.

Att Jan Andersson sätter sig på höga hästar och med nedlåtande borgerlig retorik förkastar Suhonens plädering för större rättvisa och jämlikhet säger mera om hans verklighetssyn eller brist på sådan än om Suhonens befogade oro över de växande klyftorna i vårt svenska samhälle.
Det går att vara emot ökade klyftor och anhängare av en stor skattefinansierad sektor och ändå vara motståndare till den vänsterpartiretorik som Daniel Suhonen för fram.

Jag var motståndare till det organiserade samarbete vi hade med vänsterpartiet inför valet eftersom jag inte tror på det partiets enkelspåriga och gammelmodiga politik. Jag är inte ensam om att vara kritisk till vänsterpartiets politik. En alldeles överväldigande del av svenska folket har samma uppfattning. Att då tycka att vi ska föra denna typ av politik med samma typ av retorik det vore att ställa socialdemokraterna offside för lång tid framåt.

Är du medveten om att när du klassificerar min retorik och andra socialdemokraters retorik som borgelig så sätter du dig på höga hästar. För vem är du att döma vad som är rätt socialdemokratiskk retorik?


Bengt Silfverstrand: Att kalla den genuine socialdemokraten Daniel Suhonens krav på en rättvisre fördelningspolitik för vänsterpartiretorik är nog att göra det väl enkelt för sig. Krav på social demokrati innebärande att bättre bemedlade måste lämna större bidrag till vår gemensamma välfärd var grundtemat också i Håkan Juholts linjetal vid s-kongressen.

I åtminstone tio år har socialdemokraterna samarbetat med vänsterpartiet (och miljöpartiet) om den ekonomiska politiken och statsbudgeten utan att detta föranlett några grymtanden från Jan Anderssons sida. När han sedan använder vänsterpartiets låga andel av väljarkåren som skäl för att inte kräva större rättvisa och jämlikhet är ju detta bara ytterligare ett belägg för att han anammat stora delar av den borgerliga retoriken.

Att han sedan lägger ner mer kraft på att gnälla på vänsterpartiet än att engagera sig för folklig mobilisering mot tidens orättvisor och kritisera b-regeringens omvända fördelningspolitik är också det en bekräftelse på åt vilket håll han rört sig på den politiska skalan.
Du lägger saker i min mun som jag aldrig sagt eller skrivit. Det är ett djupt ohederligt sätt att debattera. Menar du att jag inte är för rättvisa och jämlikhet för att jag inte som Suhonen kräver högre skatter. I så fall innefattar du en stor grupp, antaligen majoriteten av socialdemokrater i denna din beskrivning.

Min kritik mot samarbete med vänsterpartiet handlar om att vi tog in dem i det regeringsalternativ vi presenterade inför förra valet. Det var enligt min mening kanske den största enskilda orsaken till att vi förlorade valet.

Den diskussion du och jag nu för är inte ny för oss. Du förordar en politik som innebär att vi när det gäller skattepolitiken och finansiering av den offentliga sektorn närmar oss vänsterpartiets ståndpunkt dvs högre skatter för att finansiera den offentliga sektorn. Jag tror att detta är en återvändsgränd inte minst i ljuset av vänsterpartiets minst sagt bristande framgångar. Detta innebär inte att jag tror på en borgerlig skattesänkarpolitik. Jag tycker att det skattetryck vi har idag är i stort sett bra och ger oss det utrymme som Juholt och Waidelich pläderat för nämligen satsningar för att göra Sverige starkt.

För övrigt har jag svårt att tro att Håkan Juholt i sitt tal idag följer Suhonens råd om mera populism och krav på högre skatter. Jag tycker nämlgen att Håkan Juholt är en klok karl.


Bengt Silfverstrand: Om du kritiserar Daniel Suhonen för att han hårdare vill driva jämlikhetsfrågorna då får du verkligen finna dig i den kritik jag riktat mot ditt jamsande hit och dit i debatten.

Påståendet att samarbetet med vänsterpartiet var den störst enskilda orsaken till valförlusten saknar grund.

Vad jag tycker i skattefrågan och kommer jag att närmare utveckla i en artikel på Opinion i HD inom de närmaste dagarna. Min inställning är solklar, varken höjda eller sänkta skatter ska vara något självändamål. Om däremot skolan, sjukvården och äldreomsorgen dräneras på resurser ja då måste vi våga höja skatten för att rädda välfärdens kärnområden. Detta är i själva verket en socialdemokratisk grundbult.Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM