TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Dagligen möts vi av två sorters larmsignaler.  Den ena handlar om den skriande och eskalerande svälten och hungersnöden på Afrikas horn.  Den andra rör finansvärldens skrämselhicka och kaos på världens aktiebörser.

 

Visst finns det realekonomiska faktorer i form av växande skuldberg och politisk handlingsförlamning i många industriländer bakom "krisen."  Men som Göran Greider träffande skriver i Dalademokraten - www.dalademokraten.se:

"De blinda leder de blinda och det finns egentligen ingen idé som sträcker sig bakom nästa dag på börsen."

 

I takt med att en ny recession sveper in över marknaden och kurserna på konjunkturkänsliga aktier rasar så pressas räntorna ner och guldtackesamlare blir rikare. 

 

Samtidigt som denna dårarnas cirkus pågår i finansvärlden så tycks effekterna, åtminstone ännu så länge, vara blygsamma i den reala ekonomin. Bemanningsföretagen ser inga effekter alls och Svensk Handel finner  inte att de senaste veckornas internationella skuldoro satt några djupare spår i handeln.

 

Riksbankschefen Stefan Ingve, som är en klok karl, manar till lugn och att politikerna bör sitta still i båten och inte tillgripa några panikåtgärder.Den största risken är uppenbarligen att konsumenterna efterhand drabbas av samma skrämselhicka som nu präglar de besuttnas rike i finansvärlden, lägger pengar på hög i stället för att konsumera, vilket leder till sjunkande produktion och ökad arbetslöshet.

 

I detta sammnhang dyker den vänsterliberale amerikanske Princetonprofessorn Paul Krugman upp i Stockholm och framför en del kloka synpunkter.  Han konstaterar bl a att paniken innebär en reell risk för en självuppfyllande profetia.

Han konstaterar vidare att euron är en del av krisen och att denna infördes utan att lämpliga institutioner var på plats.  I det sammanhanget kan vi som tillhörde den majoritet av svenska folket som röstade nej till eurons införande i Sverige notera att det är roligt att få rätt ibland.

 

Krugman förordar snabba åtgärder och föreslår bl a s k euro-obligationer med vilka fattiga och rika euroländer tillsammans kan ta upp lån på mrknaden och med en enad finansiell  fasad motverka den typ av finansiell panik som Italiens obligtionsmarknad utsattes för i början av augusti.

 

Vad som nu krävs är politisk handlingskraft inte minst av Europas politiska ledare, och att man nu också är beredd att gå från ord till handling genom att snarast införa den aviserade skatten på finansiella transaktioner.  De som dagligen spelar poker med välfärden genom att byta aktier och pengar måste också någon gång få vara med och betala för vårt gemensamma bästa.

 

 

 Göran Greiders profetia kontrasterar mot Paul Krugmans.

Heja Greider.


Bengt Silfverstrand: Instämmer!
En skatt på finansiella transaktioner måste införas globalt för att få någon verkan. Om enbart europa inför en sådan skatt kommer kapitalströmmar endast ta en annan väg. Kvar blir du en skatt på vanliga sparare, vilket knappast är det som är syftet.

Sedan bör man nog inte hysa allt för stor förhoppning för införandet av en sådan skatt dels för att dess effekter är tveksamma, vilket Krugman påpekar, dels för att det kräver politisk enighet. Det sistnämnda är ytterst ovanligt, vilket den senaste krisen visar. Politiker har väldigt svårt att genomföra nödvändiga åtgärder då detta kostar politisk kapital och möjligheter till omval.


Bengt Silfverstrand: Det är verkligen inget skäl mot att EU fortsatt hårt ska driva frågan om att det internationella kapitalet åtminstone i någon mån får göra rätt för sig och börja betala tillbaka på de omåttliga skulder det förorsakat de nationella ekonomierna.

Som vanligt präglas ditt inlägg av den obotfärdiges förhinder och demokratiförakt.
Vad avser guld så hoppas jag folk håller i vad dom har.
Måste dom prompt sälja så helst till pantbank eller
affärer.Jag kollade idag vad jag skulle få per gram hos
lokal uppköpare som kom farande.18 K-130 spänn grammet.
Aldrig i livet.
Pantbanken och guldsmeder ligger på ca 160-200kr
just idag för det kollade jag också.Så inge skicka iväg i småpåsarguld för mig. Usel affär för den enskilda.Bengt Silfverstrand: Alldeles riktigt, Mia! Och ytterst blir guldet även i nuvarande kris till sand för det stora folkflertalet!
Hur funkade valpskatten på 80-talet nu igen?

1987 och framåt vill jag minnas.

Den skulle ju ge miljarder i intäkter. Hur fungerade den och vad hände?

Om sådana skatter införs så kommer bankerna omedelbart att kompensera sig genom att fördyra kostnaderna för småkunderna.

Genom högre avgifter på Dina sparkonton och högre kostnader för Dina lån, Bengt.

De banker som användes som ursäkt för att införa YTTERLIGARE en skatt har alla möjligheter att komma undan skatten. Och det blir återigen Svensson som får ta springnotan för andras excesser. Ännu mer skatt på lågavlönades redan skattetyngda axlar. För hur ska de få vardagen att fungera utan bankkonton? De ges inget alternativ.

Det är inte rätt.

Bästa sättet att få finanssektorn att skärpa till sig är om regeringarna klart och tydligt informerar banker och finansbolag om att dessa ALDRIG kommer att få en enda spänn i "räddningspaket" den dagen excesserna går överstyr.

Som sagt: hellre egen kontantbetald säck och aska än aldrig så fina lånta fjädrar!


Bengt Silfverstrand: Denna argumentering är i princip av samma slag som den som Teapartyrörelsen i USA står bakom. Om rika knösar - och de blir fler och fler både i USA och i Sverige får lämna större bidrag till det gemensamma, ja då är den ekonomisk katstrofen nära, och då är det Svensson som får stå för notan.

Detta är naturligtvis ingenting annat än kvalificerat struntprat. Eller som den amerikanske finansmannen Warren Buffett uttrycker saken i en artikel i New York Times: "Mina vänner och jag har skämts bort alldeles för länge avv en miljardvänlig kongress" Inte lika bortskämda, men i farans riktning - är Sveriges rika vilka begåvats med generösa skattesänkningar, vilka här. liksom i USA får betalas av sjuka och arbetslösa.

Och att skatt på finansiella transaktioner ingalunda är något världsfrämmande framgår ju tydligt av att även EU kommit till insikten om att någonting behöver göras för att undvika att den folkliga vreden över tidens orättvisor slår över i rena våldsamheter.
Det finns inga gratisluncher Bengt... inga genvägar till genuint välstånd.

Det enda som funkar i längden: "Arbeta och spara"

Här har du en knäckfråga: varför använder Warren Buffett inte sina egna miljarder till att skapa arbeten åt arbetslösa amerikaner?

Han har ju utan tvekan råd att starta nya företag och den vägen skapa ett icke föraktligt antal arbeten - utan att behöva gå omvägen runt staten.

Han skulle UTAN PROBLEM kunna ge jobb åt hundratals amerikaner, som omedelbart hade blivit produktiva skattebetalare.

Men i stället tar han den breda vägen och ropar på högre skatter. Dels för sig själv, men i synnerhet för andra.


Bengt Silfverstrand: Jo, gratisluncher existerar visst och utnyttjas främst av redan besuttna. Och visst är arbete och sparande det enda som fungerar i längden.

Hur Warren Buffett använder sina miljarder kan jag rimligen inte känna till. Däremot har han uppenbarligen den sunda insikten att både han själv och andra rika kan ge betydligt större bidrag till den amerikansk välfärden.
Tobinskatten har ratats flera ggr och av goda skäl. Krugman är synnerligen sval, Merton och Scholes likaså. Så visst kanman kämpa mot väderkvarnar om detta lockar.

Warren Buffet vill höja skatten för de som tjänar mer än 1 miljon dollar om året och det från nivån på ca 18% som råder idag. Med andra ord är liknelsen med Sverige något ansträngd.

Är det demokratiförakt att konstatera att politiker har svårt att fatta beslut som är impopulär i väljarkåren? Det är en slutsats som naturligvis kräver en synnerligen skarp analys att komma fram till.


Bengt Silfverstrand: Tobinskatten har ratats därför att rika knösar är inbäddade i girighet. Men nu har två av Europas ledande nationer kommit till insikten att skatt på finansiella transaktioner är en av förutsättingarna för att få debet och kredit att gå ihop.

Det är demokratiförakt att generellt påstå att politiker har svårt att fatta impopulära beslut.
Tobinskatten har ratats då den inte är effektiv att den sedan lyfts fram då och då handlar mer om att tillfredsställa opinoner.

Sedan är det intressant att du påstår att rika knösar hindrar införandet av en tobinskatt samtidigt som du hävdar att politiker inte ryggar för svåra beslut? Argumentationen är, så att säga, något dubbeltydig.
Bengt Silfverstrand: Jag har varit på semester några dagar och kan därför svara först nu. Det är självfallet inte effektivitetsskäl som är anledning till att Tobinskatten inte redan införts utan att girighetens apostlar - de mäktiga kapitalintressena - hittills lyckats pressa politikerna till att avstå. Det nya i sammanhanget är att ledande företrädare för borgerligheten inom EU - Frankrikes och Tysklands toppolitiker nu är beredda att driva frågan om en skatt på finansiella transaktioner vidare. Det ligger inget dubbeltydigt alls i mitt resonemang. Det är dina svepande negativa kritik av politiker överlag jag reagerat mot.
Du påstår att politiker inet ryggar för att fatta obekväma beslut samtidigt hävdar du i samma andetag att girighetens apostlar har hindrat införandet av Tobinskatten.

Om politiker inte tvekar, vilket är din bestämda tes, borde rimligtvis skatten vara på plats sedan längde då den dykt upp i debatter under de senaste 40 åren. Så är inte fallet, vilket gör det uppenbart att din argumentation är något skakig.Bengt Silfverstrand: Icke, sa Nicke! Jag har reagerat mot ditt svepande generella politikerförakt. Samtidigt har jag konstaterat att marknaden i mycket styr politikernas handlingar. Politiker har länge ryggat för att våga införa en skatt på finansiella transaktioner. Men nu vågar åtminstone några ta bladet ur munnen och föreslå en sådan skatt. Det hedrar dem! Min argumentation är på den här punkten således både stabil och glasklar.


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM