TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

När Göran Persson i riksdagen förkunnade att "den som är satt i skuld är icke fri", så hade det visst realpolitiskt fog för sig.  Socialdemokraterna hade fått ärva en sviktande ekonom av regeringen Bildt och lanserade ett åtstramningsprogram som innehöll såväl besparingar som skattehöjningar.

 

Ändå är ett uttrycket en sanning med modifikation.  Det är ju alldeles uppenbart att länder vars statsskuld till stora delar består av utlandslån har en kringskuren och ibland, som i fallet Grekland, en praktiskt taget obefintlig ekonomisk frihet.

 

Men att statsskulden i sig skulle vara problemet är helt enkelt inte sant.  Japan har världens största statsskuld i procent.  Men detta påverkar inte ekonomin negativt eftersom skulden består i att japanska medborgare lånar ut pengar till sin egen stat.

 

Sveriges statsskuld motsvarar idag 35procent av BNP och beräknas vid slutet av 2012 ha sjunkit till 27 procent.  Detta finner självaste generaldirektören för Riksgälden - förre moderatledaren Bo Lundgren vara omotiverat lågt.  "om vi lånar mer får vi pengar att placera", säger han till Sydsvenskan.  Och ifråga om investringar så är behoven tydliga.  Det handlar bl a om det svenska järnvägsnätet, där det enligt Trafikverkets generaldirektör Gunnar malm finns  ett investeringsbehov på 2-3 miljarder extra per år bara för att "återställa åldern i systemet.

 

Mot den här bakgrunden är det alls inte fråga om någon statsmannakonst av vare sig statsminister Fredrik Reinfeldt eller finansminister Anders Borg, när de med pannorna lagda i allvarsamma veck och tar den senaste tidens börskaos till intäkt för eventuella omprövningar av tidigare utlovade reformer.

 

Deras uttalanden i media är inte experternas  Det handlar om analyser djupt rotade i borgerlig ideologi och synen på människor.  Deras lösningar har ju hittills varit att avvreglera arbetsmarknaden, minska de offentliga utgifterna och försämra ersättningssystemen i socialförsäkringarna. De utnyttjar helt enkelt finanskaoset för en politisk agenda.

 

Möjligen tar de nu tillfället i akt att undvika ett röstnederlag i riksdagen och avstår från det både socialt och ekonomiskt omotiverade femte jobbsktteavdraget.  Och då har detta finansiella kaos fört åtminstone något gott med sig.

 Tre personer bor på en ö. Två av dessa beslutar sig för att låna en stor summa pengar för att köpa in viss utrustning till ön.

Den tredje protesterar och säger "jag har inte råd med allt det här- jag avstår".

De två andra går dock vidare - de är ju i majoritet - och skriver under skuldebrevet. Den tredje anser sig inte ha någon nytta av utrustningen som de andra två köpte, och vägrar använda den.

Den första tiden verkar upplägget fungera ekonomiskt - men efterhand står det allt mer klart att öborna inte kommer att klara att betala tillbaka lånet.

En fråga infinner sig:

Har de två som skrev under skuldebrevet mandat att kräva mer återbetalningspengar av den tredje?


Bengt Silfverstrand: I prinip inte, men det är inte det problemet som jag belyser, utan att ett land kan skuldsätta sig till viss del utan att detta behöver leda till någon ekonomisk kris.
Det är riktigt att (s)-regeringen ärvde ett stort underskott av regeringen Bildt. Dock ärvde den senare en ekonomi i fritt fall när den tillträdde.

Det är lite en fråga om hur vi möter kommande förändring av åldersstruktur i samhället. En låg statsskuld skulle utgöra en buffert inför de förändringar som kommer tvingas fram. Jag föreställer mig att de förändringar som behövs först kommer att göras i efterhand.


Bengt Silfverstrand: Vår ekonomi befann sig ingalunda i fritt fall när Regeringen Bildt tillträdde. Den politiska orsaken till den ekonomiska kris (delvis starkt överdriven) var att marknaden inte hade någon större tilltro till en regering som var beroende av Ny Demokrati. Jag tillhörde själv den socialdemokratiska riksdagsgrupp som i opposition tog sitt ansvar för två sparpaket, men när marknaden krävde mer och ytterligare ett s k sparpaket skulle pressas fram, så sade vi nej.

Här handlade det om ren ekonomisk utpressning. Åldersstrukturen används ständigt som skäl för nedskärningar i den offentliga välfärden, men det finns inga vetenskapliga belägg för att den skulle utgöra något hinder för en fortsatt solidariskt finansierad välfärdspolitik. Och vad gäller statsskulden så utgöra denna inget prolem så länge som det är svenska folket självt som ´står för lånen.
Det kan vara nödvändigt att låna till vissa investeringar. Dock inte till löpande utgifter.

Och det måste definitivt finnas någon sorts konstitutionell gräns för den offentliga skuldsättningen. Politiker får inte ges möjlighet att skuldsätta framtida generationer upp över öronen.

Det är ju ganska uppenbart att flera länders regeringar har överskridit sina mandat att låna pengar å det grövsta.

När man skickar återbetalningsnotan för skulderna till framtida generationer som inte ens hade rösträtt när besluten togs, så har staten överskridit sina befogenheter och brutit samhällskontraktet.

Jag tror att det är en av anledningarna till att Tea Party-rörelsen protesterar så mycket som de gör.

Ron Paul har varnat för överdriven skuldsättning i decennier. Och konsekvent röstat MOT insatser i Irak, Afghanistan osv.

Tredje mannen på ön.


Bengt Silfverstrand: Visst är det både önskvärt och nödvändigt att låna till angelägna investeringar t ex till en länge försummad infrastruktur.

Några konstitutionella, läs juridiska överprövningar av politiska beslut betackar jag mig som demokrat för. Det är de demokratiska valda politikernas ansvar att hushålla med skattebetalarnas pengar och misslyckas de därmed så kan väljarna som bekant byta ut dem.

Blanda sedan inte in Teapartyrörelsen i sammanhanget. De är så långt från sans och förnuft som det går att komma.

USA:s problem är till stora delar att Obama inte lyckats skapa en majoritet för att höja skatterna.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM