TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

"Sverige närmar sig Nato utan offentlig insyn och debatt", skrev fd FN-ambassadören Anders Ferm och fd försvarsministern Thage G Peterson på DN-debatt igår.  De konstaterar med ett gediget faktaunderlag att omvärlden redan betraktazr Sverige som ett bihang till Nato samtidigt som bara en av fem svenskar anser att vi bör gå med. www.dn.se/debatt/vart-narmande-till-nato-sker-utan-insyn-och-debatt

 

Försvarsdeparementet skrev på sin hemsida den 25 juli att Nato under våren gjort en granskning av det svenska försvaret.  Försvarsminister Sten Tolgfors har på DN-debatt redovisat resultatet av undersökningen, som bl a föga överrasknde ger Sverige beröm. Ändå väckr granskningen frågor.  Att Nato går igenom det svenska försvaret från korprals-till generalsnivå -  en slags revision - innebär rimligen ett fortsatt närmande till fullt Nato-medlemskap.  Det sker utan offentlig insyn ochdebatt, de som ska försvaras får inget veta", konstaterar Peterson och Ferm full logiskt och konsekvent.

 

"Samtidigt som Nato får full insyn i det svenska försvaret så nekar regeringen svenska folket information om vad kriget i Afghanistan verkligen kostar skattebetalarna, hur den svenska delen av kriget bedrivs, om hur många ivila afghaner som dödats eller invalidiserats i den svenska delen av kriget.  Enskilda och organisationer har begärt uppgifter härom, men här gäller hemligstämpeln."

 

Sverige har inte längre några soldater i FN:s fredsbevarande operationer.  Däremot har vi många hundra som för krig under Nato-flagg i Afghanistan.

 

De båda s-debattörerna avslutar med några relevanta frågor som det finns all anledning att citera rakt av:

"Det mest anmärkningsvärda i allt detta är att regeringen har fria händer enär ingen reagerar.  Var finns fredsrörelsen?  Var finns den politiska oppositionen?  Var finns opinionsbildarna?  Och var finns de socialdemokratiska företrädarna?"

 

I dessa grundläggande och för vår utrikes- och säkerhetspoltik så principiellt viktiga frågor finns det all anledning att efterlysta besked från den socialdemokratiska partiledningen.Öppenhet och debatt är just det som präglar Sverige nu. Jämför tiden med Erlander och Palme då samarbetet med Nato inleddes och fördjupades.


Bengt Silfverstrand: Öppenhet och debtt. Pyttsan!
Hej Per! Läste ditt inlägg om öppenhet och debatt.Var nånstans hittar jag en offentlig debatt om Nato?
Förutom i den aktuella artikeln.
Många av oss upplever nog att det är en icke-debatt kontra oss vanliga gräsrötter.Så har du tips så får du gärna dela med dig.
Ämnet är intressant.


Det allra senaste är ju ett exempel nämligen att Natos granskning publiceras, att i det sammanhanget skrev Sten Tolgfors en debattartikel. Så kommer ju nu Pettersson/Ferms artikel och reaktioner på den.

Tidigare har vi flera gånger haft förslag från Folkpartiet om att bli medlemmar i Nato. Generellt sett har debatten om Natos varit negativ från vänstern och detta mest med anledning av borgerligas positiva inställning till Nato.

Men intressant i detta är att socialdemokraterna varit hysch hysch med allt vad som berör Nato så önskan om öppenhet och debatt riktar sig mest mot vänstern.
OK.Oavsett vems fel det är att det för oss vanliga gräsrötter ter sig som en väldig tystnad kring Nato- så borde en stor öppen offentlig debatt finnas.Som går ut bland folket.

Debatten finns bland oss-men alldeles för lite kunskap.
Bra att Bengt presenterade artikeln.
Detta är en angelägen diskussion, men det är ett tvåfrontskrig, om man får använda sådana kraftord nuförtiden.
Det första gäller förstås det faktum att vi är associerade medlemmar i post-Nato, att vi befinner oss i krig, att vi avskaffat värnplikten och att vi inte längre har något eget försvar att tala om.
En hel del av detta kan säkert motiveras, det kanske till och med är riktigt att vårt säkerhetspolitiska läge kräver att vi deltar i kristnandet av infödingar på andra sidan jordklotet, men i så fall borde det diskuteras mer, men ledande socialdemokrater har hävdat att allt detta är beslutat i demokratisk ordning och att det minsann diskuterats fullt ut.....det borde vi ändra på.

Det andra gälelr historieskrivningen som idag går ut på att sossarna förde alla bakom ljuset, uppträdde neutrala men var i hemlighet Nato-förbundna.
Det är fel. Den svenska neutralitetslinjen var den riktiga och viktiga. MEN om dess syfte, att hålla oss utanför storkrig i vårt närområde, misslyckades fanns en operativ planering för vad som skulle göras. Om ryssen kom, så skulle vi självfallet få hjälp.
Prio 1 var alltså stå utanför krig, prio 2 kämpa med alla medel för att försvara rikets självständighet.
Detta tas nu som intäkt för att prio 1 var bluff, men observera att de som hävdar detta blundar för det som var prio 3, nämligen att i händelse av ockupation så skulle svenskarna göra motstånd i vad som brukar kallas Stay Behind-rörelsen. Och de värnpliktiga fick instruktioner om hur detta skulle gå till, "fria kriget". Det finns bunkrar gjorda för den svenska eliten, typ "Riksbunkern".
Allt detta skulle kunna tas som intäkt för att Sverige förde dubbelspel när vi samarbetade med Natio, eftersom vi ju helt tydligt planerade att lägga oss för ryssen....eller va?
Stig-Björns förklaring kräver mer förtydligande.

1) Sverige är neutralt - dvs i det kalla kriget var det oss egalt om demokratierna eller diktaturerna övertog herraväldet i Europa. Låter det riktigt?

2) Sverige skulle i händelse av anfall från väst eller öst kämpa med alla medel för att bevara sin självständighet.
Låter mest som 'Musen som röt'.

3) I händelse Nato ockuperade Sverige skulle svenska värnpliktiga ställa upp som gerillaförband? Va? är det sant?

Men 4) om ryssen kom ja då skulle vi få hjälp. Från vem?

Jag tror, att det stod klart för många att Sverige valt väst, demokratierna och Nato. Ett formellt medlemskap skulle anses vara en provokation av Sovjet och läget för Finland och de Baltiska staterna skulle försämras. Ett mycket skickligt diplomatiskt spel drevs av socialdemokraterna. Heder åt Erlander och Palme som höll en mycket svår balans. Kanske var detta okänt också för personer nära den dåtida toppen, som Pettersson och Ferm t.ex.
Alla visste var Sverige hörde hemma, egentligen. Det var förvisso inte sant att fienden kom från öst, den kunde komma från nord eller syd också, ja ryssen kunde till och med komma från väst....

Musen som röt ja, vad är det för fel på det? 1809 lärde oss en läxa, men det gör inte att patriotismen överges och att man slänger sig i famnen på den dominanta, som en del gjorde för tysken, sen för amerikanerna.....

Fria kriget som sagt var, fanns i instruktionerna. Och exilkontoret i London var förberett...samt realpolitik.

Men nu har vi gått in i det stora samarbetet utan reservationer, vi krigar på andra sidan jordklotet, och som min gamle ordförande sade: Ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans.
En uppenbarligen högst angelägen debatt. Och visst fångar Anders Ferm och Thage G. Peterson vårt dilemma när de skriver: "Sverige befinner sig i en gråzon, vare sig utanför eller med i Nato. Det är ine bra. Den fråga som måste få ett svar är om vi ska gå med i Nato fullt ut och definitivt ge upp alliansfriheten eller om vi i stället ska utveckla den traditionella svenska freds- opch förhandlingslinjen , dra en gräns vid deltagande i krig utanför Sverige. Ja den frågeställningen är högst relevant. Och det skulle självfallet vara intressant om i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor annars mycket talför personer, som t ex. Urban Ahlin hade något att säga om saken.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM