TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

SSU vill förbjuda vinstuttag från skolor, införa kommunalt veto mot etablering av friskolor och utreda om regionalisring av gymnasieskolan kan bidra till att skapa en likvärdig skola för alla.

 

Sent på dagen, förvisso, har dessa insikter nått det socialdemokratiska ungdomsförbundet.  Men bättre sent en aldrig.  Och vad det gäller vindarna från SSU-kongressen så ger dessa nu för  första gången på mycket länge förhoppningarna om att ungdomsförbundet på allvar ska våga driva på moderpartiet från vänster.

 

Vad gäller förbud mot vinstuttag, så måste man först konstatera att Sverige har  ett av de mest utvecklade industriländernas aningslöst mest generösa bidragssystem för fristående skolor.  En reform på detta område är mycket lätt att genomföra.  Det är bara att kopiera våra nordiska grannländers non-profitsystem för friskolor rakt av.  I Danmark, Norge och Finland utgår sålunda ekonomiska bidrag från samhället bara till skolor som drivs utan vinstutdelning.

 

 2011-08-09, 07:34  Permalink
Andra bloggar om:  


Vore det inte bättre att effektivisera den kommunala skolan i samma utsträckning som friskolorna har gjort?
Då sjunker ju automatiskt ersättningen till friskolorna,
som ju baseras på en fullständigt katastrofal kommunal förvaltning.Bengt Silfverstrand: Det handlar inte om effektivitet, något som självklart alltid ska eftersträvas, utan om hur skattebetalarnas medel förvaltas. Eftersom även friskolorna drivs med skattemedel, utan vilka de inte skulle existera, så är det förstås både rimligt och logiskt att av skattemedlen skapade eventuella överskott i verksamheten återinvestera i densamma.
Problemet är inte att skolor går med överskott (vinst) Problemet är hur överskottet används. Går det till att utveckla verksamheten så är det ok.


Bengt Silfverstrand: Så rätt så. Och jag har heller inte med en stavelse påstått att det är överskotten/vinsten som är problemet i sig,utan hur detta överskott disponeras. Genom att tillämpa samma non-profitsystem som i våra nordiska grannländer försvinner problemet. Kan du förklara varför en sådan reform skulle vara omöjlig att införa i Sverige?
Jag tror inte det är möjligt att förbjuda att aktiebolag besdriver förskoe- och skolverksamhet. de allra flesta använder sig idag av denna form. Problemet är inte att man gör detta eller att man går med vinst. det är f.ö. långt bättre att man går med vinst än med förlust. Problemet är hur vinsten används. det vore bättre om vi sökte metoder för att tvinga att vinsten återinvesteas i verksamheten isället för att fastna en diskussion om bolagsformen.


Bengt Silfverstrand: Nej, det är varken möjligt eller önskvärt att införa formella förbud mot en viss verksamhetsform. Däremot är det precis som i våra grannländer fullt möjligt och synnerligen effektivt att som villkor för att erhålla ekonomiska bidrag från samhället för verksamheten ställa som villkor att denna bedrivs i non-profit form. Men svara nu på frågan varför det inte är möjligt att här i Sverige tillämpa samma system för friskolor som i våra grannländer?
Ingen har ifrågasatt att det är möjligt. Frågan är om det löser de problem vi vill lösa, nämligen om hur överskott lämpligen ska användas.


Bengt Silfverstrand: Överskott genererade av skattemedel ska väl under alla förhållanden återinvesteras i verksamheten. Men om man betalar ut bidrag till skolaktiebolag så återstår problemet med vad som ska anses vara skälig vinst. Detta problem kommer man helt ifrån om man bara godtar att nonprofitbaserade verksamheter kan erhålla ekonomiska bidrag från samhället.

Med andra ord är den modell för skolverksamhet som tillämpas i Danmark, Finland och Norge fullt användbar även i vårt land.

För övrigt var det när rätten att välja skola infördes av en socialdemokratisk regering 1991 aldrig meningen att det var stora skolkoncerner som skulle befrämjas av reformen.
Är det inte så att de kommunala skolorna får allt mindre pengar & en sämre ekonomi för att det går så stora summor från komunerna i "elevpengar" till de privata skolorna?
Tycker att det är fel att komunen skall bekosta "privata alternativ" på de komunalas bekostnad.
Låt komunerna "behålla" sina medel själva för sina komunala ändamål.
Om de "privata" inte klarar av sin egen ekonomi från grunden,så får de väl se över sina egna anställdas "skyhöga" löner & vad de kan prioritera rätt för att få sin verksamhet att fungera.Vet att många av oss Socialdemokrater är helt emot finansiering av privata alternativ helt & hållet.
Tror att det är ett av de tydliga skälen till varför Socialdemokraterna har förlorat så många medlemmar de senaste åren.
Socialdemokratin ska inte "syssla" med privatiseringar alls.
Vi ska inte förbjuda dem att finnas, men vi kan inte ge dem "bidrag" ur våra egna behövandes,allt "tommare fickor."Det luktar "högerpolitik".


Bengt Silfverstrand: Din analys är helt korrekt. Visst är det käpprätt åt skogen att kommunerna får punga ut med stora summor till privatskolor och att detta ofta sker på bekostnad av kvaliteten i de egna skolorna.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM