TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Kärnkraftskramarna vädrar falsk morgonluft

Så har vi via en ny ”tyckarundersökning” fått veta vad nog de flesta kunde räkna ut.

På behörigt avstånd från Tjernobylkatastrofen m fl incidenter vid kärnkraftverk runt om i världen, och efter en vinter med ständiga skrämselaktioner från kraftföretagens sida om att det skulle råda elbrist i landet (vilket är gripet ur luften), så är det ju föga märkligt att en majoritet av svenska folket säger sig vilja behålla kärnkraften.

 

Vad kärnkraftskramarna glömmer bort är att enbart ett bibehållande av nuvarande antal reaktorer så småningom kräver nyinvesteringar.  De pläderar alltså med berått mod för att vi ska fortsätta att utnyttja en ändlig resurs (uran) och låsa oss fast vid en energikälla, vars dödliga avfallsprodukter måste mellanlagras innan de – osäkert var – kan slutförvaras och aldrig kan oskadliggöras.  Detta kräver i sin tur resursslukande säkerhetsåtgärder och ett kontrollsamhälle som kärnkraftslobbyns ivrigaste förespråkare i praktiskt taget alla andra sammanhang brukar avvisa som Storebrorssamhälle.

 

 2006-04-13, 13:55  Permalink


Det är nog bäst att inte fråga svenskarna hur de vill ha det med kärnkraften.


Bengt Silfverstrand: Jomenvisst ska svenska folket tillfrågas. Men det skadar ju inte att de också får lite verklighetsbakgrund inför frågeställningarna.
Som mor till ett barn (då var han det), så kan jag inte låta bli att oroa mig. Barnet i fråga befann sig just i det område i Sverige som ansågs och anses som det med största potentiella cancerriskområdet. Bl a därför säger jag NEJ till utbyggd kärnkraft!
Hur många vindmöllor behövs för att ersätta ETT kärnkraftverk?

Svar emotses..


Bengt Silfverstrand: Hur aningslös får man vara. Det är inte fråga om att ersätta kärnkraften med några vindmöllor. Vad det handlar om är att utveckla den potential som finns vad gäller förnybara energikällor som vindkraft och bioenergi Enligt Energimyndigheten eldade kraftvärmeverken till 78% med biobränslen förra året. En ökning med 11 procent från 2003.
Här är det inte något som glömt något, Bengt. Det har du fått om bakfoten.

Vilket alternativ är det mest kostnadseffektiva för att producera mer el i Sverige? Det är, upplysningsvis, att nyinvestera i kärnkraften. Alternativen vindkraft och biobränsle är MYCKET dyrare.

Är inte svenska elpriser tillräckligt höga som det är? Du tycker uppenbarligen inte det.

Nyinvestera i befintlig kärnkraft och tillåt nyinvesteringar i ny kärnkraft! Varför skall vi betala dyrt för kärnkraft som finnarna producerar? Eller kolkraft från Polen? Det är ju detta som är de tillgängliga alternativen som det ser ut idag och det är MYCKET sämre.
Bertil Nilsson!

Och hur dyrt är det med säkerhetstänket när det gä'ller kärnkraft? Vad kostar slutförvaringen? Hur säker är den?
Man önskar att våra politiker var mer insatta i teknikutvecklingen än vad de verkar. Borde vara tvång på att besöka KLAB i Oskarshamn.

Kärnbränslet som vi planerar att slutvara har knappt använts, bara några få procent av energin är använt.

Ny teknik möjliggör omvandling av kärnbränsle, se länk till en introduktion från KTH i ämnet transmutation. Läs gärna på mer, sluta vara så rädda för en energiform som är så mycket renare, på kort och på långt sikt än vattenkraft, kol, olje eller naturgas nånsin kan bli.

http://www.neutron.kth.se/transmutation/Transmutation.pdf


Bengt Silfverstrand: Det avgörande är att uran är en ändlig energikälla och att det inte finns någon lösning på avfallsproblemet. En fortsatt utbyggnad av kärnkraften är därför ansvarlsös.
Ingrid, hur kan du producera mer el till samma TOTALkostnad som nyinvesteringar i befintlig kärnkraft? Det finns mig veterligen inget sådant sätt och skillnaderna är inte marginella. Det handlar om många miljarder.

Vår nuvarande förvaring av kärnbränsleavfall bedöms som säker av våra experter. De har haft rätt hittills. Det är därför som riksdagen accepterar lösningen t.v.


Bengt Silfverstrand: Detta är fullständigt fel. En avfallshantering som innebär att det krävs sekellång (minst) inneslutning av både avlagda kärnkraftverk och av avfallet innebär självfallet långtifrån någon säker förvaring
Johan: Det är redan frågat. Vi hade en folkomröstning, som du kanske mins.

Bertil: Kostnadseffektivt? Men hur kostnadseffektivt vore det med ett stort antal cancersjuka individer? Samtidigt så anser ju bl a moderaterna, att alla skall arbeta, så möjligen går det på ett ut. Fler sjuka som jobbar = fler som dör tidigare = färre som skall ha sjukersättning och pension.
Jodå, jag vet att kommentaren är cynisk, men det är ju även den borgerliga politiken.
Christina, vi har haft en folkomröstning. Av de idag röstberättigade har en stor del dock inte fått vara med om att ta beslutet att avveckla kärnkraften, de var för unga när det begav sig. En stor del av de som var med och tog beslutet också har avlidit pga ålderdom.

Omröstningen är därför överspelad.

OM vi skulle få en allvarlig kärnkraftsolycka så skulle detta bli oändligt dyrt för samhället, ingen tvekan om det. Socialdemokratin och andra har dock ansett att den risken varit värd att ta pga att risken kunnat bedömas som extremt liten. Idag får den dessutom bedömas som ännu mindre än vad den en gång var pga förbättrad teknik och större kunskaper.

Alternativen är miljövänlig elproduktion med biobränslen, en metod som om den idag fick ersätta kärnkraften skulle göra elen otroligt dyr för samhället. Det skulle dessutom inte vara möjligt eftersom vi inte skulle kunna hindra svensk basindustri från att köpa billig och skitig kolkraft från Polen, vilket de skulle vara tvungna att göra för att inte slås ut från marknaden.

Alternativen till nyinvesteringar i kärnkraft kommer att kosta resurser som är bättre att använda i skolan och vården där vi står inför gigantiska utmaningar.

Alla förhållningssätt i denna fråga har en mängd stora risker och frågetecken i släptåg. Jag tycket att vi skall forsätta att satsa på en teknik som tjänat oss otroligt väl.


Bengt Silfverstrand: En satsning på förnybara energikällor är det enda vettiga alternativet till kärnkraften som bygger på en ändlig energikälla uran.
Johan:

Jag är medveten om att omröstningen var för många år sedan. Men jag är lika medveten om att samtliga var överens om att resultatet av omröstningenh skulle gälla.

När det gäller ev kärnkraftsolycka så hur var det Tage Danielsson sa om sannolikheten...?
Sedan hände det som inte kunde ske.
CMW, vilka "vi" var överens om folkomröstningen? Jag hade inte rösträtt då.

Men om du gillar folkomröstningar så mycket så kan vi ju hålla en till, om kärnkraften. Så att vi verkligen får reda på vad folket vill. Det vore väl bra?

För övrigt håller jag med om att riskerna är svårbedömda. I USA så begränsas numera kärnkraftsutbyggnaden av de enorma försäkringsavgifter som blir följden av denna osäkerhet. Sådana realiteter kan ju statligt ägda kraftbolag strunta i, men inte privata.
Det behövs verkligen inte fler folkomröstningar om kärnkraften. En ansvarsfull energipolitik innebär en satsning på förnybara energikällor, inte en ännu hårdare fastlåsning i en ändlig och livsfarlig energikälla.
Johan,

Var har jag sagt att jag tycker om folkomröstningar? Men har vi nu haft en, vars resultat vi sa att vi skulle följa, så gäller det.

I övrigt tycker jag att det ropas för mycket och för ofta på folkomröstningar.
Jag skulle tippa på att 1/3 av idag Svenska befolkningen inte fick rösta.
Om 60 år så finns ingen 'i arbetskraften' som röstade.
(Du || Ni) menar att folkomröstning som ev. 'barna Hedenhös' gjort, den gäller än.
Nånstans måste gränsen dras för livslängden på en omröstning.

Lånar vi framtiden av våra barn eller bestämmer vi framtiden för våra barn.
När får våra barn vara med och bestämma över sin tid.Bengt Silfverstrand: Det är rent patetiskt att höra kärnkraftskramare ömma för våra barn. Vad dom vill är i själva verket att vi till våra barn ska överlämna ett kärnkraftssamhälle vars långsiktiga konsekvenser vi idag inte har den blekaste aning om. Bortsett för att vi vet att det tar upp till flera tusentals år innan stora delar av det giftiga kärnavfallet avklingar.
Bengt Du skriver: "En ansvarsfull energipolitik innebär en satsning på förnybara energikällor, inte en ännu hårdare fastlåsning i en ändlig och livsfarlig energikälla."

Bengt Silfverstrand: "Det är rent patetiskt att höra kärnkraftskramare ömma för våra barn. Vad dom vill är i själva verket att vi till våra barn ska överlämna ett kärnkraftssamhälle vars långsiktiga konsekvenser vi idag inte har den blekaste aning om. Bortsett för att vi vet att det tar upp till flera tusentals år innan stora delar av det giftiga kärnavfallet avklingar."

Detta stammer inte! Karnkraftsingenjorer vet battre an politiker som inte ar uppdaterade inom karnfysikens omrade. Nedan ser du nagra fakta fran Atomic Energy Canada angaende anvandning av uran. Med en teknik som ar framstalld och anvands i Canada och manga andra lander som (Rumanien, Sydkorea, Pakistan, Argentina, Indien, Kina etc.) har valt Candu reaktorer, ser man att dina farhagor om gifta karnavfall ar ogrundad, likasa att branslet ar andligt.

Nu vantar jag mig inte att Sverige ska anvanda Canada's teknik med sakra karnkraftverk pa grund av not-invented-here-syndrome, men vill man verkligen gora karnkraftverk sakra sa finns tekniken.

Ursakta att det ar pa Engelska:

Use of natural uranium as a fuel

* CANDU is the most efficient of all reactors in using uranium: it uses about 15% less uranium than a pressurized water reactor for each megawatt of electricity produced
* Use of natural uranium widens the source of supply and makes fuel fabrication easier. Most countries can manufacture the relatively inexpensive fuel
* There is no need for uranium enrichment facility
* Fuel reprocessing is not needed, so costs, facilities and waste disposal associated with reprocessing are avoided
* CANDU reactors can be fuelled with a number of other low-fissile content fuels, including spent fuel from light water reactors. This reduces dependency on uranium in the event of future supply shortages and price increases.


Bengt Silfverstrand: De politiska beslut det här är fråga om bygger givetvis ytterst på forskarrapporter. Inte sällan är emellertid sådana rapporter motsägelsefulla. Kärnenergin är ett områda där de s k experternas uppfattningar går isär. Poängen med politiska beslut är just att göra avvägningar och se till helheten.

Och sett till helheten så är kärnkraften en ändlig energikälla, vars avfallsprodukter är livsfarliga under tusentals år och vars förvaring kräver rigorösa och resursslukande säkerhetskontroller.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM