TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

"Skatten är ödesfrågan", skriver Per Wirtén i gårdagens ledare i "Dagens Arena" - http://dagensarena.se/ledar/skatten-ar-odesfragan

Hela artikeln är närmast en orgie i byxångest inför eventuella skattehöjningar.  Det är i och för sig sannolikt en korrekt iakttagelse  att de rödgröna förlorade en del röster på fastighets-  och bensinskatter.  Vad gäller  fastighetsskatten så berodde det nog mest på oskicklig marknadsföring innebärande att stora delar av fastighetskattekollektivet trodde att de skulle få höjd skatt, medan i praktiken förslaget om höjd skatt bara berörde ett ytterst litet antal verkligt förmögna fastighetsägare.

 

När Per Wirtén emellertid skriver att "För första gången i modern tid verkar meddborgarna välja privat konsumtion före gemensam: fler nya skjortor i garderoben går före säker sjukvård" så finns det anledning att protestera. Flera vetenskapliga undersökningar - bl a Stefan Svallfors djupgående välfärdsundersökningar visar att en klar majoritet av svenska folket är berett att betala en hög skatt och t o m acceptera höjd skatt om pengarna går till välfärdens kärna, skola, vård och omsorg.  Här finns det anledning att citera Inga-Lisa Sangregorio som kommenterat Wirténs artikel  Så här skriver hon bl a:

"Att de rödgröna förlorade valet berodde inte på att medborgarna anser att "fler skjortor i garderoben går före säker sjukvård" utan på att de var kloka nog att inse att S, V och MP bakom den falska enigheten var oeniga om dt mesta och på att flera förslag  var bedrövligt ogenomtänkta.

 

Omedelbart efter valet tog ju ledande s-politiker avstånd från stora delar av den politik de några dagar tidigare försvarat.  Fortfarande har ingen förklarat vem/vilka det var som tvingade dem att mot sin vilja gå till val på en politik de inte trodde på.

 

Om skatter: Det är faktiskt inkomsterna, inte utgifterna som gör att vi har råd att betala skatt.  Proffsekonomer hatar den tanken och lyckas få andra, som Per Wirtén att tala om skatt på arbete i stället för skatt på inkomster.  Progressiv inkomstskatt döper man om till "straffskatt på utbildning."  Moms och skatter på boende anses däremot inte vara skadliga skatter.  Men momsen är snarast regressiv och bostäderna är redan hårdare beskattade än allt annat."

 

Jag tycker detta är det klokaste som skrivits om skatter på mycket länge.  Förvisso behövs med dagens starka skattfinanser i dagsläget inga skattehöjningar för att klara investeringsbehov och stabila socialförsäkringssystem, men om vi ska kunna värna den offentligt finansierade välfärden i det långa loppet, så får socialdemokratin inte tveka att också våga ta strid för höjda skatter och att skatt på inkomster inte är något fult.  Alternativet är avgiftsfinansiering och gräddfiler i vård och omsorgssektorn.  Att försvara ett högt skatteuttag är närmast en pedagogisk uppgift."iakttagelse att de rödgröna förlorade en del röster på fastighets- och bensinskatter. Vad gäller fastighetsskatten så berodde det nog mest på oskicklig marknadsföring innebärande att stora delar av fastighetskattekollektivet trodde att de skulle få höjd skatt, medan i praktiken förslaget om höjd skatt bara berörde ett ytterst litet antal verkligt förmögna fastighetsägare."

Jag tror även att otydligheten runt förmögenhetskatten spelade in... och då särskilt om fastigheter skulle ingå i underlaget eller inte.

I praktiken innebar utspelet om fastighetsskattens begränsningar inget för stora grupper runt storstäderna då de fortfarande såg risken med en ”fastighetsskatt” via förmögenhetsskatten.


Bengt Silfverstrand: Det kan ligga en del i vad du säger. Under alla förhållanden så går det ur valresultatet inte att utläsa något folkligt motstånd mot inkomstskatterna.
Jag tycker det är viktyigt att om tankesmedjor som timbro vill sänka lägstalönerna att man då även sänker Högern.
!00% skatt för hutlösa inkomster sedan 2006 är ingen skam att ta ut från de som tagit för stor del av kakan.

Man bör även införa starffarbetetn för de som tar för sig för mycket.
ex 18 tim dygn jobb i Kirunagruvan och handlast.
Mat blir den svamp man oidlar där.
Den är av lyxvariant.

det är dags välja om human politik ska föras eller om regelrätt klasskrig ska få träda ikraft.

Bättre folk dör i strid än psykas ihjäl som högern gör med folk.

Många sjuka, arnbetslösa, önskar de finge dö.
Bättre göra det i strid
Bengt: jag förstår inte vad du menar med "Det är faktiskt inkomsterna, inte utgifterna som gör att vi har råd att betala skatt." du får gärna förtydliga.

Sedan en fråga till. Om hög skatt är direkt kopplad till bra välfärd, vård skola omsorg. Sverige har Europas högsta skatte tryck, innebär det att vi då automatiskt har Europas bästa välfärd, vård skola omsorg?


Bengt Silfverstrand: Jag har citerat Inga-Lisa Sangregorios kommentar till den åberopade artikeln i Dagens Arena. Någon automatik mellan hög skatt och bra välfärd föreligger naturligtvis inte. Men trots målmedvetna försök från b-alliansregeringen att avlöva den svenska välfärden så finns det fortfarande ett samband. Och om en retorik som alliansregeringen brukar omge sig med, särskilt när man befinner sig på betryggande avstånd från Sverige, så ska vi även framöver ha en offentligt finansierad välfärd.
Våra skatter bygger inte på skatt på inkomst.

Skatt på arbetsinkomster är 30 och sedan 20 + 5 procent.
Därtill kommer att arbetsgivaren på lönebeloppen betalar 30/35 procent i arbetsgivaravgifter.

Skatt på kapitalvinster är 30 procent.

Skatt på reavinst på fastighet och bostadsrätt är 20 procent.

Skatt på konsumtion finns från 6 till 20 procent.

Sedan tillkommer olika punktskatter.

Jag minns ett tv-program från 70-talet där Robert Weiss medverkade. På den tiden var löneskatten vid höga inkomster runt 80 procent medan skatt på kapitalinkomster var 30 procent och inte progressiv. Weiss sa att detta visade att staten vill att vi inte skall arbeta utan försörja oss på reavinster.

Skatten på löneinkomst är för hög därför att den påverkar hela näringslivsklimatet negativt. Tysk bilindustri betalar arbetarna dubbelt så mycket som i Sverige. Men industrin kan inte klara sig om lönekostnaden är dubbelt så hög som i omvärlden. Säg att lönekostnaden i världen är 100 i tillverkningsindustrin. Då får den tyske arbetaren ut säg 70 medan den svenske arbetaren får ut 30. (Siffrorna tagna som illustration - inte exakta eller korrekta för varje situation.)


Bengt Silfverstrand: Inkomstskatt är skatt på inkomster, ingenting annat. Att vi sedan har ett antal andra skatter jävar inte detta påstående.

Att näringslivsklimatet skulle påverkas av skatten på inkomster är och förblir en myt. Om vi ska ha kvar en i allt väsentligt offentligt finansierad välfärd, en linje som också b-alliansen ansluter sig till, särskilt på utlandsresor, så innebär detta att inkomsterna även framdeles måste beskattas.
"Det är faktiskt inkomsterna, inte utgifterna som gör att vi har råd att betala skatt."

Japp, och min och många andras slutsats är att det är då bättre att stimulera folk att skaffa högre inkomster. Hög skatt, statlig skatt och värnskatt är ju precis motverkande till detta. Varför ska någon vilja vara produktiv eller vidarutbilda sig och ta dyra studielån och stå utanför arbetsmarknanden och missa pensionsinsättningar och ränta på ränta effekter om man bestraffas för detta?


Bengt Silfverstrand: Om något är oföränderligt i det svenska samhället så är det skattekverulansen, vilket ovanstående inlägg är ett slående exempel på. Att kalla skatt som går till finansiering av vår gemensamma välfärd för bestraffning kan närmast betecknas som en intellektuell härdsmälta.
Jag fick inte fram vad jag ville säga i mitt förra inlägg.

Skatt på inkomst är kanske en självklar beskrivning.

Skatten på inkomster är hög på inkomst av tjänst/arbete och relativt låg på inkomster av kapital och spekulation. Varför?


Bengt Silfverstrand: Anledningen till att skatten på inkomster är högre än på kapital och spekulation är sannolikt många politikers rädsla för att "stöta sig med kapitalintressena". Risken för kapitalflykt brukar det benämnas. Och även om försöken att komma undan sitt solidariska ansvar att betala inkomstskatt hos vissa individer, så är inkomstskatten trots allt en relativt stabil inkomstkälla.
Bengt skriver: "många politikers rädsla för att "stöta sig med kapitalintressena".".
Detta skriver en socialdemokrat med många års inflytande i partiet. En del kallar det 'pragmatism'. Finns det något annat ord?


Bengt Silfverstrand: Det ligger förvisso en del i det, även om pragmatism inte sällan är den obotfärdiges sista förhinder. Och det går knappast att med ett uns av trovärdighet i behåll att ställa den förhållandevis högre beskattningen av inkomster mot den lägre beskattningen av kapital. Den dagen kommer då skattesänkarniten får som undviklig konsekvens att större ingrepp i välfärdssektorn måste genomföras, avgifter ersätta skatter och fler gräddfiler i vårde och omsorg införas. Den dagen kommer, förutsatt att partiet sköter sina kort väl, socialdemokratins tid åter.
Kan du förtydliga vad du menar med följande:

"bostäderna är redan hårdare beskattade än allt annat."

Visst är bostäder hårt beskattat i samband med byggandet vilket skapar sjukligt höga bostadspriser. Emellertid är det numera knappast att anse som hårt beskattat efter detta med dagens löjligt låga fastighetsskatt för välbeställda bostadsägare.


Bengt Silfverstrand: Observera att det rör sig om ett citat av Inga-Lisa Sangregorios kommentar till berörd artikel i "Dagens Arena". Hyresbostäder är emellertid hårdare beskattade än villor. Att fastighetsskatten är löjligt låg för välbeställda fastighetsägare håller jag fullständigt med om.
Per Kjellen: Jag antar att du måste skämta när du påstår att 30% beskattning av kapitalinkomster är lågt. Ett europeiskt genomsnitt ligger på ca 17%. Emellertid finns inte då några givmilda ränteavdrag modell Svedala.


Bengt Silfverstrand: Sammantaget och inkluderande de generösa ränteavdragen så är skatten på kapitalinkomster i Sverige synnerligen låg i ett internationellt perspektiv.
Jämfört med skatten på arbetsinkomster - 50/65 procent är skatten på kapitalinkomster 30 procent låg i betydelsen lägre än skatten på arbete.


Bengt Silfverstrand: Vilket skulle bevisas!
Skatter måste relateras till vår omvärld. Ur ett europeiskt perspektiv har vi ganska rimlig men något hög beskattning av arbetsinkomster, löjligt låg fastighetsbeskattning för de bostadsägare med de dyraste bostäderna samt världens högsta beskattning av kapitalinkomster.


Bengt Silfverstrand: Det är ju en truism. Det mesta av dagens samhällen har ett globalt perspektiv. Samtidigt måste skatteuttaget vara i samklang med de (sannerligen inte opretentiösa) krav folket ställer på välfärden. Vi har alla möjligheter att även i framtiden ha en relativt hög beskattning av arbetsinkomster. Och när nu jobbskatteavdragen visat sig närmast bli ett fiasko, så finns det anledning att åter föra en seriös skattedebatt i Sverige, gärna - som socialdemokraterna föreslagit - efter en bred skatteutredning.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM