TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Kritiken mot Thomas Bodström handlar inte om han har rätt att framföra sina åsikter eller inte.  Det har han givetvis.  Kritiken riktar in sig på de åsikter och förslag som Bodström framför.  Och vi som är kritiska till vissa av dessa åsikter har då enligt logikens enkla lagar lika stor rätt att kritisera Bodström på  de punkter där han är ute på populismens och opportunismens tunna is.

 

1. Bodström kallar valet av Håkan Juholt för kuppartad och bygger detta påstående på hörsägen via "ledningsnätet över Atlanten."

Kan ytligheten manifesteras tydligare?

 

 

2. Han vill "modernisera" partiet genom att slopa "Arbetarepartiet" i

namnet och kraftigt reducera antalet riksdagsledamöter.  Jan Andersson hakar på och talar i allmänna ordalag  om behovet av att "renovera" förbindelserna mellan partiet och LO, därför att industriarbetarbasen minskat.  Samtidigt som förvisso denna bas minskat,  så har  låglöneproletarietet inom TCO ökat och sammantaget torde genuina löntagarintressen baserade på situationen på arbetsmarknaden resp. utarmningen av socialförsäkringssystemet vara lika starkt idag  som någonsin.  Att minska antalet riksdagsledamöter i ett läge där kontakterna mellan väljare och valda är mycket bristfälliga innebär ju bara en elitisering och amerikanisering av politiken.  Vi behöver inga senatorer i Sverige för att stärka demokratin och modernisera partiet.

 

Ett av  problemen för socialdemokratin är att vi saknar ett SSU som utgör en radikal blåslampa på partiet.  Bekräftelse på detta kan man t ex utläsa i dagens Helsingborgs Dagblad i en intervju  med SSU-ordföranden Jytte Guteland som  passar på praktiskt  taget varje fråga om Bodströms bok  och låter undslippa  sig att "Vi behöver stänga in vår historia på museum".  Om detta är bara att säga att den dag det socialdemokratiska partiet kapar sina rötter till sin historia resp. till LO, ja då har  vi mist mycket  av vårt politiska berättigande som det stora och dominerande  löntagarpartiet.Det märkliga är att denna ytliga fotbollsspelande och mediokra deckarförfattare har varit Justitieminister i Socialdemokratiska regeringar. Det kanske säger mer om hur partiet fungerar än om Bodströms kompetens.


Bengt Silfverstrand: Ingen har påstått att Bodström är medioker. Jag har konstaterat att han var en kompetent justitieminister och att han är medialt begåvad. Däremot är karln både ytlig och delvis rent spekulativ i sina politiska värderingar och sakförslag.
Om Socialdemokraterna slopar "Arbetarepartiet" i partinamnet kommer ännu fler synskadade att rösta på Sverigedemokraterna. Många invandrare med lässvårigheter gör det redan, röstar på Sd, alltså. Och det är ju inte alla som vet att partiet faktiskt heter Arbetarepartiet Socialdemokraterna.

Den svenska sociademokratin och väntern har aldrig lyckats definiera vem som är arbetare. Man försöker ju hela tiden ersätta arbetare med löntagare. En storkapitalist som avlönas av sitt företag som "arbetande styrelseordförande" är löngagare, men inte frisören som hyr sin stol och inte heller åkeriägaren som själv kör sin bil.

Löntagarbegreppet är förvisso ett försök att bredda medlems- och väljarbasen för det gamla arbetarepartiet, men begreppet exkluderar faktiskt egenföretagare, som sett till sin sociala och ekonomiska ställning borde räknas till arbetrklassen.

Moderaterna har fullbordat omvandlingen genom att omdefiniera begreppet arbetare till att enbart jälla de som för tillfället har jobb (som arbetare, tjänsteman, småföretagare, yrkespolitiker, storkapitalist eller kung).

Om socialdemokratin abdikerar från uppgiften att vara ett arbetarparti är det givet att tomrummet fylls av något annan parti.


Bengt Silfverstrand: Det går alldeles utmärkt att behålla arbetarepartiet i partinamnet och i sin politiska gärning vända sig till ett brett löntagarkollektiv.
Per Lundqvist.
Ännu märkligare att ett helt gäng ministrar i moderaterna fick gå eller slutade självmant.Säger också kanske en del om hur moderaterna fungerar.
Jag tycker att vi skall vara stolta över att vara ett arbetarparti. Däremot vill jag inte se ordet "sysselsättning" i våra skrifter och dokument.
Mats
Men vad svarar det breda löntagarpartiet en småföretagare som inkluderar sig själv i begreppet arbetare? Och vi pensionärer är väl för sjutton inga löntagare?!

Håller med om att ordet sysselsättning ska bort. Sysselsättning i exempelvis fas 3 är stöld av tid. Syftet är ju att hindra arbetslösa att göra något meningsfullt av sin tid.

Jag välkomnar gärna TCO-medlemmarna ("tjänstemännen") i det breda kollektivet, men jag tycker faktiskt att man kan ställa krav på TCO att börja uppföra sig som en fackförening och inte som ett skråväsen för bevarande av gruppegoistiska privilegier.

Nog tycker jag att rösträtten för LO-medlemmar ska återinföras (Mario Matteoni vet vad jag menar) samt att TCO-medlemmar som vill bidra ekonomiskt till partiet ska kunna göra det via fackföreningsavgiften. Det är ju många TCO-medlemmar som har gjort politisk karriär med pengar från LO.

Varför kan inte alla arbetare vara med i samma landsorganisation? Det är liksom ett cirkelbevis att LO organiserar arbetare och TCO organiserar tjänstemän, när man besvarar frågorna "Vem är arbetare?" och "Vem är tjänsteman?" med att "LO-medlemmar är arbetare" och "TCO-medlemmar är tjänstemän".Bengt Silfverstrand: I praktisk gärning,bl a i form av ett tydligt stöd för genuina löntagarintressen visavi arbetsmarknadspolitik, ersättningar i trygghetssystemen,arbetsmiljön etc, visar socialdemokratin att vi är ett brett löntagarparti. Vår idépolitik liksom vår praktiska politik fångar också väl in andra grupper som t ex pensionärer (som ju i stor utsträckning är f d löntgare) och småföretagare, vars väl och ve ytterst beror på löntagarnas och pensionärernas köpkraft.
Nu var det Juholt som beskrev Bodström som en medioker deckarförfattare, vilket kanske är att betrakta som oväsentligt i sammanhanget.

Mer märkligt är att en person som anses vara "ytlig och delvis rent spekulativ i sina politiska värderingar och sakförslag" faktiskt, under ett flertal år, verkat som landets justitieminister. Rimligtvis är Boström kompetent, men när han dristar sig till att kritisera sitt eget parti förvandlas han till medioker och ytlig.


Bengt Silfverstrand: Efter att ha läst två av Bodströms deckare utan att de gav upphov till någon eufori eller spänning.

Sen är det väl närmast trivialt att konstatera att man kan vara en kompetent justitieminister utan att vara någon stor politisk tänkare

Sen är det närmast rörande när borgerliga själar alltid sluter upp bakom socialdemokrater som föredrar att under massmedialt megapådrag krtisera sin partiledning. Trovärdigt är det emellertid inte.
Det som är intressant är hur fort någon går från värme till kyla. Så länge du vinner röster är du välkommen, men dristar du dig till att lufta avvikande åsikter är du medioker och kan inte tänka en vettig tanke.

Så visst är det högt i tak i organisationen så länge som du står på knä.


Bengt Silfverstrand: Bodström har sannerligen inte gått värme till kyla. Han befinner sig i den allra varmaste delen av kommersialismens högborg. Åter igen har du uppenbarligen missuppfattat kritiken mot Bodström. Han väljer själv en lättköpt kritisk ansats. Då får han finna sig i att bli bemött. Om någon i dagens politiska Sverige står på knäna så är det de stackars, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater som sålt sin själ (i den månde haft någon sådan) till moderaterna.
Jag kan inte förstå denna upphaussning av Bodström som justitieminister.

Är det inte så att själva befattningen kastar sin strålglans över innehavaren på samma sätt som försvarsministern gloriferas under överhängande krigshot? Den svenska allmänheten upplever nog idag brottsligheten som ett värre hot mot sin egen säkerhet än de yttre krigshoten.

Sedan är det väl klart att även en medioker person framstår som ytterst kometent i jämförelse med den nuvarande justitieministern, som defintivt inte är den mest lämpliga för uppgiften ens bland ledande allianspolitiker.

---

Jag har träffat småföretagare, som fastän de inte är politiskt aktiva, är hängivna s-väljare. Men tyvärr glöms småföretagarna nästan alltid bort när man talar om det breda löntagarpartiet.

Jag såg för en stund sedan en gammal valaffisch från början av förra seklet: "Rättvisa åt arbetarne och småfolket".


Bengt Silfverstrand: Jag tycker varken att Bodström är en medioker person eller att han haussats upp som justitieminister. Däremot har han åstadkommit en medioker bok, där strävan att komma i mediarampljuset tycks ha vägt tyngre en sakliga analyser.

Jag tycker inte att småföretagarna glöms bort. Deras väl och ve hänger ju på köpstarka konsumenter och att även arbetslösa och sjuka har råd att efterfråga deras varor och tjänster.

Ditt exempel på valaffischtext slutligen visar bara att även gångna tiders budskap kan vara gångbart idag.
"Jag tycker inte att småföretagarna glöms bort. Deras väl och ve hänger ju på köpstarka konsumenter och att även arbetslösa och sjuka har råd att efterfråga deras varor och tjänster. "

Det sociala skyddsnätet då?


Bengt Silfverstrand: Jo ,där har du en poäng. Här finns säkert behov av förstärkningar.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM