TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Inte heller jag har läst Thomas Bodströms bok - "Inifrån, makten, myglet och politiken."  Däremot har jag läst de avsnitt ur boken som offentliggjorts i media samt lyssnat på intervjun med Thomas Bodström i SVT:s morgonsoffa för några timmar sedan.  Detta är tillräckligt för att redan nu göra vissa kommentarer, även om det givetvis kan finnas anledning att återkomma till andra avsnitt när hela boken gåtts igenom.  Upplysningsvis kan nämnas att jag inte tänker köpa den utan låna den på vårt mycket servicevänliga och välförsedda OFFENTLIGA bibliotek i Höganäs.

 

Om Bodström, som jag något lärde känna under min tid i riksdagen kan sammanfattningsvis sägas att han är en medial begåvning men med ett mycket tunt politiskt idébagage.  Göran Greider, som läst boken, slår huvudet på spiken när han i morgonekot säger: "Thomas Bodström förmår inte tänka en enda idépolitisk tanke."  I boken föreslår han bl a att socialdemokraterna ska bryta banden till LO och stryka "arbetarepartiet" i partinamnet.  Detta vore naturligtvis att bjuda borgerligheten på en politisk brakmiddag oc ytterligare sudda ut de ideologiska  skiljelinjerna, vilka redan idag är alltför diffusa för att uppfattas av alltför många väljare.

 

Vad man då spontant kan reagera mot i det som offentliggjorts av bokens innehåll är Bodströms utstuderade fallenhet för opportunism,populism och sensationsmakeri.  Hans beskrivning av förspelet till valet av Håkan Juholt som partiledare närmar sig också dyngsprideriet.  Jag tillhör i och för sig dem som anser att det socialdemokratiska partiet är alltför slutet, att vi måste öppna upp våra mötes- och verksamhetsformer, och har med framgång själv deltagit i en förnyelseprocess på detta område i min lokala partiorganisation.

 

Att däremot beskriva processerna inför partiledarval som "påveval" och "kupper" är att hänge sig åt rena konspirationsteorierna.  Jag deltog själv aktivt i styrelsen för Skånes Socialdemokratiska partidistrikt i preludier och valprocesser inför valen av Göran Persson och Mona Sahlin som partiledare

De föregicks i båda fallen av en mycket bred diskussion inom partiet, där många partimedlemmar och sympatisörer hade goda möjligheter att framföra sina synpunkter.

 

I det läge som uppstod efter valförlusten ifjol är det fullkomligt logiskt att det uppstår en viss  turbulens.  Lika naturlig är den kritik som  på flera håll framfördes mot Mona Sahlins ledarskap, en kritik som  uppenbarligen också Thomas Bodström till åtminstone vissa delar instämmer i.

 

Det motsägelsefulla i både Bodströms, Jan Anderssons m fl:s kritik består i att de å ena sidan kritiserar partiet för mygel och  slutenhet och sedan talar om kupper och påveval när rakryggade företrädare (Helene Fritzon och Morgan Johansson)  för Skånes partidistrikt m fl vågar uttrycka  sina uppfattningar i personfrågorna.

 

Socialdemokratin börjar så sakta resa sig och återfå en del av självförtroendet genom valet av Håkan Juholt som partiledare.  Vad partiets populister och konspirationsälskare nu i värsta fall åstadkommer är att flytta fokus från de politiska  sakfrågorna och framtidsdebatten till ett destruktivt spegelfäkteri som ytterst bara gynnar borgerligheten.

 

Thomas var en kompetent justitieminister med särskild faiblesse för mediala piruetter.  Nu skriver han i sin skyddade verkstad, sitt amerikanska elfenbenstorn, (boken  enligt egen utsago delvis tillkommen på  ett amerikanskt favoritcafé) spektakulärt om socialdemokratin och dess nya ledning.  Med en väletablerad och inkomstbringande advokatbyrå i ryggen, kryddad med sannolikt goda bokinkomster riskerar han personligen  ingenting.  Däremot riskerar han med sin klart spektakulära bok att mer eller mindre skada det parti som burit honom till hans plats i solen.

 


 

 

 

 Ja usch ja, väletablerad och inkomstbringande advokatbyrå, dessutom bokinkomster, fy tusan.

När du läser boken rekommenderar jag hans utsagor om socialdemokratin och Jante. Får se om du känner igen dig.


Bengt Silfverstrand: Försök nu inte förenkla. Du vet precis vad jag menar. Skvallerböcker har ingenting med Jante att göra. Du vet lika väl som jag att Bodström aldrig blivit partiledare. Och du vet hur lätt och bekvämt det är att på behörigt avstånd från händelsernas centrum i all hast knåpa ihop en bok som ger en given plats i TV-soffor och samtidigt ger eldunderstöd till borgerligheten.


Med slutkommentaren om Bodströms advokatbyrå etc. menade jag förstås att han inte riskerade någonting med sina skriverier. Även detta inser du naturligtvis om du tänker efter.
När Håkan Juholt pratar så känner jag igen vad jag tycker om med socialdemokraterna.Jag tror att det som hände var det bästa.
Mona Sahlin hade aldrig fått ro,det var en hetsjakt på henne och hon tog beslutet avgå.
Jag vet inte om jag kommer att läsa den här boken.
Men jag vet att jag gillar det Juholt säger.
Stig-Björn Ljungren? Var stod det att usch,etablerad advokatbyrå.
Var stod det Jante? Var stod det usch för bokinkomster?
Nej,detta vred du allt till som du önskade,på ett ganska fult vis.
Visst finns det etiska och mindre etiska sätt att tjäna pengar?Även när man skriver böcker.
Skulle se fram mot "Den sovande statsministern"
dvs Reinfeldt.
Den boken behövs.Frågan är om Bodströms bok behövs,mer än ur skvallersynpunkt.Bengt Silfverstrand: Bodströms skvallerbok tillfredsställer naturligtvis högt ställda förväntningar hos ytlighetens proselyter och föranleder glädjerop hos den borgerlighet som börjat backa i opinionen. Något konstruktivt tillför den inte den politiska debatten.
http://www.s-bloggar.se/p/ojyrd/bodstroem-divan-utan-star-quality
Länkar till Annika Högbergs blogg,tyckte hon skrev jättebra om detta.
Betydligt djupare analys än den du gjorde lite "elakt"
Stig-Björn.Bengt Silfverstrand: Delar din uppfattning. Bodströms bok är en lättviktare.
jag har inte heller köpt boken - ännu. och till skillnad mot dig så tycker jag inte det är fel att man tjänar pengar så jag hoppas det går riktigt bra för Bodström. För oss utanför - som ser på - och fortfarande har en partibok så är han - Bodström alltså - en av de mest trovärdiga representanter för vårat parti. Det han - vad jag läst i massmedia - berör är ju vad vi ser och uppfattar. Förändringarna sägs ha börjat att öppna upp partiet - att tillåta och bejaka olika tankar och uttryck - att våga säga vad man tycker....o skall vi överleva så är det kanske bra om vi snabbar på den förändringen. Jämförelsen med ny påve tycker då jag var extremt lika...skratt...


Bengt Silfverstrand: Nej, det är förvisso inte alls fult att tjäna pengar. Problemet med Bodström, är som framgår av bloggen och de offentliggjorda avsnitt jag refererar till att han uppenbarligen är ute i rent spekulativt syfte. Han avslöjar med all tydlighet att han har ett (minst) horn i sidan till personer i partiledningen och ger klara antydningar om att han känner sig förbigången.

Man öppnar heller inte upp partiet med att med nygammalt gods som att bryta banden med en av arbetarrörelsens grenar eller att minska antalet riksdagsledamöter och göra kontaktnätet med väljarna ännu glesare.

Jämförelsen med påveval vittnar dessutom om djup okunskap eftersom partiledarvalet var en mycket vitt förgrenad och djupgående process.

Det är inte alls fråga om att man inte ska få säga vad man tycker. Men att tjäna pengar på rent skvaller är sannerligen inte något som bör hjälteförklaras.
Du skrev:

" Nu skriver han i sin skyddade verkstad, sitt amerikanska elfenbenstorn, (boken enligt egen utsago delvis tillkommen på ett amerikanskt favoritcafé) spektakulärt om socialdemokratin och dess nya ledning. Med en väletablerad och inkomstbringande advokatbyrå i ryggen, kryddad med sannolikt goda bokinkomster riskerar han personligen ingenting. Däremot riskerar han med sin klart spektakulära bok att mer eller mindre skada det parti som burit honom till hans plats i solen."

Jag skrev "Jante".

Och Jante är det, läs Bodströms utläggning om problemet för det här partiet. Ska han ha kritik för något så är det väl att han har mer rätt än han själv fattar. Och borde inse terapiresistensen och graden av fördjupat behov i partiet att gnälla bort de som inte passar in i mallen.Bengt Silfverstrand: Det är de svagt underbyggda spekulationerna och rena skvallret jag kritiserar. Att kritisera Bodströms ytlighet och uppenbara missnöje med att han inte själv fått en plats vid de nya köttgrytorna är sannerligen inget gnäll. Det finns all anledning att föra en kritisk idédebatt om socialdemokratin, men det är en väsentlig skillnad på en rejäl idédebatt och att spela sårad oskuld.
Jag reagerar på tonläget i kritiken. Jag delar som bekant inte Bodströms politiska åsikter men karl'n måste ändå vara ganska begåvad för att kommit dit han kommit i livet. Försöken att utmåla honom som närmast förståndshandikappad ter sig både osmakliga och osakliga.

Att han inte riskerar något med sina skriverier beror bl.a. på att han hamnade ute i kylan redan i höstas. Lite lustigt ur en ickepolitikers syn är att hans civila karriär målas upp som något misstänkt och klandervärt.


Bengt Silfverstrand: Ja, Bodström är medialt begåvad men lättviktare rent idépolitiskt. Det finns ingenting i hans politiska visioner som innehåller något nytänkande. Men det är spekulationerna och det rena skvallret jag kritiserat, ingenting annat. Om Bodström hamnat i kylan så är det helt självförvållat. Ingen tvingade honom till USA,men om han nu föredrog en time-out, vilket självfallet är respektabelt, så kan han inte samtidigt begära att få en plats vid köttgrytorna.
Tycker mig märka att en del av de socialdemokrater som försvarar Bodström återfinns lite till höger i partiet, något som han han själv också gör. Skulle inte förvåna om han i likhet med K-O Feldt om några år återfinns ännu längre åt det hållet.

Det gnager kanske hos somliga att den nya partiledningen inte fick den utformning som de önskat. Men inte alla kan bli nöjda,inte ens jag är helt nöjd, hade gärna sett att Lena Sommestad kommit med.


Bengt Silfverstrand: Du gör en alldelses relevant och insiktsfull bedömning.
Är det höger att inte gilla Jante?
Men är det vänster att jantefiera allt?
Och är det vänster att gnälla över en bok man uppenbarligen inte läst?Bengt Silfverstrand: Nej, ingen har mig veterligt påstått vare sig det ena, det andra eller det tredje.
Alla tolkar vi vår Sandemosa olika Stig.Björn Ljungren.

Jag är ju för all del kvinna och har handskats med både Jantelag och överseende gubbiga klappar på huvidet som i stort går ut på
"Håll käften lilla vän,nu är det dom tunga analytikerna som talar"
Givetvis har Bodström rätt att säga vad han tänker,men att alla skulle sitta som små tända ljus och nicka.
Där är Jante.
Jante var också när en av mina nu bortgångna släktingar
sa till en annan släkting på 40-talet.
"Jurist,du kan väl inte bli jurist,du är ju arbetarbarn"
Men släktingen som nu är pensionär blev en alldeles lysande jurist.
Jante är att utforma utbildningar så att det försvårar för folk att gå vidare.
Jante är att vara avundsjuk på dom sjuka och svaga som uppbär sin egen inbetalade sjukförsäkring.Istället för att vara tacksam att man är frisk själv.
Som jag ser det så är det du som "jantifierar" här för att någon inte
tycker som du.Detta gör du med inte så lite ironi.Det är givet din rätt.men tro inte att alla tycker som du,eller vill ha det som du.
Så är det höger att jantifiera allt tycker jag istället?
Kalla sjuka för bidragsberoende.Kalla svenskar för det sovande folket?
Fy-censurord.


Mia, nu försöker du göra Jante till allting. Ett sätt att ta sig ur problemet som ressentimentet ställer till för ett parti som försöker överleva en omställning till det postmoderna.

Men visst kan vi komplicera Janteproblematiken, en analys av Lennons A Working Class Hero är en bra start. Men dig kommer vi inte om utgångspunkten är gnället.
Som sagt Stig-Björn,du får ha din åsikt och enligt min så "gnäller"du en hel del så fort orättvisorna mot ex sjuka kommer på tal.
Fast jag förutsätter att du menar dom 0.02% som då fuskat med sjukpeng.Mer var det inte.
Kallar du det gnäll att stå upp för ex Erik Videgård,krögaren som har cancer och får avslag på sjukpeng?
Det är inte ett dugg komplicerat med Jantelagen.
Den går att använda i alla sammanhang.
Som sagt Bodström får tycka vad han vill,du vad du vill
Jag anser det jag anser och lovar att inte klappa dig på skalpen med ett lilla vän,den har du nog inte provat på i vuxen ålder.Med rätt så mycket högskola bakom.
Jag är kalasless på att du kallar ex kampen för dom sjuka för "gnäll".Ska inte vi som är starka slåss för dom svaga så har världen blivit skev i Sverige.
Juholt bli bra,han blir kalas och siffrorna har redan vänt uppåt för S.Bra va?Jag tycker också Juholt är bra. Och jag vill skydda honom från att dras ner i gnället.

Och JA ett parti som enbart försöker framstå som försvarare av bidrag och överlåter arbetslinjen till motståndarna, samt förringar fusket eller försvarar att folk inte anstränger sig för att försörja sig, kommer också att förlora fler val. Det måste gå att säga detta, utan att för den skull köpa allt som Alliansen har ställt till med.

Håkan Juholt har förmågan att resa sig ur detta moras, ta sig ur återvändsgränden, sätta igång med tillväxtpolitisk opposition och bryta Alliansens övertag. Men då måste han som sagt var skyddas från partignället.


Bengt Silfverstrand: Om någon gnällt i den här debatten så är det Stickan Ljunggrens och hans hejarklack. Bodström har stuckit ut huvudet långt utanför kupéfönstret, och då får han också finna sig i att han utsätter det för uppenbara smällrisker.
Härligt se att du tycker Juholt är bra.
"Gnäll" kommer han inte kunna skyddas ifrån vad avser borgerliga sympatisörer.Det tror jag att han är kalasklar över.
Han har väl sett hur dom for fram med Mona Sahlin.
Hur dom hoppas hitta något att hacka på när det gäller
honom också.
Prioritera bättre tycker jag,det går inte sälja ut värderingar för att skydda Juholt och det ska föras ett liv utan like för dom cancersjuka som utförsäkras.Oavsett hur det ser ut.Det i sig själv är inte ett sänke för S utan
vilar helt tryggt i det så av alliansen missbrukade ordet solidaritet.Du verkar känna många som drar benen efter sig.Det gör inte jag.
Däremot har jag träffat många många som borde stoppat ner i sängen då dom varit lite för förkylda och i snäppet för kranka att jobba.Men svenskarna är duktiga,tåliga och vakna.
Hyfsat lojala med sina arbetskompisar,så in med lite Alvedon bara och så till jobbet.
Såna har jag träffat massor av.
Men tycker du också då att det ska bli tyst om ovan nämnda grupp som utförsäkrats?
Tycker inte jag.Tyckte inte Juholt i sitt tal heller.
Tillväxt har S sysslat med länge så jag är inte speciellt orolig att han hoppar över den bite heller.
O.k tack för svar iallafall.Nu stor kopp svart kaffe innan jobbet
Det lär visst vara bra mot allt.Kaffe alltså.
Varhelst man besöker s-bloggar stöter man i kommentarerna på Stig-Björn Ljunggrens floskelsamling med hammarslag som bidrag och Jante vilka ställs mot tillväxt, ett begrepp som i hans värld får gå utan all precisering. Ekonomisk utveckling, ekonomiskt välstånd måste vara något mer och annat än bara det nakna ordet tillväxt, men då har han inget att säga. På moderat vis vill han inte heller skilja på bidrag och försäkring.

Ljunggrens ord riktas mot varje antydan att styra socialdemokratin bort från den nyliberala sväng som under lång tid allvarligt skadat och sänkt den, både i och utanför Sverige. Han har inte ett ord att säga om de finansiella marknadernas överhöghet över all mänsklig aktivitet just nu. Hur mycket kan vi som enskilt land slingra oss ur dess grepp, vad kan och bör göras internationellt? Det borde vara centralt i varje socialdemokratisk ekonomisk diskussion, när världen ser ut som den gör. Startades inte socialdemokratin en gång för att utmana rådande samhällssystem? Under mer än 20 år av nyliberal ekonomisk politik har ojämlikheten vuxit i EU:s medlemsländer – med ständigt åberopande av åtgärder för tillväxt! Men de rika blir bara rikare. Klyftorna ökar. Samtidigt har lönernas andel av nationalinkomsten stadigt minskat. Allt mer pengar går till kapitalägarna. Här råder för Ljunggrens del bara tystnad.

Då ska betänkas att vi faktiskt kan göra en hel del motstånd själva! Varför ska vi slänga bort AP-fondernas pengar i den internationella finansspekulationen svarta hål – i stället för att investera i vår egen infrastruktur? Det nuvarande tillståndet är nästan likas begåvat som att norrmännen skickar sina oljeinkomster in i USA:s statspapper.

Framtiden pensionspengar i PPM-fonderna kommer att smälta undan i den kommande stora avvecklingen av världens stora låneskulder – för mer därom, se Andreas Cervenka i Svenska Dagbladet söndagen den 22 maj 2011 i ”Bäddat för springnota”. Vad hjälper då att det enskilda ägandet i dessa fonder är grundlagsfäst? Men allt det här vill Ljunggren helst blunda för! Och vad kan teflonpolitiker som Bodström här bidra med?Bengt Silfverstrand: Jomenvisst är det märkligt att Ljunggren och hans proselyter ännu inte lyckats upptäcka de djupa orättvisorna i dagens pensionssystem och praktiskt taget aldrig berör de verklig samhällsorättvisorna i sina inlägg.
Mycket av det du skrev Jan Hagberg,tyckte jag om,jag tänker också att dom pratar alldeles för mycket om det försvinnade lilla fusk med sjukförsäkran,men dom säger inte ett ljud om alla dom som i åratal betalat in till denna försäkring och ALDRIG nyttjat den.
Det är många det.
Om socialdemokraterna blir ett nyliberalt parti så försvinner min röst och säkert fler.
Jag är också trött på floskler av typen "bidragsparti"
Det är ju inte alls sant.
Det "vakna folket" somnar inte bara för att Reinfeldt skrev en bok.
Arne och Roland gör ånyo splittringen synlig med att dela upp oss i höger och vänster. Jag gillar Bodström och kan säkert klassificeras höger i vissa frågor och def vänster i andra. Det är det som är socialdemokrati...o jag undrar ibland om partiet glömt bort detta! Så min fråga är: vad är det för skillnad på socialdemokrati och kommunism?..jag vet svaret men det är j....t tydligt att inte alla i partiet vet det.

Roland - om valarbetet var helt öppet och för alla att delta - är det samma val vi pratar om? ordförande posten?

Jag har ingenting mot nu valde person...jag vet inte något om honom så jag kan inte heller ha en åsikt - men sättet han valdes var def. inte ett öppet demokratiskt val!


Bengt Silfverstrand: Att kalla saker och ting för deras rätta namn är sannerligen inte att splittra. Det är en realitet i ett stort parti som det socialdemokratiska att det finns en stor spännvidd i åsikter. Bodström tillhör definitivt högerfalangen inom partiet.

Sluligen så har Håkan Juholt valt i ett mycket demokratiskt val. Förankringsprocessen bland partifolket var synnerligen omfattande och djupgående. Att välja partiledare modell skönhets/popularitetsmodell är sannerligen inget att eftersträva.
Bengt- varför är det inte att eftersträva att vi väljare och partikamrater får ta ställning till det personerna - som vågar uttrycka: jag vill bli partiledare? Det är ett för mig så konstigt agerande - och jag är inte ung så det går inte att skylla på att jag tillhör en annan generation! Jag tycker att om vårat parti skall vara del i sin egen utveckling så måste det öppnas upp även kring partiledarposten - åter igen jag har inget emot den vi har! - bara sättet att han kom till. Jag är och har varit sosse i hela mitt liv - nästa...jag hade ett kort breik när partiet inte kunde stå upp för hbt delen av befolkningen - och jag har ingen j...a aning om vad han står för! Han ser trevlig ut, han verkar vilja något även om det faktiskt inte går att utröna vad ännu...Framtagandet av vår partiledare måste dock förändras. Attityden inom vårt parti måste också förändras till det du så gärna - och några till med dig - delar upp i höger och vänster sossar.....Morian är bara ett exempel på där du jagar honom med svetslåga för att utröna om han är "äkta" sosse...jag har sett socialdemokratiska bloggar håna och förlöjliga honom som exempel. Och det är inte ok! Det är inte juste spel att å ena sidan anamma att en sosse kan vara som du säger höger eller vänster för att i nästa sekund stena personen ifråga. Samma sak med Mona...Hon är dock stark nog att stå för sina beslut men inte f.n kom besluten utan underlag från ett parti som inte vet vars rumpan sitter! och det här kommer förstöra våra möjligheter att föra socialdemokratisk politik! Istället för att liksom andra partier söka vars vinden blåser så måste vi ju stå för vår politik som då innehåller det du säger - höger och vänster socialism? eller? ( det är också lättare att komma till himlen än att passera spärren för vad som är korrekt språk här)


Bengt Silfverstrand: Visst kan vår process vid val av partiföreträdare bli mera öppen. Men ingen som har minsta insikt om nuvarande ordning kan ändå betrakta den som odemokratisk. Jag har som ledamot i styrelserna för såväl partiet centralt som Skånedistriktet varit med om flera valprocesser och kan konstatera att flera kandidater hela tiden diskuteras och att målsättningen att få så stor uppslutning som möjligt kring en kandidat är lovvärd eftersom partiets sammanhållning är ett av våra styrkebälten.

Vad sedan gäller Håkan Juholts politiska viljeinriktning, så kan knappast någon socialdemokrat som följer debatten ha missat denna.

Vad gäller Morian så har jag ingalunda jagat honom med någon svetslåga. Men om personer som kallar sig socialdemokrater samtidigt uppträder på framskjutna poster i företag som via riskkapitalbolag har som yttersta målsättning att tjäna så mycket pengar som möjligt på skattefinansierade sociala rättigheter, ja då är det min förbannade skyldighet som socialdemokrat att kritisera denna dubbelmoral.

Vad gäller Mona så ställde jag upp för henne både som partiledarkandidat och under hela hennes tid som sådan. Men när hon efter valet tar avstånd från den politik vi gick till val på, så är jag med många andra mycket kritisk.

Just det, vi ska inte ständigt känna var vinden blåser och anpassa oss efter någon vilsen "mittenagenda" utan våga lägga fram och ta strid för vår egen politik.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM