TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Under stort massmedialt pådrag och stora förväntningar på den s k tredje kraften i svensk politik har Miljöpartiet avverkat sin kongress i Karlstad.  Mycket väsen för trots allt lite konkret ull skull man kunna sammanfatta det hela.  Två nya  fräscha och retoriskt begåvade språkrör valdes och i synnerhet Gustav  Fridolin torde socialdemokratin ha all  anledning att se upp med, eftersom hans agenda i stora drag är rent socialdemokratisk i den mån den inte sträcker sig ännu längre vänsterut.

 

Ty Miljöpartiets högt ställda miljöambitioner torde bara kunna förverkligas med politiska beslut och inte med marknadslösningar typ utsläppsrätter vilka uppenbarligen blivit ett rejält fiasko.  Miljöpartiet säger sig förvisso vilja bredda sin politik men i kongresstalen riktades angreppen nästan uteslutande på moderaterna och de  var sannerligen inte milda.

 

Lägger vi härtill att kongressen körde över partiledningen och beslutade att verka för att företag  som drivs i vinstsyfte inte ska bedriva skolverksamhet, satsningar på och upprustning av miljonprogrammens skolor och bostäder, så har vi i  sammandrag en politik som i allt väsentligt har ett mitten-vänsterperspektiv med betoning på det senare.

 

Jag  tror förvisso att de rödgröna partierna tjänar den samlade oppositionens syften bäst genom att gå fram var för sig.  Och sannolikt kommer vi att få se en  och annan miljöpartistisk i huvudsak taktisk piruett högerut.  Men någon ideologisk tredje kraft i svensk politik existerar inte och ska den nuvarande politiska högern - alliansregeringen - detroniseras så kommer det i tunga politiska sakfrågor (ekonomi, infrastruktur, miljö och socialförsäkringssystemen även framöver att krävas ett rödgrönt samarbete.  

 

 Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM