TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

TCO:s nya ordförande Eva Nordmark - tidigare riksdagsledamot för socialdemokraterna - har varit noga med att snabbt profilera sig.  Första utspelet gjorde hon i en Eko-intervju där hon bland annat sa att facket aldrig får bli en hejarklack till ett visst parti.  Hon ställde sig även bakom den märkliga idén att vissa tjänster saluförda på en öppen marknad och utnyttade främst av folk som har råd att betala själv ska subventioneras av skattekollektivet.

 

Låt oss börja med fackets relation till politiken.  LO  :s nära samarbete med socialdemokraterna har inte bara historiska rötter.  Det bygger också på en intressegemenskap som fortfarande har sin starka förankring i vardagen.  Dagligen ser vi konkreta exempel på detta.  Såväl sjukförsäkrings- som arbetsmarknadsregler har såväl fackliga som politiska dimensioner.  Trygghetsförsäkringarna som berör alla löntagare håller på att urholkas och här behövs politiska framstötar och facklig-politisk kamp både för att hindra ytterligare försämringar och  att rusta upp systemen.  De statarliknande Fas 3-jobben är ytterligare ett exempel som visar på den facklig-politiska gemenskapen.

 

Socialdemokratin och Landskorganisationen har därför ingen anledning att falla undan för de sirenska lockrop i form av borgerlig jämmer över det nära samarbetet mellan  arbetarrörelsen två grenar och heller inte låta sig imponeras av tyckande från en facklig ledare i ett fackförbund som har andra traditioner och "lösare" politiska förbindelser. 

 

När Eva Nordmark sedan i ett tal och talar om att de nordiska ländernas kloka välfärdssatsningar och starka fackföreningar går hand i hand och att vi behöver en ny tillväxtmodell som tar hänsyn till klimathotet och bygger på starka fackliga organisationer så är det förstås bara att hålla med.  Lika viktigt är hennes markering av den oro hon och TCO kännr övr EU-kommissionens förslag till ekonomisk styrning av lönebildningen.  -Vi kan aldrig acceptera att den svenska lönebildningen sätts under förmyn darskap av EU-kommissionen eller av svenska politiker", sa Eva Nordmark med en tydlig adress till b-alliansregeringen i allmänhet och dess finansminister Anders Borg i synnerhet.

 

Anders Borgs elefantinhopp i den lönepolitiska debatten och hans förnumstiga uttalanden om att låglönegrupper på den svenska arbetsmarknaden måste hålla igen på sina lönekrav visar ju i praktiken att intresset aldrig ljuger och att det går en klar skiljelinje mellan borgerlig samhällssyn och grundläggande löntagarintressen.

 

Om en facklig organisation efter demokratiska beslut föredrar att inse detta samband och realisera detta i ett samarbete med ett visst parti så måste detta vara deras ensak.  Om en annan facklig organisation (TCO) föredrar en formell politisk neutralitet (reellt ligger TCO-medlemmarnas intressen i för dem grundläggande  frågor naturligtvis närmare socialdemokratin än borgrligheten), så måste detta få vara deras sak.

 

Några pekpinnar eller förmyndaraktiga uttalanden åt ena eller andra hållet från fackliga ledare behövs sannerligen inte och allra minst i ett Sverige där borgerlig politik börjar sätta allt djupare spår i det samlade löntagarkollektivets vardagstrygghet.Faktum är ju att TCO åker snålskjuts på LO och att det är LO-medemmarna som har betalat för Nordmarks egen partipolitiska karriär. Men det har ju länge varit en linje hos vissa TCI-anslutna sossar att LO ska betala och hålla käften. Och naturligtvis inte ha några synpunkter på hur vissa ÄTCO-förbund driver facklig kamp.


Bengt Silfverstrand: Vad du i demagogiska ordalag säger kan på ett rakare språk uttryckas så att löntagarnas intressen i stora drag är gemensamma och att tala om snålskjuts är att skjuta över målet. Löntagarna tjänar på att hålla samman och i praktiken (det gäller också TCO i fråga om de stora trygghetssystemen och arbetsmarknadspolitiken) är de mest betjänta av en socialdemokratisk regering.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM