TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Hur man än vänder och vrider på saken så måste omvalen i såväl Västra Götaland som Örebro kommun ses som klara socialdemokratiska framgångar. Och inte minst som förtroendeskapande för Håkan Juholt. Idoga försök att förringa hans kapacitet, främst från borgerligt håll men också från en och  annan socialdemokratisk besserwisser har uppenbarligen fallit på hälleberget.  

 

Och vänds och vrids görs  det förstås.  Och spetsen för vridandet, vändandet och bortförklaringarna står förstås de borgerliga förlorarna i allmänhet och moderaterna i synnerhet.  Direkt pinsam var den moderata partisekreteraren Sofia Arkelstens insats i söndagskvällens "Agenda" i TV2.  Hon motiverade sin partiledare Fredrik Reinfeldts vägran att debattera mot Håkan Juholt dels med att valet gällde regionala frågor och dels med att socialdemokraterna inte redovisat något alternativ till b-alliansens politik.

 

Detta är naturligtvis rent nonsens.  För det första så hade regionvalet en tydlig koppling till rikspolitiken genom att sjukvårdsfrågorna står i centrum i den politiska debatten i Sverige idag.  För det andra har socialdemokraterna klart redovisat sitt alternativ till den borgerliga politiken och detta bl a i ett konkret niopunktsprogram om sjukvårdsfrågorna.

 

En viktig punkt i detta program handlar om att socialdemokraterna vill i lag  förbjuda gräddfiler på offentligt finansierade sjukhus.  En sådan lag  fanns fram till 2007 men den togs bort av den borgerliga regeringen.  Socialdemokraternas  linje är kristallklar.  Alla  ska ha rätt till sjukvård på lika villkor.  Den som har haft möjlighet att teckna en privat sjukvårdsförsäkring ska inte kunna få vård  snabbare än  andra på ett offentligt finansierat sjukhus varken i Västra Götaland eller i övriga landet.

 

När sedan både borgerliga politiker och deras eftersägare i media försöker förringa valets betydelse på grund av det låga valdeltagandet - som i och för sig är beklagligt - så beror ju detta uppenbarligen dels på regionpolitikernas oförmåga att profilera sig men också på borgerlighetens och främst moderaternas uppenbara taktik att genom att hålla en låg profil försöka demobilisera socialdemokratiska väljare.  Ty det är ju erfarenhetsmässigt ett känt faktum att ett lågt valdeltagande främst missgynnat socialdemokraterna.

 

Men den här gången bet man sig i tummen.  Socialdemokraterna gjorde en stark valrörelse, profilerade sjukvårdsfrågorna och klargjorde de politiska skiljelinjerna.  Därmed blev  Reinfeldts fegande och vägran att debattera mot Håkan Juholt ett praktfullt självmål.  Ty det är ju uppenbart att om en debatt mellan politikens huvudakgtörer kommit till stånd, så hade detta höjt valtemperaturen och sannolikt  fått flera att gå till valurnorna.

 

I ärlighetens namn ska ändå sägas att flera borgerliga drakar och även etermedia erkänt den socialdemokratiska valframgången och dess psykologiska betydelse för Håkan Juholts position som socialdemokratisk partiledare.

 

Med ett ironiskt  leende läser jag slutligen Aftonbladets debattsida, där två s k "Proffstyckare" kommenterar valet.  Vari det proffsiga består undandra sig min bedömning.  Den s k socialdemokratiska debattören Jonas Morian förser  visserligen Håkan Juholt med en fjäder  i hatten och tycker det  är för djävligt att  Reinfeldt vägrat möta  Juholt i  en debatt.  Men han vågar inte dra  några slutsatser av valresultatet.  Intet nytt under solen!

 

Den borgerlige  "Proffstyckaren" är Johan Ingerö, en bloggvärldens perenn vars främsta egenskap är ett nästan sjukligt behov  att markera på socialdemokratiska bloggsidor.  Trots denna nästan igelmässiga koncentration på socialdemokratin har nyliberalen Ingerö inte lyckats upptäcka det socialdemokratiska alternativet, vilket måste tyda på en viss politisk blindhet.  

 

Nej, valresultatet kan, även om det inte ska övertolkas kan sannolikt ses som en vindkantring i opinionen och bör ge socialdemokratin råg i ryggen för en tydligare profilering. Tidens orättvisor måste konfronteras hårdare och därmed också de  regeringspartier, och främst moderaterna, som bär huvudansvaret för den ökande ojämlikheten i det svenska  samhället.  Dock aldrig konfrontation för konfrontationens egen skull utan en konfrontation som alltid måste följas av ett tydligt eget alternativ.  Att ett sådant koncept kan bära frukt ger omvalen i Västra Götaland och Örebro onekligen vittnesbörd om. 


 Oj! Det var så länge sedan jag läste en gliring från Bengt att jag nästan trodde att jag blivit bortglömd. Men ont krut förgås tydligen inte så lätt.

Inlägget jag skrivit kan, eftersom länk saknas ovan, med fördel läsas här: http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/proffstyckarna/article13033264.ab

Och för tydlighetens skull: vinjetten "Proffstyckarna" är satt av Aftonbladet, inte av mig eller Johan ingerö. Men då vi ju faktiskt får betalt för att tycka till så är det inte helt missvisande.

Vad jag skriver är att det låga valdeltagandet gör det svårt att dra några slutsatser av valen. Dessutom handlade ju inte valen om rikspolitiken, även om det förstås spelat in. Jag är dock övertygad, vilket jag tror framgår av artikeln, att s-framgången i helgen kommer att ha betydelse. Inte minst psykologiskt.

Nu gäller det att utnyttja detta momentum på ett positivt sätt.


Bengt Silfverstrand: Ja, om proffessionalismen ligger betalningen så har du förstås rätt....
I övrigt har jag inga större invändningar mot denna kommentar annat än att det finns ett mycket klart samband mellan regionalpolitik och rikspolitik på i första hand sjukvårdsområdet och det var sannolikt genom att tydliggöra detta samband som socialdemokraterna lyckades så väl efter omständigheterna.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM