TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Det fanns en tid för mycket länge sedan då det var inne att skrämma med häxor.  Sedan fanns det en annan tid för inte så länge sedan då häxorna ersatts av kommunistspöket.  Detta spöke målades t  ex upp i det s k kosackvalet 1928 då borgerligheten hade viss framgång med att utmåla socialdemokratin som i  det närmaste identiskt med ett odemokratiskt svenskt kommunistparti.

 

Att socialdemokratin länge vägrade samarbeta med det svenska kommunistpartiet SKP berodde givetvis på att detta parti samarbetade med Komintern, den kommunistiska internationalen och i vissa frågor tog instruktioner från det sovjetiska kommunistpartiet.  Men detta är historia.  Sedan åtminstone ett decennium tillbaka har socialdemokratin haft ett nära parlamentariskt samarbete med vänsterpartiet, ett parti som tagit sitt ekonomiska  ansvar fullt ut i flera uppgörelser om statsbudgeten med socialdemokraterna.  Jag har själv personlig erfarenhet av detta samarbete under mina år som ledamot i riksdagens finansutskott 1998-2 J002.  Vänsterpartiet i Sverige har efter hand utvecklats i ungefär samma banor som Socialistiskt Folkeparti i Danmark.

 

Att som Jan Andersson i sin blogg "Klyftan mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet växer" är ungefär lika begåvat som att  återgå till en politik på temat "Varg runt hörnet." JA gör i sin blogg ett stort nummer av  att vänsterpartiet ifrågasätter överskottsmål och budgettak.  Sanningen är ju att även ekonomer av facket allt oftare ifrågasätter dagens överskottsmål.  Detta är självfallet inte samma sak som att slopa en pragmatisk budgetdisciplin men det tål verkligen att diskuteras om konstruktionen skall vara oföränderlig.  Lika orimligt är det att "förbjuda" en diskussion om jobbskatteavdragens vara eller icke vara.  Även miljöpartiet säger ju i sin just avlämnade motion om regeringens vårproposition ett klart nej till ett femte jobbskatteavdrag.  Min personliga uppfattning är att redan genomförda  jobbskatteavdrag inte bör rivas upp  men att inga ytterligare sådana  avdrag  bör accepteras.  Detta innebär självfallet inte att vi i Anderssonsk anda ska införa något tankeförbud mot vänsterpartiets mera långtgående ambitioner på detta område.

 

När Jan Andersson beklagar att Mona Sahlin "inte stod emot det inre tryck som fanns för att få med vänsterpartiet i samarbetet", så är han rent patetisk.  Ska inte en partiledare avlyssna stämningarna i de djupa partileden innan han/hon lägger fast politiken i principiellt viktiga frågor?  Alla som var någorlunda  lyhörda för hur socialdemokratins väljare såg på samarbetet med andra partier kunde ju konstatera att det i rådande läge inte gick att utestänga vänsterpartiet från en röd-grön gemenskap.

 

Sedan borde väl även Jan Andersson när han går utanför den egna husknuten känna till att det även finns en stor grupp potentiella s-väljare som inte gillar samarbetet med miljöpartiet.  Den senare gruppen återfinns i inte obetydlig grad inom de industrifackliga leden.

 

Samarbetet med vänsterpartiet har ingalunda upphört lika lite som socialdemokratin har stängt dörrarna till miljöpartiet.  Sanningen är att de tre partierna utifrån sina erfarenheter från den  senaste valrörelsen dragit den inte ointelligenta slutsatsen att det inte är särskilt klokt att låsa sig i någon rödgrön allians före ett val.  Partierna kommer att fortsätta att samarbeta i många sakfrågor men inte låsa sig i någon fast valsamverkan utan gå  fram var för sig.  Detta är också enligt min mening mycket klokt.

 

Däremot är det inte särskilt klokt att utmåla vänsterpartiet som  mindre trovärdigt samtidigt som man på det kommunala planet har ett intimt samarbete med detta parti.Det är synnerligen patetiskt att en politiker som inte ens ka ta emot ett passivt röstöd (utan krav på ministerposter och andra motprestationer) är beredda att lägga Sveriges framtid som industrination i miljöpartiets korg. Att både v och mp ställt upp på den pågående Gripen-insatsen i Libyen tyder iofs på en mycket glädjande omsvängning hos båda partierna.

Men det var faktiskt inte länge sedan Per Garhton, mp, personligen bröt blockaden mot Saddam Husseins Irak, varigenom det irakiska folkets lidande förlängdes. Och mp bör nog svara på frågan vad som ska hända med de israeliska judarna, om Gahrtons politik segrar i Mellanöstern.

Det är också patetiskt att tro att man kan locka borgerligt röstande medelklassväljare över blockgränsen med den gamla ryska revolutionären och terroristen Kropotkin som dragplåster. Må nu vara att Kropotkins gäng - i sann miljöprtistisk anda - satte den individuella terrorn mot kommunistpartiets centraldirigerade revolutionära disciplin.

Har Kropotkins ekonomiska modell genomförts någonstans i världen med gott reslutat? Det skulle i så vall vara i Tito-diktaturens Jugoslavien, som på den tiden det begav sig hade anhängare även bland den "antik-kommunistiska" svenska vänstern.

Skulle de borgerligt röstande medelklassväljarna vara så ointelligenta så att de inte kan räkna ut att "frihetslig socialism" också förutsätter diktatur och att "gröna skatter" också är skatter - eller att mp:s räntefria ekonomi bara har ersatt räntan med "avgifger"?

Men om nu detta trots allt skulle glädja övre medelklassen, som kan köpa sig förbi miljöskatterna och och kan pantsätta slutamorterade fastigheter som säkerhet för de räntefria lånen, så glädjer det sannerligen inte den underklass som får betala miljöfesten.

Visserligen tycker jag inte att vi ska gnöla över RUT-avdragen (Väck ej den björn som sover. Och städjobb är väl inte sämre än andra jobb - speciellt om städjobbaren kan bidra till att någon högavlönad nyckelperson kan göra större nytta på sin egen arbetsplats...) Men mp vill faktiskt ERSÄTTA industrijobb - inom speciellt den energikrävande industrin - med mer manuellt arbete, med andra ord driva processindustrin ur landet till länder som är ännu mer kärnkraftbereoende.

Även om detta kanske tilltalar en del av den del av "intelligentian" som inte alls har någon kontakt med industriarbete, så uppskattas det säkert inte av den del av arbetarklassen, som får lämna sina relativt välbetalda intustrijobb och ansluta sig låglöneproletariatet som nu växer fram.

Samarbetet med mp stärkte moderaternas anspråk på att vara ett "arbetarparti". Å andra sidan har Vänsterpartiet stelnat i statskapitalistiskt bevarande av de offentliga monopolen. Men v behövs som en frän pådrivare från vänster. Det går inte att bortse från att sd-väljarna har den lägsta medelinkomsten och de otryggaste anställningarna, om de ens har jobb, av alla partiers väljare.

Det är alltså det traditionella gränsskiktet mellan s och v, som sd har kunnat lägga beslag på - utan nämnvärd konkurrens från s eller v. Man måste vara mer än lovligt enögd om man inte ser att s böder ymning från både högerflygeln och vänsterflygeln. Socialdemokratin ska inte flytta åt höger eller vänster, utan helt enkelt breddas i båda riktningarna.

Socialdemokraterna måste föra en politik i hela folkets intresse, och inte bara i den marginaväljargrupps intresse, som antas stödja den egna positionen inom partiet.


Bengt Silfverstrand: Sammantaget talar detta för att socialdemokratin ska gå fram på egen hand med en egen politik utan att för den skull demonisera vare sig miljöpartiet eller vänsterpartiet.
Gunnar Hedlund var ledare för Centerpartiet (som då hette Bondeförbundet) under 1950-talet. Han var en mycket klok man. När Gunnar Hedldund före ett val fick frågan vilket parti hans parti skulle stödja efter valet, svarade han:

- Så dum är jag inte, så att jag säljer skinnet innan björnen är skjuten.

Inom Centerpartiet föll dessa kloka ord i glömska efter Hedlunds avgång som partiledare. Men de kom att bli en ledfyr för Socialdemokraterna under decennier.

Och så länge har det gått bra för S. Men inte därefter.


Bengt Silfverstrand: Om detta äger jag förstås god kännedom. Men andra konstellationer än de konventionella höger-vänsterlösningarna förutsätter då i Hedlundsk anda också attitydförändringar på den borgerliga sidan, där strävan att komma längst till höger hittills präglat snåpartiernas förhållningssätt till moderaterna.

För övrigt understryker jag än en gång att jag tycker att (S) ska gå fram på egen hand, men inte ägna sig åt att demonisera de partier som man under lång tid haft ett parlamentariskt samarbete med,ett samarbete där det varit (S)som styrt och ställt i de flesta sakfrågor.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM