TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den borgerliga regeringens skattesänkningar fortsätter. Flera nya förslag, bl a ytterligare ett jobbskatteavdrag aviseras i vårpropositionen. Allt med motiveringen - sänkta skatter ger fler jobb. Men hur stämmer detta med verkligheten? Om det låg någon sanning i påståendet så skulle ju länder med låg skatt ha låg arbetslöshet. Men sanningen är att låg skatt definitivt inte är lika med låg arbetslöshet.

 

En koll på Ekonomifakta ger följande redovisning:
Följande (av 35 jämförbara) länder har den högsta arbetslösheten:
Spanien, Litauen, Lettland, Grekland, Irland, Slovakien, Estland, Kroatien, Portugal och Bulgarien.
Samtliga dessa länder har låg eller t o m mycket låg skatt. Irland har ett av Europas lägsta skatteuttag (använder aldrig “skattetryck” eftersom skatter inte är något negativt) - 27,8procent jämfört med Sveriges 46,9 procent). Landet har samtidigt en arbetslöshet på hela 13,9 procent - jämfört med Sveriges 7,4 procent sista kvartalet 2010.

 

På motsvarande sätt kan vi konstatera att länder med låg eller relativ låg arbetslöshet samtidigt är de länder som har ett högt eller relativt högt skatteuttag. Den lägst arbetslösheten har Norge, Österrike, Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Cypern, Tyskland, Malta och Danmark. Alla dessa länder utom Schweiz har ett högt skatteuttag.

 

Remarkabelt i sammanhanget är att Sverige, vars borgerliga regering genomfört stora skattesänkningar sedan 2006 under motiveringen att detta skulle skapa fler jobb, hamnar först på tolfte plats vad gäller den lägsta arbetslösheten.
Även om det självfallet finns fler anledningar till hög arbetslöshet än låg skatt, så visar kalla fakta att skattesänkningar är ett mycket trubbigt vapen i arbetet med att bekämpa arbetslösheten.Har du någon uppfattning om skatteuttaget i Sverige och vilken nivå på ett skatteuttag de andra högskatteländerna har som du nämner.


Bengt Silfverstrand: Det relevanta i sammanhanget är sambandet mellan skatter och arbetslöshet. Siffrorna går att utläsa i officiell statistik.
Sanningen är att låg arbetslöshet mindre löneskillnader hade vi när sjukförsäkringen var bra, a-kassan var 80-90% och vi hade sossestyre.
Hela förberedelsen för inträdet till EU förstörde allt. Nu är vi inne i EU och vad sker jo för varje lågkonjuktur blir fler arbetslösa, klyftorna ökar och misärern sprider ut sig allt mer.
Hela EU-projektet är ett enda stort kapitalistförsök där allt går ut på att kapitalismen ska gödas fler ska bli slavar och fler leva under nivåer som tidigare var nåt som skulle gett ramaskri.
Lägg märke till hur Anders Borg 89 skränade i TV och ansågs farlig anarkistiska drag framfördes.
Idag är han finansminister och har genomfört anarkism detta när vissa får göra som de vill påandras bekostnad.
Göran P varnade för Reinfeldt som en farlig Man.
Han är fortfarande farlig och smyger omkring utan att säga nåt och säger han nåt så är det ofta förtrycka mot svaga grupper.
Han fick en fråga i TV vem han föredrog Bush eller Clinton kring valet 2006.
Han visste folkmajoriteten gillade Clinton bättre därför sa han Clinton.
Men han ljög han gillade Bush bättre annars skulle han inte ha Bush rådgivare Carl Rove som sin.
http://www.karnevalforlag.se/bocker/george-w-reinfeldt
I luxembourg betalar man ca 38 % i skatt. I denna summa ingår ungefär 60% av det vi kallar arbetsgivaravgifter i Sverige. Totalt blir det ungefär
43 % i skattetryck. Barnbidraget är 2000 per månad.
6 månaders full lön från arbetsgivaren vid sjukdom.
Rejäla skatterabatter för barnfamiljer. Relativt hög fastighets och förmögenhetsskatt.


Bengt Silfverstrand: Det var du som sa det. Relativt hög fastighets- och förmögenhetsskatt. Luxemburg tillhör definitivt högskatteländerna, men har samtidigt låg arbetslöshet. Vilket skulle bevisas.
Klimatarbetet växthuseffekten naturkatastofer energi, avfallsfrågan det gröna folkhemmet, eu. Peak-frågan.


Bengt Silfverstrand: Det här blogginlägget handlar om skatternas betydelse för sysselsättningen, ingenting annat.
Om skatt inte har någon större betydelse för arbetslösheten finns det sålunda ingen övre gräns för hur högt skattetrycket kan vara.

Det märkliga med detta resonemang är att höga skatter på sprit och tobak motiveras med att det dämpar konsumtionen. Hög skatt på arbete har dock inte alls en sådan effekt. Mycket märkligt.
Bengt Silfverstrand: Det går naturligtvis inte att dra någon exakt gräns för hur högt skatteuttag som är ekonomiskt-politiskt möjligt. Att jämföra skatt på sprit och tobak, med skatt på arbete är naturligtvis fullständigt korkat. Som klart framgår av relevant statistik så är sänkta skatter i sig inte jobbskapande.
I Luxemburg är lönerna, åtminstonebland tjänstemän,
ca 75 % högre än i Sverige. Alla arbetare är invandrade, företrädesvis från Portugal och har just arbete. Deras löner är i stort sett samma som i Sverige. Levnadskostnaderna är något lägre i Luxemburg, för att priserna är lägre. Momsen är 7-15%.
Absolut amorteringsplikt på alla bolån. Allt skall vara betalt på 65 årsdagen. Ovillkorligen.
Så det finns en del at ta efter detta högskatteland förvisso.
Luxemburg är ett skatteparadis för alla utom för de som bor där, faktiskt.


Bengt Silfverstrand: Tack för kompletterande synnerligen intressanta uppgifter. Det finns uppenbarligen fler länder än Sverige som inser betydelsen av skattefinansierad välfärd.
sänkt skatt kan inte ge fler jobb med en ytterligare förväntad ökning av arbetslösa, vilket betyder något, säkert mest troligt och antagligen. Samt att de som har jobb stannar kvar i yrket dvs kunskap stannar kvar i företag/välfärd men även att förslitningar ökar och nyanställningar, tex ungdomar har mindre möjlighet att finna jobb.


Bengt Silfverstrand: Just precis. Sänkt skatt ger inte fler jobb.
Om det påstås att kostnaden för arbete är irrelevant och t.om korkat bör man kunna svara på frågan varför kostnaden för sprit och tobak är synnerligen relevant för konsumtionen. Borde inte en enhetsskatt, oavsett vara eller tjänt, vara det logiska alternativet om skattesatsen var irrelevant?

Jag ser fram emot ett fullödigt svar på detta. För uppenbarligen har du unika insikter i nationalekonomin som vi andra naturligtvis bör få insikt i.


Bengt Silfverstrand: Du läser texter som en viss potentat läser bibeln. Jag har inte påstått att kostnaden för arbete är irrelevant. Vad jag utifrån tillgänglig officiell statistik konstaterat är att att relativt sett hög skatt har ett uppenbart samband med relativt sett låg arbetslöshet. Skatten på sprit och tobak ger förvisso inkomster till statskassan men har också syftet att begränsa konsumtionen.

Skattetrycket spelar ingen roll för arbetslösheten. Det beror på att lönebildningen anpassar sig efter hur mycket som går ta ut i lön utan att arbetslösheten blir alltför hög. Om tex arbetsgivaravgifterna höjs blir löneökningarna lägre.

Skattetrycket påverkar inte heller våran levnadsstandard utan bara fördelningen mellan vad vi konsumerar gemensamt och privat. Den totala konsumtionen påverkas inte.

Men man kan påverka lönebildningen och därmed arbetslösheten beroende på HUR man tar ut skatter. Jobbskatteavdraget skapar jobb genom att det gör att skillnaden blir större mellan att jobba och vara arbetslöshet. Det gör att löneökningarna hålls nere. När löneökningarna hålls nere skapas fler jobb. Man kunde lika gärna höjt skatten för arbetslösa istället för ett jobbskatteavdrag och uppnåt samma lönepressande effekt.

Dom diffrensierade A-kasseavgifterna är också tänkta att hålla nere lönerna.


Bengt Silfverstrand: Tack för erkännandet. Jobbskatteavdragets huvudsyfte är att hålla nere lönerna och att skapa ett låglöneproletariat i Sverige, i den mån vi inte redan har det. Att jobbskatteavdraget däremot skulle skapa nya framtidsinriktade arbetstillfällen är en myt.
Det tycks fungera som vilket vinstdrivande företag som helst då, politiker är denna omtalande direktören som närmare aldrig bevandrat produktionslokarna än mindre mött löntagarna, mer intresserat sig för siffrorna att leda löntagarnas vardag, arbetsmiljö utbildning och lön (samhället) Sedan när kostnaderna överstiger intäkter fackligt arbete avtagit försatts i sömn (välfärden) finns fortfarande inte förnuftet att möta människan, man djupdyker ytterligare i statistik och överser att försöka flytta om siffrorna ytterligare. Visst är det märkligt med alla mänskligt sjuka symptom. Det kan jag förstå. "Förnyelse" ?


Nya kommentarer kan ej göras för detta blogginlägg!Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM