TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Korkat om kungen

Preludierna inför majestätets 60-årsdag är i full gång.  Kryperiet inför kungen tar sig ständigt nya uttryck och i ett hyllningsreportage sällade sig TT nyligen till den sliskiga underdånighetens kolportörer.

 

Monarken berövades de sista resterna av sin formella makt för drygt 30 år sedan, får vi för säkerhets skull veta, varefter det konstateras att monarkins ställning i dag är starkare än någonsin.  Paradoxen förklaras i boken ”För Sverige – nuförtiden”, som publiceras inför Carl XVI Gustafs 60-årsdag.  För att ge pajaseriet åtminstone någon demokratisk anknytning har republikanismen fått komma till tals i boken.  Den företräds av vänsterns partiledare Lars Ohly och den unga socialdmokratiska riksdagskvinnan Hillevi Larsson.  Hillevi slår huvudet på spiken när hon konstaterar att kungens fortsatta inflytande beror på media och skickliga propagandister.  Hon anser helt riktigt att monarkin är en feodal kvarleva med sjuka inslag av blodsmystik.

                                                     Bottenrekord

De kungatrogna försöker överträffa varandra i salvelsefull kungadyrkan.  FN-revisorn Inga-Britt Ahlenius menar att kungens popularitet beror på att Sverige ”fått en så extremt stark och presidentlik statsminister" (herre du milde!)

 

Men bottenrekordet slås nog ändå av författaren och debattören Anders Isaksson som ”slaktar argumentet att monarkin är odemokratisk genom att den går i arv.”  Och hör, och häpna!  Isaksson motiverar sin åsikt genom att påstå att nepotism (svågerpolitik) är accepterad bland politiker och näringsliv.  – Nepotismen är en mänsklig drift strax under sexualdriften, får vi veta av denne Isaksson, som fortfarande tycks gå och tjura för att inte tillräckligt många insåg den djupa vishet han själv anser sig besitta, under den tid han härbärgerade i regeringskansliet.

                                           Avskaffa arvsprincipen

Vid Skånes socialdemokratiska partidistrikts kongress för snart en månad sedan behandlades en enskild motion från Lund med krav på monarkins avskaffande.  Jag hade fått det stora förtroendet (och även nöjet för den delen) att företräda distriksstyrelsen i debatten, vilken blev synnerligen livlig.  Distriktsstyrelsen besvarade motionen med följande motivering:

”Det socialdemokratiska partiprogrammet ger klart uttryck för att politiska uppdrag och tjänster inom offentlig förvaltning måste stå öppna på lika villkor för alla medborgare.  Vi vill därför avskaffa monarkins arvsprincip, eftersom ett sådant system i grunden är oförenligt med principen om alla människors lika värde.  Genom 1974 års författningsreform och den s k Torekovskompromissen fick statschefen i huvudsak representativa uppgifter.  Idag har kungahuset ett starkt folkligt stöd och övergången till ett republikanskt statsskick, förutsätter som alla demokratins förändringar, en majoritet bland befolkningen.  Förverkligandet av partiprogrammet i denna del kräver en långsiktig strategi och har knappast utsikt att nå framgång genom drastiska åtgärder som riskerar att motverka sitt syfte och försvåra, ja kanske t o m omöjliggöra för socialdemokratin att behålla sitt politiska inflytande över samhällsutvecklingen.”

 

En överväldigande majoritet av de 350 ombuden ställde sig bakom yttrandet.

 

Tilläggas kan att jag på "Hans Majestät Konungens" födelsedag den 30 april med alla till buds stående medel kommer att avskärma mig från allt medialt kungafjäsk!2006-04-07, 14:02  Permalink


Bra skrivet och bra att någon socialdemokrat ibland tar upp denna tråd. Monarki är ett hån av den demokrati vi skapat idag, och argumentet att "kungen inte har någon formell makt" är noll och intet värt eftersom vi trots detta har ett statsöverhuvud som ärver sin post.

Problematiken ligger i hur frågan framställs.

Ifall det svenska folket skulle få en röstblankett med frågan: "Vill du avskaffa kungahuset" skulle en stor majoritet rösta nej. Tyvärr. Bara det får mig att vilja avveckla allmän rösträtt, men det får man nog inte heller igenom.

MEN skulle vi däremot formulera frågorna och alternativen annorlunda ser jag inte något som hellst problem att genomföra en representativ republik.

Tyskland har ett system med president och statsöverhuvud som vi borde se till, i format, inte i sak.

Tänk dig en röstblankett som har valmöjligheten:

Jag röstar för:

1) Tillsättandet av Karl XIV Gustaf Bernadotte som rikspresident

2) Tillsättandet av Viktora Bernadotte som rikspresident

3) Tillsättandet av annan person som rikspresident. Namn:______

4) Ingen förändring av vår konstitunella kungahus. Daniel får gärna representera mig när han äktar Viktoria.


Undrar vad folk skulle rösta på...


Bengt Silfverstrand: Ja, det kan man ju fråga sig. Intressant under alla omständigheter att borra lite djupare i frågan.
Intressant är att distriktsstyrelsen säger att "offentliga tjänster måste stå öppna för alla medborgare på lika villkor". Varför är då motståndet hos (s) så stort mot att alla offentliga tjänster då tillsätts efter ansökan. Som det nu är är ju de viktigaste posterna inte alls öppna för alla medborgare på lika villkor.


Bengt Silfverstrand: Offentliga tjänster utannonseras i lika stor utsträckning som privata sådan. Sedan må det självfallet vara varje regering obetaget att välja för uppgiften särskilt lämpliga personer, när det handlar om strategiskt viktiga poster där kompetens och lojalitet mot uppdragsgivaren korsbefruktar varandra.
För en gångskull så har vi samma åsikt: Avskaffa monarkin.Jag tvivlar dock att SAP,eller någon av de andra större partierna vågar göra det till en fråga i dessa valtider.
Taktik är viktigare än moral ffa ett valår


Bengt Silfverstrand: Nej, att göra det till en valfråga vore ju rena idiotin. Socialdemokratin är alldeles för klok för att "knäppa ner byxorna" och sedan efter en valförlust behöva sitta på caféerna och omdana samhället.
"Tilläggas kan att jag på "Hans Majestät Konungens" födelsedag den 30 april med alla till buds stående medel kommer att avskärma mig från allt medialt kungafjäsk!"

Så talar en riktig silverrygg ty det kan bara finnas en.

Skämt åsido ... i alla sociala grupperingar framträder förr eller senare en ledare eller en symbol.

Vilket är bäst att denne är av slumpan utsedd eller har armbågat sig fram till sin post. Ty slumpen var det när prinsessan träffade man av folket från Ockelbo och slump är det när och hur tillökningen sker.

Bloggaren KAS som gillar den oslipade diamant som vår Kung i verkligheten är.

KAS
http://bloggarna.se


Bengt Silfverstrand: Det bästa är självfallet när folkets ledare utses i allmänna val.
Och de som står överst på valbara listor har alltså inte vassa armbågar eller är beräknande på något vis?

Vad gäller kungahuset så göre sig inte silverryggarna besvär ty där slumpas vanligt folk fram till makten.

KAS


Bengt Silfverstrand: Det förekommer säkert men har inte det minsta med det demokratiskt orimliga i att kunna ärva ett ämbete.
Men så avskaffa monarkin då?!? Vad väntar ni på!

Det har väl funnits majoritet för det under samtliga socialdemokratiska regeringar sedan mycket mycket lång tid?Bengt Silfverstrand: Stackars den som inte begriper varför (s) inte tar strid i denna fråga.
Ja du bengt. det är väl därför du är politiker och inte jag. Taktik är viktigare än övertygelse. man kan argumentera att långsiktiga mål är vuktigare än vissa delmål. Jag anser att det tankesättet ät en av orsakerna till det så kallade politikerföraktet. Taktik och viljan att behålla makt är viktigare än övertygelse. Enligt mig är det tragiskt


Bengt Silfverstrand: Ja, det är viktigt att behålla makten för att stärka demokratin och öka rättvisan i samhället.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM