TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Ibland kan det vara på plats med att försöka bringa lite ordning i en för närvarande mycket spretig politisk debatt. Det finns dom som inte gillar en politisk orienteringskarta med begreppen höger och vänster. Olof Palme, med sitt politiska spårsinne och framtidsinriktade syn på politiken, var mån om att kalla saker och ting vid deras rätta namn. Jag själv lever också i tron att man så ska göra och har detta som utgångspunkt är följande resonemang:

 

1. Sverige styrs sedan 2006 av en borgerlig fyrpartiregering. Dess politik kan med någon förenkling sammanfattas som att ta från de fattiga och ge till de rika. Jobbskatteavdrag, socialbidrag till välbeställdas städhjälp, matlagning m m, slopad förmögenhetsskatt m m finansieras med nedskärningar i det sociala trygghetssystemet. I min föreställningsvärld är detta ren och skär högerpolitik.

 

2. Socialdemokratins valnederlag har sannolikt flera bottnar. Alliansbygget med miljöpartiet och vänsterpartiet var ofullgånget. Oklarheter om skattepolitiken gav borgerligheten en tacksam angreppspunkt. Avsaknaden av en tydlig jobbpolitik var sannolikt en annan förklaring till valnederlaget.

 

3. Efter valet tydliggör b-alliansen sin politik. Skattesänkningarna ska fortsätta. Den massiva kritiken mot en katastrofal sjukförsäkringsreform bemöts med att frågan ska utredas men att “reformen” ligger fast i sina grundlinjer. Grundtanken är att sjuka och arbetslösa ska tvingas ut på arbetsmarknaden till lägre löner.

 

4. En sargad socialdemokrati samlas till kongress, där en nyvald med ingalunda orutinerad politiker - Håkan Juholt - utses till partiledare och tar kongressen med storm. Han lyckas med det som är en första förutsättning för att socialdemokratin på nytt ska bli en ledande kraft i svensk politik, att ingjuta självförtroende hos socialdemokratins viktigaste opinionsbildare - de som har den dagliga kontakten med fotfolket.

 

5. Att ett bejublat kongresstal inte är tillräckligt för att vända trenden är en truism, en självklarhet som inte närmare behöver kommenteras. Steg 2 i en socialdemokratisk strategi måste självfallet innehålla konkreta förslag till hur de tidens orättvisor och fördjupade klyftor, som Juholt så effektfullt blottlade i sitt tal, ska angripas. Här måste självfallet partiet upp till bevis.

 

6. Det vore direkt ohederligt att inte i nästa steg tala om hur de nödvändiga reformerna för att komma till rätta med massarbetslösheten, barnfattigdomen, den skadeskjutna skolpolitiken m m ska betalas. Här kommer man i det långa loppet inte ifrån att reformpolitiken i huvudsak vilar på skattefundamentet. Under de närmaste åren behövs sannolikt inga skattehöjningar. Det ekonomiska utrymmet, grundlagt under regimen Göran Persson, torde räcka för ganska rejäla insatser på nämnda bristområden. En genomgripande översyn av hela skattesystemet är ett viktigt besked. Förmögenhetsskatten i dess tidigare utformning har spelat ut sin roll. Däremot bör en skatt som träffar de verkligt förmögna finnas med i utredningen. Stabila skattebaser måste ha högsta prioritet och ingen kan förneka att fastigheter är en sådan bas.

 

7. Det vore lurendrejeri mot väljarna att inbilla dem att massarbetslösheten kan bekämpas enbart med arbetsmarknadspolitik och investeringar.  Här behövs konkreta insatser av den övergripande ekonomiska politiken. Utan ett sysselsättningsmål likvärdigt med inflationsmålet kommer Sverige aldrig ner i arbetslöshetstal i närheten av vad som kan betraktas som full sysselsättning.

 

8. Skolpolitiken måste bli föremål för en förutsättningslös omprövning. Viktiga orsaker till den sjunkande kvaliteten och de vidgade sociala klyftorna är, som bl a forskaren Stefan Svallfors framhöll i Aftonbladet häromdagen, kommunaliseringen av skolan och den okontrollerade expansionen av friskolorna. Om socialdemokratin vågar se sanningen i vitögat och ta konsekvenserna av detta återstår att se.

 

Sammanfattningsvis torde få förneka att politiken vridits om tydligt åt höger i vårt land under det borgerliga epoken. Ur ett socialdemokratiskt perspektiv måste därför färdriktningen gå åt vänster och Juholts kongresstal bli den tydliga vägvisaren.(S) förlitar sig uppenbarligen på marknaden att lösa problemen. Marknaden har inte den forna uppsättningen jobb (skatteintäkter) att förlita sig på, att erbjuda socialdemokraten lösningar i form av klassiska forna exempel.

a) Vinster i egen ficka kan inte erbjudas på likadant sätt.
b) Den socialdemokratiska handboken har glömts av.. (b1) Handbok finns djupt nedstoppad i garderoben.
(b2) Detta förhållande är under insikt men egen upplysning är minst lika viktig.
(b3) Förhållandet marknad/välfärd har inte varit intressant att iaktta.

c) Nytt förhållande (90 talet framåt, hög arbetslöshet) Har krävt förnyelse dvs punkt (b3) ..i fet stil, ev även med understrykning. Hur kan välfärden behållas i gott skick när vinster avtar på grund av fallande produktioner, vinster på marknaden. Med orsaken hög kapitalistisk ledstjärna för var man och kvinna i samtidiga tider av högst oroande globala problem.
Bengt,

Visst har politiken dragit rejält åt höger, och det är helt i linje med folkviljan.
Socialdemokraterna skrämde tidigare väljarna med "högerspöket", men efter efter en mandatperiod med blått styre är det väl runt 35 % av valmanskåren som fortfarande är rädda.
Vi andra bry oss inte.


Bengt Silfverstrand: Det kan starkt betvivlas. Det skedde en klar vindkantring i opinionen då socialdemokratin i valrörelsens slutspurt började angripa det horribla nya sjukförsäkringssystemet. Men det var för sent. En klar profilering mot tidens uppenbara orättvisor har alla förutsättningar att kunna vända utvecklingen.
Självfallet ska man inte skrämma med några spöken. Däremot dra av ulven fårakläderna....
Det talar mycket om rika och fattiga, men desto mindre om vad som menas med detta ord.

Är man "rik" om man tjänar, säg, 35 000/månad, försörjer två barn, betalar studieskulder och har en månatlig boendekostnad på uppemot 10 000? Jag kan i så fall meddela att storstäderna är synnerligen välbeställda, även om dessa inkomster ligger väsentligt under heltidspolitikernas nivå.

Och är man fattig om man tjänar 21 000, försörjer ett barn och har en månatlig boendekostnad på 2 000, vilket inte är ovanligt i mer glesbefolkade delar av landet?

Det vore väldigt intressant med en tydlig definition av fattigdom och rikedom, inte minst drån de partier som älskar att slänga sig med dessa begrepp.


Bengt Silfverstrand: Självfallet går det inte att dra några skarpa gränser. Dock finns det socioekonomisk statistik som ger en någorlunda rättvisande bild. För att ta ett aktuellt exempel så redovisr Arbetarrörelsens tankesmedja - http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se färsk statistik över hur olika inkomstgrupper utnyttjar RUT/ROT-avdragen.

Hur barnfattigdomen slår i olika inkomstskikt ger också det en god vägledning om fattigdomskriteriet.
rik och fattig behöver fler definitioner än så i ett välfärdsamhälöle, att det med fler betänkligheter än så, med medlet pengar skapas en sorts ståndfast gemensamt skapad definition, regel i politik. Gemensamt förd politik i landet med betydelsen, kunskap grundad över en människas tillvaro, invånare i glesbygd eller stad.

Glesbygd har mindre möjligheter för en rik social tillvaro. Detta har betydelse för förmågan hos en person om mycket mer än bara de ekonomiska tillgångarna. Men inte desto mindre påverkar det även möjligheterna till de ekonomiska tillgångarna att finnas i betydligt mindre mängd, mindre mängd möjligheter för individen i glesbygd. Motsvarande städer.

Därför. Så kan precis detta vara ett exempel som visar att ekonomiska förutsättningar, god ekonomi kan inte ledas till slutsats, grund eller förnuft hänvisas enbart vara förutsättning för ekonomisk tillväxt. Fler faktorer behövs än bara det, att bara ett kapital existerar så har därmed möjlighet till tillväxt.
Det är förvisso sant vad jag förstår.. Att bara ett kapital existerar så har ett sådant kapital därmed möjlighet till, tillväxt. Men har efter tid hos regering, hos ledande partier även varit sådana utvecklade tankegångar. Dvs under tid, värderingar varit sådana.. Det kanske kan sägas att det under tid hos människor funnits "tillväxt" även om sådan beskriven idé (?) Ett nytt ord: Ideologi (m)

Dvs efter tid ideologin att det sociala kapitalet övergivits som grund att skapa gemensamma ekonomiska möjligheter, ekonomisk tillväxt, så skapas ett nytt ord: Kapitalism. Dvs det ekonomiska kapitalet förlorar över tid förmågan att växa, ytterligare ord.. Finansiell kris. Dvs medlet pengar fördelas flertalet allt mindre - dvs åter närmare första slutsaten, den sociala förmågan har allt mindre uppskattning att finnas som grund att skapa den ekonomiska tillväxten
Samhället är utvecklat av/efter den industriella tillväxten (tillgång och behov material skapade medel)

Arbetet med utvecklingen av detta samhälle krävde 8 timmars arbetsdagar utfört av, naturligtvis arbetarklass. Arbetsdagarnas längd (tid) och med denna industriella revolutionen skapade de gemensamma inkomsterna(fler jobb motsvarande tidigare förhållande, bondesamhället) Arbetarsamhället gav möjlighet samt krävde omsorg att skapas för barn och åldringar.

millenium 2000.
Utsläpp oljekriser, klimatkris/naturkatastrofer och utvecklat välfärdsamhälle skapad efter de industriella inkomsterna skapar nedgång i arbets, jobb/inkomst tillfällen. Det utvecklade välfärdsamhyället, arbetarsamhället skapar/utvecklar tillfället av tjänstesamhället. Mindre gemensamma behov och möjligheter att förbruka naturliga tillgångar uppstår, ökade/mer värderade geologiska kunskaper ifrågasätter globala produktioner, 8 timmars arbetsdagar. Kort beskrivet eller närmare en fråga.. Välfärdsamhället finns idag att beskrivas inom situationstecken - "Välfärdsamhället" (?)
Bengt,

Jag tror att gemene man idag gläds mer åt när folk lyckas än tidigare.
Lite annorlunda än tidigare när det socialdemokratiska tankarna genomsyrade hela samhället.
Jag märkte skillnaden i attityder i helgen när jag tillsamman med övriga släkt var på middag hos min svärmor.
Min socialdemokratiska svärmor började ondgöra sig om friskolor och att dom utarma de kommunala skolorna men fick genast mothugg av barn och respektive. " att det är föräldrarnas som ska bestämma vilken skola ens barn ska gå i och inte politiker"
Så hade det inte låtit för tio-tjugo år sedan.
Jag sa inget för jag tyckte synd om min svärmor för hon som hela livet varit en fanbärare för socialdemokraterna och på sin ålders höst får se att de flesta av hennes barnbarn lägger sin röst på Reinfeldt, det kan inte vara kul.
I min svärmors värld, och det gäller för de flesta (s), är det endast genom idrott , spel och lotteri som folk får bli rika på.
Att tjäna pengar på en bra utbildning, företagande och hårt arbete ses som lite suspekt.
Hur kan vara avundsjuk på sitt barnbarn som klarat juristutbildning det fattar inte jag, men jag är ju inte socialdemokrat.
Förstår du det Bengt ?
Bengt Silfverstrand: Jag har under min långa tid inom politik och samhällsliv aldrig upptäckt att folk i gemen skulle hysa avundsjuka mot att folk lyckas. Och då bygger jag erfarenheterna på att jag ägnade en mycket stor del av min tid som politiker åt att vara ute och prata med folk i deras närmiljöer, arbetsplatser o.dyl.

Din svärmors reaktion mot friskolorna stämmer väl överens med mina egna erfarenheter. Hennes reaktion är mycket sund.

Den utveckling vi nu ser varnade jag för redan i friskolornas barndom. Det är inte friskolorna som sådana som kritiken gäller utan de ojämlika villkor som råder och där kommunens egna skolor på många håll rustas ner.

Om en förälder väljer en friskola för att den egna kommunala skolan utarmats, så handlar det inte om positiv valfrihet. Man väljer bort!

Din utläggning är klart tendensiös. Ditt resonemang om socialdemokratisk fanbärare som som får se sina barn lägga sin röst på Reinfeldt är så gråtmilt och en så enfaldig underskattning av dina läsare att man tar sig för pannan.

Nej, jag förstår inte hur man kan åstadkomma en sådan tankeoreda.
Men vad innebär det att samhället gått åt höger? Är det en beskrivning på att vi idag, till skillnad från när samhället låg åt vänster, får välja på TV-kanaler och ta en pilsner på uteserveringar? Att Kina övergivit kommunismen? Att Sovjetväldet fallit? Att narcissism inte längre betraktas som en psykisk sjukdom?


Bengt Silfverstrand: Bäste Stig-Björn,
Du vet naturligtvis bättre. Det handlar självfallet varken omatt kunna ta en pilsner på en uteservering eller Sovjetunionens fall utan om en utveckling utan i vid bemärkelse om utarmningen av det gemensamma och ökade ekonomiska klyftor - en politikens kapitulation inför marknaden.
Det finns något mystiskt med Lindbloms snabbanalys av RUT.

Jag frågade för länge sedan Skatteverket om det var riktigt att Skatteverket betalade tillbaka hälften av lönekostnaden till beställaren av dessa tjänster - och fick ett jakande svar.

Alltså - beställaren blir debiterade 1000 kronor i arbetskostnad och får tillbaka 500 kronor. Kommunen tar 30 procent av de 1000 och staten runt 35 procent - sammanlagt 65 procent. 50 procent är 500 kronor och 65 procent är 650 kronor. Det allmänna tar alltså in mer än bidraget. Hur kan då kostnaden för de allmänna vara högre än kostnaden för polisen?

Jo om dessa arbeten skulle ha utförts ändå. Det är alltså en chansning från regeringen att de flesta av dessa arbeten skulle ha skett på den svarta marknaden. På den svarta marknaden finns två brottslingar - den som betalar svart och den som tar emot svart betalning. Men det finns ingen anledning till moralisk upprördhet med antagandet att alla som betalade röstade med moderaterna - med vem röstade då alla de som tog emot betalningen?

Vad det är frågan om är att en del branscher inte kan bära den höga skattebelastningen på arbete. I debatt i går kväll förutspådde en chaufför att åkeribranschen med svenska chaufförer skulle försvinna. Orsaken? Skattebelastningen som lockat fram lösningar med bemanningsföretag till lägre kostnad för åkerierna. Är det då skatten på arbete som skall förändras eller svenska åkerier som skall utrotas?
Bengt Silfverstrand: Nej, det ligger ingen som helst mystik i
Martin Lindbloms analys av RUT-avdragen. Vad det ytterst handlar om är hur motsvarande subventioner kan komma till användning på bristområden t ex inom hemtjänsten.

Jag återkommer till "De nya bidragstagarna" i en särskild blogg.
Nej Bengt, jag vet inte bättre. Att planekonomin föll och marknadsekonomin (rövarekonomin i vissa fall), att Kina avreglerade och släppte fram entreprenörerna, att den personliga friheten och valfriheten slog igenom, att vi fick en ökad grad av individualism, att folkrörelsedemokratin trängdes undan av publikdemokratin, att staten och politiken minskade sitt inflytande på bekostnad av marknad och kapital, allt detta är väl högerförskjutningen du talar om?
Och vi kan ju inte gnälla över högervridningen och bara peka på det som är dåligt, utan vi får väl inse att det som är bra också följer med.Bengt Silfverstrand: Jo, det tror jag visst att du gör! Att planekonomin fallit och att en delvis rövarepräglad marknadsekonomi vunnit terräng är förvisso ett faktum. Detta innebär trots allt inte att politiken av något ödesmättat skäl måste vika ner sig helt för marknadsfundamentalismen. Och det verkar ju faktiskt som det börjar ljusna något i tunneln. Avregleringen av järnvägen och dess uppenbart negativa konsekvenser, för att ta ett aktuellt exempel, tycks ha avsatt vissa spår t o m i det borgerliga regeringskansliet. Jag gnäller verkligen inte över högervridningen, som du ju också erkänner, utan menar att vi ska göra något åt den, vilket uppenbart också är fullt möjligt.
Bengt,
Jag förstår att människor med god ekonomi inte står speciellt högt i kurs hos dig.
Men det skulle vara intressant av veta ungefär vid vilken månadslån som eländet börjar?
Att Stig-Björn med hans utbildning och bildning ligger för kan man väl tro.
Själv har jag en sjusiffrig årslön så jag har väl också passerat gränsen för det acceptabla.
Om du fick råda, hur skulle samhället göra om föräldrarna inte vill skicka sina barn till den kommunala skola och det inte fanns friskolor?
Friskolor har kommit för att stanna, och det blir både du och min svärmor tvungen att acceptera.
Eller som kusinen i Hedebyborna sa "resignera, Carl-Gustav resignera".

Det


Bengt Silfverstrand: Du läser uppenbarligen texter som en viss potentat läser bibeln. Jag har inte på något sätt uttalat mig ringaktande om människor med god ekonomi. Betraktar min egen t ex som mycket god. Ditt resonemang av vad som är en god ekonomi i sammanhanget är irrelevant för den diskussion vi nu för. Det handlar heller inte om valfrihet i skolan. Elevens valfrihet bejakar jag bl a från den utgångspunkten att jag som ledamot i riksdagens utbildningsutskott, då det begav sig (1991) var med och tog beslutet om rätten att välja skola. Observera att det var en socialdemokratisk regering som införde denna rätt. Därifrån är emellertid steget långt till det system vi har idag, där valfriheten tippat över till vissa friskolors rätt att välja elever.
Att friskolor kommit för att stanna, en uppfattning som jag aldrig ifrågasatt,innebär inte att att vi stillatigande ska acceptera att vinster som genereras av skattemedel i friskolebolag ska skickas till Caymnöarna eller andra skatteparadis.
Enligt Wahlström skulle Bengt alltså inte stå högt i kurs hos sig själv.Jag förutsätter att Bengt har hyfsad ekonomi.
Sen såhär med det här avundsjukepratet.
Grattis Henry till dina framgångar,men jag vill vända det och undrar hur ni kan vara så avundsjuka på sjuka och arbetslösa att ni omvandlar deras försäkringar till er egen städhjälp? Är det inte så att ni behöver tron på deras avundsjuka för att känna er framgångsrika?
I dagarna blev vår hund krasslig,med den biologiska intelligens som djur har (och människor) visade den att något var fel,den brydde sig inte längre om sina bollar,den struntade i om främlingar knackade på dörren och hos veterinären fick vi både diagnos och behandling.Så nu är den pigg igen.Räkningen blev ca 4500.Värt varenda öre,absolut.Men när jag betalade
så tänkte jag,är det inte den här summan ca som utförsäkrade sjuka hamnar på för en hel månad?
Kanske har dom barn och är beroende av dyra mediciner.Deras ekvation är omöjlig.Deras livslust hårt ansträngd.Såg i aftonbladet vad som skrevs om stjärnkrögaren Erik Videgård med cancer som fick noll i ersättning från f.k.
Att resignera inför Wahlströms resonemang är uteslutet.
Jag är också direkt nyfiken på men förväntar mig absolut inget rakt svar på frågan.
Stig-Björn Ljungren,vad är det bästa med socialdemokraterna tycker du?
Nej,jag tror inte det finns någon här som är avundsjuk på dig Wahlström,jag tänker att man bara kan köra en bil i taget.Ha det så braBengt Silfverstrand: Du har alldeles rätt Mia,jag har en hyfsat ekonomi,men den har aldrig ett ögonblick förlett mig till att byta politisk uppfattning.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM