TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Så har det blivit nytt surr kring de RUT och ROT-avdragen. Himmel eller helvete tar jag inte ställning till. Jag har nämligen, som Mark Twain, vänner på båda ställena. Det hela drog igång igen sedan socialdemokraternas nyblivne ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich avslöjade för menigheten att både han och hans fru minsann hade använt sig av både RUT-och ROT-avdrag. Så det så! Det dröjde sedan inte många timmar förrän den socialdemokratiska bloggsfärens främste eftersägare - Bandwagoneffekt kallas det på lärt språk - kunde upplysa samma menighet att även han och hans familj minsann använt sig av både RUT- och ROT-avdrag. RUT/ROT- avdrag är bra sa Bill. RUT-ROTat är bra sa Bull! "Följa John", sa vi under skoltiden.

 

Låt oss för det första konstatera att det finns en väsensskillnad mellan ROT och RUT. Åtminstone i den socialdemokratiska tappning i vilken ROT-avdragen introducerades. ROT-avdragen är då en temporär subvention till byggbranschen att använda för att stimulera en vikande konjunktur. Det var aldrig meningen att dessa avdrag skulle bli permanenta, ty då förfelar de sitt syfte. Vad gäller ROT-avdragen så utnyttjas dessa av alla kategorier villaägare.
RUT-avdragen, däremot, har en tydlig fördelningspolitisk slagsida genom att de i första hand utnyttjas av sådana personer som rimligen borde betala den ifrågavarande städtjänsten eller gourmetkocken ur egen kassa. Det är i ett socioekonomiskt perspektiv fullständigt orimligt att skattekollektivet ska finansiera denna typ av socialbidrag/försörjningstöd till särskilt välbeställda personer. Att konkurrensutsatta tjänster subventioneras är också i sig absurt.

 

Nu hävdar detta socialbidragssystems försvarare att det ger fler jobb, gör svarta jobb vita och ger pensionspoäng till "många kvinnor som tidigare haft svarta otrygga anställningar." Resonemanget är kortsynt eftersom man då bortser från att samma pengar med samma effekter och fördelningspolitiskt betydligt rättvisare kunde satsas på hemtjänsten resp. höjning av barnbidragen.
RUT har inte mycket med socialdemokrati att göra!Vad är då en temporär subvention till människors gemenskap att använda för att stimulera ett vikande samarbete, en vikande "social kultur" i stan eller på glesbygden.

Almega som är arbetsgivarorganisation för bl a. företag inom städbranschen brukar uppge att det jobbar 12 000 inom RUT-sektorn, hur många som tillkom efter att RUT infördes har de däremot svårt att uppge, märkligt! Om vi skall gissa lite kan vi väl säga att RUT fördubblade antalet anställda (bara för att vara snälla). Det blir 6 000st. Då vi konstaterat att det oftast är importerad billig arbetskraft som utför dessa jobb kan vi väl uppskatta att hälften av dessa 6 000 jobb har gått till dessa (man kan nog misstänka att det egentligen är betydligt flera). Kvar blir då ca. 3 000 jobb som gått till arbetslösa svenskar. 3 000 färre arbetslösa svenskar till en kostnad av 1,3 miljarder!!! Nog borde man kunna få ett betydligt bättre utfall för den summan! Min beräkning är ju bara en grov uppskattning då det på något märkligt vis tycks vara som att ingen i ansvarig ställning är "intresserad" av att veta hur många jobb till arbetslösa svenskar RUT egentligen gett! Almega tycks inte vilja redovisa detta och regeringen verkar heller inte ha något större intresse av att undersöka och redovisa detta! Undrar varför! Som sagt min ”beräkning” bygger på lite antaganden och är inte vetenskapligt underbygd men jag kanske inte är helt ute och seglar. Väntar med spänning på en riktig undersökning av någon oberoende som ex. SCB på hur utfallet av RUT och ROT vad det gäller den verkliga effekten de har haft på arbetslösheten i Sverige!


Bengt Silfverstrand: En rimlig analys. Roland Spånt - TCO-ekonom har kommit till liknande slutsatser.
Det har visats sig att RUT och ROT-jobben i väldigt många fall utförs av underbetald arbetskraft från främst andra sidan Östersjön. De får "förmånen" att under många gånger urusla arbetsförhållanden utföra dessa jobb åt främst de som har råd att betala för den tjänsten utan något "skattebidrag" men oftast saknar moral och samvete för att vara beredda att betala fullt ut för tjänsten. Det blev ju tydligt att även många av de som var tänkta att ingå i Reinfeldts regering efter valet 2006 led brist på det då det visade sig att flera av dem använt sig av svarta tjänster. Istället för att lagföra de som har så svårt att betala den faktiska kostnaden får de en belöning av regeringen i form av en skattereduktion! Det är härligt att tillhöra den privilegierade samhällsgruppen som blir så rikligt belönad på alla sätt av våran statsminister Reinfeldt. Slopat förmögenhetsskatt, fast fastighetsavgift (gissa om villaägare i ex. Djursholm sparat en bra slant på det), jobbskatteavdrag som i KRONOR och ÖREN faktiskt gett mest till de som tjänar mest, etc.
Personligen kan jag tänka mig ett RUT som enbart är till för pensionärer och sjuka, till det är jag beredd att via min skatt bidra! Det är så det fungerar i Danmark! De fann kort efter de infört RUT att det till största delen utnyttjades av just de förmögna. De fann också att det bara rann ut pengar ur statskassan till detta! De ändrade det därför till att enbart sjuka och pensionärer kunde använda sig av det och de sänkte avdragsgränsen till 40%.
Som det nu fungerar skär många företag i städ och byggbranschen, främst i storstadsområdena, guld med täljkniv genom att utnyttja fattiga från andra sidan Östersjön till att jobba här till dåliga löner och i övrigt urusla arbetsförhållanden. Så RUT och ROT har ju i stora delar urartat till skattesubventionerad arbetskraftsinvandring! Kanske var det tanken från början!? Ännu ett steg mot lönedumpning!?


Bengt Silfverstrand: Också detta korrekta iakttagelser. Alternativen är angivna, satsa på hemtjänsten och höj barnbidragen.
lösningen på problemen är inte att försöka skärskåda inkomsterna, uppta all tankeverksamhet på lönebildning facklig verksamhet arbetstid osv. Problemet är att människor inte äger jobben de har. Förslitningar sker sjukvård belastas miljön kvävs i materiellt produktiva spyor och därmed utveckling i samhället kan inte påverkas positivt, sker i fel riktning. Samhället är skapat för människor, skatt betalas. Endast inflytande från löntagare kan ge ett samhälle utveckling rätt riktning med rätt näring då vinster inte analyserar annan samhällsuttveckling än kapital till få människor.

Hur tar vi tillbaka arbetsmarknaden denna den rätta utvecklingen, möjligheten till gemensamma inkomster. Vård omsorg och samhällsutveckling behöver vara del i alla människors vardag. Det har passerat så långt att skolan är en instutition för sig. Annorlunda utryckt ja men därför fel ?


Bengt Silfverstrand: Which means?
Hjemmeservicesystemet i Danmark infördes 1997. I början låg subventionen på 50 procent av arbetskostnaden för tjänsten. Niels Henrik Englev, vicedirektör i Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, dansk motsvarighet till Bolagsverket, som ansvarar för Hjemmeservice säger till Svenska Dagbladet att det blev debatt om att fel grupper fick subventioner genom skattemedel.
–Debatten tog särskilt fasta på att det framförallt var de välbärgade i Köpenhamns norra förorter som använde sig av hemservicen. Det skapade politisk diskussion, eftersom många politiker ansåg att dessa kunder inte behövde få statliga subventioner, till något de faktiskt hade råd att betala, säger han.
Det var en kostsam politik åtgärd som inte gick runt. Första året kostade subventionen 3–4 miljoner danska kronor. Därefter har subventionen kostat 600 miljoner danska kronor per år. Skattemedel rann ut ur statskassan och 2004 beslöt Folketinget att enbart pensionärer och sjukpensionärer kan söka bidrag för köp av hushållsnära tjänster. Då sänktes också subvention till 40 procent.
Danmark har en tradition av småföretagare och Hjemmeservicesystemet ledde till en viss ökning av småföretag eller egenföretag i branschen.
Martin Koch, näringspolitisk konsult på arbetsgivarorganisationen, Dansk Erhverv anser att ett återinförande av skattesubventionerade hushållsnära tjänster till alla inte skulle vara bra idag. I Danmark är det arbetsbrist.
–En bransch som inte kan stå av sig själv, måste falla. Vi tycker det är viktigt att underlätta för familjers vardag, men det gör man inte genom att ge en bransch konstgjord andning. Då ser vi mycket hellre en skattereform, som ger människor själva valfrihet att välja, säger Martin Koch till Svenska Dagbladet.
Högeralliansen i Sverige har i den politiska debatten om att införa skattesubventioner för hushållsnära tjänster hänvisat till erfarenheter i Finland och inte Danmark. Uppgifter om att det gett hundratals nya jobb i Finland visade sig vara fantasisiffror när utvärderingen av det finska systemet blev klar.
http://www.yelah.net/articles/20070630220412


Bengt Silfverstrand: Fantasisiffror var ordet!
Ser ingen poäng med att skattemedel ska gå till folk som redan har det gått ställt. Jag vill verkligen inte att de skattemedel jag tillför samhällssystemet ska gå till högavlönade som får hunden rastad för halva priset. Eller ett nytt lyxbadrum med ångbastu. Större slöseri med skattemedel får man verkligen leta efter! Och det finns ju inga som helts belägg för att subventionerna bidragit med nya jobb eller allmänt ökat välstånd. Dock finns det en delsom pekar på ett stor och utbrett missbruk av ROT/RUT.

Jag har liute svårt att fatta att vi sossar fortfande stödjer ROT/RUT? Vi hade ju haft ett verkligt effektivt vapen att möta de borgerliga med och kunna påstå att de slösar med skattemedel (som de brukar?). Istället stödjer vi en subvention som ökar klassklyftorna i samhället. Vi framstår inte som trovärdiga socialdemokrater med detta i bagaget.

ROT/RUT pengarna bör omfördelas till att gå oavkortat till att bygga nya hyreshus. Och till att rehablitera människor i FAS 3. Det e sosse-grejer om du frågar mig! ;)


Bengt Silfverstrand: De sossar som stödjer RUT så gott som uteslutande sådana som har tjänat på systemet och ser till egennyttan. Socialdemokrater som någorlunda lever som de lär utnyttjar inte detta exempellösa försörjningsstöd för redan välbärgade.
Om man fortsätter Kent Karlssons beräkningar där han antar att de har skapats ca 6000 jobb för 1,3 miljarder, innebär detta att varje jobb har kostat ca: 220 000 kr per jobb. Om vi antar att de 6000 personerna som fått jobb på detta sätt annars hade kostat socialbedrag eller liknande på låt säga lågt räknat 12000 kr i månaden så sparar statskassan per person och år: 144000 kr. Om man sedan räknar med de dynamiska effekterna av ökad skatteinkomst på en lön av 15000 ca 31 % ger de per år ca 56000. 56000+144000(socialbidrag)= 200000. då kostar varje jobb ca 20000 kr per år. och då har inte andra inkosmter så som ökad konsumtion (momsintäkter) och attar räknats in.
Detta känns som en mer rättvisande bild.


Bengt Silfverstrand: Fantisera kan man ju alltid. För att få korrekta jämförelser måste man räkna på vad alternativ användning t ex inom hemtjänsten skulle ge för motsvarande pengar. Att skattesubventionera konkurrensutsatta tjänster som i första hand blir försörjningsstöd till välbeställda kan aldrig vara en klok politik.
Ursäkta att jag inte kollade min egen stavning, insåg att det fanns en hel del svatfel i texten.
Det gjorde det hela lättare att förstå märkligt nog
ROT är en orättvis, ensidig subvention till en hel yrkesgrupp, byggarna, vilket dessutom inte direkt är en låglönebransch. Om det inte går att sälja Volvon så blir volvoarbetaren arbetslös och får göra något annat. Varför kan inte samma princip gälla även byggarna?

Dessutom klagar ju alla inkl sossarna att "det rä sp dyrt att bygga". ROT minskar rationaliseringstrycket i byggbranschen och bidrar på sikt till att det blir ÄNNU dyrare att bygga resp bo. Varför skall vi skapa ett svindyrt systemfel i vårt samhälle med skattesubventioner? Alla behöver ju bo någonstans.

NEJ! Bort med ROT (och RUT) och ge skattesänkningar i stället och sedan får var och en betala vad det kostar. Det ÄR rättvisa! Eller: står någon annan yrkesgrupp på tur för liknande skattesubventioner???? Får vi kanske dra av matkassen nästa år?
Bengt Silfverstrand: Nej, ROT är ingen orättvis subvention under förutsättning att den användes temporärt i konjunkturstimulerande syfte.
RUT och ROT ville vi inte ha. Nu har vi dem. Nu måste de utvärderas, det är det jag anser.
För ALLA de argument vi hade inför 2006 och 2010 års val kanske inte håller idag?
RUT har blivi ett alternativ till gamla i stället för hemtjänsten För hemtjänsten är dyr för pensionärerna och det kommer för många olika människor den gamla inte känner!
Vi måste fixa hemtjänsten! Det här visste ju alliansen! Att RUT skulle bli billigare för den enskilde!Vi måste ha ett nytt program innan vi förlorar röster på RUT, för våra väljare är inte bar pensionärerna utan också deras löntagande barn och dessutom barnbarnen! OchTänk om RUT har hjälpt till med att göra jobb vita med pensionspoäng.
Vi måste ta reda på hur verkligeheten är nu.


Bengt Silfverstrand: Att RUT gjord svarta jobb vita och gett pensionspoäng är irrelevant i sammanhanget eftersom dessa effekter kan uppnås genom motsvarande stöd till hemtjänsten där det då inte blir ett socialförsörjningsstöd till välbeställda. Att hemtjänsten på många håll är för dyr idag är heller inget argument. Flera kommuner har insett detta och tagit konsekvenserna. Det finns med andra ord goda exempel som skulle kunna tillämpas över hela linjen .
Vem frågar Rut-städerskorna om dom helst vill gå hemma hos de besuttna och städa deras hus eller om de hellre vill sätta sig på skolbänken och förkovra sig och kanske hitta ett bättre kvalificerat yrke -där de dessutom skulle få arbetskamrater?

Inget ont om städning.Men- då ska man verkligen välja det själv och ha något att välja bland.Dessutom ska kunden betala HELA fakturan själv.


Bengt Silfverstrand: Just det, städning är lika hedervärt som någon annan syssla. Antingen städar man då själv, eller utnyttjar städhjälp som man i anständighetens namn betalar fullt ut utan stöd av skattekollektivet.
Det individuella ansvaret ökar, försörjningsmöjlighet behöver finnas i vår närmaste omgivning.

Miljöförelse klimatproblem ojämlikhet minskade möjligheter av vård och omsorg. Ökande omvärldsinformation, mediabild. Ökande världsomfattande kunskaper. Skarpa skillnader mellan fatttig och rik. ökande transportkostnader för företag och individ. Länder med kapitalistisk ekonomi. Det är inte hållbart.

Var människa för sig behöver vara en resurs för hennes omgivning inte som det är idag en resurs för fåtalets möjligheter att skapa värderingar för andra att hålla sig efter, då det för dem handlar om allt annat än vårda samhället och dess invånare.

Företagsamhet kan inte längre anses vara fungerande att vårda samhället med vinsterna som skapas.
Ett tillägg angående ROT och RUT, då jag har nära bekanta i den här branschen vet jag att det förekommer ett stort fusk bl a. genom att material sätta som arbetad tid och blir därmed avdragsgillt vilket det annars inte är! Så med andra ord får vi skattebetalare vara med och betala halva kostnaden för byggmaterial, färg etc! Vill vi ha det så?


Bengt Silfverstrand: Nej, det vill vi verkligen inte. Åtminstone inte om vi är socialdemokrater mer än till namnet....
'RUT' är ett hyffsat nollsummespel.
Staten går back på en arbetslös.
Så OM 'RUT' kommer från arbetslöshet så slipper Staten utgiften för den arbetslöse o får då runt 100-tusen i mindre utgifter.
Om hälften av 'RUT' kommer från arbetslöshet så går det ungefär jämt ut, men 6-tusen i ex. får en ÖKAD pensionsgrundande inkomst på 50 - 100-tusen, 5 -10-tusen MER betalas in till dennes pension.

Förtig inte att om RUT-bidraget är 1.3-miljarder så betalar den rike lika mycket.

Är det bättre att den rike far på en utlandssemester eller samlar pengarna på hög, i stället för att 'ta en piga' ?
Vad är alternativet?
Öka skatta för dom?


Bengt Silfverstrand: Det finns självfallet alternativa möjligheter att minska den arbetslöshet du kopplar till RUT genom att satsa pengarna på bristområden t ex inom äldreomsorgen.
Ditt pigresonemang (där kom det!) är därför helt irrelevant.
Bengt Silfverstrand tycker att det är irrelevant med pensionspoäng det får stå för honom.
Det är det så här jag tänker.
Sedan valet år 2006 har ROT och RUT varit "på plats" som dom säger i alliansen.
Vi ville inte ha "reformerna". Nu är de igång. Då är det viktigt att vi utvärderar vad det har blivit för konsekvenser av RUT och ROT.
Alla stenar ska analyseras, för sossarna röstade inte på sitt eget parti.
Nya direktiv till kommunerna måste till för att hemtjänstes taxor ska bli likvärdig i alla Sveriges kommuner.
Alliansens RUT är nog en medveten strategi för att helt få bort den kommunala hemtjänsten.
Vi måste utvärdera och förnya mycket i vår politik vi förlorade val på. Det första vi måste göra då är att se hur det är nu. Så hur är det med RUT och ROT nu?
Bengt Silfverstrand: Irrelevant som argument för RUT, bara det. Men som du borde veta så kvalificerar också ett jobb inom hemtjänsten för pensionspoäng.
Några djupare utvärderingar behövs sannolikt inte. Däremot är likvärdiga och låga taxor inom hemtjänsten ett bra alternativ att satsa på.
Nils Lindholm- jag citerar dina ord "ta en piga". Du är åtminstone ärlig.

Då ska jag vara lika ärlig tillbaka.

Det är sånt där som får mej att avsky RUT.

De bättre bemedlade behöver inte alls samla sina pengar på hög. DE KAN BETALA DET PRIS JOBBET ÄR VÄRT.Det vill säga HELA FAKTURAN. Då får de också känna att de är med och bidrar.Det gör man inte när man "tar en piga" med hjälp av socialbidrag för bättre besuttna.
Bengt Silfverstrand: Exakt. Betala vad städ eller gourmetkocktjänsten är värd. På samma sätt som vi betalar vad tvålen och tandkrämen verkligen kostar.
Jag gillar inte RUTavdrag,om tjänsten värderades till vad den är värd och det är mycket det,så skulle det inte vara något problem betala den fullt ut.
Tusentals jobb försvann från välfärdsektorn.
Skulle RUT inbringat så mycket skatt och skapat så många jobb skulle det väl vara en smal sak återställa sjukförsäkringen till en anständig nivå.
I idrottsammanhang där ett av mina barn tävlar,kom jag på en tävling i helgen i kontakt med en kvinna Jill,som var mormor till ett av dom andra barnen.Jill berättade att pojkens mamma gått bort i bröstcancer,sista tiden fick hon ägna åt att bråka med f.k om ersättning.
Alla kan städa,dom som inte vill eller är för lata kan betala det fullt ut själva. Istllet för att dom sjuka och arbetslösa ska betala det åt dom.


Bengt Silfverstrand: Exakt. Det är ett sanslöst slöseri med knappa resurser att satsa dem på socialbidrag till välbärgade.
Viljan och politik är densamma men språket att föra politik inför väljarna skiljer. Möjligheterna att nå väljarna minskar därmed dramatiskt. Är det olika språk som är problemet så att politik inte når väljarna så kanske frågan behöver vara om sådant problem, sådant olika språk internt inom partiet är viktigare än många av de problem för svenska folket ni varje dag diskuterar.

Inte tycks det vara så att problemet är olika värderingar högmod prestige eller något sådant hos person. Här tycks problemet vara hur möjligheterna upplevs vara för de fortsatta möjligheterna att utveckla politik, de är av olika uppfattningar. Är det så att hos delar av (S) anses dessa olika språk, "säljargument" för politik påverka arbetet, fortsatt utveckling av parti och person upplevs svårt det nödvändiga samarbetet uppstår inte. Klassisk svensk "grannfejd". Frågan är lika ärlig som enkel för var man och kvinna privat. Hur många människor drabbas av oenigheterna när partiet inte kan röra sig framåt till väljarna.


Bengt Silfverstrand: Which means?
Jag ska tillägga ytterligare en sak kring mitt förra inlägg som handlade om att "ta en piga".

Jag bor i hus.Varannan vecka får jag soporna tömda.Två gånger per år kommer sotaren.

Ibland har jag anlitat elektriker,snickare och murare.Alla dessa är män.

Om jag skulle kalla sotaren eller sophämtaren för dräng-skulle det bli ett jädrans liv.
Om jag skulle kalla de tre andra yrkeskategorierna att " ta en dräng"-då skulle jag få väldigt svårt att få någon hantverkare på orten att ställa upp och jobba hos mig.
Hantverkare håller ihop-bär man sig illa åt går djungeltelegrafen.De har status och den håller de på.Rätt!!

Därför ska vi inte ha pig-avdrag.För det kallas pig-jobb ute bland folk.Ett jobb utan status.
Vi kan däremot ha städföretag som -fakturerar- kunden.Som vilket företag som helst.Utan statligt socialbidrag.

Sånt som är lagom dyrt ger status.Sån är verkligheten.Smakar det så kostar det!!
Bengt Silfverstrand: Så riktigt så. Vi ska varken ha pig- eller drängavdrag.
Gunborg Nilsson. Jag upplever ett man och kvinna problem här. Vi lever kanske i olika världar vad vet jag men är behoven olika ? Jag känner många människor som inte har inte råd att anlita elektriker snickare eller murare, de är självlärda mer eller mindre sedan barnsben kan det kan sägas, har för vana och därför närmast svårt att föreställa sig "utnyttja" andra människor. Mao så ordnar de problemen själva inom lagarnas regelverk. Ordvalet ¨"piga" (arbetarklass) är därmed så att säga inget skällsord inför en annan "piga" när arbetet utförs till egen fördel. Ge det namnet jante om ingen annan förklaring är intressant att försöka finna, jag ser upp till dem. Intressant är när politiker talar behövs inget närmare förklaras men när "okunnigt folk" talar om egen situation så uppstår konflikter, situationer miljoner människor har - politiker har betalt att lösa.

(S) bör tala för det (S) står för inte välja orden beroende på vem de talar till mao förverkliga de analyser som nu varit. (S) politik är arbetarklassens politik, språket bör vara ett och samma språk, enkelt och lättförståeligt för alla de människor (S) representerar. Logiken med det är lika enkel. Vi är alla beroende av varandra. Ordvalet "ta en piga" är naturligtvis inte så lyckat men det är inte heller (S) politik kan sägas efter två valförluster så det kanske är bra att det finns människor som löser upp de gordiska knutarna, även om ordvalen inte är rätt.

Inte omöjligt är det att med denna massiva arbetslöshet så kan även politiker med inkomst känna sig lite trängda, vilja skydda inkomsten. Med svårigheter att analysera enkel vardag för 9 miljoner invånare, hellre dröja problemen, skruva sig lite i stolen. Livet är inte lätt för en "piga" varför ska det vara enkelt för de som håller i styret ?


Bengt Silfverstrand: Nej, livet är förvisso inte alltid enkelt. Men varför krångla till det som ändå är enkelt och rimligt, nämligen att burget folk ska betala sin städning själv utan hjälp från skattekollektivet.
Absolut, oerhört glädjande.

Ändå är det svårt att vifta bort föreställningar om, att tänk om RUT ändå vore det stora genombrottet emot världsordningen av kapitalism och att den lyckade arbetsmarknaden var ett (S) märkt genomförande. Arbetslösheten, jämnställda löner, facklig funktion på arbetsplatsen (som facket hade funktionen tidigare) Inkomstmöjligheten utförsäkringar mm behöver en lösning.

Ett företag, säg bilindustri. Räknat med förbrukning av råvara, utsläpp vid produktion, forskning, tester, marknadsföring, resor dito, till och från arbete för löntagarna, maskiner, verktyg, byggnader, energi för funktion/under produktion, huvudkontor, försäljningshallar/kontor, energiförlust vid framställning,. Dessutom återvinning och mycket mer. Kort sagt. Det är mindre kostnader att stryka skjiortor till varandra.


Bengt Silfverstrand: Ok. Men nu handlar det här om huruvida skattekollektivet ska subventionera konkurrensutsatta tjänster som i huvudsak utnyttjas av folk som har råd att betala vad tjänsten i verkligheten kostar.
Jag tror Sossarna måste lägga ner diskusionen om RUT, jag vill självklart ha bort det. Men tytdligen så är det en storstadsgrej som betyder mycket i röster om det tas bort.

Låt det vara kvar ta bort det går det göra sedan sossarna vunnit valet 2014. Men man behöver inte skrika om det.
Man kan t.o.m säga att det ska vara kvar och att det ska utvecklas så det blir bättre.
Med förbättring menar man sedan man vunnit valet att de företag som bedriver RUT ska få stå på egna ben och få frihet. d.v.s utan att anlitaren får avdrag.

Alttså öka incitamenten för arbetslinjen och mera frihet.

Sossarna måste lära sig den rätta retoriken där man säger ett men gör nåt annat så har högern gjort nu i 4.5 år.


Bengt Silfverstrand: Nej, det ska vi sannerligen inte göra. För om vi gjorde detta så betyder det att vi permanentar ett system som innebär att skattekollektivet ska subventionera konkurrensutsatta tjänster som i huvudsak utnyttjas av personer som har råd att betala tjänstens verkliga pris.

Sen finns det inga som helst belägg för att vi förlorade röster på RUT-avdragen. Om det är tidsbrist och livsmönster som ska lösas, så går det alldeles utmärkt att tackla det problemet genom arbetstidsreformer,utbyggd och avreglerad hemtjänst och höjning av barnbidragen.
Du talar som att det handlar om pengar som betalas ut från nått konto där de annars ligger och samlar damm. Antingen förstår du inte, eller så försöker du mörka eller så finns det en tredje förklaring som jag inte skall nämna högt. Sanningen är ju att det inte finns några RUTpengar att fördela utan att RUT existerar. Så du biter dig i svansen. RUT är en lägre skattesats helt enkelt. Varifrån du ska hämta de där pengarna att satsa på hemtjänsten får du nog förklara tydligare.


Bengt Silfverstrand: Det gör jag inte alls. Men med din fabulösa logik, så är det ju en förbannad njugghet att RUT-tjänsterna har den begränsning de har idag. Nej, för farao, se till så att hela tjänstesektorn omfattas av skatteavdragen.

Till saken. Städtjänsterna och gourmetkockavdragen (som i praktiken är socialbidrag till mest välbärgade) finansieras till femtio procent med skattemedel. Motsvarande summa kan självfallet användas alternativt, och här har jag pekat på hemtjänsten, eftersom här bevisligen finns otillfredsställda behov, höjning av barnbidragen, som är ett fördelningspolitiskt neutralt sätt att förgylla familjelivet. Arbetstidsreformer är ytterligare en möjlighet att tillgodose de "livspusselproblem" m anges vara skälet för att avlasta hårt arbetstyngda familjer.
4 april 22:31, 2011

Nej skattekollektivet ska naturligtvis inte subventionera konkurrensutsatta tjänster som i huvudsak utnyttjas av folk som har råd att betala vad tjänsten i verkligheten kostar.

Men mer finns dolt under ytan än så eller hur ?

Men skattekollektivet idag och i framtiden kan inte heller längre med omvärldens händelser, klimatproblemen subventionera möjligheten till jobb på en alltmer sjunkande arbetsmarknad, liksom skattehöjningar för löntagarna inte kan bära alla kostnader för de jobb, sådana jobb som med totala omkostnader pengar plus miljö på sikt kostar skattekollektivet mer än vad de ger i löner, skatt till välfärden och vinster till företagen att investeras i.. Investeras i vad för framtid med dessa globala problem ?

Skall sanningen yttras även om detta så antar, antar jag då, dvs låt dumheten stå för mig) Så är det väl så med en mer räknad helehetskalkyl dvs kostnaderna av miljö, förbrukade naturliga råvaror, energifrågan, avfallsfrågan kärnkraft - Kostnaderna totalt för sådana jobb som så - att låt säga 30 tusen i lön för en löntagare idag ger en löntagare "imorgon" en skuld på 15 tusen i månaden med sådan totalkalkyl. Med andra ord att det behövs kanske att (S) medger, "erkänner" att mer sysselsättningsverksamhet än jobb har funnits under närmare den senaste generationen, sysselsättning är betydligt vanligare, mer omfattande på arbetsmarknaden än någon någonsin tordats nämnt.

Med den politiskt objektiva betydelsen ger det frågan: Vilka jobb som är verkliga att stödja i förhållande till den politik (S) för - för möjligheten att föra trovärdig hållbar politik ? Det knakar i fogarna om väldigt mycket inte bara någon sorts global helehetssyn är inte tillräckligt om politik inte lyckas spegla hela verklighetsbilden ?Bengt Silfverstrand: Under förutsättning att massarbetslösheten kan hävas och landet åter kan komma tillbaka i något som åtminstone närmar sig full sysselsättning (arbetslöshetstal under 4 procent)så borde det vara möjligt att även framöver skattefinansiera välfärden. Detta kräver i sin tur en mindre restriktiv penningpolitisk disciplin och ett sysselsättningsmål med samma dignitet som dagens inflationsmål. Att det i själva verket är den periodvis närmast rigida inflationspolitiken som bär ett stort ansvar för den höga arbetslösheten och därmed bortfallet i skatteintäkter vågar ingen politiker tala högt om idag. Inte desto mindre är det ett faktum.
Med andra ord så har inte "Jämlikhetens ande" den luft, det arbete jämlikhet behöver för att utvecklas inom hemtjänsten, "bidragen" (löner) försörjningsmöjligheten behöver inte täckmantel i form av bidrag det kan vara en lön, lön under utvecklad RUT eller hemtjänst ? ROT är liknade men mer materiellt stöd som jag tolkat det. Vad är skillnaderna med tanke på morgondagens möjlighet för människor i Sverige i förhållande omvärlden. Hur vill (S) se landet vara fråmst inom kunskap, vad kan grunderna om denna vision vara.


Bengt Silfverstrand: Ja, hur den visionen ser ut ut svävar vi än så länge i okunnighet om.
..när inte jobben finns inom sådan värdering, behöver tilläggas)
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM