TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 

Guldregn och långbänk – Borgerliga exemplet Höganäs

Alla gläds vi över att det går bra för vår kommun.  Men när överskottet före avsättning till pensioner blir ca. 35 miljoner måste man ställa frågan.  Beror den stora avvikelsen på att vi inte genomfört vad vi beslutat.  Eller tar vi ut för mycket skatt av kommuninvånarna?

 

Förklaringen är i sammanfattning följande: Vår samlade ekonomi växer.  Det går bra för Sverige.  Därför går det också bra för Höganäs, som tillhör de stora vinnarna i det statliga skatteutjämningssystemet.  År 2004 fick vi totalt 65 miljoner i statsbidrag.  Ifjol hade summan stigit till hela 77 miljoner.  Det generella sysselsättningsstödet uppgick till 11,6 mkr.  För maxtaxan i förskola och skolbarnomsorg fick vi 8,4 mkr, för personal- och kvalitetsförstärkning i skolan 5,2 mkr.  Resten är inkomstutjämning.  

 

Flera i budgeten beslutade åtgärder har inte genomförts.  Den starka inflyttningen ställer ökade krav på bl a förskoleplatser.  Här släpar utbyggnaden efter, i första hand i Viken och Jonstorp.  Inte utförda investeringar innebär lägre kapitalkostnader.  Hela 8,4 mkr avsatta för strategiska markförvärv (för att bättre kunna styra bostadsbyggandet) ligger orörda i budgeten.   Vi har fått miljonbelopp i EU-bidrag för kompetenshöjning.  Flera tjänster är vakanta och personalsituationen inom delar av äldreomsorgen ansträngd. Som exempel kan nämnas att personalen på Nyhamnsgården inte hinner med att byta blöjor på grund av underbemanning.  Vi når därmed inte upp till värdighetsgarantin inom äldreomsorgen.  Handikappanpassningen av offentliga lokaler släpar efter,och beslutet att anställa en handikappombudsman har fortfarande, efter att frågan dragits i långbänk i flera år, inte genomförts.

 

Det återstår med andra ord en hel del att göra innan vår kommun kan leva upp till det pretentiösa varumärket – ”Det goda livet i Höganäs.”

 

Bengt Silfverstrand (s)

V.ordf. i kommunstyrelsen

www.s-info.se/silfverstrand

 

 

 

 2006-04-05, 14:17  Permalink


Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM