TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Den gamle socialisten som blev lika blå i själen som han tidigare varit röd har hostat till igen. Hostattacken och grämelsen, sedan många år riktad mot socialdemokratin, hörs och syns än en gång i Svenska Dagbladet (var annars).
När f-n blir gammal lär han understundom bli religiös. Och detta tycks också ha
drabbat den gamle rabulisten Göran Skytte som därför allt oftare kryddar sina
betraktelser med metaforer ur den heliga skrift.

 

I den nu aktuella krönikan i SvD - www.svd.se/opinion

betitlad “Inte omsorg om S men om nationen.” får vi bl a veta att det var
en Golgatavandring som ledde fram till valet av Håkan Juholt som socialdemokratins partiledare.
  Mitt i allt det gnäll, gnöl och gnissel över socialdemokratin som artikeln inrymmer, skymtar dock en viss, om än spelad, omtanke och omsorg om "landets näst största parti" (sannolikt det största idag - min anm.) - Socialdemokraterna. Skytte låtsas hysa bekommer över hur (s)
väljer partiledare: “Väljer de en person som med viss sannolikhet kan mobilisera
svenskarna över alla partigränser för nya lösningar och en ny framtid? Eller 
väljer de någon som mest tycks gilla “förr”?”

 

Hela den Skytteska drapan avslutas med följande borgerliga 
fromhetsdröm“"Ur borgerlig synpunkt gillar jag deras val, Juholt. Ur  
nationens synpunkt Tja Jag tror att detta bidra till att borgerligheten vinner även nästa val."
Ja, var och en sägs ju bli salig av sin tro. Men mellan de Skytteska raderna 
antyds liksom i många andra borgerliga kommentarer i de yttersta av dessa 
dagar en djup oro - socialdemokraterna har valt en person som av allt att döma 
har goda förutsättningar att ge Reinfeldt en riktigt ordentlig match.
Och på tal om att gilla “förr” så är det precis vad Skytte och hans gelikar
egentligen gör. De plockar på nytt fram det gamla vänsterspöket ur .
garderoberna.  Vad socialdemokratin valt är en partiledare, som redan från
början gjort klart att han inte tänker vika ner sig, att han ser dagens verklighet, 
dess möjligheter och plågor klart i ögonen och tänker att angripa de problem och orättvisor som blir alltmer uppenbara för varje dag som går. 

Vad gäller Skytte själv så vill jag gärna avsluta med en liten hänvisning 
till en artikel om denne självupptagne person som publicerades i
tidningen Arbetet /Nyheterna den 31 juli 1998.
Artikeln skrevs sedan Skytte gnölat över skatterna och beklagat sig över att alltför många svenskar "ligger i´hängmattan".  Jag erinrade om att samme Skytte, som en gång varit en av väckelsevänsterns portalfigurer och på 70-talet skrivit de uppmärksammade reportageböckerna "Porrens profitörer" och “De rika och deras skatter” nu förvandlats till de besuttnas försvarsadvokat.  På 70-talet ironiserade Skytte över "att lejonen (de rika) när det gäller skatterna "plötsligt förvandlats till små kycklingbarn, då plötsligt finns det inget kvar, då har de många nollorna försvunnit.  Vi är alltså i paradiset - där var och varannan fastighetsmiljonär betalar skatt som vore han en gammal gårdskarl, en sådan som sopar gården och lagar  dasset." 


Min artikel avslutades med ord som är lika aktuella idag då 
fastighetsmiljonärer och andra andra välbeställda fått sina skatter sänkta på bekostnad av stora revor i det sociala trygghetssystemet.

 

1. Vilka lejon har förvandlats till små kycklingbarn och blivit utblottade då de
många nollorna försvunnit?

 

2. Hur kan det komma sig att Sverige 1979 var ett skatteparadis för de rika, men
efter en breddning av skattebaserna och upprensning i avdragsträsket, nu
plötsligt präglas av skatteextremism?

 

3. Vilka medborgargrupper är värda det sociala skyddsnätet och vilka är 
missbrukare i hängmattan? Åsyftas möjligen det vackra fallskärmsfolket, bland 
annat de direktörer I näringslivet, som beviljar sig själva både förgylld livrem 
(mångmiljonbelopp i löner) och diamantinfattade hängslen (fleråriga fallskärmar)?

 

4. Var på skalan befinner sig Skytte själv? Är han möjligen ett offer för lejonets
förvandling till kycklingbarn (en modern variant av sagan om prinsen som
förvandlades till groda) Eller har han råkat somna i hängmattan?

 

Tilläggas kan att Skytte gick i taket och skällde ut Arbetets chefredaktör för att
han publicerat artikeln. Svaret blev Skytte dock skyldig!Svårt fall detta. Kanske vinden har vänt, hängmattan har snurrat under tuppluren. Kycklingbarn i kokong ?


Bengt Silfverstrand: Ja, Sveriges rika och djävulens advokater har det inte lätt.....
Som jag har uppfattat situationen så var avdrag 70-talets försvarsmur mot skatteskalorna. Därför drabbades inte Gunnar Sträng särskilt hårt av skatterna eftersom han hade förstånd nog att genom lån köpa sig ett fint stenhus.

I princip innebar det att räntedelen av boendekostnaden till stora delar var avdragsgill mot inkomst av tjänst, vilket naturligtvis var mycket förmånligt jämfört med dagens situation.

För ungefär ett år sedan hittade jag ett nummer av tidningen Arbetet i mina samlingar. Först begrep jag inte alls vad det gjorde där men vid närmare studier visade det sig att det var sista dagens utgåva. Den politiserade nyhetsförmedling som vissa hävdar att dagens DN står för blommade verkligen ut för fullt i den tidningen.


Bengt Silfverstrand: Nu råkar det ju vara så att skattekverulanterna sjöng i stort sett samma dvärgalåtar före 90-talets skattereform som efter densamma. Och det är en fortsättning på denna dvärgalåt vi får höra idag. Och de som upphäver de gällaste rösterna är nu som då, oftast de som fått de största skattesänkningarna.

Det avslutande resonemanget om Arbtet och DN är lika irrelevant som ditt skattegnäll.
Mognad och insikt har fått många socialister att bli liberala. Mycket sällan sker det omvända - att en klassiskt liberal konverterar till socialist. Vad kan det bero på...?


Bengt Silfverstrand: Mognad och insikt kopplat till Göran Skytte!

Det var nog ett av de senaste 40 årens största skämt. Observera att Skytte i ett läge då marginalskatterna verkligen kunde få orimliga konsekvenser gick till storms mot de rikas skattetrixande. När sedan systemet justeras och manipulationsmöjligheterna starkt reduceras, ja då tycker Skytte synd om de rika. Tala om hyckleri!
Nu får det väl ändå vara nog med kidnappningar av den kristna religionen för parti- eller blockpolitiska syften. Det gäller såväl Göran Skytte som Peter Weiderud. Om Skytte har gått och blivit religiös samtidigt som han roterat 180 grader politiskt, så är det ett märkligt, men kanske inte HELT osannolikt sammanträffande. Men om hans framträdande som kolumnist inte skulle ha något samband till de två andra händelserna, så är det ett rentav osannolikt sammanträffande. Den som har en så stark tro på slumpen kan glömma vad Bibelns säger om världsalltets skapelse och tro på slumpvisa mutationer i stället. Men vart tog i så fall den klassiska kristna tro, som Skytte pläderar så lidelsefullt för? Tänk om Jesus hade tagit patent på kristendomen? I så fall hade kanske Skytte fått plikta för intrång i upphovsrätt, och den andre hade kanske fått plikta för stöld av varunamn.

Kristendomen fanns långt innan begreppen höger respektive vänster fanns. Det kan därför inte finnas någon högerkristendom respektive vänsterkristendom, men naturligtvis "högerkristna" respektive "vänsterkristna" i bemärkelsen samma tro men olika politisk hemvist. I en kyrka som inte försumpas av partipolik kan kristna moderater protestera mot utförsäkringarna, på samma sätt som kristna socialdemokrater kan protestera mot sitt parti, om det skulle begå något allvarligt fel.

Men det förutsätter en gemensam tro, som vi efter bästa förmåga försöker hålla fri från partipolitik. Skytte gör givetvis den traditionella kristendomen en stor otjänst genom att framställa den som något slags borgerlig angelägenhet.
Är det inte fler än jag som tycker att Göran Skytte enbart är pinsamt med sitt linslusande där han far runt och berättar om utvaldheten i sin frälsning och samtidigt använder denna till att med Gud i ryggen förstärka fördomar mot ex. homosexuella?
Folk borde inte bjuda in den sortens människor eller köpa deras böcker.
Men syns man inte i det ena så får man försöka synas i det andra och Gud är ett säkert varumärke på vissa håll!


Bengt Silfverstrand: Du har alldeles rätt, men som du kanske märkt så har man långt in i de borgerliga leden börjat tröttna på Skytte. Det var ju trots allt ganska länge sedan han fick breda ut sig i TV för att ta ett exempel.
Henrik Vallgren:
"räntedelen av boendekostnaden till stora delar var avdragsgill "
100% var avdragsgillt. Med den tidens helt barocka marginalskatter kan du nog lugnt räkna med att majoriteten av "de äldres" hus här i forumet nästan helt finansierats av andra skattebetalare.
En helt otrolig förmögenhetsöverföring som får ROT/RUT och liknande vara en fjärt i rymden..
Hus som -68 kostade 65000 kostar idag 3-4 mille. (exemplet gäller inte Sthlm)
Vilka har betalat? Detta är också en av orsakerna till dagen alltför höga huspriser..
Alla har ju inte haft råd med dyra fastigheter på badorter och ffa inte de som korkat nog "flyttat efter jobben".
Som prenumerant på en smålandstidning ser jag hur Göran Skytte far runt som en guru där och berättar om sin frälsning. Där är Gud ett säkert kort!
Jag nämnde Skytte med kritik på min blogg för en tid sedan och fick genast mothugg.Bengt Silfverstrand: För den som följt Skytte under årens lopp och sett hans kostymbyten allt efter tidens skiftningar kan man dra åtminstone två slutsatser:
1. Han är en modern variant av 1500-talsriddaren Ture Jönsson Tre rosor, mannen som bytte sida i den dansk-svenska konflikten så ofta att hans mantel blev lika sliten på båda sidor.
2. Skytte har genom sin kommersialisering av sin kristna tro ett behov av att köpa sig absolution för begångna försyndelser. I söndagskyrkan predikar han liksom många kristdemokrater kärlekens budskap.
På måndagen strör han sitt hat över socialdemokratin.
Jag vill verkligen passa på att gratulera dig till insikten att det fanns en tid då "marginalskatterna verkligen kunde få orimliga konsekvenser".

Erik:
Mitt misstag är ett resultat av för mycket editerande. Jag började med att "stora delar av boendekostnaden var avdragsgill" men ville så specificera att det var räntan jag syftade på ... sen gick det snett ;)


Bengt Silfverstrand: Den insikten hade jag redan inför 1990-års skattereform som jag i min egenskap av riksdagsledamot reste land och rike runt och pläderade för. När jag så småningom kom till insikten om att reformen hade sina brister - bl a var den klart underfinansierad (några dynamiska effekter kunde inte upptäckas) så var jag inte sämre karl än att jag offentligt deklarerade detta.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM