TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Det är alldeles uppenbart att de samlade reaktionerna på valet av Håkan Juholt som partiledareordförande och Carin Jämtin som partisekreterare är positiva. Att vissa journalister och även en och annan s-bloggare känner sig tagna på sängen får man ta med danskens knusende ro.  Om aktiva partivänner t ex  inte känner till Juholts kapacitet, så rekommenderas de en grundkurs i socialdemokrati, med Ingvar Carlssons och Anne-Marie Lindgrens pedagogiska mästerstycke - "Vad är socialdemokrati" - som lämplig kurslitteratur.  Det viktiga nu är att partiet får ett ledarteam som har kraft och mod att driva opinion för en socialdemokratisk politik. Eftersom det är otydligheten i vårt budskap och svårigheterna i stora väljarskikt att skilja socialdemokratisk politik från moderaternas ibland retoriska “rödluvepolitik” som legat oss i fatet, så borde valet av Juholt/Jämtin borga för den verkliga förnyelsen, nämligen att utifrån en verklighet där ökade klyftor framstår som allt tydligare för varje dag som går, lägga om politiken i jämlikhetskapande riktning.

 

Juholt kan förhoppningsvis bli svaret på det som socialdemokratin länge saknat, en bra debattör och en offensiv agitator, som vågar kalla saker och ting vid deras rätta namn. Eller som Anne-Marie Lindgren uttrycker saken i sitt senaste inlägg i “Arbetarrörelsens tankesmedja”: "Det litet ängsliga tassande kring vissa besvärliga frågor, som präglat partidebatten under senare år, är inte hållbart i längden.”
Nej, sannerligen inte, och nu förväntar vi oss att, så snart extra kongressen klarats av få se en socialdemokrati som sjuder av oppositionslust och förnyelse i bemärkelsen en politik förankrad i en tid där orättvisorna ökat och motsättningarna mellan dom som har och dom som inte har fördjupas.
Håkan Juholt är en av dem som tröttnat på det eviga och till intet förpliktande talet om förnyelse, ett ord som i debatten hittills främst förknippats med anpassning efter en borgerlig agenda, och i praktiken inte haft så mycket med verklig förnyelse att göra. Vi behöver, för att åter talar med Anne-Marie Lindgren en "partiledning, som vågar vara offensivt socialdemokratisk i stället för att oroligt jaga alla opinioner på en gång.”

 

Vi kommer nu framöver, främst från borgerligt hål, att fål höra att det socialdemokratiska partiet under Juholt/Jämtins ledning kommer att svänga åt vänster. Även enstaka socialdemokrater förfasar sig över att Lars Ohly hälsat Juholt välkommen åt vänster.
Även detta kan man ta med en Zlatanisk klackspark.
Det är förvisso en realitet att det i ett stort parti som det socialdemokratiska finns falanger och att det tid efter annan funnits en dragkamp mellan höger och vänster. Samtidigt kan vi konstatera att praktiskt taget alla socialdemokratiska partiledare haft en väl utvecklad förmåga att knyta samman partiets ibland verbalt stridande fraktioner.

 

Håkan Juholt och Carin Jämtin har sannolikt också goda förutsättningar att samla socialdemokraterna till enat motstånd mot en borgerlighet vars politiska misslyckanden att samla landet och dess medborgare framstår som allt klarare för varje dag som går.
Vad slutligen gäller den stockholmska medelklass vars väl och ve fortfarande tycks bekymra en och annan s-själ, så kan Anne-Marie Lindgrens avslutningsord i nämnda krönika även få stå som avslutning i detta blogginlägg: “Mer korkad är väl dessutom inte stockholmsk medelklass än att den kan fatta, exempelvis att om man vill ha hög kvalitet och tillgänglighet på skattefinansierade tjänster, då får man också räkna med att det kostar en del i skatt?”

 

p.s.En annan av Håkan Juholts egenskaper som här förtjänar framhållas är hans väl utvecklade sinne för humor.  En bristvara, i synnerhet inom partiets högerfalang, med Stig-Björn Ljunggren som det lysande undantaget. d.s.
Den förnyelse det här partiet behöver i dag är en återgång till klassisk socialdemokratisk politik i stället för ogenomtänkta högergirar.


Bengt Silfverstrand: Exakt. Det är också min bestämda uppfattning.
Så Håkan Juholt kommer att kalla avundsjuka för avundsjuka, missunnsamhet för missunnsamhet och hyckleri för hyckleri. Ska bli spännande att höra honom.

Det blir bra det här, S medlemmar och trogna väljare kommer att trivas med allt utom väljarstödet men det kan man alltid skylla på media eller något annat.

De flesta av S medlemmar och alla de trogna väljarna, de som skulle rösta på S om S så hade en häst som partiledare, kommer säkert att gilla Juholt.

Vi andra får det säkert också bra. Det blir så bra det här.
Bengt Silfverstrand: Det är ett rent önsketänkande från din och sannolikt de flesta borgarsjälars sida. Men det visar bara hur lite de känner till om de flesta socialdemokraters kapacitet. Bakom kaskaden om ogillanden gentemot Juholt kan man spåra en tydlig rädsla - Socialdemokratin är på väg att resa sig. Huh, så hemskt!
Det är med "förnyelse" måste vi nog ta och definiera bättre i fortsättningen, det har du helt rätt i. Om det är ett politiskt innehåll i begreppet (typ "alternativa driftsformer" och "budgetrestriktioner") så är förnyelse snarare att vilja ha status quo. Medan ett avskaffande av inflationsmålet och ökad distans till EU skulle kunna betraktas som förnyelse i meningen förändring.

I vart fall kan vi se att kamrat Juholt på det område han haft mest ansvar - försvarspolitiken - så har han varit med och förnyat oerhört, kanske den största förändringen sedan EU-medlemskapet. Vi har inte längre värnplikten kvar, utan folkets direkta kontroll över krigsmakten har nu flyttats över till militären. Vi är dessutom i krig (förlåt, "strid") i ett fjärran land tillsammans med Imperiet.

Snacka om förnyelse!


Bengt Silfverstrand: Om behovet av att definiera ordet förnyelse är vi överens. Vad gäller inflationsmålet så måste det under alla förhållanden revideras, då det är för stelbent och lämnar sysselsättningen som en restpost. Här finns således utrymme för verklig förnyelse.

Nej, på det försvars- och säkerhetspolitiska området kan man verkligen inte tala om förnyelse. Det är snarare ett återtåg. Detta får mig dock inte att ändra uppfattning om personen Juholt. Han har den agitations- och övertygelseförmåga som är en absolut förutsättning för att få det socialdemokratiska fotfolket att på nytt resa sig och känna entusiasm inför att i det offentliga rummet driva opinion för socialdemokratiska idéer.
Bengt, tvärtom, det är bara början. Juholt har ju lovat att hela partistyrelsen skall ställa sina platser till förfogande. Jag utgår från att han till skillnad frtån dagsländorna står för sina ord. Och du ska inte heller vara orolig för att i orwellsk anda likt Enn Kokk låta ordet förnyelse betyda reaktion. Så dumma eller glömska är inte det svenska folket. inte medlemmarna heller. Socialdemokratin måste förnyas och bli ett demokratiskt parti i samstämmighet med 2000-talet. En valberedning till och vi är förlorade.


Bengt Silfverstrand: So what! Det är väl bra om det blir ytterligare förändringar i partistyrelsen, men att tro på en fullständig palatsrevolution är att hänge sig åt rent kommunistisk revolutionsromantik. När man läser dina inlägg så undrar man inte sällan om du överhuvudtaget har kontakt med någon demokratiskt vald socialdemokratisk grundorganisation. Att gräma sig över valberedningen tyder också på rena brister i den politiska allmänbildningen. Valberedningens dilemma är ju en direkt återspegling av de olika åsikter om vem som bör bli socialdemokraternas nästa partiledare. I andra sammanhang brukar en del kritiker ropa på behovet av mångfald. När sedan flera namn blir akuella och olika uppfattningar kommer i dagen ute bland partidistrikten, ja då skäller man på valberedningen.

Någon dj-a ordning får det väl ändå vara även ute bland grämelsens socialdemokratiska förening.
Jag hoppas liksom Anders Nilsson på att han kommer rensa totalt med det som tidigare var. Jag har aldrig någonsin hört Juholt och eg är det bra för det ligger hand i handske med det jag sökt i tanke ord och gärning: en partiledare som finns utanför det som varit.
Däremot så är partiets framtid definitivt i att vi ser framåt! Vi kan använda grunden men inte leva i hur vi uttryckte och kämpade för 40 år sen då samhället gått framåt. och glofifieringen av det som varit t.ex i vård och omsorg i kommunal och landstingsform är farlig och osann! Sverige behöver också företagen för att skapa de arbeten vi behöver...så den biten ingår också i en socialdemokratisk politik! Vi är inte kommunister utan demokratiska socialister!


Bengt Silfverstrand: Nej, någon utrensning kommer inte att ske inom socialdemokratin. Det är helt främmande både för socialdemokratin och i vidare mening för alla som bekänner sig till demokratin att syssla med revolutionsromantik. Däremot är jag övertygad om att Håkan Juholt kommer att förnya partiet både vad det gäller val av medarbetare och inriktning/omläggning av politiken på ett sätt som gör att socialdemokratin åter kan ta ledningen i den politiska debatten och återvinna förtroendet hos svenska folket.
"...om du överhuvudtaget har kontakt med någon demokratiskt vald socialdemokratisk grundorganisation." Jaha, vilka skulle de andra i så fall vara, de icke-demokratiska? Som vanligt dribblar du omkring i dina fumliga försök att rädda dina egna fadäser, Bengt.

Din förhoppning om att kampen för förnyelse skulle vara över är ett riktigt skott i foten. Vi har nu en partiledare som vill ha mer kärnkraft, EMU och mera EU, han har medverkat till en av de största förvandlingarna av det svenska samhället när den allmänna värnplikten avskaffades och ersattes av en yrkesarmé, han är en ivrig förespråkare av engangemanget i Afganistan. För mindre än en månad sedan så uppmanade han hela partistyrelsen att avgå. Du får ursäkta om jag tror mer på honom än dig.

Nej du jag grämer mig inte över valberedningen, jag är förbannad över att en förstelnad byråkrati förvandlade partiledarvalet till en dokusåpascen för media och lämnade medlemmarna utanför.


Bengt Silfverstrand: Ja, frågan är verkligen berättigad eftersom du kritiserar en valberedning som gör sitt jobb utifrån de förutsättningar som råder,nämligen att det funnits olika uppfattningar ute i distrikten om vem som bör väljas som partiets nya ledare. Har aldrig med ett ord ens antytt att "kampen om förnyelse" skulle vara över. Vad jag konstaterat är att det nu uppenbarligen skapats den stora enighet kring Håkan Juholt som är en förutsättning för att (S) efter kongressen på allvar ska kunna ta itu med de politiska sakfrågorna. Hur Juholt kommer att agera i de frågor du tar upp är för tidigt att spekulera om, eftersom han efter det sannolika valet av honom måste samla partiet kring en gemensam linje. För att undvika misstförstånd vill jag för egen del deklarerat att jag vill ha mindre kärnkraft, är motståndare till EMU och anser att vi snarast möjligt ska dra tillbaka vår svensktrupp från Afghanistan.

I frågan om partistyrelsen blandar du åter ihop korten. Jag tycke det var riktigt att Juholt menade att hela partistyrelsen borde avgå. Men verkligheten är naturligtvis den att flera av de nuvarande namnen kommer att ¨få förnyat förtroende ty även här är det demokratin som ytterst kommer att råda nämligen ställningstagande till de namn som föreslås.

Vad slutligen gäller valberedning, partidemokrati och byråkrati i sammanhanget, så är den dokussåpa som spelats upp helt regisserad av mediaetablissemanget. Att sedan personer som kallar sig för socialdemokrater kan falla in i grämelserna är bara att beklaga.
Jag hoppas och tror även Juholt drar unga röster till sig.
hans humor kan ge glädje i partiet, Att då se det strikta flska spel som sker inom Reinfeldts anhang där humor ej finns utan enbart väl avvägda ord för att lura folket.
Och framförallt där ,man en gång för alla upptäcker att högern har en enfrågesak hela tiden .
Nämligen allt ska lösas med sänkta skatter.
jag ger mig klåen på är Reinfeldt pinknödig så ska det lösas med sänkta skatter.
Ska han tillfredställa sin fru ska det ske med sänkta skatter.

Vi måste bort från skattesänkarknepet och se till att en regering skapar en fungerande politik för alla människor som bor i Sverige och inte att svaga grupper hela tiden ska betala välbeställdas frosseri och fuskande.

Man har från högerns sida lyckats förmörka välbeställdas fusk och istället påskina sjukas fusk
som fått dra ett tungt lass där man t.o.m från högerns sida driver sjuka till självmord och ökat lidande.

Sådant måste komma fram de Nya Moderaterna var inte de nYa moderaterna utan De Nya Mörderaterna.

Hej Juholt sätt Reinfeldt på plats så han börjar svettas på flinten.Bengt Silfverstrand: Ja, sannerligen det är högt på tiden att en socialdemokratisk partiledare drar av "kejsaren (m) hans arbetareförklädnad.
Den enda förnyelse som behövs det är en äkta sosse politik och inte fler pajaskonster högerut.


Bengt Silfverstrand: Jag är övertygad om att Juholt utgör ett gott skydd mot fortsatt ökenvandring högerut.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM