TRANSLATE WEB PAGE   NÄTVERKSPORTALEN WWW.S-INFO.SE   BLOGGPORTALEN WWW.S-BLOGGAR.SE   FORUMPORTALEN WWW.S-FORUM.SE 


Mycket kannstöperier och spekulationer hit och dit har förekommit i debatten om vem som ska leda socialdemokratin framöver. Men “träsleven” plockas nog hem av de debattörer som vill lägga locket på och förmena vissa partidistrikt rätten att inte vilja ställa upp bakom namnet Mikael Damberg. Nu är det för det första inte vilka distrikt som helst, som anmäler tvivel om Dambergs lämplighet att kunna samla partiet. Det handlar uppenbarligen om bl a så tunga distrikt som Stockholms stad och Skåne. För det andra har dessa distrikt i en demokratisk process självklart samma rätt att framföra sina egna kandidater som de distrikt som föredrar Damberg har att plädera för detta namn.

 

Det handlar självfallet inte om någon blockering att ifrågasätta vissa kandidaters lämplighet. Eller menar Anderssönerna att partidistrikten samfällt ska vända sig mot Mekka, ropa halleluja, strö ut palmblad och bereda vägen för Damberg.
På en punkt håller jag med Anderssönerna. Jag kommer självfallet att acceptera slutprodukten i den demokratiska process som uppenbarligen snart står inför sin fullbordan och acceptera det namn som väljs på partikongressen. Men eftersom det uppenbarligen inte går att uppnå enighet kring vissa namn, så bör ett sista ryck (visst rinner timglaset snart ut) göras för att hitta något annat namn som kan vinna en bred uppslutning.2011-03-05, 15:03  Permalink
Andra bloggar om:  


Miael Damberg är olämplig:

http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/22/d-rf-r-r-mikael-damberg-ol-mplig-som-s-ledare

Leif Pagrotsky...är den enda som duger!
Några aversioner mot varandra om vi tycker olika tycker inte jag att vi ska ägna oss åt. Jag har varit med i många valberedningar och om det funnits flera förslag har vi i demokratisk ordning fått rösta.

Nu måste alla vara inställda på att det måste fram förslag till kongressen. På kongressen har alla ombud m.fl. förslags och rösträtt.


Bengt Silfverstrand: Nej, självfallet ska vi respektera olika uppfattningar i frågan. Jag blir bara en smula rädd när socialdemokrater hakar på ett mediadrev som uppenbarligen spekulerar i att socialdemokratin ska välja en person som lutar sig mer eller mindre starkt åt borgerliga värderingar.
Jag har hela tiden sedan valet hävdat att s-partiet måste breddas BÅDE högerut och vänsterut., inte det ena eller det andra. Nu förs Damberg fram som DEN ENDE som kan återta väljare från medelklassen. Är det inte lite futtigt? Var finns det intellektuella djup som brukar tilltala högutbildade?

Mot den kandidat som verkligen har det intellektuella djupet, den skarpa analysförmågan framförs att hon skulle stå för långt till vänster, att hon har föreslagits av LO-förbundet Transport (tillsammans med Österberg) att hon har en politik för låginkomsttagare och låtubildade, för arbetslösa och sjuka. Bra då, om hon kan sälja den politiken till tillräckligt stora delar av medelklassen, för att det ska bli en valseger för s.

Men hon blockeras kanske också av vissa partidistrikt? Finns det då ingen lämplig kompromisskandidat (Österberg?) som går hem i alla läger?
Bengt Silfverstrand: Återigen, det finns ingen självklar s-ledare i dagens läge, och detta är den yttersta anledningen till att det spekuleras så vilt. Och kan man inte enas om någon kandidat så måste man, även om det kan bli mer eller mindre utslätat, försöka hitta någon form av kompromiss.
På samma sida i Newsmill som jan olssons länk hittade jag en artikel skriven av Håkan Juholt. Där ger han uttryck för klassiska socialdemokratiska värderingar. Såg i en nyhetsartikel att han nämns som en tänkbar kandidat och hellre det än Damberg.

Hon som Lars Flemström inte nämner namnet på, Lena Sommestad, är också i mina ögon en stark kandidat, om inte annat så i partiledningen.

http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/17/hemligheten-bakom-socialdemokraternas-magiska-formel


Bengt Silfverstrand: Jag delar din uppfattning om Håkan Juholts kvaliteter.
Här är en youtube-inspelning med Håkan Juholt.

http://www.youtube.com/watch?v=L8jfdZ12LIs

Egentligen vet jag för lite om Juholt för att vara en aktiv propagandist för honom men som alternativ till somliga andra kandidater . . .
Man pratar om "förnyelse" och så för man fram en person som under hela sitt vuxna liv inte har haft ett enda jobb utanför politiken. Juholt är inte den som jag helst skulle se som s-ledare, men han kan ju vara en positiv överraskning. Jag tror i varje fall inte att han skulle stöta bort några väljare, som eljest skulle kunna tänka sig att rösta på s. Men det tror jag att man kan göra om man låter som ett eko av Jan Björklund, som leder ett parti som ligger strax över 4 %-spärren...

En av Dambergs anhängare skrev att den nya s-ledaren måste kunna samarbeta med folkpartiet. Men det tror jag att vem som helst av partiledarkandidaterna skulle klara av, om det blir nödvändigt. Jag har absolut inget emot samarbete över blockgränsen i rådande parlamentariskt läge och jag har inte kritiserat uppgörelsen i betygsfrågan. Men ska s gå till val 2014 med att man vill vara ett stödparti åt fp??

Nehej, den rödgröna alliansen fungerade inte som röstmagnet, så då ska man prova med en rödblå allians? Borde inte en sådan allians föregås av ett rejält valnederlag?

Och frågan är ju inte bara vad s vill, utan även vad fp vill. Jag vill minnas att fp straffades ganska så rejält av de borgerliga väljarna för sina uppgörelser med s under de enare decennierna av 1900-talet. "Sköna nätter", blev ett skällsord. Utan de uppgörelserna hade kanske fp varit det största borgerliga partiet idag?

Men det finns nog starka förhoppningar bland borgerliga opinionsbildare att s går till höger, att vänsterflygeln bryter sig ur och går ihop med v och bildar Sveriges Vänstersocialdemokratiska Parti, varefter resten av s ansluter sig till alliansen. För detta talar farhågorna för att kd ska åka ur riksdagen.

Kd är för resten ett strålande exempel på hur det kan gå när man stöter bort sina egna kärnväljare i kampen om nya väljargrupper.


Bengt Silfverstrand: De som vitt och brett talar om behovet av förnyelse tolkar som regel in anpassning högerut, med acceptans av bl a jobbskatteavdrag, gourmetkocksavdrag och fortsatta privatiseringar av offentlig välfärd i begreppet.
När S talar ideologin, står bakom välfärden, hur sjuka arbetslösa människor, grupper i samhället utnyttjas, förbises. Arbetsgivare behandlar löntagare, facket tystnat och mycket mycket mera. Behöver nämna den tid av rop på jämlikhet vi med omvärlden räknat tidigare kanske aldrig skådat. Elevers strid i skolan mot "utbildningssystemet". Denna produktion av läraktiga producenter till kapitalet. Regionalfrågor som är av mer betydelse att utveckla kommunikation än som namnet antyder, geografisk yta.

Borde det då inte vara naturligt att finna diskussioner vad denna ideologi inom partiet i ett samarbete har möjligheter att lyfta en partiledare fram till gemensamma framgångar. Genom förnyelse, öppenhet. Alla ska med, klassresan etc. Lämna det som historia vad partiledarens bedrifter inför medlemmar, partiet bör vara.

Alternativ 2
Kompromissen. En klassiskt självständig partiledar kandidat som med egen kompassriktning triangulerar fram den förmodade önskan, viljan och möjligheterna inom partiet. För fram politik på personlig berömmelse. Riskerar med fel orientering trampa till höger eller rent av avsiktligt väljer den breda vägen fram till regerings seger. Detta med förlorad gemensam ideologi med medlemmar (moral) och se en lika oviss framtid sedan 2005 dvs det tuffare arbetet avtar inte om regerings ställning skall vara möjlig att behålla. Försämrade möjligheter för mer rotad, strukturerad jämlik ideologi (på det sätt vi idag talar om jämlikhet)

Allt är en fråga om tid och vad framgångar tolkas vara kanske. Regeringsvalet på både vinst och förlust. Håll ideologisk kurs (värderingar) med vänster-uppskattad partiledare. Möjlighet att utveckla välfärden, tro och hopp hos medlemmar men förlora möjligheten av fler väljare och valet (tiden är inte tillräcklig fram till 2014)
årtalet ska naturligtvis vara 2006 och den sista raden inom parentes behöver ett frågetecken (tiden är inte tillräcklig fram till 2014 ? )

Vad kan det vara värt att rent allmänt försöka beskriva, sammanfatta. Försöka återge de dagsaktuella gemensamma frågetecknen.

tänker demokrati och solidaritet, "framförhållning". Betydelsen om ordet utveckling idag. Ideologi. Var klyftor kan tänkas uppstå. "Källhänvisning" de problem vi alla talar om och möter ?

Vad är då lyftet om de verkligt möjliga framgångarna.

Tolkningsföreträde: "Jämlikhet Förnyelse Klassresa Öppenhet Utveckling". Är ?

"Byta ut" eller utveckla ordet kommunikation. Ansvaret kan med större sannolikhet sägas vara hos ? Problemen i samhället är ? Orsak kan sägas vara ?
Ja till skillnad från alla andra konsenusdrivna politiker säger jag TA STRIDEN. för vem skulle lida av att du Bengt inte skulle tillhöra partiet längre? Och vem skulle lida av att Stockholms AK skulle ruskas om, en AK som ännu inte fattat att dom är på väg att administrera partiet till ett ointagligt minoritetsläge i huvudstaden,en AK som väljer en ordförande som vill ha tilllbaka en oförståelig förmögenhetsskatt, som har som enda vision att åetrställa


Bengt Silfverstrand: Du tycks befinna dig ljusår från verkligheten, då du fördömer en demokratisk process. En valberednings uppgift måste, åtminstone i en demokratisk organisation, vara att få så stor uppslutning som möjligt bakom en partiledare. Ty partiledaren ska ju kunna företräda hela partiet, inte bara en viss grupp. Sen behöver du inte bekymra dig om min person. Jag kommer att förbli socialdemokrat oavsett vilken ledare partiet slutligen väljer.

Lika verklighetsfrämmande är din fixering vid förmögenhetsskatten. Ett återinförande av denna är alls ingen helig ko. Fördelningspolitiska reformer kan utformas på olika sätt. En väg är att använda fastighetsskatten, eftersom den till skillnad från förmögenhetsskatten inte flyttar till några skatteparadis.
Om det nu nödvändigtvis ska vara en karl till partiledare så skulle jag vilja se en Håkan eller en tomas e med lena S som partisekreterare och sekreterare i programkommissionen.

det skulle va nått det

För övrigt måste vi alla komma ihåg att Ibrahim är en av de bästa agitatorer som vi sett på väldigt länge. Vi bör ta vara på honom i den rollen.
Bengt Silfverstrand: Nej, det ska inte nödvändigtvis vara karl till partiledare. Både Lena Sommestad och Ylva Johansson är mycket goda kandidater i sammanhanget. Den lösning du skisserar tilltalar även mig. Jag känner väl till Ibrahims agitatoriska förmåga och hoppas han kommer att finnas med i partiarbetet även framöver.
Förnamn och efternamn är obligatoriskt. E-postadress och webbadress är valfritt.
Skriv sedan din kommentar och klicka på Spara kommentar.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

E-POSTADRESS (valfritt, publiceras ej)

WEBBADRESS (valfritt)


KOMMENTAR PÅ INLÄGGET
Regler för kommentarer

I den här bloggen eftersträvar vi en öppen debatt och välkomnar kommentarer. Men vi vill att tonen där vi tilltalar varandra är artig och att det som lyfts fram hör till ämnet för det inlägg som kommenteras.

Kommentarer som bryter mot följande punkter tas bort:
  • ej undertecknade med förnamn och efternamn
  • kränker andra personer eller utmålar dem som brottsliga
  • är rasistiska, homofobiska, sexistiska eller diskriminerande
  • innebär brott mot tystnadsplikten
  • uppmanar till brott eller annat som bryter mot lagen
Observera även att kommentarer med länkar till webbsidor innehållande något av ovanstående, inte är tillåtet, såvida det inte är av stor vikt i sammanhanget.

Din kommentar kan även bli borttaget om:
  • du använder hundratals utropstecken eller nonsensord
  • vi misstänker att skribenten inte använder sitt eget namn
Ägaren till respektive hemsida har dock rätt att, utöver dessa regler, själv avgöra vilka kommentarer som skall finnas i bloggen. Upprepade brott mot dessa regler kan innebära att du spärras från att kommentera i bloggen på hemsidan.

När en kommentar görs loggas IP-adress samt tidpunkten när kommentaren gjordes, vilket gör det möjligt att ta reda på från vilken dator kommentaren härstammar ifrån. Alla kommentarer som bryter mot svensk lag rapporteras till polis och Internetleverantör, vilket kan medföra fängelse och/eller böter samt att Internetleverantören stänger ner Internetuppkopplingen för personen som gjort kommentaren.


Se S-filmklipp med socialdemokrater
Laddar filmer...
VILL DU SE FLER S-KLIPP? BESÖK YOUTUBE.COM